Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7151
Mărime: 152.58KB (arhivat)
Publicat de: Simona I.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Endri

Extras din proiect

Capitolul 1. Prezentarea organizaţiei

1.1. Scurt istoric

Societatea SFERA SERV este o societate cu răspundere limitată. A fost înfiinţată în anul 2007. Este înscrisă la Registrul Comerţului sub numărul J27/858/25.06.2007. Capitalul subscris şi vărsat este de 1000 lei. Societatea are ca asociat persoana juridică.

Sediul social este în Municipiul Piatra Neamţ, P-ta 22 Decembrie, Nr. 18, Bloc 18, Scară A, Etaj 1, Ap. 6, Judeţul Neamţ.

Pofilul societăţii este prestarea de servicii cu intretinera şi curăţarea clădirilor.

Personalul angajat este unul calificat cu experienţa de lucru îndelungata. Conducerea firmei este asigurată de persoane cu calitate managerială şi cu experienţa în domeniu.

Obiectul de activitate este prestarea de servicii profesionale de curăţenie şi întreţinere sistem abonament sau la cerere – curăţenie după constructor, curăţenie generală.

Încă din momentul înfiinţării societăţii aceasta şi-a axat activitatea pe:

• Asigurarea, crearea şi păstrarea unui climat propice desfăşurării activităţii în firmele cu care are semnat un contract de prestări servicii;

• Suplimentarea personalului de întreţinere pentru cazuri de creştere a volumului de lucrări (curăţenie după constructor, spălat mochete pe poziţie/geamuri, lucrări de curăţenie generală) ;

• Asigurarea de echipamente de lucru, unelte şi maşini profesionale şi performanţe, detergenţi profesionali şi soluţii de curăţare şi tratare în profunzime a suprafeţelor ;

• Asigurarea cheltuielilor fixe lunare pentru întreţinere printr-o singură factura ce cuprinde cheltuieli cu personalul, cu materiale consumabile, cu echipamente de lucru şi utilaje, fiind inclusă supravegherea desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii.

Certificarea ISO Sistemul de management al calităţii conform cu ISO 9001/2000 - implementat şi menţinut în cadrul firmei, este certificat din Martie 2010 de Societatea Romana pentru Asigurarea Calităţii şi IQNET. Aceste certificări reprezintă o garanţie în plus a profesionalismului serviciilor pe care le oferă.

1.2. Structura organizatorică şi funcţională

Structura organizatorică reprezintă ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor prestabilite ale întreprinderii. Structura organizatorică este o componentă a structurii generale a întreprinderii şi reflectă, anatomia întreprinderii”. Ea se proiectează pe baza unor norme, reguli, principii şi documente oficiale.

Structura organizatorică se împarte în două componente: structura funcţională (de conducere) şi structura operaţională (de producţie şi concepţie).

Organigramă este reprezentarea grafică a structurii organizatorice

Asociaţii SC SFERA SRV SRL nu sunt salariaţi. Administrator este domnul Popa Ionuţ. Structura organizatorică este de tip piramidal, fiind formată din Director general, administrator şi personalul angajat pentru desfăşurarea activităţii de bază.

1.3. Organizarea compartimentului financiar –contabil şi relaţiile cu celelalte compartimente

Societatea SFERA SERV SRL nu are organizat un compartiment financiar- contabil de sine stătător. Pentru realizarea operaţiilor de evidenta contabila şi raportare a situaţiilor financiare anuale, s-a încheiat un contract de prestări servicii cu societatea FINEXPERT având ca expert contabil pe Manea Anisoara.

În acesta situaţie nu se poate vorbi de o relaţie între compartimentul financiar contabil şi celelalte compartimente.

Capitolul 2. Lucrări contabile de inchidere

a exerciţiului financiar

-Întocmirea Balanţei de Verificare primare;

-Inventarierea generală a patrimoniului;

-Contabilizarea operatiunlor de regularizare;

-Determinarea rezultatului contabil;

-Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia;

-Inchidera conturilor de activ şi a celor de pasiv;

a. Intocmirea balantei de verificare primara

Legea contabilitatii nr.82/1991, modificata completata si republicata, la art.27 al.(1)prevede ca “bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual …, iar in aliniatul (4)prevede ca exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a fiecarui an , cu o exceptie in primul an de functionare “…

Preview document

Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 1
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 2
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 3
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 4
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 5
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 6
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 7
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 8
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 9
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 10
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 11
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 12
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 13
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 14
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 15
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 16
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 17
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 18
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 19
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 20
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 21
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 22
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 23
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 24
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 25
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 26
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 27
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 28
Proiect de practică la contabilitate și informatică de gestiune - societatea Sfera Serv - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica la Contabilitate si Informatica de Gestiune - Societatea Sfera Serv.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Studierea aplicațiilor informatice specifice activității financiar-contabile, cu prezentarea structurii bazelor de date

Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare: 1. Evidenta contabila 2. Stocuri 3. Furnizori si clienti 4. Încasari si...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Practică contabilitate

Introducere “Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și...

Practică SC Rodafaire Limited SRL Pașcani

CAPITOLUL I Scurtă prezentare a organizației 1.1 Scurt Istoric S.C. Rodafaire Limited S.R.L. Pașcani a fost înființată în anul 1997 în baza...

Contabilitatea la Primăria Denta

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.1. ROLUL SI IMPORTANTA REFORMEI ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA În vederea...

Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL

Capitolul 1 Scurtã prezentare a organizatiei Organizatia care face obiectul prezentului dosar de practicã se numeste SC ANDREMON SRL, având...

Practică SC Expert Buildings SRL

SC EXPERT BUILDINGS SRL folosește pentru evidența contabilă programul informatic WinMentor. Acest program, creat special pentru lucrul în rețea,...

Ai nevoie de altceva?