Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5446
Mărime: 428.63KB (arhivat)
Publicat de: Rica Luana Mihai
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Budugan, Daniela Popescul

Extras din proiect

Capitolul 1

Scurtã prezentare a organizatiei

Organizatia care face obiectul prezentului dosar de practicã se numeste SC ANDREMON SRL, având sediul social în judetul Vaslui, localitatea Vaslui, Str. Avram Iancu.

1.1 Scurt istoric

SC ANDREMON SRL este înregistratã la Registrul Comertului din data de 12 august 2003 sub numarul J37/422/2003. Obiectul de activitate al societãtii, potrivit CAEN, este comertul cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete. Întreprinderea si-a început activitatea cu un singur asociat, un angajat si douã filiale. Firma a oferit mai multe locuri de muncã treptat, ajungând ca în 2007 sã înregistreze un numãr de 12 angajati. Desi în primii doi ani societatea a înregistrat pierdere, situatia acesteia s-a îmbunãtãtit, înregistrând în 2007 un nivel maxim al profitului net de 5027 lei. Cifra de afaceri a organizatiei a crescut de asemenea de la 18530 lei în primul an pânã la 561509 lei în 2007. Criza globalã si-a fãcut aparitia în România în 2008 si a afectat si aceastã organizatie care si-a restrâns usor activitatea având în prezent un numãr de opt angajati. De asemenea cifra de afaceri a scãzut, iar firma a înregistrat pierdere dupã acest an.

1.2 Structura organizatoricã si functionalã

Societatea dispune de 2 magazine în cele douã piete ale orasului. Unul dintre cele douã magazine este mai mare având un numãr de 3 angajati si anume 2 gestionari responsabili de produsele alimentare, respectiv de cele nealimentare si un casier, iar celãlalt magazin dispune doar de un gestionar care se ocupã si cu încasarea banilor de la clienti, eliberarea de bonuri fiscale, relizarea monetarului etc. De asemenea firma mai dispune de o îngrijitoare ce se ocupã de igienizarea si curãtarea spatiilor utilizate de societate atât pentru desfacere cât si pentru administrarea afacerii, dar si de problemele legate de instalatii, energie electricã, ori diverse alte reparatii. Responsabilul cu aprovizionarea se ocupã de gãsirea furnizorilor, lansarea comenzilor cãtre acestia precum si cu receptionarea, transportul si depozitarea mãrfurilor. Toti angajatii sunt subordonati direct managerului care administreazã întreprinderea si întreaga activitate desfãsuratã în cadrul acesteia.

Structura organizatoricã a societãtii se prezintã astfel :

Manager

Responsabil aprovizionare

Casier

Gestionar

Îngrijitor

1.3 Organizarea compartimentului financiar-contabil

Contabilitatea acestei organizatii este externalizatã, societatea având un contract de prestãri servicii cu un cabinet de expertizã contabilã si de contabilitate si anume cu SC C&M CONTEXAUDIT SRL, situat în Vaslui pe strada Pãcurari nr. 7. Reprezentantul cabinetului preia documentele si informatiile necesare de la directorul general al SC ANDREMON SRL urmând ca acestea sã fie prelucrate pentru a se obtine informatiile contabile necesare utilizatorilor.

Capitolul 2

Lucrãri de închidere a exercitiului financiar

Lucrãrile contabile de închidere a exercitiului financiar sunt cunoscute si sub denumirea de lucrãri preliminare si se referã la :

1. Întocmirea balantei de verificare primarã;

2. Inventarierea generalã a patrimoniului;

3. Contabilizarea operatiilor de regularizare privind :

a. Diferentele de inventar;

b. Amortizãrile;

c. Ajustãrile pentru depreciere;

d. Provizioanele;

e. Diferentele de curs valutar;

f. Delimitarea în timp a cheltuielilor si veniturilor;

g. Variatia stocurilor;

4. Determinarea rezultatului contabil;

5. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit si contabilizarea acestuia; repartizarea profitului;

6. Închiderea conturilor de activ si a conturilor de pasiv;

7. Întocmirea balantei de verificare finale.

2.1 Întocmirea balantei de verificare primarã

Balanta de verificare primarã este întocmitã în vederea redactãrii situatiilor financiare anuale si cuprinde datele sistematizate si prelucrate în conturile registrului Cartea mare. Cu acest prilej, se descoperã si se înlãturã erorile care au condus la stirbirea relatiilor de echilibru, între debitul si creditul conturilor, precum si a egalitãtilor valorice, între mãrimile de aceeasi naturã, din conturile analitice si contul sintetic supraoridinat. Scopul întocmirii balantei de verificare înaintea inventarierii constã în furnizarea informatiilor cu privire la situatia scripticã a patrimoniului ce urmeazã a fi comparatã cu situatia realã determinatã prin inventariere.

Preview document

Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 1
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 2
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 3
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 4
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 5
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 6
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 7
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 8
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 9
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 10
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 11
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 12
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 13
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 14
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 15
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 16
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 17
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 18
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 19
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 20
Practică contabilitate și informatică de gestiune la SC Andremon SRL - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Practica Contabilitate si Informatica de Gestiune la SC Andremon SRL.pdf

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilizarea și controlul drepturilor bănești ale salariaților

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Caiet de practică - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Contabilitate și informatică de gestiune - caiet de practică - societatea Transgas Grup SRL

1. Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Societatea TRANS...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Premisă: Imaginaţi-vă că sunteţi proprietarul unei firme proaspăt deschise. Precizaţi: Obiectul de activitate Tehnoredactare si publicare carti...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Caiet de practică - SC Iulis Pres Services SRL

I. PREZENTARE DE ANSAMBLU Total ore de pregătire practică : 90 h Perioada de desfășurare a programului : 16.12.2013 – 05.01.2014 Firma Gazdă –...

Practică contabilitate financiară

PRACTICA LA CONTABILITATE FINANCIARA PUNCTUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea “IMPERIALCRIS IMPEX SRL” , cu sediul social in sat...

Ai nevoie de altceva?