Practică de specialitate Contabilitate

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 9093
Mărime: 341.30KB (arhivat)
Publicat de: Adrian S.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Daniel Goagără
Proiectul specific stagiului de practica desfășurat la SC PANGROUP SRL cu tematica GESTIUNEA RISCURILOR ÎN CONTABILITATE, DIN PERSPECTIVA UNEI STRUCTURI FINANCIARE OPTIME .

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. Prezentarea de ansamblu a societății 2
 3. 1.2.1. Obiective vizate 3
 4. 1.2.2. Conținuturi selectate 5
 5. 1.3.Aprecierea din partea reprezentantului firmei gazdă 5
 6. 2.CUNOAȘTEREA ȘI STUDIEREA PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIEI 5
 7. 2.1. Modul de constituire si funcționare a entității economice; etapele constituirii, modul de funcționare și dizolvare/lichidare 5
 8. 2.2. Organizarea și ținerea contabilității. Organigrama organizatorică și funcțională a societății de practică 6
 9. 2.3. Registrele de contabilitate 8
 10. 2.4.Sistemul de documente privind organizarea contabilității imobilizărilor 10
 11. 2.5. Sistemul de documente privind organizarea contabilității materialelor 11
 12. 2.6. Sistemul de documente privind organizarea contabilității mijloacelor bănești 12
 13. 2.7. Sistemul de documente privind organizarea contabilității drepturilor salariale 13
 14. 2.8. Sistemul de documente privind organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor 14
 15. 2.9. Sistemul de documente privind organizarea contabilității generale 15
 16. 2.10. Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului 16
 17. 3.ABORDAREA TEMATICII DE SPECIALITATE PREVĂZUTĂ ÎN PROGRAMA ANALITICĂ 17
 18. 3.1. Calculul și interpretarea ratelor de rentabilitate 17
 19. 3.2. Întocmirea, aprobarea și prezentarea situațiilor financiare anuale 18
 20. 3.3. Organizarea contabilității operațiunilor de trezorerie. 21
 21. 5.CONCLUZII 23

Extras din proiect

INTRODUCERE

Contabilitatea este o ramură a științei economice care se ocupă cu înregistrarea, clasificarea și raportarea tranzacțiilor financiare și economice ale unei entități. Aceste tranzacții pot include vânzări, achiziții, plăți și încasări, cheltuieli, venituri, salarii și multe altele.

Prin intermediul contabilității, o companie poate evalua performanța financiară, poate identifica problemele și poate lua decizii bine fundamentate privind viitorul afacerii. Prin urmare, contabilitatea este vitală pentru orice entitate economică, indiferent de mărimea acesteia.

Practica de specialitate în domeniul contabilității își propune să ofere studenților oportunitatea de a-și aplica cunoștințele teoretice într-un mediu de lucru real. Această practică poate fi realizată în cadrul unei companii, a unei firme de contabilitate sau a unei instituții financiare. În timpul practicii, studenții vor avea oportunitatea de a lucra cu documente financiare, de a învăța să folosească programe de contabilitate, de a analiza date financiare și de a înțelege regulile și reglementările contabile.

Prin urmare, practica de specialitate în contabilitate este esențială pentru formarea unor profesioniști bine pregătiți în acest domeniu și pentru asigurarea unei bune performanțe financiare a companiilor și organizațiilor.

Prezentarea de ansamblu a societății

Pan Group Craiova este una dintre cei mai importante companii din industria de morărit și panificație din România. Compania a fost privatizată în 1994 prin metoda MEBO, având circa 1.200 de acționari.

Pan Group Craiova deține cinci fabrici de pâine și produse de patiserie, din care două în Craiova și câte una în Filiași, Calafat și Segarcea, precum și un lanț de magazine care cuprinde 43 de unități comerciale, cu o suprafață totală de vânzare de 3.500 m2 .

Serviciile oferite de PAN GROUP S.A. includ construcția și renovarea clădirilor, lucrări de finisaj, tencuieli, zugrăveli, placări cu gresie și faianță, pardoseli din lemn sau piatră naturală, montaj de instalații sanitare, electrice și de încălzire, montaj de ferestre și uși, precum și alte servicii de amenajări interioare și exterioare.

Compania are o echipă de profesioniști calificați și experimentați, care lucrează cu cele mai noi tehnologii și echipamente pentru a asigura o calitate superioară a serviciilor oferite. PAN GROUP S.A. este cunoscută pentru respectarea termenelor de livrare, pentru comunicarea deschisă și pentru abordarea flexibilă a cerințelor clienților.

În plus, compania are o politică de prețuri competitive și transparente, oferind clienților săi o valoare excelentă pentru serviciile sale. PAN GROUP S.A.. este recunoscută la nivel național pentru profesionalismul său și pentru serviciile de calitate pe care le oferă.

În concluzie, PAN GROUP S.A.. este o companie puternică și înfloritoare în domeniul alimentației publice, cu o echipă de profesioniști experimentați și cu o reputație solidă în întreaga regiune.

Total ore de pregătire practică : 90 ore

Perioada de desfășurare a programului: 06.03.2023-19.03.2023 și 02.05.2023 - 07.05.2023;

Firma Gazdă - în cadrul căreia s-a desfășurat practica de specialitate

Denumirea : PAN GROUP S.A. ;

Codul Unic de Înregistrare : RO 2323768;

Numărul de înmatriculare : J16/252/1991;

Adresa : municipiul Craiova, Bdul. Dacia 1A C, jud. Dolj;

Persoana de contact : d.na Strunoiu Denisa

Date de contact :-

Telefon : 0785 399 993.

Descrierea programului de practică

1.2.1. Obiective vizate

Obiectivele generale ale programului de practică sunt următoarele:

prezentarea modului de organizare și derularea activității în cadrul organizației unde se va efectua practica, precum și o organigramă a centrului respectiv. Această informație va ajuta la înțelegerea mai detaliată a contextului și a structurii organizaționale în care se va desfășura practica;

identificarea activităților și competențelor specifice structurilor funcționale în care se va desfășura practica. În acest sens, este necesară realizarea unei diagrame care să prezinte relațiile structurii respective cu celelalte structuri ale centrului de practică. Această activitate va ajuta la o mai bună înțelegere a responsabilităților și a interacțiunii între diferitele departamente și structuri ale organizației;

masteranzii să fie familiarizați cu legislația și normele în vigoare care se referă la activitatea centrului de practică și care stau la baza operațiunilor specifice. În acest scop, este necesar ca aceștia să studieze atât reglementările emise de autoritățile centrale, cât și prevederile interne ale centrului de practică, cum ar fi normele interne și regulamentele. Această activitate este importantă pentru a asigura respectarea standardelor și reglementărilor relevante în timpul desfășurării practicii;

cunoașterea activităților specifice departamentelor financiar-contabile, astfel încât masteranzii să fie familiarizați cu sarcinile și responsabilitățile specifice acestor departamente. Această cunoaștere este importantă pentru a putea înțelege și contribui la procesele financiare și contabile ale organizației în timpul perioadei de practică;

întocmirea unui proiect de practică.

Preview document

Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 1
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 2
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 3
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 4
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 5
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 6
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 7
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 8
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 9
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 10
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 11
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 12
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 13
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 14
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 15
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 16
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 17
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 18
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 19
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 20
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 21
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 22
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 23
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 24
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 25
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 26
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 27
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 28
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 29
Practică de specialitate Contabilitate - Pagina 30

Conținut arhivă zip

 • Practica de specialitate Contabilitate.docx

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea și gestiunea rezultatului întreprinderii - recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea stocurilor - practică de specialitate în domeniul contabilității

1. SCURT ISTORIC 1.1. Prezentarea generala a societatii comerciale Modul de constituire Societatea comerciala “ SAS BERTON ” este o societate...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Ai nevoie de altceva?