Auditul Contului de Profit și Pierdere

Proiect
7.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 10813
Mărime: 65.66KB (arhivat)
Publicat de: Florea Simon
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: C. Nicoleta

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Stadiul cunoaşterii în domeniu. Sinteză din literatura de specialitate 1
 2. 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii si concepte cheie 1
 3. 1.2. Referenţial contabil. Standarde şi reglementări contabile în domeniu 2
 4. 1.3. Sinteza din literatura de specialitate (lista titlurilor de cărţi şi articole cu evidenţierea principalelor contribuţii la rezolvarea temei în domeniu) 5
 5. 1.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor.
 6. Principiile şi regulile evaluării 15
 7. 1.5. Tratamentele şi practicile contabile specifice 17
 8. 1.5.1. Contabilitatea primară. Sistemul de conturi şi contabilitate 17
 9. 1.5.2. Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare specifice.
 10. Prezentarea informaţiilor 19
 11. 1.6. Interpretări şi analize financiare 22
 12. CAPITOLUL II. Contribuţii personale. Proiect de perfecţionare şi aprofundare
 13. Studiu de caz : Auditul financiar contabil al contului de profit şi pierdere 25
 14. BIBLIOGRAFIE 42

Extras din proiect

CAPITOLUL I.

STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi concepte cheie.

Una dintre definiţiile auditului, la care se face referire tot mai frecvent în literatura de specialitate, este cea publicată în 1973, în cadrul Declaraţiei privind conceptele de bază ale auditului. Potrivit acesteia, „auditul este un proces sistematic de obţinere şi evaluare în mod obiectiv a unor afirmaţii privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic, în vederea aprecierii gradului de conformitate a acestor afirmaţii cu criteriile prestabilite, precum şi de comunicare a rezultatelor către utilizatorii interesaţi.”¹

„...afirmaţiile (declaraţiile, aserţiunile) privind acţiunile şi evenimentele cu caracter economic...” se referă la acele afirmaţii pe care le face conducerea unei companii şi care pot fi incluse în situaţiile financiare supuse auditului. Declaraţiile făcute de conducerea unei întreprinderi au la bază contabilizarea tranzacţiilor şi evenimentelor economice, proces care implică colectarea, agregarea, clasificarea, înregistrarea şi, ca obiectiv final raportarea informaţiilor de natură contabilă.

„...proces sistematic de obţinere şi evaluare în mod obiectiv a unor afirmaţii...” implică din punct de vedere metodologic colectarea de probe (elemente probante) şi evaluarea probelor care susţin opinia auditorului că afirmaţiile sunt în conformitate cu criteriile prestabilite.

„...comunicarea către utilizatorii interesaţi”, este obiectivul final al acestui proces, deoarece, în caz contrar, auditul nu ar avea finalitate.

Auditul, definit conform Normelor Naţionale de Audit², reprezintă „examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente,

___________________

¹ V.M. O’Reilly, M.B. Hirsch, P.L. Defliese, H.R. Jaenicke – „Montgomery’s auditing”, Ed. a XI-a, 1990, NewYork

² CECCAR – „Norme Naţionale de Audit”, 1999, Editura CECCAR, Bucureşti

prin raportarea la un criteriu standard de calitate”, obiectivul auditului, indiferent de tipul acestuia, fiind acela de „îmbunătăţire a utilizării informaţiei”.

Nici un audit nu poate furniza o asigurare absolută că situaţiile financiare nu conţin erori sau fraude semnificative. Erorile pot exista fie ca urmare a procesării incorecte a datelor contabile, fie din cauza utilizării unui raţionament greşit în selectarea şi aplicarea standardelor de contabilitate. Există riscul ca auditorul să nu le poată depista, indiferent de rigurozitatea cu care aplică standardele de audit.

Contul de profit şi pierdere sau contul de rezultate este documentul contabil de sinteză care măsoara performanţele activităţii unei întreprinderi, în cursul unei perioade date. El constituie o sinteză a contabilităţii de flux la nivel microeconomic, deoarece pune în evidenţă fluxurile de valoare care au contribuit la creşterea sau micşorarea bogăţiei unei întreprinderi, pentru o anumită durată. Însă, definirea performanţei firmei se face diferit, în funcţie de interesele utilizatorilor de informaţie contabilă şi de postulatele şi principiile contabile reţinute pentru determinarea rezultatului. Astfel, unii utilizatori de informaţie contabilă sunt interesaţi mai mult de informaţia privind profitul întreprinderii, pe când alţii urmăresc fluxurile (viitoare) de trezorerie.

Preview document

Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 1
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 2
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 3
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 4
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 5
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 6
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 7
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 8
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 9
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 10
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 11
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 12
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 13
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 14
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 15
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 16
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 17
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 18
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 19
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 20
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 21
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 22
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 23
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 24
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 25
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 26
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 27
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 28
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 29
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 30
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 31
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 32
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 33
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 34
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 35
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 36
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 37
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 38
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 39
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 40
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 41
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 42
Auditul Contului de Profit și Pierdere - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Auditul Contului de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Auditarea situaților financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE S.C. CONBAC S.A. Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul...

Organizarea Auditului Intern în România

Istoricul aparitiei auditului intern în România În România, introducerea auditului intern este de dată relativ recentă şi se încadrează în efortul...

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Auditul Financiar al Salariilor

1. Notiuni generale privind auditul financiar 1.1 Definirea auditului financiar Prin traducerea din Latina a cuvantului “audire” care inseamna...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Situații financiare în companiile de asigurări

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE 1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Ai nevoie de altceva?