Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15301
Mărime: 555.76KB (arhivat)
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Cuprins
 2. INTRODUCERE 3
 3. CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII STANDARDULUI INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE IAS 16 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”
 4. 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a IAS 16. Definiţii şi concepte 4
 5. 1.2. Referenţialul contabil. Standarde şi reglementări contabile 6
 6. 1.3. Sinteză din linteratura de specialitate 7
 7. 1.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor, tranzacţiilor şi evenimentelor. Principiile şi regulile evaluării 12
 8. 1.5. Tratamente şi practici contabile 23
 9. 1.5.1. Sistemul de conturi şi contabilizare 28
 10. 1.5.2. Contabilitatea de raportare. Situaţiile financiare 38
 11. 1.6. Interpretări şi analize financiare 40
 12. CAPITOLUL II – CONTRIBUŢII PERSONALE. PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI APROFUNDARE
 13. 2.1. Formularea de politici şi opţiuni contabile pentru sporirea relevanţei şi credibilităţii 46
 14. 2.2. Aplicarea pentru prima dată a unui IFRS/IAS. Politici contabile adoptate 52
 15. 2.3. Adoptarea valorii juste 55
 16. CONCLUZII 58
 17. BIBLIOGRAFIE 60

Extras din disertație

INTRODUCERE

În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii unei valori a afacerii întrucat situaţiile financiare nu oferă valoarea respectivă. În evaluare totul se concentrează pe stabilirea unei valori de ansamblu, de piaţă, pentru elementele patrimoniale caracteristice întreprinderii. Între preţ şi valoare diferenţa constă în faptul că valoare este o opinie susceptibilă a se modifica odată cu condiţiile care au stat la baza formării ei, în timp ce preţul este un fapt real, care ia naştere cu ocazia transferului efectiv al proprietăţii.

Începutul de an 2009 se marcă prin mutaţii semnificative în plan economic, având ca radacină" principală zona surselor de finanţare. Banii sunt din ce în ce mai rari şi, în consecinţă, mai scumpi, astfel încât strategiile financiare ale momentului sunt orientate spre cumpătare, optimizare şi economisire. Tendinţa reflexă a tuturor actorilor din mediul de business este de conservare a valorii.

Pe baza fundamentelor teoretice ale evaluării iniţiale şi ulterioare ale imobilizărilor corporale, în primul capitol al lucrării de disertaţie, am identificat politicile şi tratamentele contabile ce sunt reglementate în cadrul standardului de contabilitate IAS 16 “Imobilizări corporale”, apoi urmând partea practică – am efectuat un studiu de caz privind practicile contabile vis-à-vis de imobilizările corporale în cadrul S.C. Conpet S.A, finalizat cu o analiza economico-financiară a situaţiilor financiare ale societăţii cu ajutorul metodei ratelor.

În cel de-al doilea capitol am încercat să găsesc politici şi opţiuni contabile care să conducă la sporirea relevanţei şi a credibilităţii situaţiilor financiare ale companiei, am prezentat aplicarea pentru prima data a unui IFRS/IAS în România şi care ar fi implicaţiile acestuia asupra situaţiilor financiare, încheind capitolul cu impactul asupra valorii societăţii în urma adoptării valorii juste.

Lucrarea se finalizează cu concluziile, unde am încercat să structurez principalele puncte forte, cât şi punctele slabe ale societăţii, cu ajutorul cărora am reuşit să conturez o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiară a S.C. Conpet S.A..

Faptul pentru care am ales domeniul imobilizărilor corporale îl reprezintă motivaţia că acestea deţin o pondere substanţială în cadrul multor societăţi, iar o bună cunoaştere şi înţelegere a tratamentelor şi politicilor contabile vor ajuta la gestionare cât mai corectă a acestora.

CAPITOLUL I. - STADIUL CUNOAŞTERII

STANDARDULUI INTERNAŢIONAL DE CONTABILITATE

IAS 16 „IMOBILIZĂRI CORPORALE”

Reuşita unei întreprinderi în realizarea de beneficii economice viitoare, depind de deciziile de investire luate în prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie constă în achiziţia sau producţia unui activ imobilizat fie corporal, necorporal sau financiar.

1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate. Definitii şi concepte cheie.

Standardul Internaţional de contabilitate - IAS 16 “Imobilizări corporale” - descrie tratamentul contabil al imobilizarilor corporale, identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, valoarea contabilă şi amortizarea lor.

Acest standard se aplică în contabilitatea imobilizărilor corporale, exceptând cazul în care un alt IAS prevede sau permite o abordare contabilă diferită (exemplu IAS17 - Leasing, IAS40 -Investiţii imobiliare).

Obiectivul acestui standard este descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale, astfel încât utilizatorii situaţiilor financiare să fie informaţi cu privire la investiţiile companiei în active corporale.

Problemele principale care sunt atinse în acest Standard sunt:

- valoarea la care se recunosc activele în patrimoniul societăţii beneficiare la momentul iniţial al achiziţiei;

- modalitatea de amortizarea a activului în funcţie de beneficiile viitoare;

- modificarea valorii activului în funcţie de evenimente ulterioare (reparaţii, înlocuiri de elemente, reevaluare, schimb de active, etc.);

- înregistrarea activului în cazul vânzării ulterioare.

Preview document

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 1
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 2
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 3
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 4
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 5
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 6
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 7
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 8
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 9
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 10
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 11
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 12
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 13
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 14
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 15
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 16
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 17
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 18
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 19
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 20
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 21
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 22
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 23
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 24
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 25
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 26
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 27
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 28
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 29
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 30
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 31
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 32
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 33
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 34
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 35
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 36
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 37
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 38
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 39
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 40
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 41
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 42
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 43
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 44
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 45
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 46
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 47
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 48
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 49
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 50
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 51
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 52
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 53
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 54
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 55
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 56
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 57
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 58
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 59
Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16 - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - Ias 16.docx

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Te-ar putea interesa și

IAS 16 - Imobilizări Corporale

Cap. 1. Introducere Standardul international de contabilitate IAS 16 “Imobilizari corporale” (revizuita în 1998) a intrat în vigoare la data de 1...

Stadiul Cunoașterii în Domeniu

CAPITOLUL 1 STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU Activul evidentiaza destinatia si lichiditatea bunurilor economice (perioada de transformare în bani)....

Ai nevoie de altceva?