Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 27350
Mărime: 157.43KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere . .5
 2. 1. Elemente de identificare şi evoluţie .5
 3. 2. Obiect de activitate . .5
 4. 3. Analiza principalilor indicatori de performanţă.6
 5. 1. Cadrul general de organizare a sistemului contabil românesc conform reglementărilor internaţionale .8
 6. 1.1. Evoluţia sistemului contabil românesc .8
 7. 1.2. Sistemul contabil actual al întreprinderii.10
 8. 1.2.1. Paralelă între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.10
 9. 1.2.2. Prezentarea informaţiilor despre stocuri în situatiile financiare.13
 10. 1.3. Necesitatea aplicării contabilităţii de gestiune în practica contabilă a agenţil economici din România.14
 11. 2. Calculaţia costurilor la S.C. ,,Agache’’ S.R.L.15
 12. 2.1. Factori de organizare a contabilităţii de gestiune.15
 13. 2.2. Etapele de calculaţie a costurilor.18
 14. 2.3. Determinarea rezultatului obţinut de firmă din activitate de producţie şi cea de comercializare.25
 15. 2.4. Analiza sistemului informaţional existent al costurilor.30
 16. 3. Perfecţionarea calculaţiei costurilor prin prisma utilităţii în procesul decizional.33
 17. 3.1.Calculaţia costurilor-sursă informaţională de bază în procesul de conducere.33
 18. 3.2.Aplicarea Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 2 pentru recunoaşterea costurilor în evaluarea stocurilor .34
 19. 3.2.1. Elemente esenţiale cuprinse în IAS 2 ,,Evaluarea stocurilor’’ .34
 20. 3.2.2. Calculaţia costurilor de producţie la S.C.,,Agahe’’S.R.L. din perspectiva evaluării stocurilor conform cerinţelor IAS 2.38
 21. 3.2.3. Impactul evaluării stocurilor la cost de producţie determinat rezonabil asupra rezultatului exploatării.45
 22. 3.3. Utilitatea metodelor parţiale în controlul de gestiune.47
 23. 3.3.1. Importanţa metodei Direct-Costing în conducerea procesului de producţie . .47
 24. 3.3.2. Calculaţia costurilor variabile şi determinarea rezultatului conform cerinţelor metodei Direct-Costing .47
 25. Concluzii . .55
 26. Anexe .60
 27. Bibliografie.64

Extras din licență

INTRODUCERE

1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI

Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate cu Răspundere Limitată şi funcţionează potrivit statutului şi contractului respectând legislaţia din România .

Sediul societăţii este în Lugoj, strada Hezerişului, numărul 52, judeţul Timiş. Conform statutului societatea îşi poate organiza alte filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii şi magazine de desfacere atât în ţară cât şi în străinătate. Până în prezent, societatea dispune de magazine de desfacere atât în Lugoj cât şi în Timişoara, Bucureşti, Deva, Târgul Mureş, Târgul Jiu.

Capitalul social subscris iniţial a fost de 100.000 lei integral în numerar împărţit în 20 de părţi sociale egale a câte 5000 lei fiecare, distribuite astfel: d-na Agache Mariana 10 părţi sociale, reprezentând 50% din capitalul social, iar d-nul Agache Mihai tot 10 părţi sociale.

Societatea a luat fiinţă la data de 17 ianuarie 1994 şi e înregistrată la Registrul Comerţului Timiş sub numărul J/35/683/1994. Pe parcursul anilor, societatea şi-a majorat capitalul de mai multe ori , ultima majorare făcându-se în data de 21 aprilie 1999 cu suma de 125 000 lei. S-a modificat şi valoarea nominală a unei părţi sociale la 100.000lei. În prezent capitalul social total este de 165 600 000 lei şi este împărţit în 1656 părţi sociale a câte 100.000 lei fiecare.

Înfinţată în 1994 şi ocupându-se cu confecţionarea de mobilier tapiţat iar ulterior şi cu confecţionarea mobilierului din pal , firma a cunoscut o dezvoltare continuă, cucerind tot mai multe pieţe de desfacere, azi, produsele acesteia ajungând în aproape toate colţurile ţării.

Firma este o societate cu capital integral privat şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Mobilă din România a Camerei de Comerţ şi Industrie Timişoara.

În prezent societatea confecţionează peste 250 modele de mobilier tapiţat şi din pal, dintre care cele mai reprezentative sunt: Colţar Elvira, Colţar Bolero Mare, Colţar Isabelle Lux, Fotoliul Soleil, Hol Leganza piele cu extensie, Pat dormitor rustic.

Firma a obţinut mai multe diplome de merit la târgurile naţionale de profil:

în 1997 - premiul II - pentru Tapiţerii - design, calitate

- pentru Grupa produse –tapiţerii, la Târgul Naţional de Mobila şi

Materiale de Construcţii

în 1998 - premiul III - pentru Camere de Tineret

- pentru mobilier tapiţat - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata

în 1999 - premiul I -pentru Fantezii design mobilier - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata

în 2000 - premiul II -în domeniul producţiei de mobilier - la Topul firmelor 2000, judeţul Timiş

- premiul I - pentru mobilier tapiţat - la Târgul Naţional de Mobilă de la Sovata

2. OBIECT DE ACTIVITATE

DOMENIUL PRINCIPAL al firmei îl reprezintă : 36 - Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale

361 - Producţia de mobilier

ACTIVITATEA PRINCIPALÂ : 3614 - Producţia altor tipuri de mobilier:

- mobilier tapiţat

- mobilier din pal

În cuprinsul obiectului de activitate al firmei apare şi comerţul cu amănuntul al produselor de mobilier tapiţat şi din pal fabricate de către întreprindere.

3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI DE PERFORMAŢĂ

O imagine de ansamblu asupra S.C. ,,Agache” S.R.L., asupra performanţelor activităţilor desfăşurate de aceasta, se poate forma prin analiza câtorva indicatori economico- financiari prezentaţi în tabelul următor.

Tabelul 1

Principalii indicatori economico-financiari

Nr.

crt. Specificaţie U.M. Anul 2000 Anul 2001 Indice

(%) Simbol

/ Formulă

1 Capital propriu mii lei 4.172.473 6.526.279 156,4 Cpr

2 Număr de personal pers 135 133 98,5 Np

3 Activ total mii lei 13.833.401 18.560.706 134,1 At

4 Active circulante mii lei 9.200.775 12.903.955 140,2 Ac

5 Stocuri mii lei 5.930.552 8.342.054 140,6 St

6 Venituri din vânzarea mărfurilor mii lei 11.575.324 22.597.016 195,2 Vmf

7 Producţia vândută mii lei 25.949.252 27.740.468 106,9 VQv

8 Cifra de afaceri mii lei 37.524.576 50.337.484 134,1 CA

9 Venituri din exploatare mii lei 46.465.614 67.666.834 145,6 Vexpl

10 Cheltuieli privind materiile prime mii lei 20.595.283 25.672.960 124,6 Ch mp

11 Cheltuieli privind mărfurile mii lei 9.916.304 19.217.478 193,7 Ch mf

12 Cheltuieli de exploatare mii lei 43.497.623 620.900.018 142,7 Ch expl

13 Cheltuieli totale mii lei 45.148.816 63.648.646 140,9 Ch t

14 Rezultat exploatare mii lei 2.967.991 5.576.816 187,8 Rexpl

15 Rezultat curent mii lei 1.455.083 4.220.131 290 Rc

16 Rezultat brut mii lei 1.584.726 4.180.083 263,7 Rb

17 Rezultat net mii lei 1.257.829 3.353.806 266,6 Rn

18 Productivitatea muncii mii lei

/pers 277.959,8 378.477,3 136,2 CA/Np

19 Viteza de rotaţie a stocurilor rot/an 6,32 6,03 95,4 CA/St

20 Ponderea stocurilor în activele

circulante % 64,5 64,6 100,2 St/Ac

* 100

21 Ponderea veniturilor din vânzarea

mărfurilor în cifra de afaceri % 30,8 44,8 145,5 Vmf/CA

*100

22 Ponderea veniturilor din producţia

vândută în cifra de afaceri % 69,2 55,2 79,8 VQv/CA

*100

23 Ponderea cheltuielilor cu materiile

prime în cheltuielile de exploatare % 47,3 41,3 87,3 Ch mp/Ch expl

*100

24 Ponderea cheltuielilor cu mărfurile

În cheltuielile de exploatare % 22,8 30,9 135,5 Ch mf/ Ch expl

*100

25 Cheltuieli totale la 1000 lei

cifră de afaceri % 1,20 1,26 105 Ch t/CA

*100

26 Rata profitabilităţii din

exploatare % 7,9 11 139,2 Rexpl/CA

*100

27 Rata profitabilităţii comerciale % 3,4 6,7 197 Rn/CA*100

28 Rata profitabilităţii resurselor

consumate % 2,8 5,3 189,3 Rn/Ch t*100

29 Rata rentabilităţii economice % 21,5 30 139,5 Rexpl/AT*100

30 Rata rentabilităţii financiare % 30 51,4 171,4 Rn/Cpr*100

Urmărind indicatorii din tabel putem observa desfăşurarea activităţii întreprinderii în concordanţă cu obiectul de activitate cuprins în statutul său. Înfinţată în anul 1994, societatea s-a dezvoltat progresiv, atingând în anul 2001 valorile prezentate mai sus. Majoritatea indicatorilor analizaţi prezintă tendinţa de creştere, tendinţă ce reprezintă un aspect favorabil pentru firmă.

Cifra de afaceri a firmei în perioada analizată creşte de 1,3 ori faţă de nivelul anului anterior, în primul rând datorită creşterii veniturilor din vânzarea mărfurilor cu 95,2% şi într-o mai mică măsură creşterii veniturilor din vânzarea produselor finite. Deşi ponderea veniturilor din producţia vândută în cifra de afaceri este în scădere, totuşi valorile ridicate ale acesteia demonstrează caracterul productiv al societăţii.

Activitatea de producţie este demonstrată şi de ponderea mare a stocurilor în cadrul activelor circulante, de ponderea cheltuielilor cu materiile prime în cheltuielile de exploatare care arată faptul că 47,3 respectiv 41,3 din totalul cheltuielilor de exploatare sunt cheltuielile cu materiile prime necesare fabricării produselor de mobilier. Se observa însă o uşoară scădere a eficienţei în gestionarea stocurilor, acestea parcurgând un număr mai mic de rotaţii într-un an, deci vor fi încasate într-un număr mai mare de zile cu consecinţe nefavorabile asupra trezoreriei.

Activitatea de comercializare a firmei este ilustrată de veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor, venituri a căror pondere în cifra de afaceri a crescut cu 45,5% şi căror nivel în anul 2001 aproape s-a dublat faţa de anul precedent şi de ponderea cheltuielilor cu mărfurile în totalul cheltuielilor de exploatare, pondere ce a crescut de 1,3 ori. Observăm că veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut de 1,95 ori, deci mai mult decât au crescut cheltuielile cu mărfurile ceea ce face ca profitul obţinut din activitatea de comercializare să crească.

Indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei cifra de afaceri este un indicator de rentabilitate, cu cât aceste cheltuielile sunt mai mici cu atât profitul obţinut va fi mai mare. Indicatorul creşte cu 5% ceea ce înseamnă o creştere uşoară a cheltuielilor la 1000 lei cifră de afaceri.

Activitatea de producţie şi cea de comercializare generează, în anul 2001, un profit din exploatare în valoare de 5 576 816 mii lei , profit ce reprezintă 187% din nivelul anului precedent.Atât activitatea financiară cât şi cea extraordinară influenţează negativ rezultatul exploatării reducându-l la 4 180 083 mii lei în anul 2001. Rezultatul net a crescut în perioada analizată de 2,66 ori acest lucru indicând profitabilitatea activităţilor desfăşurate de întreprindere.

Nivelul general al rentabilităţii întreprinderii va fi analizat prin ratele de profitabilitate şi prin cele de rentabilitate economică şi financiară. Valorile de 7,9 respectiv 11% ale ratei profitabilităţii de exploatare (marjă netă din exploatare) indică profitul din exploatare obţinut de firmă la 100 lei cifră de afaceri. Creşterea acestuia se datorează faptului că creşte rezultatul din exploatare mai mult decât creşte cifra de afaceri.

Bibliografie

1. Baciu A. – Costurile – organizare, planificare, contabilitate, calculaţie, control şi analiză, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001

2. Cotleţ D., Megan O. - Teoria şi practica bilanţului, Editura Cargo, Craiova, 2002

3. Cristea H. – Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 1997

4. Ebbeken K., Possler L., Ristea M. – Calculaţia şi managementul costurilor, Editura Teora, Bucureşti, 2000

5. Epuran M., Băbăiţă Valeria, Grosu Corina – Contabilitate şi control de gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 1999

6. Feleagă N. – Sisteme contabile comparate, vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1999

7. Grosu Corina – Studii privind tipologia costurilor pentru luarea deciziilor, Studii de Economie, vol. XVII, 1996

8. Grosu Corina – Sistemul informaţional contabil de gestiune, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1998

9. Neag Ramona – Reforma contabilităţii româneşti, Editura Economică, Bucureşti, 2000

10. Needles Jr. B., Anderson H., Caldwell J. – Principiile de bază ale contabilităţii, Editura Arc, Bucureşti, 2000 (traducere)

11. Olariu C. – Conducerea întreprinderii prin costuri, Editura Facla, Timişoara, 1975

12. Olariu C. - Costuri şi calculaţia costurilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977

13. Oprea C. – Contabilitate de gestiune, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001

14. Pârvu F. – Costuri şi fundamentarea deciziilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999

15. Ristea M. – Normalizarea contabilităţii- bază şi alternativ, Tribuna Economică, Bucureşti, 2002

16. XXX - Legea Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi modificată în concordanţă cu Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 26 august 2002

17. XXX - Ordinul 306/26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene, publicat în Monitorul Oficial nr. 79 bis din 25 aprilie 2002

18. XXX - Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Economică, Bucureşti, 2001(traducere)

Preview document

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 1
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 2
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 3
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 4
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 5
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 6
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 7
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 8
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 9
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 10
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 11
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 12
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 13
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 14
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 15
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 16
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 17
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 18
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 19
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 20
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 21
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 22
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 23
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 24
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 25
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 26
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 27
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 28
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 29
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 30
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 31
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 32
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 33
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 34
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 35
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 36
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 37
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 38
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 39
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 40
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 41
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 42
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 43
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 44
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 45
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 46
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 47
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 48
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 49
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 50
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 51
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 52
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 53
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 54
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 55
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 56
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 57
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 58
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 59
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 60
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 61
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 62
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 63
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 64
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 65
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 66
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 67
Sistemul Costurilor în Procesul Decizional - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Costurilor in Procesul Decizional.docx

Alții au mai descărcat și

Perspective Macroeconomice Privind Aderarea României la Moneda Europeană

INTRODUCERE În lucrarea de faţă intitulată „Perspective macroeconomice privind aderarea României la moneda europeană” mi-am propus să realizez un...

Plan de afaceri al SC agro-bio SRL privind înființarea și dezvoltarea unei ferme pomicole vegetale în sistem ecologic pentru producții de pomi fructiferi - cireși și vișini

INTRODUCERE În unele ţări dezvoltate, agricultura ecologică constituie un important segment al pieţei. Anual înregistrează creşteri ale valorii...

Plan de afaceri - înființarea unei prese de ulei

1.Introducere Planul de afaceri este o lucrare complexă care se întocmeşte atunci când apare o afacere nouă, o investiţie importantă, când este...

Evaluarea unei Firme

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 PREZENTAREA S.C. CONSPROIECT S.A. Detalii de identificare: Nume firmă: CONSPROIECT S.A. Cod Unic de...

Întreprinderea în mediu competitiv studiu de caz realizat la Ursapan SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1 Scurt istoric Ursapan SRL s-a infiintat in anul 2008, ca si afacere de familie, pornind de la patru angajati...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Control de Gestiune

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE Organizarea, programarea şi funcţionarea controlului financiar de gestiune...

Analiza economico-financiară

1.1. NECESITATEA SI TIPURILE ANALIZEI Înca de la începuturi, cunoasterea fenomenelor si proceselor din natura si societate a impus, într-o forma...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatului Financiar în Regii Autonome pe Exemplul Ocolul Silvic Brodina

GENERALITĂŢI ALE OCOLULUI SILVIC BRODINA ŞI ALE ACTIVITĂŢII Fiind o activitate specifică voi începe prin a prezenta o serie de elemente privin...

Perfecționarea Structurii Instituționale și a Procesului Decizional în România în Contextul Aderării la Uniunea Europeană

Introducere În contextul aderării la Uniunea Europeană, România, la fel ca toate celelalte state candidate, se vede în situaţia de a-şi reforma...

Societatea Europeană a Informației

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia...

Tehnologiile Informaționale în Tranzacțiile de Comerț Exterior

INTRODUCERE Asistam la un proces de globalizare a afacerilor, care, în mod invariabil, influenteaza toate tipurile de firme, indiferent de arealul...

Plan de afaceri fotograf

Prezentarea istoricului și a activității economice alese pentru cercetare O descriere generală a afacerii PFA - Creangă PFA oferă consumatorilor...

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Managementul prin Proiecte

Aplicarea managementului prin proiecte într-o organizaţie Societatea omenească cunoaşte în prezent o perioadă de schimbări rapide şi profunde în...

Analiza Costurilor în Managementul Interprinderilor

INTRODUCERE Lucrarea de fata își propune să prezinte principalele aspecte teoretice și practice legate de analiza cheltuielilor și implicit a...

Ai nevoie de altceva?