Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 19 din 253

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; - sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; - au... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea relațiilor cu partenerii comerciali la SC Rostramo SA

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ROSTRAMO S.A. TG-JIU 1. Scurt istoric SC ROSTRAMO SA Târgu-Jiu , numită C.P.L.Târgu-Jiu până în 1980 , este una din marile întreprinderi de prelucrare a lemnului din România ROSTRAMO şi-a început activitatea în 1959, iar în prezent produce şi livrează : - PLACAJ FAG - 2000 x 1250 mm... citește mai departe

47 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul firmei executat de organele ministerului finanțelor publice

Dezvoltarea sectorului privat in economia romaneasca a reprezentat o constanta a intregii perioade de dupa anul 1989 stimulata de o serie de masuri legislative ca : Decretul - Lege 54 / 1990 privitor la organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative , Legea 31 / 1990 privind organizarea si... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Analiza dinamică a bilanțului contabil

Analiza financiară a activităţii agentului economic urmăreşte reflectarea echilibrului financiar pe termen scurt şi lung sub două aspecte: a modului în care acesta s-a realizat şi consecinţelor sale în planul solvabilităţii, lichidităţii şi al riscului de neplată sau de faliment Principala sursă informaţională a... citește mai departe

102 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Impozitul pe profit

STUDIU DE CAZ I 1. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit în trimestrul I al exerciţiului financiar 201N înregistrează următoarele rezultate: * cheltuieli cu materiile prime: 2500 lei * cheltuieli cu materiale auxiliare: 1300 lei * cheltuieli privind alte materiale consumabile: 5000 lei *... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un perimetru dat, în condiţii tehnico-materiale definite, se obţine, în urma unui proces consumator de valori, o nouă valoare, care din punct de vedere contabil poate fi: produs,... citește mai departe

53 pagini 12 puncte Extras Preview

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte, reconsiderarea în teorie şi practică, a rolului entităţilor naţionale în sensul afirmării independenţei naţiunilor, iar pe de altă parte, accentuarea procesului de integrare... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a devansat, în permanenţă, reforma structurală în domeniul economiei reale. În prezent, reţeaua cea mai ramificată de sucursale o deţine Casa de Economii şi Consemnaţiuni, care... citește mai departe

69 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

SC IT Experts SRL

SC IT EXPERTS SRL cu sediul social în Timişoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J35/1410/2000, având CUI 14444412, are ca obiect de activitate consultanţa în domeniul echipamentelor tehnologice şi de calcul. Având un efectiv de 8 persoane, societatea îşi onorează cu seriozitate şi responsabilitate... citește mai departe

54 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică KPMG România

I. Prezentare generală KPMG în România oferă servicii de Audit, Asistență fiscală și Consultanță în afaceri, inclusiv servicii de restructurare și accesare de fonduri, pentru organizații din diverse domenii, atât din sectorul privat, cât și cel public. KPMG oferă asistență firmelor și organizațiilor în vederea... citește mai departe

5 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria sa". (Gothe) Încă din cele mai vechi timpuri a existat necesitatea de masurare și înregistrare a activitătii economice desfășurate la nivel individual, dar și la nivelul... citește mai departe

28 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rezolvări tema 1 IFRS

1. Care sunt cele doua modalitati prin care putem pune in evidenta continutul finantelor intreprinderii? Raspuns: finanţelor întreprinderii poate fi pus în evidenţă : 1. având în vedere mărimea întreprinderii şi faptul că se găseşte sau nu într-o ţară dezvoltată economic, 2. având în vedere obiectul, sarcinile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate primară

Contabilitatea a apărut şi a evoluat pe măsura dezvoltării activităţii de producţie şi de comercializare a bunurilor. Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca un sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor societăţii separate patrimonial. De-a lungul istoriei,... citește mai departe

110 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile comerciale sunt foarte frecvente. Principalul motiv pentru care am ales amortizarea imobilizarilor este faptul ca acest capitol al contabilităţii este foarte des întâlnit... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Investiții imobiliare în România - evoluție și tendințe

Abstract Obiectul principal al cercetării întreprinse, este de a analiza politicile contabile stabilite de entităţile din România şi din Ungaria aferente activelor imobilizate corporale. Scopul principal al analizei comparative este de a verifica dacă există diferenţe semnificative între tehnicile şi metodele de... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Conturile anuale - Informație pentru fundamentarea strategiei privind rentabilitatea

Abstract All those who want to start a business are aware of the fact that they must define their investments and they made efforts to obtain sooner or later, profit. First of all, this involves a good ability to manage the present and future resources of the company, to create a more performante enterprise. Key... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Controlul achizițiilor publice

ACHIZITII PUBLICE Sistemul achizitiilor publice Sistemul achizitiilor publice reprezinta o parte a realitatii juridico-economico -tehnice a societatii romanesti. Scopul general al sistemului achizitiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea si imbunatatirea mediului de viata... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Imobilizările corporale - evaluarea și reevaluarea

Reglementarile contabile din Romania definesc activele imobilizate ca fiind acele active ale unei entitati destinate utilizarii pe o perioada indelungata in activitatea acesteia. Astfel, activele imobilizate reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca pe o perioada indelungata in activitatea entitatii si... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Ceccar

1.Studiu de caz privind taxele vamale. Societatea Muravian Import-Export SRL are in anul 2015 urmatoarele operatiuni: -import materii prime 5.000 euro la cursul de 4.5 lei/euro -obligatii vamale : - Taxe vamale 10%, accize 2%, TVA 24% - Pe baza de factura fiscala se achizitioneaza stocuride :materiale... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Tehnica sondajului

Intr-un audit propriuzis, cea mai mare parte a muncii auditorului este afectata obtinerii si evaluarii probelor, prin utilizarea diverselor proceduri (inspectia, observarea, investigarea, confirmarea, recalcularea, reefectuarea, revizuirea / verificarea, etc.). Pentru a-si efectua misiunea corect si eficient,... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Preview

Bazele contabilității

STRUCTURA CONTABILITĂŢII (Legea 82) Contabilitatea generală (financiară) norme unitare privind organizarea şi conducerea activităţii economice; obligatorie pentru toate unitatile economice; furnizeaza informatii pentru organele financiare, bancare, asociaţi, acţionari, clienţi, furnizori etc. Contabilitatea de... citește mai departe

102 pagini Gratis Extras

Sistemul informatic de gestiune

1.Tehnici de reprezentare și programare calendaristică a planurilor Diagrama Gantt - este o modalitate de reprezentare grafică a proiectului; - prin barele orizontale sunt prezentate activitățile planificate; - lungimea barelor este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate; - diagrama Gant... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Particularități privind condiții și reguli de acces și de raportare financiară la Bursa de Valori din Londra

1. Particularităţi privind condiţii şi reguli de acces 1.1. Istoricul Bursei de valori din Londra Prima societate pe acţiuni a lumii a fost înfiinţată la Londra în 1553 (Compania Muscovy), astfel răspândirea acestui tip de companii a fost inevitabilă. Acest eveniment a determinat apariţia unor specialişti în... citește mai departe

30 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

PSSI Bancă

1. Prezentarea instituției (banca comerciala) 1.1 Descrierea societății Instituția in cadrul căreia am realizat cerințele din cadrul acestui proiect este o banca comerciala. Obiectul de activitate al băncii comerciale este stabilitatea valorii interne şi externe a monedei naționale, concomitent cu punerea la... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Planificarea auditului intern la SC Publitrans 2000 SA

Introducere Lucrarea aduce în prim plan importanța auditului intern în cadrul unei entități. Activitatea umană a fost supusă controlului, sub diferite aspecte, din cele mai vechi timpuri. Activitatea de control vizează realizarea întocmai a sarcinilor de către organele entității, fără a aduce atingerea interesului... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview