Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 21817
Mărime: 107.25KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector drd. Bunget Ovidiu
Timisoara

Cuprins

 1. CAP.1. Prezentarea S.C. DC NEW MODE S.R.L. 3
 2. CAP.2. Impozitul pe profit. Caracterizare generală 4
 3. 2.1. Plătitorii de impozit pe profit 5
 4. 2.2. Determinarea profitului impozabil 6
 5. 2.3. Implicaţiile Legii 414/ 2002 privind impozitul pe profit 8
 6. 2.3.1. Elemente noi introduse de Legea 414/2002 8 2.3.2. Tratamentul fiscal al veniturilor 9
 7. 2.3.3. Tratamentul fiscal al cheltuielilor 10
 8. 2.3.4. Facilitaţi fiscale 15
 9. CAP.3. Contabilitatea impozitului pe profit 16
 10. 3.1. Organizarea contabilitǎţii impozitului pe profit 16
 11. 3.1.1. Reflectarea în contabilitate a determinării rezultatului financiar 17
 12. 3.1.2. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit 19
 13. 3.2. Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit.Cazul SC NEW MODE SRL 19
 14. 3.3. Plata impozitului pe profit 29
 15. 3.3.1. Termene de platǎ 29
 16. 3.3.2. Obligaţii declarative 31
 17. 3.4.Consecinţele aplicării metodelor contabile asupra fiscalităţii 36
 18. 3.4.1. Metode contabile de evaluare a stocurilor 36
 19. 3.4.2. Amortizarea activelor corporale şi necorporale 38
 20. 3.4.3. Provizioanele, o capcană a fiscalităţii 39
 21. 3.4.4. Contractul de leasing, reglementări speciale în Legea 414/2002 41
 22. PARTEA a II- a
 23. CONTROLUL FISCAL EXERCITAT DE D.G.F.P.
 24. CAP.4. Controlul fiscal al impozitului pe profit 43
 25. 4.1. Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal 43
 26. 4.2. Drepturile şi obligaţiile contribuabililor 45
 27. 4.3. Rezultatele controlului fiscal 46
 28. CAP.5. Sancţiuni fiscale 57
 29. 5.1. Prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal 57
 30. 5.2. Prevăzute de Legea contabilitǎţii nr. 82/1991 republicatǎ în 2000 58
 31. 5.3. Prevăzute de Legea nr. 87/1994 privind evaziunea fiscală 59
 32. CAP.6. Concluzii şi propuneri 60
 33. Bibliografie 63

Extras din licență

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

NEW MODE S.R.L.

Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale, sub formă de societate cu răspundere limitată, având la început o altă denumire, care a fost schimbată în anul 1996, nume, sub care funcţionează în prezent. Actele constitutive sunt contractul de societate şi statutul. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociaţii fiind obligaţi numai la plata părţilor sociale.

Obiectul de activitate al societăţii îl constituie fabricarea altor articole din metal, cod CAEN 2875. Societatea are asociat unic, care deţine şi funcţia de administrator al societăţii .

S.C. DC NEW MODE S.R.L. este o întreprindere mică având sediul în localitatea Odoreu, judeţul Satu-Mare. Este înregistrată la registrul Comerţului din judeţul Satu-Mare sub numărul J30/31/11.01.1996, are codul fiscal R 8153670 şi contul bancar 2511-33964 ROL.01/1900 deschis la ROBANK Timişoara.

Din 1996 până în prezent, activitatea societăţii a avut o evoluţie ascendentă. Dacă la începutul activităţii, societatea avea 4 angajaţi şi o cifră de afaceri de aproximativ 15.000 DM, în 2003, socitatea are un număr de 48 de angajaţi permanenţi, o cifră de afaceri de aproape 480.000 de euro şi oferă o gamă mult mai diversificată de produse. Odată cu dezvoltarea afacerii, firma îşi deschide noi puncte de lucru în mai multe localităţi din ţară: Timişoara, Satu-Mare, Oradea, Arad şi Bucureşti . Principalii furnizori ai societăţii sunt:

- FEMNIVES Ungaria

- ALUPROF Olanda

- SELT Olanda

Principalii clienţi sunt:

- SNP PETROM

- SC IMPEX SRL Severin

- SC ALYVAS SRL

Societatea comercială DC New Mode produce şi comercializează :

• Jaluzele exterioare

• Jaluzele orizontale

• Jaluzele verticale

• Uşi pliabile plastic

• Uşi de garaje acţionate electric

• Parasolare

• Gratii pliabile

• Rulouri exterioare

Pentru realizarea producţiei, societatea achiziţionează din import materiile prime în proporţie de 95%, iar produsele obţinute sunt destinate pieţei interne.

În prezenta lucrare voi descrie modul în care societatea ţine contabilitatea impozitului pe profit şi îşi plăteşte această obligaţie faţă de bugetul statului.

Capitolul 2. IMPOZITUL PE PROFIT

CARACTERIZARE GENERALĂ

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor.

Impozitul reprezintă o formă de prelevare silită la dispoziţia statului, fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerestituibil a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau/şi juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice.

Impozitul are următoarele caracteristici:

Este o prelevare silită, cu caracter obligatoriu, care se efectuează în numele suveranităţii statului;

Impozitul nu presupune şi o prestaţie directă (şi imediată) din partea statului. Prin aceasta, impozitele se deosebesc în mod principal faţă de taxe, în cazul cărora există un raport de contraserviciu direct;

Prelevările cu titlu de impozit sunt nerestituibile, astfel că nici unul dintre contribuabili nu poate pretinde o plată directă din partea statului, pe baza impozitelor suportate.

În funcţie de trăsăturile de fond şi de formă, impozitele sunt directe şi indirecte. Impozitele directe sunt acelea care se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice sau/şi juridice, în funcţie de veniturile sau averea acestora, fiind încasate la anumite termene precizate cu anticipaţie. La impozitele de acest tip, subiectul şi suportatorul impozitului ar trebui să fie, potrivit legii, una şi aceeaşi persoană. Tocmai de aceea se spune că impozitele de acest tip au o incidenţă directă asupra subiectului plătitor.

Impozitul pe profit reprezintă una din sursele principale de venituri la bugetul statului, fiind un impozit direct . În cadrul unui amplu proces al reformei fiscale în România, impozitului pe profit îi revine un loc deosebit atât prin prisma contribuţiei sale în formarea veniturilor bugetului public, cât şi prin influenţa sa asupra activităţilor economico-sociale generatoare de profit şi asupra structurii de ansamblu a economiei naţionale. Tocmai de aceea, instituirea acestui impozit în practica noastră fiscală s-a realizat în faza incipientǎ a perioadei de tranziţie, cu începere de la 1 ianuarie 1991. În acest scop a fost edictată o lege specială vizând reglementarea detaliată a impozitului pe profit (Legea nr. 12 /1991 privind impozitul pe profit, în Monitorul Oficial nr. 25/31 ianuarie 1991), prin care au fost excluse modalităţile anterioare de impunere diferenţiată a beneficiilor.

Calitatea de subiect al acestui impozit a fost atribuită tuturor persoanelor juridice care obţin profit prin activităţile desfăşurate pe teritoriul României. În acest context impozitul pe profit a fost conceput ca o prelevare obligatorie efectuatǎ de statul român din veniturile nete sau mai exact din profiturile impozabile.

Altă reglementare a impozitului pe profit care stabileşte impunerea profitului în perioada 1995-2002 este Ordonanţa Guvernului nr. 70/ 1994 republicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 12 martie 1997, care de la apariţia sa şi până în anul 2002 cunoaşte peste 15 modificări şi completări, cele mai multe din acestea deosebit de importante. Datorită frecventelor şi importantelor modificări s-a ajuns ca textul a numeroase articole să fie schimbat în totalitate faţă de cel iniţial şi să nu mai corespundă cu prevederile din Normele Metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 974/1994, date în aplicarea acestei ordonanţe.

Începând cu 1 iulie 2002, o nouă lege reglementează impozitul pe profit în România, şi anume Legea nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit. Deşi la nivel conceptual nu diferǎ faţă de legislaţia anterioară, noua lege privind impozitul pe profit şi instrucţiunile de aplicare, denumite în continuare “Normele de aplicare” (aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 859/2002) conţin totuşi anumite aspecte de noutate care influenţează într-o proporţie mai mică sau mai mare activitatea agenţilor economici.

Bibliografie

1. Epuran M., Cotleţ D., Ineovan F., Pereş I.- Contabilitate Financiară, volumul II, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura de Vest, Timişoara 1998;

2. Pereş I., Popovici D., Bunget O., Pereş C.- Controlul Economic Financiar, Editura Mirton, Timişoara 2000;

3. Talpoş Ioan – Finanţele României, volumul I , Editura Sedona, Timişoara 1995;

4. Tribuna economică, colecţie 2002-2003;

*** Legea nr. 414/2002, privind impozitul pe profit, publicată în Monitorul Oficial nr. 456/27.06.2002;

*** Hotărârea Guvernului nr. 859/2002, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 640/29.08.2002;

*** Hotărârea Guvernului nr. 830/2002, privind regimul deductibilităţii fiscale a provizioanelor agenţilor economici, ale băncilor, organizaţiilor cooperatiste de credit şi fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 606/15.082002;

*** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 53/2003, pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind impozitul pe profit”, publicat în Monitorul Oficial nr. 39/23.01.2003;

*** Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997, privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 277/30.08.1997;

*** Ordonanţa Guvernului nr. 62/2002, pentru modificarea O.G. nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 646/30.08.2002;

*** Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, Monitorul Oficial nr. 242/31.05.1999;

*** Hotărârea Guvernului nr. 424/2001 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în Monitorul Oficial nr. 228/25.04.2001;

*** Legea contabilităţii nr. 82/1991republicată, Monitorul Oficial nr. 170/30.07.1996;

*** Ordonanţa Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial nr.531/31.08.2001;

*** Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, Monitorul Oficial nr. 299/24.10.1994;

*** Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 644/30.08.2002.

Preview document

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 1
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 2
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 3
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 4
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 5
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 6
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 7
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 8
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 9
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 10
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 11
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 12
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 13
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 14
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 15
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 16
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 17
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 18
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 19
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 20
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 21
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 22
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 23
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 24
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 25
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 26
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 27
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 28
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 29
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 30
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 31
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 32
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 33
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 34
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 35
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 36
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 37
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 38
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 39
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 40
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 41
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 42
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 43
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 44
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 45
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 46
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 47
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 48
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 49
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 50
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 51
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 52
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 53
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 54
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 55
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 56
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 57
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 58
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 59
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 60
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 61
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 62
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 63
Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL.doc
 • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Contabilitatea Impozitului pe Profit la SC Frigo Star Service SRL

CAPITOLUL 1 CONECTAREA ŞI DECONECTAREA CONTABILITǍŢII DE FISCALITATE 1.1 Repere pe scena europeană privind relaţia contabilitate-fiscalitate...

Impozitul pe Profit

1. Introducere 1.1 Obiectiv Acest standard prevede regimul contabil al impozitului pe profit; stabileşte principii şi oferă recomandări pentru...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Studiu de Caz privind Modul de Calcul a Impozitului pe Veniturile Microintreprinderilor

Subiectii acestui tip de impozit direct, sunt persoanele juridice romane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a...

Impozitul pe Profit - Analiza și Studiu de Caz

1. CONSIDERAŢII GENERALE Impozitul reprezintă cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiară aflată la dispoziţia statului. La baza unei...

Contabilitate

1.4. Teste de autoevaluare 1. În viziunea cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de IASB, cheltuielile...

Te-ar putea interesa și

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Ai nevoie de altceva?