Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 194 din 253

Doctrină și deontologie - ghid pregătire experți contabili

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de O.G.nr.65/1994 şi O.G. nr.89/1998, cu respectarea princ. independenţei profesiei. 2.În ce constă diferenţa... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992, înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAAR) în partea I , poziţia 10 . Am fost numit prin Ordonanţă emisă de Inspectoratul de... citește mai departe

4 pagini 8 puncte Extras Preview

Recunoașterea unei cheltuieli necorporale

Cheltuielile cu un element necorporal vor fi recunoscute drept costuri atunci cand sunt generate, cu exceptia cazurilor in care: a)ele formeaza o parte a costului imobilizarii necorporale care indeplineste criteriile de recunoastere; b) elementul este achizitionat printr-o combinare de intreprinderi si nu poate fi... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Livrări intracomunitare și achiziții intracomunitare de bunuri

Definitii Livrarea de bunuri O livrare de bunuri inseamna transferul dreptului de a dispune de bunuri (corporale) ca si proprietar. Art. 128(1)- definitia este valabila si pentru livrarea intracomunitara, care in plus trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 128(9); Se considera ca o persona... citește mai departe

173 pagini 9 puncte Extras

Standardul internațional de raportare financiară 7

IFRS 7 se aplica tururor riscurilor ce provin din toate investitiile financiare si tuturor entitatilor indiferent daca detin multe sau putine instrumente financiare. IFRS-ul solicita informatii de furnizat privind: -importanta instrumentelor financiare privind pozitia si performanta financiara a unei entitati;... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Documentele Contabile și Sistemele de Contabilitate

1. Documentele contabile - suportul fundamentării şi justificării datelor contabile Una din condiţiile fundamentale pentru ţinerea unei contabilităţi corecte este documentarea operaţiunilor, adică efectuarea înregistrărilor în contabilitate numai pe baza unor documente justificative. În acest fel, contabilitatea... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cadru Teoretic Global al CTB Financiare

Sistemul de CTB adaptat in Romania este dualist si se bazeaza pe organizarea CTB pe doua paliere: - CTB financiara sau generala - CTB de gestiune sau manageriala Legea contabilitatii 82/91 modificata ulterior defineste CTB financiara astfel: ,,Activitatea specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea,... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

1.Notiunea si principiile evaluarii patrimoniului in contabilitate 1.1.Definirea evaluarii Inregistrarea operatiunilor economice care au loc in unitatile patrimoniale se face folosindu-se exprimarea baneasca (valorica ),deci evaluarea. Evaluarea reprezinta un procedeu al contabilitatii care consta in... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Aplicație Practică Privind Ciclul de Prelucrare

La începutul exerciţiului financiar o întreprindere are următorul bilanţ iniţial: Bilanţ iniţial ACTIVE PASIVE Elemente Sume Elemente Sume Utilaje Materii prime Produse finite Mărfuri Conturi curente la bănci Casa 300.000 40.000 60.000 30.000 160.000 10.000 Datorii (total) 240.000 Furnizori 240.000... citește mai departe

45 pagini 6 puncte Extras Preview

Decontări fără numerar

1. Delimitari privind operatiile de incasare si plata fara numerar. Operatiile de incasari si plati se efectueaza atat in numerar cat si prin intermediul conturi-lor deschise de unitatea patrimoniala la una sau mai multe banci, ceea ce este cunoscut sub denumirea de decontari fara numerar sau prin virament. De... citește mai departe

90 pagini 8 puncte Extras Preview

Decontări cu numerar

Operatiile de incasari si plati in numerar, in lei si valuta, se efectueaza cu respectarea regulamentului operatiilor de casa si a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei, fiind urmarite in contabilitate cu ajutorul contului 531 Casa, care se dezvolta in doua conturi sintetice de gradul II si anume : -... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Monografie - cursul de contabilitate avansată

1. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Denumirea societatii si sediul: - SC “ANDO” SA, Str. Tacerii, nr. 2, sector 1, Bucuresti - Forme de organizare: societate pe actiuni; - Numar asociati permanenti: 5 persoane; - Obiectul de activitate: productie, comert, servicii; Date de identificare: - Registrul Comertului:... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură definitorie a civilizaţiei secolelor XIX şi XX, cuprinde printre altele şi mijloacele de comunicare. Cercetarea ştiinţifică şi transpunerea ei în tehnică au făcut posibilă... citește mai departe

86 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Capitalul Propriu

Problematica abordată în cadrul lucrării surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiară a capitalurilor. Am ales capitalul propriu deoarece consider că efortul propriu este reflectat cel mai bine în valoarea pe care o atribuim oricărui rezultat al unei munci susţinute, prin eforturi proprii, sacrificii şi... citește mai departe

41 pagini 7 puncte Extras Preview

Tehnici de Contabilitate Creativă

1. Concepte generale privind practicile de contabilitate creativă Contabilitatea creativă este procesul prin care profesioniştii contabili îşi folosesc cunoştinţele în scopul manipulării cifrelor contabile, profitând de posibilitatea interpretării actelor normative şi de existenţa numeroaselor opţiuni în rezolvarea... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Extras Preview

Contabilitatea Operațiilor Efectuate prin Conturile de la Bănci La FRC Corabia

Operaţiile de încasări si plăţi la FRC Corabia se efectuează atât în numerar, cât şi prin intermediul conturilor deschise de unitatea patrimonială - SDFEE Slatina – la Trezoreria Corabia şi la Banca Comercială Română - Agenţia Corabia, ceea ce este cunoscut sub denumirea de decontări fără numerar sau prin virament.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Cecul

Dupa primul razboi mondial, pe plan international s-a incercat unificarea legislativa a normelor de drept din diferite tari de catre Comitetul Economic de pe langa Liga Natiunilor (1928), elaborandu-se un proiect unificat de norme privind utilizarea cecului. La acesta s-a adaugat “Conventia cuprinzand legea uniforma... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău

CAPITOLUL I. BAZELE ORGANIZARII ACTIVITAŢII ŞI CONDUCERII CONTABILITAŢII LA S.C. AGRICOVER SA 1.1.-Prezentarea generala a unitaţii Înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea dintre SC COMCEREAL SA Buzău şi Ulvex SA Buzău, Agricover şi-a extins afacerile în domeniul agribusiness-ului, oferind în prezent soluţii... citește mai departe

78 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Imobilizările Corporale

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 1.1 PATRIMONIUL ECONOMIC - ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVELOR IMOBILIZATE ÎN CADRUL ACESTUIA Din punct de vedere juridic, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică precum şi a bunurilor la care acestea se referă,... citește mai departe

116 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme Informatice Contabile

1.care din urm afirmatii e corecta :A(a,b)- sistemul informaţional conferă conducere , operativitate şi fezabilitate;-S.I. asigură legătura dintre subsistemul conducător şi subsistemul condus 2. care sunt cerintele de care trebuie sa tina seama sistemul informational pentru realizarea obiectivelor sale: C(b,d)-... citește mai departe

1 pagini 4 puncte Extras Preview

Analiză financiară

. In baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP, veniturile din exploatare sunt egale cu: B Cifra de afaceri neta+/-variatia stocurilor+productia imobilizata+alte venituri din exploatare 2. Dispuneti de urm. informatii:cap. social 20.000.000. lei, rezultatul exercitiului (profit)... citește mai departe

5 pagini 3 puncte Extras Preview

Bazele contabilități

Bazele contabilitatii 1.dezvoltarea pe conturi corespondente atat a rulajului debitor cat si a celui creditor al conturilor sintetice este specifica formei de inregistrare contabila:C - “maestru-sah” 2.in cadrul formei de inregistrare contabila pe jurnale, jurnalele se deschid:A ptr creditul conturilor 3.forma de... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Contabilitate financiară

1.Ce reprezinta formula contabila : 1012 = 456 10.000 R. diminuarea capitalului social , urmare a retragerii unor actionari sau asociati. 2.Ce semnificatie are formula contabila : 456 = % 55.000 1011 50.000 1041 5.000 R .emisiunea de actiuni cu prima de emisiune. 3.Dupa functiunea contabila , contul 456 “... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Extras Preview

Contabilitate de Gestiune

1.O firma care obtine trei produse X,Y si Z si are trei sectii de productie principale SI,S2IIsi SIII prezinta urm. situatie privind productia obtinuta: cheltuieli directe de productie pentru obtinerea celor trei produse 37,450 u.m., ptr produsul I 11,320 u.m. (ptr produsul X 4.720 u.m. , ptr sectia Y 3.810 u.m. si... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitilui pe profit

Impozitul pe profit Impozitul pe profit este un impozit direct ce se calculează prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil. Impozit minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri si pariuri sportive Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte,... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview