Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău

Proiect
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 17117
Mărime: 5.94MB (arhivat)
Publicat de: Cristina Mitu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. BAZELE ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA S.C. AGRICOVER SA
 2. 1.1. Prezentarea generală a unitaţii
 3. 1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari
 4. 1.3. Structura organizatorică şi funcţională a întreprinderii
 5. 1.3.1. Funcţiile întreprinderii
 6. 1.3.2. Prezentarea organigramei S.C.AGRICOVER S.A
 7. 1.4. Descrierea fluxului tehnologic de bază
 8. 1.5. Organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor economici
 9. 1.5.1. Aspecte normative privind organizarea contabilităţii
 10. 1.5.2. Sarcinile şi atribuţiile compartimentului financiar contabil al S.C. AGRICOVER SA
 11. CAPITOLUL II NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND SALARIZAREA
 12. 2.1. Conceptul de salariu şi structura drepturilor de personal.
 13. 2.1.1. Noţiunea de salariu şi formele sale de manifestare
 14. 2.1.2. Structura drepturilor salariale
 15. 2.2. Formele de salarizare
 16. 2.3. Regimul reţinerilor din salarii
 17. 2.4. Structura decontărilor privind asigurările şi protecţia socială
 18. 2.5. Particularităţi ale contractului de muncă ( contract colectiv de muncă, contract individual de muncă)
 19. 2.6. Purtătorii de informaţii privind decontările cu salariaţii şi cu asigurările şi protecţia socială.
 20. CAPITOLUL III CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
 21. 3.1. Contabilitatea salariilor datorate
 22. 3.2. Ajutoarele materiale şi contabilizarea lor
 23. 3.3. Reflectarea în contabilitate a primelor pentru participarea personalului la profit
 24. 3.4. Contabilitatea avansurilor acordate şi a drepturilor de personal neridicate în termen
 25. 3.5. Reţinerile din salarii şi contabilizarea lor
 26. 3.6. Contabilitatea altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul
 27. CAPITOLUL IV CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU ASIGURĂRILE ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ
 28. 4.1. Reflectarea în contabilitate a decontărilor privind asigurarile sociale
 29. 4.2. Contabilitatea decontărilor privind ajutorul de şomaj
 30. 4.3. Contabilitatea altor datorii şi creanţe sociale
 31. CAPITOLUL V PERFECŢIONAREA SISTEMULUI DE SALARIZARE ŞI A REFLECTĂRII IN CONTABILITATE A DECONTĂRILOR CU PERSONALUL
 32. 5.1. Posibilităţi de utilizare a tehnicii moderne de calcul în contabilitatea agentilor economici
 33. 5.1.1. Definirea şi importanţa sistemului informaţional financiar-contabil
 34. 5.1.2. Descrierea sistemului informaţional de la S.C AGRICOVER SA
 35. 5.1.3. Aplicaţie practică
 36. 5.2. Valorificarea informaţiilor contabilităţii în procesele de analiză, decizie şi control
 37. 5.2.1. Importanţa analizei financiare în luarea deciziilor
 38. 5.2.2. Analiza financiară a principalilor indicatori privind forţa de muncă şi fondul de salarii
 39. 5.3. Aspecte privind controlul intern al decontărilor cu personalul

Extras din proiect

CAPITOLUL I. BAZELE ORGANIZARII ACTIVITAŢII ŞI CONDUCERII CONTABILITAŢII LA S.C. AGRICOVER SA

1.1.-Prezentarea generala a unitaţii

Înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea dintre SC COMCEREAL SA Buzău şi Ulvex SA Buzău, Agricover şi-a extins afacerile în domeniul agribusiness-ului, oferind în prezent soluţii integrate pentru fermieri.

Agricover deţine poziţia de lider pe piaţa seminţelor de grâu durum şi este al doilea producător de seminţe de mazăre şi de orzoaică de primăvară.

De asemenea, compania ocupă primul locul ca distribuitor de pesticide în România, oferta sa cuprinzând erbicide, fungicide, insecticide şi îngrăşăminte foliare, produse de către patru mari furnizori mondiali.

Cu aproximativ 900 de angajaţi, Agricover îşi desfăşoară activitatea de preluare a cerealelor în 32 puncte de lucru, baze de recepţie şi silozuri, situate în 9 judeţe. Compania dispune de o capacitate totală de depozitare de cca. 700.000 tone, ocupând locul al doilea ca şi capacitate de însilozare a cerealelor în România.

Cu un potenţial de creştere de 60-80 % în următorii ani, agricultura românească are toate şansele să înregistreze o creştere a profitabilităţii mai mare decât cea din domeniul imobiliar, reprezentând unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei româneşti

Potenţialul major de dezvoltare a agriculturii româneşti este dat în primul rând de către finanţările europene, menite în ultimă instanţă să crească randamentele la hectar, prin folosirea echipamentelor moderne şi a tehnologiilor de calitate.

În prezent, România deţine aproape 10 milioane de hectare de teren arabil, iar recolta anuală se ridică la 15-16 milioane tone de cereale şi oleaginoase. Prin punerea în valoare pe piaţa europeană a imensului potenţial agricol, România poate să-şi consolideze pe termen mediu şi lung trendul ascendent al unei creşteri economice cu adevărat durabile.

Terenul agricol din România prezintă un potenţial neexplorat din punctul de vedere al investiţiilor. Dezvoltarea sectorului agricol românesc va fi sprijinită în anii următori de fonduri europene: bugetul Comisiei Europene pentru perioada 2007- 2013 prevede alocarea a peste 11 miliarde de euro pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

Orientarea acestor fonduri către soluţionarea problemelor structurale, susţinerea unităţilor viabile şi dezvoltarea unor sectoare conexe, precum serviciile pentru agricultură, pot contribui substanţial la valorificarea oportunităţilor integrării şi minimalizarea costurilor reale de modernizare.

Ponderea populaţiei care lucrează în agricultură, în România, este printre cele mai ridicate din Europa, iar principalul activ, pământul, se situează la cele mai ridicate grade de fertilitate din Europa. Din ce în ce mai mulţi investitori în terenurile agricole reuşesc să comaseze suprafeţe mai mari şi să practice o agricultură modernă şi performantă.

Scurt istoric al companiei Agricover

2000

-Înfiinţarea SC AGRICOVER SA BUZĂU prin fuziunea dintre SC COMCEREAL SA Buzău şi Ulvex SA Buzău.

-Comcereal Buzău deţine 7 silozuri cu o capacitate de cca 300.000 tone.

-Înfiinţarea Diviziei de Seminţe.

2001

-Înfiinţarea Staţiei de condiţionare a seminţelor de la Râmnicu Sărat.

-Producerea de seminţe în colaborare cu fermieri autorizaţi (implementarea procesului de multiplicare).

-Modernizarea rafinăriei de ulei de la Fabrica din Buzău.

2002

-Achiziţionarea CEREALCOM Buzău (un siloz şi trei baze).

-Achiziţionarea şi dotarea Fermei de la Scânteia (jud. Ialomiţa).

-Modernizarea fermei a continuat până în 2004.

-Deţinerea unei cote de piaţă în ulei rafinat de 1%.

2003

-Lansarea mărcii de ulei Ulvex şi extinderea distribuţiei la nivel naţional.

-Obţinerea certificării ISO 9001 pentru Fabrica de ulei Buzău.

Preview document

Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 1
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 2
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 3
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 4
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 5
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 6
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 7
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 8
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 9
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 10
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 11
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 12
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 13
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 14
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 15
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 16
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 17
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 18
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 19
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 20
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 21
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 22
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 23
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 24
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 25
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 26
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 27
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 28
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 29
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 30
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 31
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 32
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 33
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 34
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 35
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 36
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 37
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 38
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 39
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 40
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 41
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 42
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 43
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 44
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 45
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 46
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 47
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 48
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 49
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 50
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 51
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 52
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 53
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 54
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 55
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 56
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 57
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 58
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 59
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 60
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 61
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 62
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 63
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 64
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 65
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 66
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 67
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 68
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 69
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 70
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 71
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 72
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 73
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 74
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 75
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 76
Reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială - SA Agricover SA Buzău - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Reflectarea in Contabilitate a Decontarilor cu Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala - SA Agricover SA Buzau.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Decontărilor cu Salariații la SC Starmod SA Suceava

CAPITOLUL 1 PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ 1.1. Conţinut, trăsături, funcţii ale pieţei forţei de muncă Factorul muncă – condiţie generală a oricărei...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Politică de salarizare

1. SALARIUL – ELEMENT PRINCIPAL AL RELATIILOR DE MUNCA Pentru munca prestata fiecare angajat are dreptul la un salariu în bani, si va fi negociat...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitate generală SC Alcor SRL

I.Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii: 1.Cunoasterea concretă a întreprinderii: SC ALCOR...

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel...

Ai nevoie de altceva?