Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Referat
5.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1025
Mărime: 9.91KB (arhivat)
Publicat de: Daniel Tănasă
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992, înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAAR) în partea I , poziţia 10 .

Am fost numit prin Ordonanţă emisă de Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Arad- Biroul Cercetări Penale în data de 16 aprilie 2005, expert contabil în dosarul penal nr.211.513/2005, părţile implicate fiind :

1. SC BONUS SRL cu sediul în loc PERIS nr.201, Judeţul Arad, care formulează plângere penală împotriva :

2. ÎNVINUITEI POP ANA , domiciliată în PERIS , nr.854, posesoare a C.I. seria AR nr. 031704, cod numeric personal 269020202547- salariată a SC BONUS SRL

Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

3. În urma evaluării rezultatelor inventarierii s-a constatat că lipseşte din gestiune suma de 16.000 ron, sumă reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute şi nepredată la casierie.Faţă de valorificarea rezultatelor inventarierii SC BONUS SRL a formulat plângere penală împotriva numitei Pop Ana domiciliată în Arad, str.Ineu , nr.1.

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective:

a).Verificaţi-stabiliţi dacă contravaloarea facturilor 791094 – 791100 din 31.12.2003 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

b).Precizaţi dacă monetarul 764461 este înregistrat în registrul de casă aferent zilei încasării;

c).Precizaţi dacă în perioada august 2003 – 01.03.2004 identificaţi monetare care nu prezintă semnătura de primire, înregistrate în registrul de casă.

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 9 aprilie – 23 mai 2005 la sediul social al SC CONSULTANTA SA , societate de expertiză contabilă la care expertul contabil este asociat.

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în : Dosarul de urmărire penală nr.P/211.513 cu piesele componente, registrele de casă din perioada august 2003- februarie 2004 împreună cu actele justificative înregistrate în aceste registre, facturile fiscale nr.791094 – 791100 din 31 decembrie 2004, Raportul zilnic de gestiune din data de 31.12.2003.

Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în data de 24 mai 2005. În cauză nu s-au efectuat alte expertize contabile judiciare.

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la 03 mai 2005 şi a fost prelungită pentru ziua de 31 mai 2005.

Capitolul II. Desfăşurarea expertizei contabile

Obiectivul a.Verificaţi-stabiliţi dacă contravaloarea facturilor 791094 – 791100 din 31.12.2002 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

Pentru a răspunde la obiectivul a). s-au examinat următoarele documente şi acte : Dosarul de urmărire penală nr.P/211.513 cu piesele componente, registrele de casă din perioada august 2003- februarie 2004 împreună cu actele justificative înregistrate în aceste registre, facturile fiscale nr.791094 – 791100 din 31 decembrie 2003, Raportul zilnic de gestiune din data de 31.12.2003.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul a). următorul răspuns: Facturile fiscale nr.791094 în sumă totală de 3.000 RON, nr.791095 în sumă totală de 3.000 RON , nr.791096 în sumă totală de 3.000 RON , nr.791097 în sumă totală de 1000 RON , 791098 în sumă totală de 1.000 RON , nr.791099 în sumă totală de 1.000 RON şi nr.791100 în sumă totală de 4.000 RON sunt înregistrate în raportul zilnic de gestiune din data de 31.12.2002, la rubrica ieşiri.

Contravaloarea facturilor fiscale 791094 – 791100 în sumă totală de 16.000 RON a fost încasată cu următoarele chitanţe fiscale : chit.nr.683167/31.12.2003 în sumă de 3.000 RON , chit.nr.683168/31.12.2003 în sumă de 3.000 RON , 683169/31.12.2003 în sumă de 3.000 RON , chit.nr.683170/31.12.2003 în sumă de 3.000 RON ,Chit.nr.6083171/31.12.2003 în sumă de 1.000 RON , chit.nr.683172/31.12.2003 în sumă de 1.000 RON şi chit.nr. 683173/31.12.2003 în sumă de 2.000ron .

Pentru suma de 16.000 ron reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 791094 – 791100, încasată cu chitanţele fiscale nr.3683167 – 3683173, a fost întocmit monetarul nr.764461/31.12.2002, monetar care este nesemnat de casierul primitor, de unde rezultă faptul că această sumă a fost nedecontată către casierul primitor.

Preview document

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 1
Raport de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 2
Raport de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 3
Raport de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Raport de Expertiza Contabila Judiciara.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Raport de expertiză contabilă

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Raportul de Inspecție Fiscală

I. CONSIDERAŢII PRIVIND RAPORTUL DE INSPECŢIE FISCALĂ I.1 Elaborarea proiectului de raport de inspecţie fiscală Elaborarea proiectului de raport...

Raport de expertiză contabilă judiciară

Subsemnata Moldoveanu Ioana Alexandra, expert contabil, domiciliat in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, str Principala, nr. 230, posesor al...

Raport expertiză contabilă privind salariile

Expertiză contabilă privind drepturile salariale Enunț Societatea Alfa are ca obiect de activitate comercializarea de produse electronice și...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Raport de expertiză contabilă judiciară

Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (I) Subsemnata Dumbravă Veronica, expert contabil, domiciliată în Comuna Berești - Meria, sat Berești Meria,...

Ai nevoie de altceva?