Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

Proiect
8.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 43643
Mărime: 143.32KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Bejan
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Ioan

Cuprins

 1. 1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 5
 2. 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile 5
 3. 1.2. Caracteristicile şi clasificarea expertizelor contabile 9
 4. 1.3. Aspecte ale evoluţiei şi organizării expertizei contabile în România 12
 5. 1.4. Expertiza contabilă – mijloc de probă în soluţionarea cauzelor penale şi civile 15
 6. 2. REGLEMENTAREA ŞI ORGANIZAREA EXPERTIZEI CONTABILE 20
 7. 2.1. Expertiza contabilă în dreptul procesual român 20
 8. 2.2. Destinatarii expertizelor contabile 23
 9. 2.3. Finalitatea expertizelor contabile 24
 10. 2.4. Norma profesională CECCAR nr. 35/2003 - Principiile deontologice alicabile în misiunile privind expertiza contabilă 27
 11. 2.4.1. Principiul independenţei expertului contabil 27
 12. 2.4.2. Principiul competenţei expertului contabil 32
 13. 2.4.3. Principiul calităţii expertizelor contabile. 35
 14. 2.4.4. Principiul secretului profesional şi al confidenţialităţii expertizelor contabile 38
 15. 2.4.5. Principiul acceptării expertizelor contabile 41
 16. 2.4.6. Principiul responsabilităţii efectuării expertizelor contabile 43
 17. 3. DEMERSUL TEHNIC ŞI PROFESIONAL PRIVIND ELABORAREA EXPERTIZELOR CONTABILE 45
 18. 3.1. Norme de lucru specifice misiunilor privind expertiza contabilă 45
 19. 3.1.1. Calitatea de expert contabil 45
 20. 3.1.2. Îndatoririle şi drepturile experţilor contabili 48
 21. 3.1.3. Dispunerea şi numirea experţilor contabili 50
 22. 3.1.4. Răspunderea experţilor contabili 57
 23. 3.1.5. Conduita etică şi profesională a experţilor contabili 59
 24. 3.1.6. Contractarea şi programarea expertizelor contabile 60
 25. 3.1.7. Modul de executare a profesiei de expert contabil 63
 26. 3.1.8. Delegarea şi supravegherea lucrărilor privind expertizele contabile 65
 27. 3.1.9. Documentarea lucrărilor privind expertizele contabile 66
 28. 4. INSTITUŢIA EXPERTIZEI CONTABILE 68
 29. 4.1. Cadrul legal şi forma organizatorică 68
 30. 4.1.1. Organizarea şi atribuţiile şi Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 69
 31. 4.1.2. Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi reprezentantul Ministerului Finanţelor 70
 32. 4.2. Expertiza contabilă 71
 33. 4.2.1. Expertiza contabilă judiciară 71
 34. 4.2.2. Comparaţie cu controlul financiar 73
 35. 4.2.3. Expertiza contabilă extrajudiciară (amiabilă) 75
 36. 4.2.4. Expertiza evaluatoare 76
 37. 4.2.5. Expertiza în cazul reorganizării şi lichidării judiciare a comercianţilor 78
 38. 5. DEMERSUL TEHNIC ŞI PROCEDURAL PRIVIND EFECTUAREA EXPERTIZELOR CONTABILE JUDICIARE 79
 39. 5.1. Tehnica efectuării expertizelor contabile judiciare 79
 40. 5.1.1. Admisibilitatea expertizelor, condiţiile şi organele care dispun efectuarea expertizelor contabile judiciare 79
 41. 5.1.2. Recomandarea, desemnarea ;i numirea expertului contabil 81
 42. 5.2. Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare 84
 43. 5.2.1. Documentarea expertului asupra cauzei în litigiu 84
 44. 5.2.2. Actele de expertiză contabilă judiciară – conţinut şi valorificare 89
 45. 5.2.3. Raportul de expertiză contabilă judiciară 91
 46. 6. STUDIU DE CAZ PRIVIND EFECTELE UNEI EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE 99
 47. 6.1. CASA DE PENSII – PARTE ÎN PROCESELE CE AU CA OBIECT EXPERTIZE CONTABILE JUDICIARE 99
 48. 6.1.1. CNPAS - Prezentare generală 99
 49. 6.1.2. Beneficiarii sistemului public de pensii 101
 50. 6.1.3. Principalii indicatori statistici pentru luna octombrie 2003 102
 51. 6.2. PREZENTAREA GENERALĂ A STUDIULUI DE CAZ 104
 52. 6.3. RAPORTUL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ 109
 53. 6.3.1. Introducere 109
 54. 6.3.2. Desfăşurarea expertizei contabile 112
 55. 6.3.3. Concluzii 113
 56. 6.4. RAPORTUL DE CONTRAEXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ 113
 57. 6.4.1. Introducere 113
 58. 6.4.2. Împrejurările cauzei 114
 59. 6.4.3. Desfăşurarea expertizei 117
 60. 6.4.4. Concluzii 121
 61. 6.5. SUPLIMENT LA RAPORTUL DE CONTRAEXPERTIZĂ JUDICIARĂ 122
 62. 6.5.1. Răspuns la obiecţiuni 123
 63. 6.6. ÎNCHEIEREA EXPERTIZEI CONTABILE JUDICIARE - SENTINŢA CIVILĂ 125
 64. 6.7. CONCLUZII 129
 65. BIBLIOGRAFIE 133
 66. ANEXE 137
 67. ANEXA NR. 1 137
 68. ANEXA NR. 2 139
 69. ANEXA NR. 3 140
 70. ANEXA NR. 4 146
 71. ANEXA NR. 5 150
 72. ANEXA NR. 6 151

Extras din proiect

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ

1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat de lege pentru constituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate. Acest personal specializat este reprezentat, în prezent, în România de experţii contabili, membri activi ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), în viziunea căruia:

„Una dintre activităţile de bază ale experţilor contabili, desfăşurată pe parcursul a peste optzeci de ani de existenţă a profesiei contabile în România, o constituie efectuarea expertizei contabile, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice sau juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca: expertizele amiabile (la cerere), expertizele judiciare în cauze civile, penale sau ale dreptului muncii, expertize de gestiune, management, contabil-financiare şi altele. Cuvântul expertiză vine de la latinescul expertus, adica priceput, şi se referă la lucrarea unei persoane experimentate, specializate. Expertiza constituie o noţiune care depăşeşte acţiunea de control şi pe cea de verificare, încât exprimă în sine ideea de exprimare a punctului de vedere al expertului, în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra cărora s-a efectuat expertiza. Deci, expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică, cuprinzând numai rezultatul examinării faptelor din punctul de vedere al exactităţii formale şi materiale şi părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legătură cu obiectul supus cercetării sale. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, asigurând buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili, a decis reglementarea profesională a acestei activităţi de bază, elaborând Norma şi comentariile misiunii privind expertiza contabilă.”

Expertiza constituie mijlocul de probă prin care, pe baza activităţii de cercetare, expertul aduce concluzii motivate ştiinţific cu privire la fapte pentru a căror lămurire sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Expertiza este: „operaţia făcută de unul sau mai mulţi experţi cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a măsura şi de a evalua anumite lucruri” ; „o cercetare care constă din diferite operaţiuni specifice fiecărei specialităţi” ; ”un mijloc de investigare, prin care se ajunge fie la obţinerea unei probe, fie la evaluarea exactă a unei probe existente” ; „operaţia încredinţată unor persoane pe baza cunoştinţelor lor speciale, asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia ei înşişi” ; „un mijloc de dovadă, reglementat de codul de procedură civilă, la care recurge instanţa în caz că, pentru stabilirea adevărului obiectiv, este nevoie de lămurirea unor împrejurări de fapt, pentru a căror rezolvare se cer cunoştinţe de specialitate în domeniul ştiinţei, tehnicii, artei sau vreunei meserii pe care judecătorul nu o posedă” ; „un mijloc de probă dispus sau cerut de organul juridic în materie civilă sau penală, efectuat de un specialist în materia litigiului, care prin cunoştinţele şi experienţa ce o posed㬠trebuie să aducă lămurirea diferitelor aspecte ce sunt necesare a fi cunoscute, în vederea soluţionării unor cauze”

În activitatea lor de apărare a legalităţii şi dreptăţii, instanţele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaţiile de fapt care fac obiectul proceselor civile, penale, a liti¬giilor de muncă sau arbitrale şi să stabilească adevărul pentru a putea pronunţa hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, acestea, au dreptul să apeleze la sprijinul unor specialişti, care să examineze faptele şi să-şi spună punctul de vedere, motivat şi fundamentat, prin expertize, respectiv cărora le solicită un aviz calificat şi competent.

Aceşti specialişti care o pregătire teoretică superioară şi o bogată experienţă practică şi care sunt recunoscuţi în domeniul respectiv ca persoane cu mare autoritate şi competenţă, poartă denumirea de experţi Necesitatea expertizei este determinată şi de existenţa unor interpretări diferite într-o singură problemă care trebuie lămurite de specialişti. Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanţa socoteşte de cuviinţă să cunoască părerea unor specialişti, va numi unul sau trei experţi, stabilind punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe. Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului, sunt necesare cunoştinţele unui expert, instanţa judecătorească sau organul de urmărire penală, la cerere sau din oficiu, hotărăsc efectuarea unor expertize.

Folosind expresia de „expert” legiuitorul s-a referit la o anumită categorie de persoane care, prin studiile făcute, cunoştinţele dobândite şi, atunci când legea o prevede, atestarea obţinută în urma unui examen, sunt experţi într-un anumit domeniu de activitate, iar prin constatările şi concluziile pe care le formulează, ca urmare a numirii lor într-un anumit dosar de urmărire penală sau de judecată, ajută organele care au dispus numirea la soluţionarea cauzei.

Preview document

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 1
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 2
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 3
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 4
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 5
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 6
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 7
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 8
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 9
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 10
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 11
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 12
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 13
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 14
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 15
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 16
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 17
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 18
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 19
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 20
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 21
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 22
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 23
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 24
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 25
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 26
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 27
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 28
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 29
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 30
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 31
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 32
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 33
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 34
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 35
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 36
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 37
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 38
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 39
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 40
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 41
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 42
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 43
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 44
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 45
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 46
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 47
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 48
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 49
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 50
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 51
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 52
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 53
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 54
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 55
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 56
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 57
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 58
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 59
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 60
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 61
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 62
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 63
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 64
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 65
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 66
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 67
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 68
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 69
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 70
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 71
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 72
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 73
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 74
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 75
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 76
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 77
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 78
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 79
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 80
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 81
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 82
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 83
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 84
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 85
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 86
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 87
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 88
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 89
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 90
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 91
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 92
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 93
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 94
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 95
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 96
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 97
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 98
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 99
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 100
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 101
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 102
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 103
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 104
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 105
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 106
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 107
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 108
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 109
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 110
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 111
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 112
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 113
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 114
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 115
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 116
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 117
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 118
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 119
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 120
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 121
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 122
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 123
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 124
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 125
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 126
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 127
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 128
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 129
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 130
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 131
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 132
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 133
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 134
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 135
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 136
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 137
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 138
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 139
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 140
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 141
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 142
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 143
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 144
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 145
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 146
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 147
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 148
Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile - Pagina 149

Conținut arhivă zip

 • Doctrina si Deontologie Profesionala privind Efectuarea Expertizei Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Expertiza Contabilă

Expertiza contabilă – numirea expertului – efectuarea expertizei – raportul de expertiza contabilă – valorificarea expertizei – onorariul...

Contabilitate creativă - scoaterea firmei din insolvență

CAPITOLUL I: Cadru teoretic privind procedura de faliment INTRODUCERE Este usor de pornit o afacere cu sediul acasa si din acest motiv, in...

Te-ar putea interesa și

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Expertiză contabilă - CECCAR

- Cine poate efectua misiunea de expertiză contabilă? Misiunea de expertiză contabilă o realizează expertul contabil, persoana care a dobândit...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

1. Care sunt atribuţiile Conferinţei Naţionale a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din Romania? Conferinta Nationala este...

Ai nevoie de altceva?