Expertiză financiar-contabilă

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3746
Mărime: 26.78KB (arhivat)
Publicat de: Marinel Miron
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ariton Doinita

Cuprins

 1. 1 Definirea expertizei contabile .3
 2. 2. Clasificarea expertizelor contabile.4
 3. 2.1 Expertiza contabila judiciara.5
 4. 2.2 Expertiza contabila extrajudiciara.6
 5. 3. Raportul de expertiza contabila.7
 6. 3.1 Continutul raportului de expertiza.7
 7. 3.2 Conditii de redactare a raportului de expertiza.8
 8. 3.3 Valorificarea raportului de expertiza.10
 9. 4. Expertiza contabila in procesul civil si penal.11
 10. 4.1 Expertiza contabila in procesul civil.11
 11. 4.2 Expertiza contabila in procesul penal.13
 12. 5. Expertul contabil si profesia contabila.14
 13. 6. Bibliografie.18

Extras din referat

1.Definirea expertizei contabile

Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic, cu scopul de a furniza partilor interesate datele necesare sau de a procura justitiei informatiile pentru a se pronunta in cunostinta de cauza asupra unui process sau a unei contestatii in care a fost sesizata.

Expertiza contabila se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

- cerceteaza fapte sau situatii de natura economico-financiara, gestionara si patrimoniala;

- studiaza situatiile si imprejurarile de fapt pe baza informatiilor furnizate de evidenta economica si a documentelor justificative;

- sfera sa de actiune cuprinde activitatea economica a unei persoane juridice pentru problemele si obiectivele stabilite de persoana care o solicita sau de organismul competent;

- interpreteaza datele de evidenta si formuleaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respective;

- elaboreaza concluzii pe baza constatarilor facute care servesc ca mijloc de proba pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei sau ca mijloc de fundamentare a unei decizii de catre o persoana juridical care a solicitat efectuarea expertizei contabile.

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente, evidenta tehnico-operativa si contabila, anumite fapte, imprejurari sau situatii de natura economica si financiara.

Prin natura ei,expertiza contabila analizeaza cauzele care au dus la abateri de la normele legale cu caracter economic si financiar, lamureste relatiile economice si financiare dintre partile aflate in litigiu, caracterizeaza starea de fapt a persoanei juridice respective in raport cu legea si actele normative in vigoare care reglementeaza domeniul investigat, stabileste legaturile de cauzalitate si responsabilitate.

Studiind cauzele care au generat pagube in cadrul patrimoniului,expertiza contabila formuleaza concluzii privind deficientele constatate in organizarea si conducerea sistemului de evidenta contabila, imperfectiuni generate de sistemul decisional, precum si erorile sau omisiunile realizate in executarea atributiilor de serviciu care au consecinte negative asupra activitatii economice si patrimoniului entitatii unde se efectueaza actul de expertiza.

2.Clasificarea expertizelor contabile

• Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de procedură civilă; Codul de procedură civila penală; alte legi speciale.

• Expertize contabile extrajudiciare, în afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului judiciar.

Nu au calitatea de mijloace de probă, ci, cel mult de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau a rezolvării unor litigii pe cale amiabilă.

• După natura obiectivelor la care trebuie să răspundă expertul contabil:

• Expertize contabile civile – dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;

• Expertize contabile penale – dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;

• Expertize contabile comerciale – dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;

• Expertize contabile fiscale – dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;

• Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.

Preview document

Expertiză financiar-contabilă - Pagina 1
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 2
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 3
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 4
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 5
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 6
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 7
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 8
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 9
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 10
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 11
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 12
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 13
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 14
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 15
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 16
Expertiză financiar-contabilă - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Financiara - Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Auditul Financiar

1. Conceptul de audit financiar - contabil În urmă cu patru decenii, cabinetele anglo-saxone de expertiză contabilă au popularizat pe continentul...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă

Introducere: Controlul financiar este definit ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati economice reprezentate in documente...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Organizare judecătorească

ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR SESIUNEA FEBRUARIE 2007 Cap -I- Principiile de organizare si functionare a autoritatii judecatoresti...

Control Financiar și Expertiză Contabilă

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar....

Expertiză financiar-contabilă

INTRODUCERE Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Ai nevoie de altceva?