Expertiza Contabilă

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 48686
Mărime: 342.73KB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Popovici
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Botez Daniel

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul I
 3. Organizarea şi desfăşurarea activităţii experţilor contabili 6
 4. 1.1. Profesiunea de expert contabil 6
 5. 1.1.1. Concepte 6
 6. 1.1.2. Accesul la profesia de expert contabil 6
 7. 1.1.3. Modul de exercitare a profesiei de expert contabil 13
 8. 1.1.3.1 Exercitarea profesiei individual ori în societăţi comerciale de profil 13
 9. 1.1.3.2. Înscrierea în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
 10. România 16
 11. 1.1.4. Conduita etică şi profesională a experţilor contabili 18
 12. 1.1.5. Răspunderea experţilor contabili 24
 13. 1.1.6. Misiunile expertului contabil 26
 14. 1.2. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în România- C.E.C.C.A.R. 27
 15. 1.2.1. Organizarea şi atribuţiile C.E.C.C.A.R. 28
 16. 1.2.2. Organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor
 17. Autorizaţi 31
 18. Capitolul II
 19. Noţiuni generale privind expertiza contabilă 37
 20. 2.1. Conceptul de expertiză contabilă 37
 21. 2.2. Trăsăturile expertizei contabile 38
 22. 2.3. Tipuri de expertiză contabilă 39
 23. 2.3.1. Expertize contabile judiciare 39
 24. 2.3.2. Expertize contabile extrajudiciare 41
 25. 2.4. Obiectivul de cercetare al expertizei contabile 43
 26. 2.5. Obiective ale expertizei în legătură cu constituirea şi funcţionarea societăţilor
 27. comerciale 44
 28. Capitolul III
 29. Raportul de expertiză contabilă 52
 30. 3.1. Conţinutul raportului de expertiză contabilă 52
 31. 3.2. Condiţii de redactare a raportului de expertiză contabilă 54
 32. 3.3. Valorificarea raportului de expertiză contabilă 56
 33. 3.4. Alte rapoarte din cadrul misiunilor expertului contabil 58
 34. Capitolul IV
 35. Expertiza contabilă în procesul civil şi expertiza contabilă în procesul civil.62
 36. 4.1. Expertiza contabilă în procesul civil 62
 37. 4.1.1. Procesul civil 62
 38. 4.1.2. Expertiza în materie civilă şi comercială 63
 39. 4.1.3. Numirea expertului contabil pentru a efectua expertiza contabilă în procesul civil 64
 40. 4.1.4. Efectuarea expertizei contabile în procesele civile 67
 41. 4.1.5. Onorariul expertului contabil 73
 42. 4.2. Expertiza contabilă în materie penală 74
 43. 4.2.1. Urmărirea penală 74
 44. 4.2.2. Procesul penal, acţiunea civilă şi părţile în procesul penal 77
 45. 4.2.3. Expertiza contabilă- mijloc de probă 79
 46. 4.2.3.1. Expertiza contabilă în sistemul mijloacelor de probă 79
 47. 4.2.3.2. Obiective ale expertizei contabile judiciare în cauze penale 82
 48. 4.2.4. Numirea expertului contabil pentru efectuarea expertizei contabile în cauze
 49. penale 87
 50. 4.2.5. Cheltuieli judiciare. Costul expertizei contabile 89
 51. Capitolul V
 52. Programul informatic pentru tipărirea unui raport de expertiză contabilă..92
 53. 5.1. Conceptul de sistem informaţional 92
 54. 5.2. Descrierea aplicaţiei şi necesitatea utilizării ei 96
 55. Concluzii 101
 56. Bibliografie 102
 57. Anexe 103

Extras din licență

INTRODUCERE

Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale de fond. Reglementările contabile apărute în această perioadă încearcă să adapteze sistemul contabil la mutaţiile profunde care influenţează contabilitatea internaţională, precum şi la tendinţele europene în domeniu.

Într-o conjunctură complexă, profesiunea contabilă din România încă îşi caută identitatea. Renăscută în anul 1992 ca asociaşie profesională şi reglementată în anul 1994, într-o atmosferă de entuziasm colectiv, în ultimii ani a cunoscut un fenomen de stagnare a statului său în mediul de afaceri. Această situaţie se datorează, în mare măsură, mediului de tranziţie existent în economia romănească, dar şi profesioniştilor, care trbuie să depăşească mentalităţile cu privire la statutul lor profesional, fiind forţati să activeze într-un mediu economic de tranziţie care limitează piaţa serviciilor contabile. Un rol semnificativ revine şi organismelor profesionale care trebuie să gestioneze corect problemele care apar la fiecare pas pe calea reformei profesiunii contabile.

Începând cu anul 1999, profesiunea contabilă românească este reprezentată de două categorii de profesionişti, pe de o parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, şi, pe de altă parte, auditoarii financiari, fiecare organizaţi în organisme profesionale proprii. În paralel cu această separare, a avut loc şi un fenomen de dispersare a misiunilor lor tradiţionale, prin organizarea acestora în organisme profesionale distincte ( evaluarea, lichidarea şi reorganizarea întreprinderilor, consultanţa fiscală)

Aderarea ţării noastre la marea familie europeană în anul 2007, a născut o serie de întrebări privind conformitatea reglementărilor profesiunii contabile din Romănia cu cele din Uniunea Europeană. Pentru profesioniştii contabili romăni, aceste schimbări constituie adevărate provocări care solicită, pe de o parte, cunoaşterea şi înţelegerea unor noi concepte, principii şi practici contabili, dar şi un examen al fiecărui profesionist contabil cu privire la capacitatea sa de asimilare şi gradul de adaptabilitate la modificări semnificative într-o perioadă scurtă de timp.

Lucrarea debuteaza cu definirea conceptelor de expert contabil şi expertiza în primele două capitole, cu enunţarea şi explicarea procedurii de dobândire a calităţii de expert contabil, care reprezintă bazele teoretice şi metodologice ale studiului. Astfel sunt prezentate şi modul de exercitare a profesiei de expert contabil, conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi răspunderea acestora, cât şi misiunile experţilor contabili.

În următorul capitol, capitolul III, sunt prezentate conţinutul unui raport de expertiză, condiţiile de redactare a raportului şi nu în ultimul rând, un lucru important, ataşarea a două anexe cu un model de raport de expertiză contabilă judiciară şi un model de raport de expertiză contabilă extrajudiciară.

În capitolul IV lucrarea dezvoltă conceptul de expertiză contabilă, metodologia de efectuare şi valorificare a expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare, având în vedere legislaţia şi normele în vigoare la acest moment şi ,pentru a avea o idee mai amplă a ceea ce presupune un raport de expertiză contabilă, am anexat lucrării un raport de expertiză contabilă judiciară.

În ultimul capitol se abordează problematica referitoare la perfecţionarea expertului prin proiectarea şi prezentarea unei aplicaţii informatice privind întocmirea unui raport de expertiză contabilă judiciară.

Asimilarea şi respectarea tuturor rigurilor prezentate în această lucrare de către experţii contabili fac din profesiunea contabilă un partener credibil în viaţa economică.

Lucrarea se încheie cu o redare concisă, selectivă a rezumatului, cu sublinierea contribuţiei acesteia la rezolvarea acestei teme de cercetare.

Experţii contabili sunt chemaţi să contribuie semnificativ la crearea unui climat de încredere între diferiţii protagonişti ai lumii afacerilor şi să ofere asigurări care să crească încrederea în informaţiile financiare. Cine sunt aceşti experţi contabili români, de unde vin, care este statul lor, şi mai ales ce trebuie să facă pentru a-şi contura viitorul, sunt câteva întrebări la care lucrarea de faţă încearcă să găsească răspunsuri.

Capitolul I. Organizarea şi desfăşurarea activităţii experţilor contabili

1.1. Profesiunea de expert contabil

1.1.1. Concepte

Expertul este persoana care posedă într-o specialitate o competenţă deosebită şi care este numită de un organ de stat sau de părţile interesate spre a fi consultată pentru a-şi da avizul în cazul de neînţelegeri, precum şi în materie de organizare a unei intreprinderi sau instituţii.

Este persoana care are o pregătire superioară intr-o anumită specialitate şi e desemnată de către organele competente să cerceteze o anumită problemă, cauză, dosar şi să se refere în scris asupra situaţiei constatate.

Preview document

Expertiza Contabilă - Pagina 1
Expertiza Contabilă - Pagina 2
Expertiza Contabilă - Pagina 3
Expertiza Contabilă - Pagina 4
Expertiza Contabilă - Pagina 5
Expertiza Contabilă - Pagina 6
Expertiza Contabilă - Pagina 7
Expertiza Contabilă - Pagina 8
Expertiza Contabilă - Pagina 9
Expertiza Contabilă - Pagina 10
Expertiza Contabilă - Pagina 11
Expertiza Contabilă - Pagina 12
Expertiza Contabilă - Pagina 13
Expertiza Contabilă - Pagina 14
Expertiza Contabilă - Pagina 15
Expertiza Contabilă - Pagina 16
Expertiza Contabilă - Pagina 17
Expertiza Contabilă - Pagina 18
Expertiza Contabilă - Pagina 19
Expertiza Contabilă - Pagina 20
Expertiza Contabilă - Pagina 21
Expertiza Contabilă - Pagina 22
Expertiza Contabilă - Pagina 23
Expertiza Contabilă - Pagina 24
Expertiza Contabilă - Pagina 25
Expertiza Contabilă - Pagina 26
Expertiza Contabilă - Pagina 27
Expertiza Contabilă - Pagina 28
Expertiza Contabilă - Pagina 29
Expertiza Contabilă - Pagina 30
Expertiza Contabilă - Pagina 31
Expertiza Contabilă - Pagina 32
Expertiza Contabilă - Pagina 33
Expertiza Contabilă - Pagina 34
Expertiza Contabilă - Pagina 35
Expertiza Contabilă - Pagina 36
Expertiza Contabilă - Pagina 37
Expertiza Contabilă - Pagina 38
Expertiza Contabilă - Pagina 39
Expertiza Contabilă - Pagina 40
Expertiza Contabilă - Pagina 41
Expertiza Contabilă - Pagina 42
Expertiza Contabilă - Pagina 43
Expertiza Contabilă - Pagina 44
Expertiza Contabilă - Pagina 45
Expertiza Contabilă - Pagina 46
Expertiza Contabilă - Pagina 47
Expertiza Contabilă - Pagina 48
Expertiza Contabilă - Pagina 49
Expertiza Contabilă - Pagina 50
Expertiza Contabilă - Pagina 51
Expertiza Contabilă - Pagina 52
Expertiza Contabilă - Pagina 53
Expertiza Contabilă - Pagina 54
Expertiza Contabilă - Pagina 55
Expertiza Contabilă - Pagina 56
Expertiza Contabilă - Pagina 57
Expertiza Contabilă - Pagina 58
Expertiza Contabilă - Pagina 59
Expertiza Contabilă - Pagina 60
Expertiza Contabilă - Pagina 61
Expertiza Contabilă - Pagina 62
Expertiza Contabilă - Pagina 63
Expertiza Contabilă - Pagina 64
Expertiza Contabilă - Pagina 65
Expertiza Contabilă - Pagina 66
Expertiza Contabilă - Pagina 67
Expertiza Contabilă - Pagina 68
Expertiza Contabilă - Pagina 69
Expertiza Contabilă - Pagina 70
Expertiza Contabilă - Pagina 71
Expertiza Contabilă - Pagina 72
Expertiza Contabilă - Pagina 73
Expertiza Contabilă - Pagina 74
Expertiza Contabilă - Pagina 75
Expertiza Contabilă - Pagina 76
Expertiza Contabilă - Pagina 77
Expertiza Contabilă - Pagina 78
Expertiza Contabilă - Pagina 79
Expertiza Contabilă - Pagina 80
Expertiza Contabilă - Pagina 81
Expertiza Contabilă - Pagina 82
Expertiza Contabilă - Pagina 83
Expertiza Contabilă - Pagina 84
Expertiza Contabilă - Pagina 85
Expertiza Contabilă - Pagina 86
Expertiza Contabilă - Pagina 87
Expertiza Contabilă - Pagina 88
Expertiza Contabilă - Pagina 89
Expertiza Contabilă - Pagina 90
Expertiza Contabilă - Pagina 91
Expertiza Contabilă - Pagina 92
Expertiza Contabilă - Pagina 93
Expertiza Contabilă - Pagina 94
Expertiza Contabilă - Pagina 95
Expertiza Contabilă - Pagina 96
Expertiza Contabilă - Pagina 97
Expertiza Contabilă - Pagina 98
Expertiza Contabilă - Pagina 99
Expertiza Contabilă - Pagina 100
Expertiza Contabilă - Pagina 101
Expertiza Contabilă - Pagina 102
Expertiza Contabilă - Pagina 103
Expertiza Contabilă - Pagina 104
Expertiza Contabilă - Pagina 105
Expertiza Contabilă - Pagina 106
Expertiza Contabilă - Pagina 107
Expertiza Contabilă - Pagina 108
Expertiza Contabilă - Pagina 109
Expertiza Contabilă - Pagina 110
Expertiza Contabilă - Pagina 111
Expertiza Contabilă - Pagina 112
Expertiza Contabilă - Pagina 113
Expertiza Contabilă - Pagina 114
Expertiza Contabilă - Pagina 115
Expertiza Contabilă - Pagina 116
Expertiza Contabilă - Pagina 117

Conținut arhivă zip

 • Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Ai nevoie de altceva?