Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 14 din 253

Analiza rentabilității economice și financiare a unei entități economice

I. Noțiuni generale - Rentabilitatea unei firme se referă la capacitatea ei de a obține profit, adică de a obține un excedent de venituri peste valoarea costului total implicat. Rentabilitatea permite firmei nu numai menținerea în afaceri, dar și dezvoltarea. Rentabilitatea exprimă - starea de sănătate - a firmei... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate financiară

CAPITOLUL 1: SISTEMUL INFORMAȚIONAL FINANCIAR - CONTABIL 1.1. Definirea, sfera de acțiune și reglementarea contabilității financiare Apărută din nevoia de a cunoaște și a gestiona în condiții de eficiență valorile economice separate patrimonial, contabilitatea se organizează în toate entitățile economice:... citește mai departe

118 pagini Gratis Extras Preview

Politici și tratamente contabile privind beneficiile angajaților (IAS 19)

Introducere Pornind de la teoria firmei bazată pe cunoștințe, care afirmă că ”firma este o structură de piață a cărei resursă principală este capitalul uman”, este evident că se pot determina o multitudine de relații între societate și personalul angajat. În orice organizație, indiferent de domeniul de activitate,... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Conspect la contabilitatea managerială

1. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE CONTABILITĂȚII MANAGERIALE 1.1. Obiectul contabilității manageriale. Dezvoltarea concepției contabilității manageriale 1.2. Interconexiunea dintre contabilitatea managerială și contabilitatea financiară: deosebiri și asemănări 1.3. Funcțiile și rolul contabilității manageriale... citește mai departe

52 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Calculația costului

Tema 1: Aspecte introductive privind calculația costului 1. Caracteristica succintă a actelor legislative și normative aferente costurilor de producție; 2. Conținutul economic, componența și clasificarea costurilor de producție. 3. Conturile de calculație 4. Conturile de repartizare 5. Alte conturi de gestiune... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Evoluția ratei inflatiei, dobânzii și evoluția cursului monetar pentru Republica Congo și Serbia

Rata inflatiei in Republica Democrata Congo În anul 2017, anul s-a încheiat cu o rată a inflației de 46,83% față de un obiectiv pe termen mediu de 7,00%, cu o diferență mai mare de 39,83 puncte. În anul 2016, indicele prețurilor de consum al CCA a crescut cu 21,79 puncte procentuale în 2017. Presiunea puternică... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Extras

Politici contabile

CAPITOLUL I INFORMAȚII GENERALE 1.1. POLITICI CONTABILE Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Conducerea entității stabilește politicile contabile pentru operațiunile... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Preview

Subiecte examen contabilitate primară

1. Denumiti factura fiscala Definitie pentru factura Factura este un document cu regim special contabil emis de o companie (furnizorul), catre o alta companie sau persoana (clientul), document ce contine lista cu produsele vandute sau serviciile prestate clientului de catre furnizor. O factura mai contine datele... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a ține pasul cu aceste fenomene. Tenditele dezvoltării economiilor își schimba direcțiile, în special, de la producerea propriu-zisă a bunurilor la prestarea... citește mai departe

69 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Regimul juridic al societății în nume colectiv

1. Introducere Aspecte generale „Pentru constituirea societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt prevăzute o serie de reguli clare, menite să protejeze atât circuitul civil cât și interesele terților. Nerespectarea acestor reguli presupune crearea unui dezechilibru și în mod firesc ar putea conduce la... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza aplicației Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga, Cluj

1. Descrierea parțială a site-ului analizat: Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj reprezintă o componentă importantă a sistemului național de învățământ, fiind, prin excelență, o instituție a formării intelectuale, prin educație, cunoaștere și cercetare. Atât prin profilul enciclopedic, cât și... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

1C - Întreprindere 8 Avantaje și Dezavantaje

1. Introducere Programa 1С:Întreprindere 8 este destinată pentru automatizarea evidenței contabile, inclusiv pentru pregătirea dărilor de seamă obligatorii (reglementate), ale întreprinderilor care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc.... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fondul de coeziune

Fondul de Coeziune, unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, încurajează investițiile în rețelele prioritare de transport transeuropene și investițiile în energie sau transport, cu beneficii asupra mediului înconjurător, privind eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil, producător al informației contabile și utilizatorul acesteia. Ea reprezintă arta îndeplinirii exemplare a îndatoririlor profesionale. Prin comportament deontologic,... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Situația fluxurilor de trezorerie din prisma IAS 7

Abstract Standardele Internaționale de Raportare Financiară includ cerințe specifice cu privire la raportarea fluxurilor de trezorerie: încasările, respectiv plățile sunt împărțite pe cele trei categorii: exploatare, investiții și finanțare. Standardul Internațional de Contabilitate aplicabil este IAS 7 „Situația... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Plan de afaceri SC Just Coffe and Brunch SRL

1. Introducere Ideea de afacere presupune crearea unui spațiu, special amenajat pentru servirea de cafea sau ceai, într-o atmosferă primitoare, alături de o carte, o revistă sau un ziar. Societatea urmărește oferirea de produse și servicii de înaltă calitate la prețuri medii, reușind astfel să-și creeze o... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calculația prețului de cost

Introducere Contextul economic actual și provocările pieței, mediul economic concurențial si tensiunile externe, determină întreprinderea să aloce tot mai multe mijloace pentru cercetare, in vederea obținerii unor produse la standarde de calitate superioare. Adaptarea la standardele europene de calitate, semnifică... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele generate de tehnologiile informaționale asupra structurilor organizatorice ale entităților care le utilizează

Tehnologiile și progresul neântrerupt al acestora, atât în ceea ce privește partea hardware cât și în ceea ce privește partea software, au produs fără dubii schimbări sociale. Aceaste schimbări își au originea în instinctul de conservare al oamenilor care tind spre a consuma cât mai puține resurse pentru... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

SC Metrika SRL

I.1. Prezentarea generala a societatii: SC Metrika SRL a fost infiintata in anul 2005 avand sediul social in Strada Gradinari nr.1, bloc A6-7, Scara A,judetul Iasi, dar prin vointa asociatilor sediul societatii poate fi schimbat in orice loc din Romania cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Testarea intelegibilității - Caracteristică calitativă a informației financiare

Rezumat Contabilitatea ocupă un rol important în cadrul sistemului informațional, aceasta fiind o sursă majoră de informații pentru conducerea oricărei unități, cu cele două ramuri ale sale: contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune. Tocmai de aceea, informația, ca element în jurul căruia glisează... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Aprofundări în contabilitate

Introducere Scopul acestui proiect este să arate o abordare a standardelor contabile, unde diferite țări cedează din influențele lor în materie de legi ale companiei către un organism supra-naționalist. Practicile de raportate financiară ale statelor membre și cadrul de reglementare a raportării financiare au fost... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Extras Preview

Romgaz

1. Prezentarea Societatii PREZENTARE GENERALA SNGN Romgaz SA este producator si furnizor de gaze naturale in Romania, principalele segmente ale activitatii sale fiind: explorarea si productia de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, inmagazinarea de gaze si producerea de energie electrica. Consumul de gaze... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Raport expertiză contabilă privind salariile

Expertiză contabilă privind drepturile salariale Enunț Societatea Alfa are ca obiect de activitate comercializarea de produse electronice și electrocasnice pe teritoriul României și al Uniunii Europene. Din motive unilaterale, societatea îl concediază pe unul dintre reprezentanții de vânzări la data de 31.03.2018.... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Doctrină aptitudini

V1 Ce este profesia contabilă și principalele activități componente. Profesia contabila este in mod curent definita ca totalitatea activitatilor ( serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza ( presteaza ), precum si organismele lor profesionale.Lista... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ca activitate a expertului contabil

Conform legii contabilitatii, entitatile economice organizeaza si conduc contabilitatea, in doua moduri: a. In compartimente distincte, conduse de o persoana autorizata :director economic, contabil sef sau alta persoana imputernicita; b. Pe baza unui contract de prestari servicii, incheiat cu persoane fizice sau... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview