Fondul de coeziune

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2916
Mărime: 22.70KB (arhivat)
Publicat de: Lavinia State
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Fondul de Coeziune, unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, încurajează investițiile în rețelele prioritare de transport transeuropene și investițiile în energie sau transport, cu beneficii asupra mediului înconjurător, privind eficiența energetică, utilizarea energiei regenerabile, dezvoltarea transportului și sprijinul pentru transportul internațional.

Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit național brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media Uniunii Europene. Aceasta vizează reducerea disparităților economice și sociale și promovarea dezvoltării durabile.

Instrumentele financiare cofinanțate din Fondul de Coeziune sunt un mod sustenabil și eficient de a investi în consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii Europene. Ele pot sprijini o gamă largă de rețele de transport și proiecte transeuropene de energie sau de transport, cu beneficii asupra mediului, și potențial de reutilizare a fondurilor pentru investiții ulterioare.

Instrumentele financiare sunt:

- fonduri rambursabile;

- reutilizabile, adică fondurile rambursate pot fi utilizate din nou în aceeași zonă;

- potrivite pentru proiecte viabile financiar, adică cele de la care sunt așteptate venituri

sau economii suficiente pentru a plăti înapoi sprijinul primit;

- concepute pentru a atrge coinvestiții din alte surse, inclusiv investiții private, pentru a crește valoarea fondurilor disponibile, în special în sectoarele în care există probleme cu accesul la finanțare;

- pot lua formă de împrumuturi, garanții sau investiții de capital;

- pot sprijini creșterea ofertei, contribuind la dezvoltarea pieței;

- pot fi folosite într-un mod complementar cu granturile;

- pot fi gestionate de bănci naționale sau regional, organizații internaționale precum: Banca Europeană de Investiții sau Fondul European de Investiții, de către intermediari financiare, precum și managemenet.

Instrumentele financiare pot contribui astfel la atingerea următoarelor obiective:

- promovarea producției, distribuției și utilizării energiei din surse regenerabile;

- sprijinirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei;

- investiții în sectorul deșeurilor și sectorul pieței;

- îmbunătățirea mediului urban, inclusiv decontaminarea terenurilor industriale dezafectate;

- sprijinirea unui spațiu european uni al transporturilor de tip multimodal;

- dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport, luând în calcul protejarea mediului și cu emisii reduse de dioxid de carbon, în scopul promovării mobilității regionale și locale sustenabile;

- dezvoltarea și modernizarea globală a sistemului feroviar de înaltă calitate, a sistemului fluvial și maritim , a sistemelor de transport intermodal și interoperabilitatea lor.

O gamă largă de instrumente financiare sprijinite de Fondul de Coeziune pot fi implementate astfel:

- împrumuturi care ar putea fi disponibile atunci când nu sunt oferite comercial ( de la bănci ) sau ar putea fi oferite în condiții mai avantajoase decât cele comerciale ( cu rate mai mici ale dobânzii, pe perioade mai lungi de rambursare sau cu mai puâine garanții necesare ). De exemplu, creditele pe termen lung ar putea finanța investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii feroviare și reducerea timpului călătoriei sau ar putea îmbunătăți căile navigabile interioare și ar putea crește capacitatea de transport fluvial;

- garanții care oferă asigurări creditorilor cu privire la rambursarea efectivă a capitalului lor în cazul în care debitorul nu reușește să restituie împrumutul. Acest lucru poate debloca accesul la credite comerciale pentru investiții, pe care altfel creditorii le-ar putea considera prea riscante. De exemplu, o companie de servicii energetice ar putea fi folosită pentru a înlocui iluminatul stradal în vederea reducerii consumului de energie electrică, să elimine treptat tehnologiile care dăunează mediului și să reducă costurile de întreținere;

- capital, în cazul în care este investit în schimbul controlului total sau parțial al unei firme. Investitorul de capital poate să își asume un anumit control al gestionării întreprinderii și poate beneficia de o parte din profitul firmei. Rentabilitatea depinde de creșterea și profitabilitatea afacerii și este câștigată atunci când investitorul vinde cota sa din afacere unui alt investitor sau printr-o ofertă publică inițială. Investițiile de capital sunt mai relevante pentru activitățile cu risc mai ridicat, cum ar fi proiectele de construcții sau operațiunile în care costurile sunt parțial acoperite de taxele de acces.

De asemenea, instrumentele financiare pot fi oferite în asociere cu granturi. Adeseori este necesară îmbunătățirea disponibilității de investiții ca o condiție prealabilă pentru atragerea de fonduri. Consultanța și alte tipuri de sprijin pot fi finanțate de Fondul de Coeziune.

Instrumentele financiare cofinanțate de Fondul de Coeziune pot contribui la dezvoltarea pe termen lung a statelor membre care beneficiază de acest fond, prin sprijinirea proiectelor în domenii în care nivelurile de investiții au fost de multe ori sub nivelul optim și prin stimularea dezvoltării unor proiecte viabile comercial, deschizând astfel noi oportunități de piață. De asemenea, ele pot crea oportunități pentru investitori și intermediari financiari. De obicei, accesul la finanțare a fost mai costisitor și mai dificil în statele membre mai puțin dezvoltate. Cu toate acestea, unele proiecte pot deveni investiții mai atractive din cauza instrumentelor financiare susținute de sectorul public și prin repartizarea riscurilor aferente.

În prezent, se supune acelorași norme de programare, de gestionare și de monitorizare ca și Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul Social European, prin intermediul Regulamentului de stabilire a unor dispoziții comune.

Preview document

Fondul de coeziune - Pagina 1
Fondul de coeziune - Pagina 2
Fondul de coeziune - Pagina 3
Fondul de coeziune - Pagina 4
Fondul de coeziune - Pagina 5
Fondul de coeziune - Pagina 6
Fondul de coeziune - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Fondul de coeziune.docx

Alții au mai descărcat și

Politică de coeziune

1. NECESITATEA EXISTENŢEI UNEI POLITICI DE COEZIUNE ECONOMICO-SOCIALĂ A U.E. UNIUNEA EUROPEANĂ a fost creată cu scopul de a se pune capăt...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Managementul fondurilor structurale și de coeziune în România

Introducere Această lucrare este dedicată fondurilor structurale și de coeziune; acestea sunt instrumente financiare, cu ajutorul cărora Uniunea...

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

Cap.1 Participarea României la fondurile și programele de preaderare Relațiile active ale României cu Uniunea Europeană au început din 1990....

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Cap1. Politica de dezvoltare a Uniunii Europene Pentru a putea avea o privire de ansamblu si a putea intelege mecanismul de acordare a fondurilor...

Surse alternative de finanțare - fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene

1.Fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene Fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea...

Fonduri Structurale și de Coeziune

Capitolul 1 Fondul European de Dezvoltare Regională Prezentare generală Principalul instrument de intervenţie în cadrul acestei politici, care...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Capitolul I Concepte privind fondurile si programele Uniunii Europene Uniunea Europeană desi la origine a fost creată pentru a realiza un...

Ai nevoie de altceva?