Toate documentele din domeniul Contabilitate - pagina 15 din 253

Evaluarea instrumentelor financiare

1. Scopurile evaluării instrumentelor financiare Scopurile principale ale evaluării instrumentelor financiare descrise în IVS 250 Instrumente financiare sunt următoarele: - Tranzacții de întreprinderi sau părți de întreprindere (achiziții, fuziuni etc.), - Evaluarea pentru raportarea financiară (ex. reevaluarea... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția cheltuielilor publice pentru sănătate în România în perioada 2013-2017

Cheltuielile publice pentru sănătate reflectă politica sanitară a statului. Dimensiunea acestor cheltuieli este determinată, in principal, de factori cu acțiune directă, intre care cei mai importanți sunt: - factorii demografici , respectiv numărul populației și structura ei pe vârste; tendința creșterii numerice... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Monografia contabilă - Societatea Utilaj Transport S.A Călărași

Mediul activității. Analiza fluxurilor financiar-monetare și diagnosticul financiar CAP. 1 - Mediul activității 1.1. Organizarea activității economice a. Înființarea si evoluția SOCIETĂȚII UTILAJ TRANSPORT S.A. Călărasi În anul 1994 a fost înființată societatea pe acțiuni SOCIETATEA UTILAJ TRANSPORT S.A. -... citește mai departe

37 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de : - Banca Naționala a Romaniei și - Instituțiile de credit Activitatea bancară efectivă în România se desfășoară în România numai prin instituții de credit, precum... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere... citește mai departe

59 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul de gestiune

Introducere Controlul de gestiune (controlling în limba engleză) a apărut încă de la începutul secolului trecut în câteva entități industriale americane și a cunoscut o dezvoltare sensibilă în cadrul entităților franceze la începutul anilor 1970. Funcția și meseria de control de gestiune a evoluat considerabil în... citește mai departe

58 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Echilibrul financiar

O mai buna cunoaștere a situației patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viața economică și chiar socială a unei intreprinderi. Prezenta lucrare urmărește stabilirea și analiza bilanțului contabil, întrucât acesta este cel mai important și cel mai complex document al contabilității, care... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate financiară

1.1 . PREZENTAREA AFACERII Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. s-a înființat la data de 10.03.2017 și este înmatriculată la Registrul Comerțului Neamț cu J 22/123/2017 începând cu data de 20.06.2017. Societatea S.C. AGRIFARM S.R.L. este o firmă cu producție diversificată în domeniul agricol-sector vegetal, care are... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Bazele contabilității

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE Entitatea “Vesta” S.R.L. produce și vinde articole de vestimentație. Soldurile conturilor la data 01.01.2017 preluate din Cartea mare a S.R.L. “Vesta ” sunt prezentate în Tabelul 1. Pe parcursul anului 2017, în cadrul entității “Vesta” au fost effectuate... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Raport - Instituțiile publice

Actualitatea raportului este determinată de necesitatea aprofundării bazelor teoretice, elaborarea metologiei și fundamentarea direcțiilor principale de modernizare a contabilității, în conformitate cu cerințele economice de piață și normele acceptate în practica internațională. Lucrarea de față are drept scop... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Particularități ale organizării și conducerii contabilității la instituțiile publice de învățământ preuniversitar

Abstract. Organizing and conducting accounting in pre-university education institutions is similar to organizing and managing accounting in most public institutions. In the topic chosen by me, regarding the patricularities of organizing and managing such institutions, I wanted to address the main forms of... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Standarde contabile în sectorul public

INTRODUCERE Ca efect al globalizării economice și al dezvoltării pieței de capital, ca urmare a intrarii Romaniei în Uniunea Europeană, s-a impus dezvoltarea sistemului de contabilitate din țară noastră, precum și armonizarea legislației cu Directivele Europene în domeniu. În acest context, a fost necesară... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare - Inventarierea

1. Etape premergătoare elaborării situațiilor financiare Întocmirea situațiilor financiare reprezintă o activitate complexă, orientată în scopul determinării indicatorilor economico-financiari. Pentru realizarea acesteia sunt necesare o serie de etape care se parcurg într-o succesiune logică după cum urmează: -... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tabloul de bord

1. Tabloul de bord 1.1 Definiția tabloului de bord Tabloul de bord este un ansamblu de indicatori organizați într-un sistem, urmăriți de aceeași echipă sau același responsabil, care permite lansarea decizilor, coordonarea și controlarea acțiunilor unui compartiment (centru de responsabilitate). Tabloul de bord... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

De la diferențele contabile naționale la nevoia de armonizare și convergență contabilă

Diferențele contabile Contabilitatea, ca mijloc util și esențial de comunicare al informațiilor economice, utilizează un anumit limbaj economic, fiind considerată ca fiind cea care oferă limbajul afacerilor. Limbajul funcționează transformând informațiile sau ideile în semne a căror semnificație este înțeleasă de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La modul general, un sistem este un ansamblu de elemente conectate între ele, care formează un întreg, iar sistemul informațional este definit ca fiind un „ansamblu de... citește mai departe

106 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul afacerilor

Adoptarea Noului Cod civil (NCC) a însemnat o „cotitură" radicală a concepției privind subiectele participante la raporturile juridice care, potrivit Codului comercial (în prezent, abrogat în cvasitotalitatea dispozițiilor), de regulă, erau comercianți. In prezent, prin unificarea dreptului privat, potrivit... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitate financiară I

Unități de învățare : - Definiția contabilității financiare și concepte specifice - Normalizarea, armonizarea, convergența și conformitatea, în contabilitatea financiară - Organizarea și conducerea contabilității financiare a entităților economice Obiectivele temei: - înțelegerea conceptelor și formarea... citește mai departe

85 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări și reasigurări

CONCEPTE TEORETICE ALE ACTIVITĂȚII DE ASIGURARE Unități de învățare: - Conceptul de asigurare - Funcțiile asigurării - Elementele tehnice ale asigurărilor - Clasificarea asigurărilor - Contractul de asigurare Obiectivele temei: - Înțelegerea conceptului și principiilor activității de asigurare - Cunoașterea... citește mai departe

157 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistem fiscal național

Cap. 1 IMPUNEREA VENITURILOR DIN SALARII SI A VENITURILOR ASIMILATE SALARIILOR Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor Potrivit Codului fiscal Art 76. alin.(1) sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau în natură obținute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Practică contabilitate

Introducere “Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și en-detail Activitatea societății comerciale “Mihdami Star 2012” este redată cu ajutorul situațiilor financiare anuale. Situațiile financiare anuale reprezintă cea mai... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Value relevance and mandatory implementation of IFRS

Abstract My investigation explores whether value relevance of Romanian accounting information has increased in time (2011- 2017) as a result of mandatory implementation of IFRS and the latest development of Bucharest Stock Exchange. The research comprises data from 15 companies, components of BET-XT excluding... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Practică SC Expert Buildings SRL

SC EXPERT BUILDINGS SRL folosește pentru evidența contabilă programul informatic WinMentor. Acest program, creat special pentru lucrul în rețea, este realizat în mediul de programare vizuala Delphi și poate fi instalat pe calculatoare cu sistem de operare Windows '95, Windows '98, 2000, ME, XP sau NT.... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Extras Preview

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum și aspecte specifice imobilizărilor corporale (amortizarea imobilizărilor, metode de amortizare, durata de... citește mai departe

72 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Control de gestiune

Așa cum nu exista activitate de producție conștientă fără cunoașterea și comensurarea trebuințelor pieței, în mod inevitabil nu poate exista activitate productivă - de orice fel ori natură - organizată sau desfășurată, în cadrul firmelor/ organizaților/societăților comerciale, în afara dorinței declarate de a obține... citește mai departe

90 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview