Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4373
Mărime: 33.22KB (arhivat)
Publicat de: Iorgu Staicu
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. Introducere ...pag. 3
  2. 2. Noțiuni generale despre contabilitatea societăților bancare ...pag. 4
  3. 3. Asemănări și deosebiri: Contabilitatea instituțiilor bancare
  4. - Contabilitatea societăților comerciale .pag. 7
  5. 4. Concluzii și propuneri ...pag. 15
  6. 5. Bibliografie .pag. 16

Extras din referat

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de :

- Banca Naționala a Romaniei

și

- Instituțiile de credit

Activitatea bancară efectivă în România se desfășoară în România numai prin instituții de credit, precum bănci, organizații cooperatiste de credit, instituții emitente de monedă electronică și case de economii pentru domeniul bancar, atât timp cât sunt autorizate conform legii.

Banca Națională a României nu este inclusă în categoria instituțiilor de credit întrucât nu desfășoară activitate bancară. BNR este o autoritate publică ce are ca principal obiectiv menținerea stabilității monedei naționale, implicit, menținerea stabilității prețurilor.

Banca Națională a României sprijină politica economică generală a statului, fără a prejudicia îndeplinirea obiectivului său fundamental.

Banca Națională a României supraveghează activitatea instituțiilor de credit, urmărind modul în care acestea desfășoară activitate bancară pe piață și felul în care își îndeplinesc obligațiile și își exercită drepturile conferite de reglementările în domeniul bancar.

La baza constituirii și funcționării instituțiilor de credit stau Legea 31/1900 privind societățile comerciale și OG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Forma de constituire este aceea a societăților comerciale pe acțiuni, iar funcționarea lor este condiționată de existență unei autorizări în acest sens, autorizație emisă de Bancă Națională a României. Astfel, desfășurarea activității instituțiilor de credit în România presupune obținerea unei autorizații de la Banca Naționala a României. Pentru obținerea autorizației, entitățile trebuie sa îndeplineasca o serie de condiții privind capitalurile, acționariatul, conducerea, sediul și respectarea reglementărilor.

NOȚIUNI GENERALE DESPRE CONTABILITATEA SOCIETĂȚILOR BANCARE

Banca Națională a României are următoarele atribuții:

- elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăti pentru asigurarea stabilității financiare;

- emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaționale ale României.

Banca Națională a României are dreptul exclusiv de emisiune, fiind singura instituție autorizată să emită însemne monetare, în baza unui program de emisiune dimensionat în funcție de nevoile reale ale circulației bănești. Banca centrală are competență exclusivă de autorizare și reglementare în domeniul bancar și este responsabilă cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în scopul asigurării funcționării și viabilității sistemului bancar.

Instituțiile de credit funcționează în calitate de agenți economici, realizând acte de comerț pe piață, furnizând diverse servicii și produse bancare clienților lor, cu scopul maximizării profitului.

Ca orice entitate, băncile au și ele obligativitatea de a ține evidența contabilă care să reflecte evenimentele economice, financiare, juridice și fiscale.

Evidența contabilă a băncilor va reflecta în expresie bănească disponibilitățile bănești și depozitele bănesti, bunurile mobile și imobile, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute.

Banca Națională a României emite reglementări proprii de organizare și conducere a contabilității, în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice. Operațiunile economico‐ financiare ale Banca Națională a României sunt contabilizate conform propriului plan de conturi.

Următoarele categorii de entității:

a) băncile, persoane juridice române;

b) organizațiile cooperatiste de credit;

c) băncile de economisire și creditare în domeniul locativ;

d) băncile de credit ipotecar;

e) sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine;

f) sucursalele din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române.

În domeniul contabilității, instituțiile de credit trebuie să respecte prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

În contextul trecerii la Standardele Internaționale de Raportare Financiară, intervin diferențe metodologice privind evaluarea calității activelor, față de reglementările conforme cu Directivele europene, prin:

Bibliografie

1. Note de curs ”Contabilitatea instituțiilor de credit ”, Conf. univ. dr. Rusu Bianca 2.Preda Bianca, Contabilitatea și fiscalitatea societăților bancare - unic autor - Editura Fundației România de Mâine, București- 2009

3.Ordin BNR nr.15/2012 privind raportarea situațiilor aferente aplicării Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare

4. Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 121/23.03.1998, cu modificările și completările ulterioare 5.www.avocatnet.ro

6.www.contzilla.ro

Preview document

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 1
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 2
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 3
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 4
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 5
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 6
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 7
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 8
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 9
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 10
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 11
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 12
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 13
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 14
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea institutiilor de credit si financiare.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Responsabilitatea Auditorilor

„In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and...

Contabilitatea Decontărilor prin Conturi Bancare

ARGUMENT Sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI se caracterizează printr-o adevărată revoluţie în domeniul informaticii şi...

Reflectarea în contabilitatea bancară

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Raport de evaluare a întreprinderii SC Global Design SRL

Partea I - Identificarea misiunii evaluatorilui. Premisele evaluării 1.1. Obiectivul evaluării Stabilirea valorii de piață a societății GLOBAL...

Saga Software

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili...

Te-ar putea interesa și

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Gestiunea financiară a institutiiilor publice - studiu monografic realizat la Primăria Sendriceni

CAP.1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI PUBLICE` 1.1 Scurt istoric Sendriceni, ca multe alte asezari, a avut o bogata si framantata...

Organizarea gestiuni financiare a primăriei comunei Bârnova

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA PRIMARIEI BIRNOVA 1.1 ISTORIC. LOCALIZARE. INFORMATII GENERALE Scurt istoric al comunei Birnova...

Monografie învățământ - Colegiul Național Fălticeni

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE 1.1. SCURT ISTORIC În condiţiile politice, economice şi sociale din România, după al doilea război mondial,...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Comunei Scânteia

Capitolul 1 Organizarea si functionalitatea la Primaria com. Scânteia 1.1. Scurt istoric Descoperirile arheologice atesta ca teritoriul comunei...

Ai nevoie de altceva?