Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 38104
Mărime: 221.23KB (arhivat)
Publicat de: Timotei Fodor
Puncte necesare: 12
Contabilitate

Extras din licență

CAPITOLUL I

PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE

1.1. Aspecte legislative

Instituţiile publice pot fi definite ca entităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi de regulă, sociale, în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri evaluate la preţul factorilor, şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind necesară alocarea de la buget de resurse pentru acoperirea acestor cheltuieli.

Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea institutiilor publice , trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori (organismele financiare internationale).

Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale.

In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.

In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului privind finantele publice locale nr.45/2003, aprobata cu modificari si completari, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora.

Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial;

d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

In aplicarea prevederilor pct.a) si c) , planul de conturi va cuprinde:

- conturi bugetare – pentru reflectarea incasarii veniturilor si platii cheltuielilor si determinarea rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se realizeaza cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor platite, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatiile necesare intocmirii contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare.

- conturi generale – pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indiferent daca veniturile au fost incasate iar cheltuielile platite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial);

Conturile contabile vor fi corecte si complete si vor prezenta situatia reala si exacta a patrimoniului si a modului de implementare a bugetului.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.

Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.

Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde si de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii.

Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii.

Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice.

Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

La data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii) se reevalueaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza in EURO si in lei, la cursul INFO-euro.

Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala si este comunicat de Banca Centrala Europeana.

Cursul INFO-euro utilizat la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1). Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE, ISPA, etc., respectiv: Agentii si/sau Autoritati de Implementare, institutiile publice – beneficiari finali – ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitati, bunuri, servicii.

Elementele monetare exprimate in euro: disponibilitati si depozite bancare, creante si datorii, se reevalueaza cel putin, la intocmirea situatiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare.

Preview document

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 1
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 2
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 3
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 4
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 5
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 6
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 7
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 8
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 9
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 10
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 11
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 12
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 13
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 14
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 15
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 16
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 17
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 18
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 19
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 20
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 21
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 22
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 23
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 24
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 25
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 26
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 27
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 28
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 29
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 30
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 31
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 32
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 33
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 34
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 35
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 36
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 37
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 38
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 39
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 40
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 41
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 42
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 43
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 44
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 45
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 46
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 47
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 48
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 49
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 50
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 51
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 52
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 53
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 54
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 55
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 56
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 57
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 58
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 59
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 60
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 61
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 62
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 63
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 64
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 65
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 66
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 67
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 68
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 69
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 70
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 71
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 72
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 73
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 74
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 75
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 76
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 77
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 78
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 79
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 80
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 81
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 82
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 83
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 84
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 85
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 86
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 87
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 88
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 89
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 90
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 91
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 92
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 93
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 94
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 95
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 96
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 97
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 98
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 99
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 100
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 101
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 102
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 103
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 104
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 105
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 106
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 107
Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice - Pagina 108

Conținut arhivă zip

  • Principii si Reguli ale Organizarii si Conducerii Contabilitatii in Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitatea datoriilor comerciale la instituțiile publice

Pentru evidenta datoriilor pe care institutia si le creeaza, in calitatea sa de beneficiar debunuri materiale, lucrari si servicii, se folosesc,...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Te-ar putea interesa și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Disponibilitățile întreprinderilor la bănci - decontarea fără numerar la SC Zinter SA București

CAPITOLUL I UNELE PROBLEME GENERALE PRIVIND CONDIŢIILE ŞI ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ŢARA NOASTRĂ 1.1. Întreprinderea – un sistem complex al...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

Sistemul Contabil din România

SISTEMUL CONTABIL DIN ROMÂNIA Dezvoltarea sistemului contabil în tara noastra se realizeaza în strânsa corelare cu tendintele ce se manifesta pe...

Postulate și principii contabile

I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are...

Metodologie și Informație privind Auditul Public

CAPITOLUL I Cadrul conceptual al auditului ca sistem şi proces, profesiune şi funcţie de asigurare şi certificare a calităţii practicilor prin...

Contabilitate

1.Obiectul de studiu, metoda şi rolul contabităţii în gestiunea firmei 1.1Repere privind definirea contabilităţii Prima lucrare de contabilitate...

Ai nevoie de altceva?