Situațiile financiare ale unei instituții publice

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5663
Mărime: 34.46KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Niță
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristina Nistor
Proiectul a fost prezentat la disciplina "Contabilitatea institutiilor publice". Acesta face referire la modul de intocmire a situatiilor financiare de catre o institutie publica.

Extras din proiect

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în 2006.

Situaţiile financiare reprezintă pentru instituţiile publice ”oficiale de prezentare a situţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ teritoriale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli”. Instituţiile publice au obligaţia de a întocmi situaţii financiare trimestriale şi anuale conform dispoziţiilor M.F.P. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională pentru satisfacerea necesităţilor proprii de finanţare, dar în paralel se pot întocmi situaţiile financiare într-o monedă străină, la cererea organismelor internaţionale. Activitatea desfăşurată în străinătate de către unităţile fără personalitate juridică, subordonată Instit. Publice din România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României.

Atât situaţiile financiare anuale cât şi cele trimestriale au în componenţă următoarele elemente obligatorii:

• Bilanţul – COD 01;

• Contul de rezultat patrimonial – COD 02;

• Situaţia fluxurilor de trezorerie – COD 03-04;

• Situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor;

• Anexe la situaţiile financiare formate din politici contabile şi note explicative;

• Contul de execuţie bugetară.

Pentru întocmirea corectă a situaţiilor financiare anuale este necesară inventarierea tuturor elementelor de activ şi pasiv şi a celorlalte bunuri şi valori aflate în gestiunea Instituţiilor publice. În ceea ce priveşte semnarea şi depunerea situaţiilor, acestea se realizează de către conducătorul instituţiei şi de către conducătorul departamentului financiar-contabil sau de către alte persoane împuternicite să îndeplinească aceste funcţii. Instituţiile publice conduse de un ordonator de credite secundar sau terţiar au obligaţia de a depune un exemplar din situaţiile financiare anuale şi trimestriale la organul ierarhic superior. În situaţia în care instituţia este condusă de un ordonator de credite principal acesta are obligaţia de a depune un exemplar la Ministerul Finanţelor Publice sau la Direcţiile Generale ale finanţelor publice judeţene. Conform art.13 din legea nr.672/2002, privind auditul public intern, recomandă ca situaţiile financiare anuale proprii ale ministerelor, ale celorlalte organe din administraţia publică centrală şi locală, ale altor autorităţi publice, instituţiilor publice autonome şi ale instituţiilor publice subordonate să fie însoţite de un raport privind auditarea bilanţului şi a contului de execuţie bugetară.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Importanţa acestui document este atât de mare încât IFAC a simţit nevoia elaborării unui Standard separat - IPSAS 2 "Situaţia fluxurilor de numerar”, propriu instituţiilor publice, care devine exigibil începând cu 1996. De atunci, acest Standard a fost continuu revizuit şi modificat, ultima variantă fiind cea aplicabilă începậnd cu l iulie 2001.

Acest Standard, aplicat de instituţiile publice, este formulat, în special din Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 7 „Situaţia fluxurilor de numerar” , propriu societăţilor comerciale, elaborat de ISAB.

Fiind bazat pe reglementările IAS 7, purtậnd şi acelaşi nume, în IPSAS 2 sunt reproduse anumite fragmente din IAS 7, cu permisiunea IASB, motiv pentru care acestea sunt destul de asemănătoare ca şi conţinut.

Necesitatea întocmirii situaţiei fluxurilor de trezorerie

Utilizatorii informaţiilor contabile nu se mulţumesc numai cu informaţiile curprinse în bilanţ şi în contul de rezultat patrimonial. Pe de-o parte pentru că interesează şi evoluţia poziţiei financiare faţă de situaţia de la începutul anului şi, pe de altă parte, pentru că utilizarea contabilităţii de angajamente generează dimensiunea "ipotetică" a performanţelor entităţii. Profitul prezentat la sfârşitul anului este un concept oarecum abstract, deoarece nu coincide, de cele mai multe ori, cu soldul disponibilităţilor băneşti, la acelaşi sfârşit de an. Ne prevalăm de principiul realizării la înregistrarea cheltuielilor şi veniturilor, dar nu trebuie să uităm că, mai devreme sau mai târziu, cheltuielile vor fi plătite iar veniturile încasate, în final dimensiunea disponibilităţile băneşti, sub toate formele de existenţă, conferă autenticitate bunei gestionări a entităţii.

Obiectivul Standardului IPSAS 2 este acela de a impune furnizarea de informaţii cu privire la istoricul mişcărilor de numerar şi de echivalent de numerar ale unei entităţi, prin intermediul situaţiei fluxurilor de numerar, clasificậnd fluxurile de numerar din timpul perioadei în fluxuri din activitatea operaţională, de investiţie şi de finanţare. Acest Standard se aplică tuturor instituţiilor din sectorul public, cu excepţia entităţilor subvenţionate de Guvern, care trebuie sa îşi întocmească Situaţia fluxurilor de trezorerie conform Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 7.

Informaţiile cuprinse în situaţia fluxurilor de numerar ajută investitorii şi creditorii să estimeze:

1. Capacitatea de a genera în viitor fluxuri de numerar;

2. Capacitatea de a-şi plăti obligaţiile şi dividendele;

3. Cauzele diferenţei dintre profit şi încasări/plaţi nete;

4. Atât aspecte monetare, cât şi nemonetare ale tranzacţiilor de finanţare şi investiţii.

Preview document

Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 1
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 2
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 3
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 4
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 5
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 6
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 7
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 8
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 9
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 10
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 11
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 12
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 13
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 14
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 15
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 16
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 17
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 18
Situațiile financiare ale unei instituții publice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Coperta.doc
  • Situatiile Financiare ale unei Institutii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Lichidarea unei societăți comerciale în situația în care se obține profit din lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Contabilitate publică

DESCRIEREA INSTITUTIEI PUBLICE Scurt istoric Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) cu sediul în Iasi, str....

Managementul contabilității la Casa Județeană de Pensii Timiș

1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE DE PENSII În cursul vieţii, orice persoană traversează perioade mai scurte sau mai lungi, în...

Contabilitatea datoriilor comerciale la instituțiile publice

Pentru evidenta datoriilor pe care institutia si le creeaza, in calitatea sa de beneficiar debunuri materiale, lucrari si servicii, se folosesc,...

Te-ar putea interesa și

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL 1.1. EVOLUŢIA AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL Din cele mai vechi timpuri, persoane...

Posibilități de organizare și perfecționare a activității de audit financiar

CAPITOLUL 1. Notiuni generale privind auditul financiar- contabil. 1.1. Definirea auditului financiar. Prin audit, in general, se intelege...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Auditarea instituțiilor publice - auditul public intern la Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzău

CAPITOLUL I Organizarea auditului în institutiile publice din România Auditul intern este o profesie bine organizata cu o influenta crescânda,...

Delimitări Privind Conceptul de Audit Intern

DELIMITĂRI PRIVIND CONCEPTUL DE AUDIT INTERN Noţiunea de audit în general Audit vine de la cuvantul latinesc „audire” = a asculta; cuvânt de...

Cadrul Legal al Organizării Profesiei de Auditor

NOŢIUNI GENERALE Auditul reprezintă activitatea de examinare de către auditori a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu...

Finanțarea instituțiilor publice

Finantarea institutiilor publice. Primaria Sibiu 1.Introducere Institutiile publice reprezinta ansamblul structurilor organizate, create in...

Ai nevoie de altceva?