Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16432
Mărime: 109.60KB (arhivat)
Publicat de: Antim Costache
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iatan Elena

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL I: LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A
 3. EXERCIŢIULUI BUGETAR LA O INSTITUŢIE PUBLICĂ.6
 4. 1.1. Particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice.6
 5. 1.2. Inventarierea patrimoniului la instituţiile publice.11
 6. 1.3. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite de instituţiile publice.19
 7. 1.4. Standardele internaţionale de contabilitate pentru sectorul public
 8. – IPSAS 1 –Prezentarea situaţiilor financiare.22
 9. CAPITOLUL II : STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNTOCMIREA
 10. SITUAŢIILOR FINANCIARE LA PRIMĂRIA NĂVODARI.26
 11. 2.1 Prezentarea instituţiei publice (mod de înfiinţare, organizare,
 12. grad de subordonare, finanţare).26
 13. 2.2 Efectuarea lucrarilor premergatoare intocmirii situatiilor
 14. financiare anuale.32
 15. 2.3 Întocmirea situaţiilor financiare anuale la
 16. Primăria Năvodari.37
 17. CAPITOLUL III : ADAPTAREA BILANŢULUI CONTABIL AL
 18. PRIMĂRIEI NĂVODARI LA NOILE CERINŢE ALE
 19. REFORMEI PUBLICE.48
 20. CONCLUZII.58
 21. BIBLIOGRAFIE.59

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar contabil.

Tema aleasă mi-a oferit prilejul să învăţ metode, tehnici şi procedee noi de rezolvare a problemelor din domeniul în care lucrez, precum şi experimentarea unor căi de cunoaştere sau de acţiune în administraţia publică locală.

În perioada noastră contemporană contabilitatea este considerată o activitate cu caracter practic desfăşurată de profesionişti, care are rolul de a furniza informatii utile pentru luarea deciziilor optime.

Aritmetică a afacerilor, după cum este considerată de un grup de autori din centrul universitar Iaşi, contabilitatea reprezintă un sistem logic şi raţional de informare specializată, supus unor convenţii şi norme definite social. Este considerată limbajul formalizat de comunicare pentru lumea afacerilor.

Contabilitatea trebuie să ofere informaţii cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie.

De aceea mi-am propus să reliefez într-o manieră corespunzătoare structura sistemului bugetar folosit pană la data de 31.12.2005, a principiilor ce stau la baza organizării contabilităţii publice şi a structurii sistemului bugetar folosit începând cu data de 01.01.2006.

Lucrarea cuprinde o prezentare a paşilor făcuţi în domeniul fostului sistem contabil bugetar, a etapelor ce trebuie parcurse pentru îmbunătăţirea organizării şi perfecţionării contabilităţii şi actualului sistem bugetar care este îmbunătăţit şi este prezentat în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005.

Aspectele teoretice prezentate sunt fundamentate şi explicate prin studiu de caz efectuat în cadrul Primariei Năvodari.

În primul capitol al lucrării am prezentat aspectele teoretice referitoare la particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice, politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale care sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr.306/2002 sau Ordinul ministrului finanţelor publice nr.94/2001.

Deasemeni primul capitol cuprinde aspecte referitoare la inventarierea patrimoniului instituţiilor publice, situaţiile financiare trimestriale şi anuale precum şi prezentarea situaţiilor financiare conform standardelor internaţionale de contabilitate.

Capitolul doi al lucrării cuprinde studiul de caz privind întocmirea situaţiilor financiare la Primăria Năvodari . Toate elementele, informaţiile şi operaţiile prezentate în acest capitol sunt culese din cadrul Direcţiei Economice, biroul buget-contabilitate al Primăriei oraşului Năvodari, cu sprijinul şi bunăvoinţa colectivului din instituţie căruia îi mulţumesc.

În capitolul trei al lucrării am prezentat bilanţul contabil al Primăriei Năvodari adaptat la noile cerinţe ale reformei publice, elemente semnificative din Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul public şi din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

Trecerea de la contabilitatea de numerar la cea de angajamente, începând cu 01.01.2006, constituie o provocare pentru personalul specializat din toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi modul de finanţare al cheltuielilor. Începând cu trimestrul I al anului 2006 instituţiile publice vor întocmi situaţii financiare în noua structură, potrivit ultimelor reglementări legale, în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Obiectivul de performanţă al contabilităţii îl constituie obţinerea imaginii fidele.

O dată cu prezentarea lucrării doresc să adresez mulţumiri tuturor celor care m-au ajutat direct sau indirect la realizarea acestei lucrări.

CAPITOLUL I

LUCRĂRILE CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI BUGETAR LA

INSTITUŢIILE PUBLICE

1.1. Particularităţile organizării contabilităţii la instituţiile publice

Instituţiile bugetare au unele particularităţi ce definesc modul diferit de organizare şi conducere al contabilităţii faţă de agenţii economici. Potrivit Legii contabilităţii nr.82/1991 cu completările şi modificările ulterioare, instituţiile publice au obligaţia de a-şi organiza şi conduce contabilitatea potrivit normelor legale în vigoare.

Legea nr. 500/2002 stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar.

Dispoziţiile legii nr. 500/2002 se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:

a) bugetului de stat;

b) bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) bugetelor fondurilor speciale;

d) bugetului trezoreriei statului;

e) bugetelor instituţiilor publice autonome;

f) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Instituţiile publice utilizează un plan de conturi specific şi o evidenţă contabilă adaptată la particularităţile impuse de natura obiectului de activitate.

Preview document

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 1
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 2
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 3
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 4
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 5
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 6
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 7
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 8
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 9
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 10
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 11
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 12
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 13
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 14
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 15
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 16
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 17
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 18
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 19
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 20
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 21
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 22
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 23
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 24
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 25
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 26
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 27
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 28
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 29
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 30
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 31
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 32
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 33
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 34
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 35
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 36
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 37
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 38
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 39
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 40
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 41
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 42
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 43
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 44
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 45
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 46
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 47
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 48
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 49
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 50
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 51
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 52
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 53
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 54
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 55
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 56
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 57
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 58
Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Bilantul Contabil - Instrument de Analiza si Control.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Practică normalizare

1. Scurtă prezentare a organizaţie Scurt istoric: • Înfiinţare Organizaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Standardele internaționale de contabilitate în domeniul public și privat - IPSAS vs IAS

INTRODUCERE Contabilitatea deţine un rol reprezentativ, având multiple funcţii în activitatea economică, financiară şi socială. Cu o istorie...

Sisteme Expert în Contabilitate

1. RECENZIE Artificial Intelligence: A Guide to Intelligent Systems (2nd Edition) Author: Michael Negnevitsky Publisher: Addison Wesley; 2nd...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Organizarea și funcționarea unei instituții publice

Cap. I Organizarea si functionarea in institutia publica. 1. Obiectul de ativitate. Autorităţile administraţiei publice locale ale Municipiului...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Studiu de caz Regia Națională a Pădurilor Romsilva

1.Modul de constituire si functionare a entitatii economice; etapele constituirii, modul de functionare si dizolvare/lichidare. Regia Naţională a...

Ai nevoie de altceva?