Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 17260
Mărime: 94.90KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Chirilă
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 1
 2. DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL
 3. 1.1. Bilanţul contabil - document contabil de sinteză
 4. privind situaţia patrimonială 1
 5. 1.2. Structura patrimonială specifică bilanţului 5
 6. 1.3. Directiva a IV-a a comunităţii europene privind bilanţul 7
 7. 1.4. Normele contabile din românia privind bilanţul contabil 9
 8. CAPITOLUL II 12
 9. LUCRĂRILE CONTABILE PRELIMINARE ÎNTOCMIRII BILANŢULUI CONTABIL
 10. 2.1. Verificarea şi înregistrarea în conturi a operaţiilor
 11. economico-financiare 12
 12. 2.2 Intocmirea balanţei conturilor înainte de inventariere 13
 13. 2.3 Inventarierea generală a patrimoniului 14
 14. 2.4. Contabilizarea operaţiilor de regularizare 20
 15. 2.5. Verificarea concordanţei datelor din contabilitatea sintetică
 16. cu cele din evidenţa operativă şi analitică 27
 17. 2.6. Întocmirea balanţei conturilor după inventariere 28
 18. 2.7. Determinarea rezultatului exerciţiului şi
 19. contabilitatea repartizării profitului 31
 20. 2.8. Distribuirea profitului sau finanţarea pierderii 32
 21. 2.9. Redactarea bilanţului contabil 34
 22. CAPITOLUL III 37
 23. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA BILANŢULUI CONTABIL
 24. 3.1. Aspecte generale privind analiza bilantului 37
 25. 3.2. Conceptul de bilanţ funcţional 41
 26. 3.3. Construcţia bilanţului funcţional 49
 27. BIBLIOGRAFIE 81

Extras din disertație

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI PREMISE PRIVIND BILANŢUL CONTABIL

1.1. BILANŢUL CONTABIL - DOCUMENT CONTABIL DE SINTEZĂ PRIVIND SITUAŢIA PATRIMONIALĂ

Bilanţul reprezintă un instrument contabil de mare importanţă în procesul conducerii, fiind necesar atât pentru fundamentarea deciziilor privind alocarea finanţelor, utilizarea şi recuperarea fondurilor, cât şi pentru stabilirea unor drepturi şi obligaţii şi a unor răspunderi şi cointeresări provenite din activitatea de gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului.

Conducerea eficientă a activităţii oricărui agent economic şi cunoaşterea rezultatelor obţinute, inclusiv a aspectelor legate de rezultatele finale, sunt posibile în activitatea curentă prin analiza datelor asigurate de evidenta economică, în cadrul căreia locul cel mai important îl ocupă evidenţa contabilă, însă în cea de perspectivă acest deziderat se poate realiza numai prin analiza informaţiilor pe care le oferă bilanţul contabil.

Bilanţul contabil poate fi definit ca reprezentând documentul de sinteză cel mai important, care asigură centralizarea şi generalizarea datelor agenţilor economici şi instituţiilor publice, învr-o formă sistematică şi unitară, care permite o prezentare de ansamblu, o analiză detaliată şi un control al activităţii derulate şi rezultatelor obţinute la sfârşitul fiecărei perioade de gestiune.

Datorită posibilităţilor sale informative, bilanţul constituie un instrument

deosebit de important în procesul de fundamentare a deciziilor pe care le adoptă organele de conducere în vederea dirijării activităţii curente şi îndeosebi a celei de perspectivă, precum şi pentru efectuarea îndrumării,şi a controlului privind modul de îndeplinire a prevederilor de natura economică şi financiară.

Bilanţul contabil, prin structura pe care o are şi implicit prin datele pe care le conţine, reflectă, în comparaţie cu anul precedent şi după normele metodologice unitare, în mod sistematizat şi sintetizat, activitatea desfăşurată de fiecare agent economic la sfârşitul fiecărui trimestru şi pentru întregul an financiar.

Importanţa pe care o prezintă bilanţul, în mod sintetizat, se poate reliefa prin următoarele aspecte mai importante:

• constituie mijloc de cunoaştere, control şi analiză a activităţii agenţilor economici de către consiliile de administraţie, adunările generale ale acţionarilor sau asociaţilor, de organele fiscale, de statistică şi altele;

• informaţiile pe care le oferă stau la baza fundamentării a numeroase decizii privind activitatea curentă şi îndeosebi cea de perspectivă;

• constituie un factor mobilizator pentru îmbunătăţirea conţinutului şi organizării evidenţei contabile, care trebuie să asigure datele necesare, exacte şi la timp, în vederea elaborării sale în mod corespunzător şi la termenele prevăzute.

Condiţia fundamentală pe care trebuie să o îndeplinească bilanţul o constituie reflectarea realităţii privind elementele de activ şi de pasiv existente la dispoziţia agentului economic. în acest scop este necesar ca operaţiile economice să fie înregistrate integral, corect şi la timp, pe baza documentelor justificative în care au fost consemnate. Se impune compararea periodică a operaţiunilor din conturi cu situaţia de pe teren, şi verificarea exactităţii înregistrărilor din conturi.

Pentru asigurarea conţinutului real al bilanţului contabil este foarte important sa se calculeze cât mai exact costul efectiv, iar evaluarea indicatorilor importaţi să se facă la aceste costuri la preţuri efective.

Bilanţul contabil trebuie să prezinte datele după un sistem unitar, după aceleaşi norme metodologice, ceea ce determină aprecierea corectă şi comparativ a activităţii şi pentru realizarea centralizării la direcţiile generale ale finanţelor şi controlul financiar de stat şi la alte organisme interesate.

Preview document

Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 1
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 2
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 3
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 4
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 5
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 6
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 7
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 8
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 9
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 10
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 11
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 12
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 13
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 14
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 15
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 16
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 17
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 18
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 19
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 20
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 21
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 22
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 23
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 24
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 25
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 26
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 27
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 28
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 29
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 30
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 31
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 32
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 33
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 34
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 35
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 36
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 37
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 38
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 39
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 40
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 41
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 42
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 43
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 44
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 45
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 46
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 47
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 48
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 49
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 50
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 51
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 52
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 53
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 54
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 55
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 56
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 57
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 58
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 59
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 60
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 61
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 62
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 63
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 64
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 65
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 66
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 67
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 68
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 69
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 70
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 71
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 72
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 73
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 74
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 75
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 76
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 77
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 78
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 79
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 80
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 81
Delimitări și Premise Privind Bilanțul Contabil - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Delimitari si Premise Privind Bilantul Contabil
  • cuprins.doc
  • Delimitari si Premise Privind Bilantul Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza diagnostic a performanțelor pe baza ratelor financiare la SC Brașov Walking Tours SRL

INTRODUCERE În prezent, este deosebit de important pentru o societate comercială să realizeze o analiză financiară a evoluţiei firmei, mai ales în...

Inventarierea patrimoniului

Argument Inventarierea patrimoniului reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ si de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?