Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 24364
Mărime: 106.91KB (arhivat)
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CUPRINS 5
 2. INTRODUCERE 7
 3. CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE ŞI SPECIFICE PRIVIND
 4. INSTITUŢIILE PUBLICE 9
 5. 1.1. ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE 9
 6. 1.2. TIPOLOGIA INSTITUŢIILOR PUBLICE 11
 7. 1.3. CONTABILITATEA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 12
 8. 1.3.1. IMPORTANŢA ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 12
 9. 1.3.2. REGULI ŞI PRINCIPII ÎN ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE 14
 10. 1.3.3. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ŞI REGISTRE DE CONTABILITATE UTILIZATE ÎN ŢINEREA EVIDENŢEI CONTABILE 16
 11. 1.4. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII ÎN UNITATEA MILITARĂ 20
 12. 1.5. ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR LA INSTITUŢIILE PUBLICE 23
 13. CAPTOLUL 2: LUCRĂRI CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR LA INSTITUŢIILE PUBLICE 28
 14. 2.1. LUCRĂRI PRELIMINARE ÎNTOCMIRII LUCRĂRILOR CONTABILE DE ÎNCHIDERE A EXERCIŢIULUI FINANCIAR 28
 15. 2.1.1. ÎNTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE ÎNAINTE DE INVENTARIERE 28
 16. 2.1.2. INVENTARIEREA GENERALĂ A ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV ALE INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI ÎNREGISTRAREA DIFERENŢELOR 31
 17. 2.1.3. REGULARIZAREA, RECTIFICAREA ŞI DELIMITAREA OPERAŢIUNILOR ECONOMICE 36
 18. 2.1.4. ÎNTOCMIREA BALANŢEI DE VERIFICARE FINALE 37
 19. 2.2. DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ 40
 20. 2.2.1. CARACTERISTICI GENERALE 40
 21. 2.2.2. OBIECTIVUL ŞI CARACTERISTICILE CALITATIVE ALE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 41
 22. 2.2.3. STRUCTURA DĂRII DE SEAMĂ CONTABILE 44
 23. CAPTOLUL 3: STUDIU DE CAZ PRIVIND ÎNTOCMIREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE LA UNITATEA MILITARĂ 59
 24. CONCLUZI ŞI PROPUNERI 67
 25. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 70
 26. ANEXE 74

Extras din licență

INTRODUCERE

În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător. Finanţele publice şi-au „cucerit” această poziţie aparte prin faptul că, în zilele noastre în numeroase ţări ale lumi, prin intermediul instrumentelor financiare s-a ajuns să se concentreze la dispoziţia autorităţilor publice centrale şi locale 30%-60% din produsul intern brut.

Organele financiare, cadrele de conducere şi specialiştii din instituţiile publice, sunt chemate să îndeplinească un rol activ în fundamentarea deciziilor autorităţilor publice, în raţionalizarea opţiunilor bugetare, în creşterea eficienţei (eficacităţii) cu care sunt folosite resursele materiale, umane şi financiare de care dispun.

Informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului.

Realităţile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia trebuie să se dezvolte corespunzător - ca arie, conţinut, şi operativitate - şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact, situaţia patrimonială a unităţilor şi rezultatele activităţi economico-financiare.

Activitatea de management în general, şi cea de management economic, în special, nu mai este considerată numai o artă în care intuiţia joacă un rol însemnat în procesul de luarea deciziilor ci şi o ştiinţă de sine stătătoare.

Informaţia economică ne ajută să observăm modul de utilizare a resurselor băneşti, materiale şi umane, să sesizăm şi să examinăm critic aspectele pozitive, dar şi deficienţele existente, în vederea luării măsurilor ce se impun.

Valorificarea deplină a informaţiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic, conceput cu un ansamblu al mijloacelor şi metodelor de obţinere, stocare şi utilizare a datelor şi informaţiilor dintr-un anumit domeniu al activităţii social-economice.

Funcţia de bază a oricărui sistem informaţional economic – indiferent de gradul de complexitate si de automatizare - este aceea de a vehicula o cantitate raţională de informaţii, pe baza cărora să poată fi luate decizii economice bine argumentate şi fundamentate la toate nivelurile organizatorice.

Principala sursă de date a sistemului informaţional economic şi totodată una dintre componentele de bază ale acestuia este contabilitatea. Ea reprezintă instrumentul principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute de orice unitate patrimonială.

Încă de la apariţia ei ca ştiinţă, este bine cunoscut faptul că aceasta a fost legată de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficientă a patrimoniului. Datele şi informaţiile operative sunt preluate din documentele de evidenţă curente, iar cele de sinteză sunt centralizate şi apoi preluate în situaţiile financiare anuale care prezintă situaţia patrimonială a unităţii şi rezultatele sale la un moment dat, constituind astfel instrumentul indispensabil pentru un diagnostic economico-financiar necesar în evaluarea unităţii patrimoniale şi depistarea eventualelor „puncte slabe” în activitatea desfăşurată.

Cele mai importante date şi informaţii contabile sunt sintetizate periodic prin lucrările anuale de închidere a exerciţiului financiar sau bugetar.

Închiderea exerciţiului financiar reprezintă punctul terminus al ciclului contabil de prelucrare a datelor.

Întocmirea conturilor anuale si a celorlalte documente de sinteză şi raportare contabilă, la sfârşitul anului, vine să cuantifice situaţia patrimonială a momentului şi rezultatele activităţii economico-financiare desfăşurate de-a lungul unui an. Se proiectează astfel, pe cât se poate, o imagine reală şi fidela asupra unităţii patrimoniale.

Importanţa întocmirii acestor tipuri de documente contabile este reliefată de utilitatea şi necesitatea datelor oferite diverselor categorii de utilizatori din interiorul şi exteriorul instituţiei.

Activitatea de agregare a informaţiilor gestionate de compartimentul financiar-contabil al unei unităţi patrimoniale nu reprezintă un scop în sine. Acest demers constituie, în continuare punctul de plecare al procesului de analiză economico financiară care vine să interpreteze rezultatele activităţii, să identifice eventualele probleme şi să ofere soluţii viabile de dezvoltare în viitor.

Studiul întreprins prin lucrarea de faţă încearcă prezentarea de informaţii în sprijinul celor interesaţi privind: succesiunea lucrărilor contabile desfăşurate la finele anului, cu ocazia închiderii exerciţiului financiar; modelul şi conţinutul situaţiilor financiare; determinarea rezultatului execuţiei bugetare.

În cadrul lucrării sunt avute în vedere Reglementările contabile româneşti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale punându-se accent în principal pe conţinutul, formatul şi modul de întocmire a situaţiilor financiare anuale.

Subiectul lucrării prezintă interes prin faptul că aduce în atenţie elemente şi repere specifice şi de noutate din sfera contabilităţii sectorului public şi cu precădere din cea a apărării naţionale.

Preview document

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 1
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 2
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 3
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 4
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 5
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 6
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 7
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 8
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 9
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 10
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 11
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 12
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 13
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 14
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 15
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 16
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 17
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 18
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 19
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 20
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 21
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 22
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 23
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 24
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 25
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 26
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 27
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 28
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 29
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 30
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 31
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 32
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 33
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 34
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 35
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 36
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 37
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 38
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 39
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 40
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 41
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 42
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 43
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 44
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 45
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 46
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 47
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 48
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 49
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 50
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 51
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 52
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 53
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 54
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 55
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 56
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 57
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 58
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 59
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 60
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 61
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 62
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 63
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 64
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 65
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 66
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 67
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 68
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 69
Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Lucrari Contabile de Inchidere a Exercitiului Financiar la Institutiile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Principii și reguli ale organizării și conducerii contabilității în instituțiile publice

CAPITOLUL I PRINCIPII SI REGULI ALE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII IN INSTITUTIILE PUBLICE 1.1. Aspecte legislative Instituţiile...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Politici și tratamente contabile privind investiții imobiliare și imobilizările corporale deținute de instituțiile publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Contabilitatea datoriilor comerciale la instituțiile publice

Pentru evidenta datoriilor pe care institutia si le creeaza, in calitatea sa de beneficiar debunuri materiale, lucrari si servicii, se folosesc,...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Monografia unei instituții publice

I. Oragnizarea si functionarea institutiei publice 1. Institutia- Primaria comunei Probota 1.1 Asezare geografica Comuna Probota este situata in...

Organizarea gestiunii financiar-bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 1.1. Scurt istoric Actualul sediu al Primăriei, fostul Palat Roznovanu, este situat în inima...

Gestiunea financiară la Spitalul Bârlad

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD 1.1. DESCRIEREA SPITALULUI DE ADULTI BÂRLAD Spitalul de Adulti Bârlad este o...

Gestiunea financiară a Primăriei Municipiului Iași

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI ORAŞULUI IAŞI 1.1 Interpretări şi semnificaţii cu privire la noţiunea de instituţie publică Studiul de caz...

Ai nevoie de altceva?