Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 27615
Mărime: 486.80KB (arhivat)
Publicat de: Luca Banu
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAP.1. BILANŢUL CONTABIL – SURSĂ INFORMAŢIONALĂ DE BAZĂ PENTRU APRECIEREA POZIŢIEI FINANCIARE 3
 3. 1.1.Noţiuni generale privind bilaţul 3
 4. 1.2.Bilanul şi poziţia financiară a întreprinderii 4
 5. 1.3 Abordări privind bilanţul 9
 6. 1.4.Structuri bilanţiere privind patrimoniul 19
 7. 1.5.Norme contabile internaţionale privind bilanţul 30
 8. 1.6.Directivele Uniunii Europene şi bilanţul contabil 35
 9. 1.7.Model de prezentare a bilanţului contabil în ţara noastră 37
 10. Cap.2 PREZENTAREA SC ANTIBIOTICE SA IAŞI 43
 11. 2.1 Descrierea societăţii.Scurt istoric 43
 12. 2.2 Descrierea cadrului organizatoric 46
 13. 2.3.Organizarea şi funcţionarea compartimentului financiar contabil 49
 14. 2.4.Lucrări premergătoare întocmirii bilanţului contabil 53
 15. Cap. 3 VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR CONTABILE ÎN ANALIZA POZIŢIEI FINANCIARE 60
 16. 3.1. Analiza poziţiei financiare cu ajutorul ratelor 60
 17. 3.2. Analiza ratelor de structură ale bilanţului 67
 18. 3.3..Analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate 82
 19. 3.4. Analiza ratelor de gestiune 89
 20. Cap.4 POSIBILITĂŢILE DE PERFECŢIONARE A CONTABILITĂŢII PRIN INFORMATIZAREA ACESTEIA 99 4.1. Sistemul informatic – componentă organizatorică a întreprinderi 99
 21. 4.2 Descrierea aplicației 102
 22. 4.3. Aplicaţie informatică 107
 23. CONCLUZII
 24. ANEXE
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind essenţial; se poate spune că nu poate exista economie fără conducere, aşa cum nu poate exista conducere fără analiză, în cazul de faţă analiza performanţei societăţii comerciale.

Analiza economico-financiară a apărut la sfârşitul secolului al XIX lea în plină perioadă de avânt economic când “spiritul antreprenorial” solicita tot mai multe fonduri de investiţii pe care le procura din sistemul bancar. Cum fondurile solicitate pentru afaceri erau din ce în ce mai mari, din dorinţa de a diminua şi chiar elimina riscurile, bancherii au început să solicite informaţii pentru asigurarea garanţiilor pe care debitorii le aveau.

Asigurarea unui management performant este condiţionată în primul rând şi în mare măsură, de existenţa unui sistem informaţional capabil să producă şi să furnizeze operatorilor de decizie al înterprinderii, informaţii cât mai exacte, complete, relevante şi operative.

Prin întregul ei conţinut, lucrarea de faţă îmbină armonios teoria abstractă cu realitatea şi furnizează informaţii multiple asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii.

Lucrarea este realizată într-o concepţie unitară, care porneşte de la definirea conceptelor, enunţarea şi explicarea principiilor care reprezintă bazele teoretico – metodologice ale analizei economico-financiare, relativ dezvoltate, având in vedere conexiunile multiple dintre economic şi financiar.

Structura lucrării porneşte de la prezentarea informaţiei contabile şi cea financiară, calităţile acestora, rolul şi importanţa bilanţului.

În Capitolul 2 este prezentată societatea la care s-a făcut studiul de caz atat din punct de vedere istoric cât şi organizatoric.

Capitolul 3 abordează şi efectuează o analiză detaliată a poziţiei financiare a entităţii cercetate: analiza ratelor de structură ale bilanţului, analiza ratelor de lichiditate şi solvabilitate , analiza ratelor de gestiune.

În Capitolul 4 se prezintă elaborarea unui sistem informatic, pentru a se asigura un flux mai rapid al informaţiilor de la unitãţile de producţie sau vânzare cãtre compartimentul financiar-contabil şi catre factorii de decizie ai societãţii.

Studiul nu se limitează la prezentarea doar conceptuală şi metodologică a problemelor de conţinut, ci are o anumită contribuţie prin cercetarea aplicativă la societatea comercială ANTIBIOTICE IAŞI SA din domeniul producţiei şi comercializarea produselor farmaceutice.

CAP.1. BILANŢUL CONTABIL – SURSĂ INFORMAŢIONALĂ DE BAZĂ PENTRU APRECIEREA POZIŢIEI FINANCIARE

1.1.Noţiuni generale privind bilanţul

Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de contabilitate să se sintetizeze periodic informaţiile generate de conturi şi calculele contabile în documente de sinteză expresiv şi relevante, accesibile nu numai specialiştilor, ci şi celor interesaţi de gestiunea unităţii patrimoniale în calitate de: investitor, administrator, bancă, creditor, fiscalitate şi alte organisme economice şi sociale. Aceste documente de sinteză constituie obiectul de bază al contabilitaţii financiare, deoarece redau o imagine fidelă asupra situaţiei patrimoniale, rezultatelor şi situaţiei financiare a întreprinderii. Potrivit Legii 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii Contabilităţii 82/1991, toţi agenţii economici( toate persoanele juridice) sunt obligaţi să întocmească bilanţ contabil.

Bilantul, ca document de sinteza contabilă, este principala sursă informaţională pentru toţi terţii interesaţi de viaţa unei societati. Informatiile furnizate de acesta servesc nu numai raportării unor date obligatorii cerute de organismele publice, ci şi unei analize financiare a activităţii desfăşurate de societate.

Bilanţul contabil trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de unitatea patrimonială, presupunând :

- respectarea cu bună credinţă a regulilor privind evaluarea patrimoniului;

- respectarea principiilor: prudenţei, permanenţei metodelor, continuitataţii, a noncompensării;

- posturile înscrise în bilanţ trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu inventarul.

Procedeu principal al metodei contabilităţii şi bază informaţională fundamentală, bilanţul propriu-zis este un tablou care cuprinde în formă sintetică şi în expresie valorică mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum şi rezultatul unui agent economic la un moment dat.

Bilanţul este documentul contabil de sinteză, prin care se prezintă poziţia unităţii patrimoniale la închiderea exerciţiului, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Legea Contabilităţii.

Importanţa bilanţului contabil derivă din funcţiile pe care acesta le îndeplineşte:

1)funcţia de generalizarea datelor contabilităţii;

2)funcţia de cunoaştere a evoluţiei activităţii economico-financiare;

3)functia previzionala

1) Funcţia de generalizare a datelor în ciclul contabil de prelucrare a informaţiilor izvorăşte din necesitatea de a grupa datele dispersate ale contabilităţii curente, după criterii bine stabilite, într-un număr restrâns de indicatori, care să poată oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei economico-financiare a unităţii patrimoniale.

2) Funcţia de analiză a mersului activităţii economico-financiare se manifestă prin aceea că, pe baza bilanţului contabil se analizează periodic, gradul realizării indicatorilor proiectaţi şi a rezultatelor, se identifică rezerve şi se stabilesc măsuri de perfecţionare a activităţii economice şi financiare.

Adunările Generale ale Acţionarilor, Consiliile de Administraţie, managerii unităţilor patrimoniale analizează periodic situaţia economico-financiară, pe baza bilanţului contabil, a anexelor sale şi a raportului de gestiune, componente de bază ale dării de seama contabile.

3) Funcţia previzională constă în posibilitatea oferită de bilanţ de a orienta activitatea viitoare. În acest scop, întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioadele următoare se fundamentează pe evoluţia situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţie cu perioada considerată baza de raportare.

Preview document

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 1
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 2
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 3
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 4
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 5
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 6
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 7
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 8
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 9
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 10
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 11
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 12
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 13
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 14
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 15
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 16
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 17
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 18
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 19
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 20
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 21
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 22
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 23
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 24
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 25
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 26
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 27
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 28
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 29
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 30
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 31
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 32
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 33
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 34
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 35
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 36
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 37
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 38
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 39
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 40
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 41
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 42
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 43
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 44
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 45
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 46
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 47
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 48
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 49
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 50
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 51
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 52
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 53
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 54
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 55
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 56
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 57
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 58
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 59
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 60
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 61
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 62
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 63
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 64
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 65
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 66
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 67
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 68
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 69
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 70
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 71
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 72
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 73
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 74
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 75
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 76
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 77
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 78
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 79
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 80
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 81
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 82
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 83
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 84
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 85
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 86
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 87
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 88
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 89
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 90
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 91
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 92
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 93
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 94
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 95
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 96
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 97
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 98
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 99
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 100
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 101
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 102
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 103
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 104
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 105
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 106
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 107
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 108
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 109
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 110
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 111
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 112
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 113
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 114
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 115
Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii - Pagina 116

Conținut arhivă zip

 • Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Analiza situației financiare și patrimoniale la SC Agricola Internațional SA Bacău

INTRODUCERE Performanţa unei întreprinderi înglobează noţiuni diverse, dintre care cele mai importante se referă la poziţia întreprinderii pe...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Te-ar putea interesa și

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Analiza situației patrimoniale prin prisma lichidității, solvabilității și echilibrului financiar

INTRODUCERE Informaţia economică este prezentă în toate domeniile de activitate, reprezentând un element indispensabil al progresului. În...

Analiza economico-financiară a întreprinderii

CAPITOLUL I: BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI FINANCIARE 1.1 OBIECTUL DE STUDIU ŞI METODA DE CERCETARE A ANALIZEI FINANCIARE. Ca orice...

Analiza financiară a firmei

I. Diagnosticul performantei si al rentabilitatii. Functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod...

Analiza Echilibrului Financiar

CAPITOLUL I SURSE INFORMAŢIONALE UTILIZATE ÎN ANALIZA ECHILIBRULUI INANCIAR INTRODUCERE Cunoaşterea structurii patrimonial - financiare a firmei...

Analiza Echilibrului Economico-financiar

CAPITOLUL 1- STADIUL CUNOASTERII 1.1Abordări conceptuale Într-o manieră generală, echilibrul exprimă ideea de armonie între diferitele elemente...

Ai nevoie de altceva?