Bilanțul contabil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 18780
Mărime: 1.40MB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE.pag.1
 2. CAPITOLUL 1- Bilantul conabil – sursa de informatie a
 3. analizei economic-financiare.pag.3
 4. 1.1 Istoria apariţiei şi teoriei bilanţului contabil.pag.3
 5. 1.2 Definirea şi rolul bilanţului contabil.pag.9
 6. 1.3 Conţinutul (economic şi juridic ) şi structura bilanţului contabil.pag.12
 7. 1.4Tipurile şi funcţiile bilanţului contabil.pag.18
 8. CAPITOLUL 2 – Analiza retelor de structura ale bilantului.pag.21
 9. 2.1 Analiza ratelor de structura ale activului.pag.21
 10. 2.2 Analiza retelor de structura ale pasivului.pag.28
 11. 2.3 Analiza ratelor de finantare.pag.30
 12. CAPITOLUL 3 – Analiza echilibrului financiar.pag.32
 13. 3.1 Teoria echilibrului financiar.pag.32
 14. 3.1.1 Analiza echilibrului pe baza bilantului financiar.pag.33
 15. 3.2 Indicatorii echilibrului financiar.pag.34
 16. 3.3 Analiza echilibrului pe baza bilantului functional.pag.40
 17. 3.4 Analiza echilibrului financiar pe baza structurii financiare.pag.42
 18. CAPITOLUL 4 – Analiza retelor de gestiune si structura
 19. bilantului la SC.Rusca. SA.pag.44
 20. 4.1 Viteza de rotatie a activelor imobilizate.pag.46
 21. 4.2 Viteza de rotatie a activelor circulante .pag.47
 22. 4.3 Prezentare generala a SC.RUSCA. SA.pag.49
 23. 4.4 Analiza ratelor de structura ale activului la SC. RUSCA.SA.pag.53
 24. 4.4.1 Rata activelor imobilizate.pag.53
 25. 4.4.2 Rata activelor circulante.pag.58
 26. 4.5 Analiza ratelor de structura ale pasivului.pag.64
 27. CONCLUZII.pag.71
 28. BIBLIOGRAFIE.pag.75
 29. ANEXE.pag.76

Extras din licență

INTRODUCERE

Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil al progresului . Principala sursă de date a oricărui sistem informaţional economic şi totodată , una dintre componentele de bază ale acestuia este contabilitatea. Ea există în toate formaţiunile social economice ca rezultat al producţiei materiale , dar inportanţa , modul de organizare şi sarcinele ei au fost diferite în funcţie de particularităţile modului de producţie şi ţelurile fiecărei orînduiri sociale.

În ultimii douăzeci de ani în toate ţările s-a încercat o armonizare a organizării şi conducerii contabilităţii şi în special a bilanţului contabil .

Bilanţul contabil sau documentele centrale de sinteză , aşa cum prevede Legea contabilităţii reprezintă documentul oficial de gestiune a unităţilor patrimoniale şi a persoanelor fizice care au calitatea de comerciant,asigurînd formarea unei imagini fidele , clare şi complete în ceia ce priveşte patrimoniul , situaţia financiară şi rezultatele obţinute. Totodată prin conţinutul şi funcţiile care le îndeplineşte , bilanţul contabil constituie un instrument deosebit de inportant în procesul de fundamentare a deciziilor privind dirijarea activităţii curente şi în deosebi a celei de perspectivă.

CAPITOLUL 1- Bilantul conabil – sursa de informatie a

analizei economic-financiare

1.1 ISTORIA APARIŢIEI ŞI TEORIEI BILANŢULUI CONTABIL

Bilanţul ca model de cunoaştere şi gestiune a patrimoniului sau de închidere periiodică a gestiunei, a apărut din cele mai vechi timpuri , odată cu contabilitatea,fiind prezentat pe plăculeţe de ceramică, papirusuri, lemn ş.a, iar data apariţiei si creatorul nu sunt cunoscute.

Apariţia contabilităţii şi însăşi extstenţa ei din cele mai vechi timpuri se confundă cu începuturile activităţii economice a primelor colectivităţi omeneşti. Descoperirile făcute de arheologi arată că ţinerea de conturi şi a registrelor contabile este tot atît de veche ca şi primele începuturi de activitate productivă şi de schimb.

La grecii din antichitate , bugetul casei sacre din Atena se publica în fiecare lună şi era expus în peţele publice pentru a fi citit şi examinat de cetăţeni. În operele sale “Retorica” şi “Politica”, Aristotel a indicat unele norme dupa care se întocmea acest buget.

La romani, după unii autori nu era cunoscută noţiunea de bilanţ, dar ei foloseau totuşi noţiunea de “Ratio accepti et expensi” pentru dare de seamă a intrărilor şi eşirilor , astfel ei mai foloseau şi expresia de “Codex date et accepti” pentru registru de venituri şi cheltuieli.

În Italia, care este considerată , patria contabilităţii , sa ridicat pentru prima dată problema referitoare la bilanţ. Astfel, în registrele din 1408 ale Băncii Sfîntului Gheorghe din Genova se găseşte înregistrarea “Bilantium creditorium debit nobis in billantio debitorum” în sec.XIII, iar Desiomi ajustează faptul că în cartea mare a comunei Genova la 1340 se folosea denumirea de “Bilantium” pentru contul “Bilanţ”.

Prima lucrare de contabilitate a fost cea a călugărului Franciscan Luca Pacioli , numit şi de unii autori Paciolo. El publică în 1494, la Veneţia unde era profesor de matematică “Geometria , Proportioni este Proportionalita”. Probleme de contabilitate sunt tratate în partea I, Distincta II,Tratatul IX Sub titlu de: “Tractatus de computis et scriptures” adică tratat de contabilitate în paride dublă, elaborînd pentru prima dată prncipii de contabilitate dublă.

Referinduse la inportanţa calculelor periodice, în cap, XXXIV-lea Pacioli scrie “După ceai făcut aceasta cu grijă tu personal vei încheia cartea mare partida cu partidă”, propunînd întocmirea unui “Bilancio”. Dar Pacioli precizează că “bilancio” nu e altceva decît balanţa de verificare a maestrului adică bilanţul e format din două sume : avere şi dare şi dacă aceste două sume la sfîrşit sunt egale atunci poţi considera că Cartea mare a fost bine condusă , ţinută, şi soldată . Paciolo nu va avea nevoie de încheierea unui bilanţ la sîrşitul anului , deoarece el concentrează la contul “profit şi perdere” toate conturile , încasări , cîştiguri şi cheltuieli.La baza deschiderii contabilităţii pune inventarul , dar nu ajunge la billanţ ,iar după închiderea unei perioade raportează direct în conturi parţiale de avere şi capital.

Bibliografie

Alexandru Buglea – Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara,2014;

CC. Dumitrescu /Istoria contabilităţii , Editura Miron , Timisoara 2002

D. Rusu , tratat de contabilitate , Editura Junimea , Timisoara, 2005

Ioan Mihai ( coordonator ) – Analiză economico-financiară, Editura Mirton, Timişoara, 2009;

Ioan Mihai, Alexandru Buglea, Petru Ştefea – Analiza financiară a Întreprinderii, Editura Mirton, Timişoara, 2009;

Işfănescu, C. Stănescu, A. Băicuşi – Analiza economico - financiară, Editura Econonică, Bucureşti, 2009;

Dumitru Mărgulescu, Maria Niculescu, Vasile Robu, - Diagnostic economico - financiar. Concepte, metode, tehnici, Editura Romcart, Bucureşti, 2004;

Dumitru Mărgulescu şi colectiv – Analiza economco-financiară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2009

Maria Niculescu, - Diagnostic global strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2007;

x x x Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierderi, Anexele la bilanţ pe anii 2012-2014.

Preview document

Bilanțul contabil - Pagina 1
Bilanțul contabil - Pagina 2
Bilanțul contabil - Pagina 3
Bilanțul contabil - Pagina 4
Bilanțul contabil - Pagina 5
Bilanțul contabil - Pagina 6
Bilanțul contabil - Pagina 7
Bilanțul contabil - Pagina 8
Bilanțul contabil - Pagina 9
Bilanțul contabil - Pagina 10
Bilanțul contabil - Pagina 11
Bilanțul contabil - Pagina 12
Bilanțul contabil - Pagina 13
Bilanțul contabil - Pagina 14
Bilanțul contabil - Pagina 15
Bilanțul contabil - Pagina 16
Bilanțul contabil - Pagina 17
Bilanțul contabil - Pagina 18
Bilanțul contabil - Pagina 19
Bilanțul contabil - Pagina 20
Bilanțul contabil - Pagina 21
Bilanțul contabil - Pagina 22
Bilanțul contabil - Pagina 23
Bilanțul contabil - Pagina 24
Bilanțul contabil - Pagina 25
Bilanțul contabil - Pagina 26
Bilanțul contabil - Pagina 27
Bilanțul contabil - Pagina 28
Bilanțul contabil - Pagina 29
Bilanțul contabil - Pagina 30
Bilanțul contabil - Pagina 31
Bilanțul contabil - Pagina 32
Bilanțul contabil - Pagina 33
Bilanțul contabil - Pagina 34
Bilanțul contabil - Pagina 35
Bilanțul contabil - Pagina 36
Bilanțul contabil - Pagina 37
Bilanțul contabil - Pagina 38
Bilanțul contabil - Pagina 39
Bilanțul contabil - Pagina 40
Bilanțul contabil - Pagina 41
Bilanțul contabil - Pagina 42
Bilanțul contabil - Pagina 43
Bilanțul contabil - Pagina 44
Bilanțul contabil - Pagina 45
Bilanțul contabil - Pagina 46
Bilanțul contabil - Pagina 47
Bilanțul contabil - Pagina 48
Bilanțul contabil - Pagina 49
Bilanțul contabil - Pagina 50
Bilanțul contabil - Pagina 51
Bilanțul contabil - Pagina 52
Bilanțul contabil - Pagina 53
Bilanțul contabil - Pagina 54
Bilanțul contabil - Pagina 55
Bilanțul contabil - Pagina 56
Bilanțul contabil - Pagina 57
Bilanțul contabil - Pagina 58
Bilanțul contabil - Pagina 59
Bilanțul contabil - Pagina 60
Bilanțul contabil - Pagina 61
Bilanțul contabil - Pagina 62
Bilanțul contabil - Pagina 63
Bilanțul contabil - Pagina 64
Bilanțul contabil - Pagina 65
Bilanțul contabil - Pagina 66
Bilanțul contabil - Pagina 67
Bilanțul contabil - Pagina 68
Bilanțul contabil - Pagina 69
Bilanțul contabil - Pagina 70
Bilanțul contabil - Pagina 71
Bilanțul contabil - Pagina 72
Bilanțul contabil - Pagina 73
Bilanțul contabil - Pagina 74
Bilanțul contabil - Pagina 75
Bilanțul contabil - Pagina 76
Bilanțul contabil - Pagina 77
Bilanțul contabil - Pagina 78
Bilanțul contabil - Pagina 79
Bilanțul contabil - Pagina 80

Conținut arhivă zip

 • Bilantul contabil.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza situației financiar - patrimoniale a SC IMGB SA

Asemenea unui organism viu, o întreprindere poate fi sănătoasă sau, dimpotrivă, se poate “îmbolnăvi”, uneori cu efecte dezastruoase, între care...

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Abordarea eticii în managementul afacerilor internaționale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Metoda de evaluare a riscului de faliment

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă s-a impus ca o necesitate obiectivă cunoaşterea unor informaţii cât mai precise privind riscul...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Evoluția Monetară și Implicatiile Ei în Dezvoltarea Economica

Ce este moneda? La prima vedere răspunsul la această întrebare pare evident; oamenii simpli ar cădea de acord asupra monedelor si bancnotelor, dar...

Contabilitatea primăriei Sfântu Gheorghe

Capitolul I 1.1.Prezentare generală Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și modul de întocmire al bilanțului contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Studiul privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - SC Otelinox SA Târgoviște

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a...

Situațiile financiar anuale

I N T R O D U C E R E Pentru realizarea funcţiilor contabilităţii: de informare, decizie şi control, este necesar ca în urma lucrărilor curente de...

Ai nevoie de altceva?