Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil

Proiect
7.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 17066
Mărime: 164.72KB (arhivat)
Publicat de: Stelian Chiriță
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. 1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI
 2. 1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei .. 2
 3. 1.2. Structura generala a bilantului contabil .. 4
 4. 1.3. Contul de profit si pierderi si performanta întreprinderii .. 9
 5. 1.4. Anexa la bilant: necesitate informationala .. 18
 6. 1.5. Raportul de gestiune .. 22
 7. 1.6. Studiu comparativ asupra bilantului .. 24
 8. 2. PARTICULARITATI ALE S.C FAUR S.A. - INFLUENTA ACESTORA ASUPRA MODULUI DE ORGANIZARE A CONTABILITATII
 9. 2.1. Prezentarea S.C.”FAUR”S.A .. 36
 10. 2.2. Fluxul de prelucrare a datelor in contabilitate .. 40
 11. 2.3. Modul de organizare a contabilitatii la S.C. “FAUR”S.A .. 44
 12. 3. INTOCMIREA SI REDACTAREA BILANTULUI CONTABIL
 13. 3.1. Reglementari juridice privind întocmirea, verificarea si certifcarea bilantului contabil (tabelul 3.1): .. 54
 14. 3.2. Lucrari preliminare întocmirii bilantului contabil .. 55
 15. 3.3. Redactarea si certificarea bilantului contabil .. 67
 16. 4.ANALIZA PE BAZA DE BILANT
 17. 4.1. Analiza situatiei patrimoniale .. 72
 18. 4.2. Analiza situatiei financiare .. 82
 19. 5. VALORIFICAREA DATELOR DIN LUCRARILE DE SINTEZA IN PROCESUL DE CONDUCERE AL UNITATII ECONOMICE
 20. 5.1. Remarcarea valentelor de informare ale lucrarilor de sinteza in contextul utilizarii tehnicii moderne de calcul .. 87
 21. 5.2. Îmbunatatirea sistemului informatic al S.C.”FAUR”S.A .. 90
 22. BIBLIORGAFIE

Extras din proiect

1. BILANTUL CONTABIL MODEL PRIVIND SITUATIA PATRIMONIULUI

1.1. Bilantul contabil – baza informationala a analizei patrimoniului si a rezultatului activitatii firmei.

1.1.1.Cererea de informatii contabile: utilizatorii si necesitatile informationale.

Sistemul informational economic reprezinta un ansamblu organizat de informatii economice complexe, care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea, conducerea si desfasurarea activitaiii economice

Contabilitatea este apreciata ca fiind cel mai important element al sistemului informational economic al unei organizatii deoarece:

a) sistemul informational contabil permite administratorilor si utilizatorilor externi de informatii contabile sa obtina o imagine asupra intregii organizatii;

b) sistemul informational contabil leaga alte sisteme informationale importante ale organizatiei (cum sunt cele aferente marketingului, personalului, productiei, de cercetare dezvoltare, etc.).

Desi gama de obiective ale contabilitatii este foarte diversa, o analiza temeinica a acestora nu poate sa neglijeze faptul ca produsele finale ale oricarui sistem contabil sunt documentele de sinteza, iar oferta de informatii contabile depinde de utilizatori si necesitatile lor de informare.

In anul 1971, la initiativa organismului profesiei contabile americane, a fost creat un grup de lucru, cu misiunea de a studia obiectivele situatiilor financiare. Raportul a prezentat o lista a obiectivelor, pe primul loc figurând furnizarea de informotii utile luarii deciziilor economice.

1.1.2. Bilantul – componenta fundamentala a documentelor de sinteza.

In masura în care obiectivul contabilitatii – acela de a da o imagine fidela patrimoniului, rezultatelor si situatiei financiare – a fost atins, o sinteza a tuturor elementelor constitutive ale activitatii acesteia trebuie comunicata utilizatorilor care au nevoie si au dreptul la aceasta.

Acest deziderat este înfaptuit prin întocmirea unor documente financiare (de sinteza) ce prezinta într-o maniera sintetica, fidela, clara si completa, respectând o anumita periodicitate si anumite reguli de întocmire, ansamblul aspecelor economico-financiare ale întreprinderii.

Aceste documente reprezinta punctul final în cadrul ciclului de prelucrare a datelor si punctul de plecare în valorificarea informatiei finan- ciar-contabile.In cadrul lucrarilor de sinteza se încadreaza: bilantul, contul de profit si pierdere, anexa la bilant. Acestea sunt însotite de raportul de gestiune.

In întelegerea curenta, documentul oficial folosit pentru reprezntarea înceierii exercitiului financiar, este bilantul contabil.Acesta are o pozitie de baza în cadrul lucrarilor de sinteza. Celelalte componente (contul de profit si pierdere, anexa la bilant si raportul de gestiune) sunt de natura sa completeze informatiile din bilant.

Bilantul este prima componenta fundamentala a documentelor de sinteza contabila.De la prima definitie data de “ cântar al averii în corelatie cu surele sale de dobândire “, bilantul a facut obiectul unor preocupari permanente, practice si teoretice.

In normele si standardele internationale, precum si în unele lucrari de specialitate, apare sub diferite denumiri cum ar fi: situatii financiare, documente contabile de sinteza, conturi anuale.In contabilitatea româneasca s-a apelat la termenul de bilant contabil.

Pe plan european preocuparile de armonizare a contabilitatii diferitelor tari sunt vechi.In anul 1968 s-a difuzat tarilor membre ale Pietei Comune un Cadru Contabil General, iar în anul 1978 s-a emis Directiva a IV-a cu aplicare în tarile Pietei Comune, prin care se stabilesc documente de sinteza contabila aproximativ similare si reguli de evaluare a patrimoniului. Fiecare tara a adus însa, anumite elemente specifice în concretizarea solutiilor practice de aplicare a normelor contaile armonizate recomandate de organismele internationale.

Preview document

Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 1
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 2
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 3
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 4
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 5
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 6
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 7
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 8
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 9
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 10
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 11
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 12
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 13
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 14
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 15
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 16
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 17
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 18
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 19
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 20
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 21
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 22
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 23
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 24
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 25
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 26
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 27
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 28
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 29
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 30
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 31
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 32
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 33
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 34
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 35
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 36
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 37
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 38
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 39
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 40
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 41
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 42
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 43
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 44
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 45
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 46
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 47
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 48
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 49
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 50
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 51
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 52
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 53
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 54
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 55
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 56
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 57
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 58
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 59
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 60
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 61
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 62
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 63
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 64
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 65
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 66
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 67
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 68
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 69
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 70
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 71
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 72
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 73
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 74
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 75
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 76
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 77
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 78
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 79
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 80
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 81
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 82
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 83
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 84
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 85
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 86
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 87
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 88
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 89
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 90
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 91
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 92
Intocmirea și Analiza Bilantului Contabil - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Cuprins.doc
 • Intocmirea si Analiza Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul și Echilibrul Financiar SC 1 Iunie SA

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FIRMEI Pentru conducerea oricărei firme este esenţial să cunoască în permanenţă situaţia...

Proiecte economice - sistemul informațional al contabilității generale la firma Iasitex SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI 1.1 Prezentarea agentului economic S.C. "IASITEX" S.A. a. Denumire: IASITEX, societate pe...

Analiza patrimoniului pe baza bilanțului contabil

1. INTRODUCERE Trecerea de la o economie hipercentralizată la una de piaţă a generat o serie de funcţionalităţi cu urmări negative care necesită...

Norme Minimale de Audit

CAPITOLUL I ABORDAREA AUDITULUI Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit (IAPC), asimilate de Camera...

Raportul de audit cu privire la situațiile financiare pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Cultura Băncii Carpatica

INTRODUCERE Banca Comercială Carpatica a fost înfiinţată într-o perioadă în care lumea bancară românească se confrunta cu o serie de probleme...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere Calitatea produselor şi serviciilor financiar-bancare reprezintă o problemă de cultură organizaţională şi de etică, care ţin de o...

Te-ar putea interesa și

Întocmirea bilanțului contabil cu studiu de caz la primaria Beuca

Informaţiile conţinute de situaţiile financiare ale instituţiilor publice sunt de neînlocuit în analiza şi conducerea instituţiilor publice. Fără...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Bilanțul contabil - modul de întocmire și prezentare a acestuia în baza SC Vega SA

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia...

Plan de afaceri privind dezvoltarea SC Prima Expert SRL

CAPITOLUL 1 Destinatarii planului de afaceri 1.1.Creditorii Obiectivul general al proiectului consta in activitatea Societatii Comerciale Prima...

Ai nevoie de altceva?