Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 19510
Mărime: 108.73KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Buzatu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Puscas Florin

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. 6
 3. Capitolul 1.
 4. BILANTUL CONTABIL- SURSA INFORMATIONALA FUNDAMENTALA ÎN ANALIZA FINANCIARA
 5. 7
 6. 1.1. Bilantul contabil-sinteza a fluxurilor informationale financiare
 7. ale întreprinderii
 8. 7
 9. 1.1.1. Conceptia statica si dinamica asupra bilantului contabil. 12
 10. 1.1.2. Abordari contemporane privind bilantul contabil. 16
 11. 1.2. Structuri patrimoniale specifice bilantului contabil 20
 12. 1.2.1. Modelul bilantului contabil 20
 13. 1.2.2. Contul de profit si pierdere 25
 14. 1.2.3. Anexa la bilant 28
 15. Capitolul 2.
 16. ANALIZA - FINANCIAR PATRIMONIALA A ÎNTREPRINDERII PE BAZA BILANTULUI CONTABIL SI A CONTULUI
 17. DE PROFIT SI PIERDERE
 18. 30
 19. 2.1. Obictivele diagnosticului finaciar al întrepriderii
 20. 30
 21. 2.2. Analiza bilantului contabil potrivit orientarii lichiditate - solvabilitate
 22. 31
 23. 2.2.1. Bilantul patrimonial; valentele sale informationale, suport al analizei financiare
 24. 32
 25. 2.2.2. Bilantul financiar; criterii de abordare
 26. 33
 27. 2.2.3. Analiza indicatorilor potentialului finaciar; rolul acestora în aprecierea echilibrului financiar-parimonial al întreprinderii 35
 28. 2.2.3.1 Analiza situatiei nete
 29. 35
 30. 2.2.3.2. Analiza fondului de rulment 35
 31. 2.2.3.3. Analiza nevoi de fond de rulment 37
 32. 2.2.3.4. Analiza trezorariei nete 37
 33. 2.3. Analiza bilantului contabil potrivit conceptiei functionale
 34. 37
 35. 2.3.1. Conceptia functionala privind întreprinderea 37
 36. 2.3.2.
 37. Bilantul functional, rolul acestuia în analiza echilibrului financiar
 38. 38
 39. 2.3.3. Analiza indicatorilor echilibrului financiar functional
 40. .41
 41. 2.3.3.1. Analiza fondului de rulment functional
 42. 41
 43. 2.3.3.2. Analiza nevoi de fond de rulment functional .42
 44. 2.3.3.3. Analiza trezorariei functionale 43
 45. 2.4. Analiza performatelor economico - financiare ale întreprinderii, pe baza contului de profit si pierdere 43
 46. 2.4.1. Istrumente de apreciere a performantelor economico - financiare ale întreprinderii
 47. 44
 48. 2.4.2. Analiza marjelor de acumulare (soldurilor intermediare de gestiune)
 49. 44
 50. 2.4.3. Analiza capacitatii de autofinantare si a autofinantarii 50
 51. Capitolul 3.
 52. ANALIZA ECHILIBRULUI DINAMIC AL ÎNTREPRINDERII, PE BAZA TABLOULUI DE FINANTARE
 53. 52
 54. 3.1. Tabloul de finantare, instrument de analiza dinamica 52
 55. 3.1.1. Necesitatea si utilitatea tabloului de finantare 52
 56. 3.1.2. Tipologia tabloului de finantare
 57. 53
 58. 3.1.2.1. Analiza pe baza tabloului utilizari resurse 53
 59. 3.1.2.2. Analiza pe baza tabloului fluxurilor de trezorerie 58
 60. 3.1.2.3. Analiza pe baza tabloului plurianual al fluxurilor financiare 59
 61. 3.2. Analiza cash - flow -urilor întreprinderii
 62. 61
 63. 3.2.1. Analiza cash-flow-ului disponibil 62
 64. 3.2.2. Analiza cash-flow-ului de gestiune 63
 65. 3.2.3. Analiza cash-flow-ului de exploatare 64
 66. Capitolul 4.
 67. UTILIZAREA METODEI RATELOR ÎN DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 65 65
 68. 4.1. Scopul si utilitatea analizei pe baza ratelor financiare 65
 69. 4.2. Clasificarea si selectarea ratelor financiare 66
 70. 4.3. Utilizatorii informatei furnizate de analiza financiara 71
 71. Capitolul 5.
 72. APLICAREA ÎN PRACTICA A ANALIZEI FUNCTIONAL-PATRIMONIALA A BILANTULUI CONTABIL 74
 73. 73
 74. 5.1. Scurt istoric al S.C. PLASTICO S.A. 74
 75. 5.2. Structura bilantului contabil si al contului de profit si pierdere
 76. 75
 77. 5.3. Concluzii-propuneri
 78. 82
 79. BIBLIOGRAFIA
 80. 83

Extras din proiect

ÎNTRODUCERE

În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza în principal stabilirea locului pe care acesta îl ocupa în spatiul economic concret în care activeaza, obiectivul major spre care se îndreapta, sansele de izbânda si costurile implicate.

Analiza starii de fapt a întreprinderilor antrenate în tranzitia spre economia concurentiala de piata aduce în fata analistului problemele comune majoritatii acestora, facând imposibila formularea unor concluzii cu vocatie generala. Întreprinderea reprezinta o entitate socio-economica de sine-statatoare, cu o strucura proprie delimitata în spatiu. Problema gestionarii si administrarii întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate si de scopul propus, este complexa. Aprecierea diferentelor de performanta depinde de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în gestionarea patrimoniului. Întreprinderea îsi desfasoara activitatea fiind influentata de factori externi asupra carora nu poate avea nici o influenta directa, deoarece nu este controlabila la nivel microeconomic.

În cele ce urmeaza va vom prezenta elementele de esenta, pe plan teoretic si practic, pentru efectuarea unei analize aprofundate si multilaterale a activitatii desfasurate de întreprinderi. Analiza permite o privire în ansamblu a activitatii întreprinderii, din punct de vedere patrimonial, financiar, functional. Aceste informatii sunt necesare, utile conducerii întreprinderii, furnizorilor de capital - actionarii, investitorii în obligatiuni, bancile si alti investitori -, partenerilor de afaceri - furnizori, clienti, angajati si organizatii sindicale -, statului - fiscul, guvernul, organizatiile cvasiguvernamentale, autoritatile locale.

Capitolul 1.

BILANTUL CONTABIL- SURSA INFORMATIONALA FUNDAMENTALA ÎN ANALIZA FINANCIARA

1. 1 Bilantul contabil-sinteza a fluxurilor informationale financiare ale întreprinderii

Contabilitatea î-si aduce o contributie deosebita în economie, deoarece, prin întregul sau continut, îmbina armonios teoria abstracta cu realitatea fenomenelor studiate. Prin mecanizmul sistemului de conturi, contabilitatea furnizeaza un sistem de informatii corelat si verificat, nelasând loc subiectivismului si promovând rigurozitate si exactitate în reflectarea fenomenelor economico-financiare.

Elaborarea unor decizii corecte, care sa corespunda pe deplin realitatii si sa contribuie la rezolvarea multiplelor si complexelor probleme ale activitatii economico-financiare, este dependenta de cantitatea si calitatea informatiilor furnizate prin intermediul sistemului informational economic. Toate masurile intreprinse în vederea perfectionarii sistemului informational economic au contribuit simultan si în aceeasi masura la perfectionarea contabilitatii.

În cadrul sitemului informational economic, informatiile furnizate de subsistemul informational contabil detin un rol deosebit de important, deoarece, prin continutul sau, informatia contabila este exacta, completa si neîntrerupta, ea caracterizând marimea si fluxurile valorice care iau nastere în cadrul procesului reproductiei sociale si prin intermediul carora se exercita functia financiar -contabila a întreprinderii.

Desi gama de obiective ale contabilitatii în general si a contabilitatii financiare în special este foarte diversa, nu putem neglija faptul ca produsele finale ale orcarui sistem contabil sunt documentele de sinteza, iar oferta de informatii furnizate de aceste documente depinde de utilizatori si, respectiv, de necesitatile lor informationale.

Preview document

Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 1
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 2
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 3
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 4
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 5
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 6
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 7
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 8
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 9
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 10
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 11
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 12
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 13
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 14
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 15
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 16
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 17
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 18
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 19
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 20
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 21
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 22
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 23
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 24
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 25
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 26
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 27
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 28
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 29
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 30
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 31
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 32
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 33
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 34
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 35
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 36
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 37
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 38
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 39
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 40
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 41
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 42
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 43
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 44
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 45
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 46
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 47
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 48
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 49
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 50
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 51
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 52
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 53
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 54
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 55
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 56
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 57
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 58
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 59
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 60
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 61
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 62
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 63
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 64
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 65
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 66
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 67
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 68
Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Analiza Functional-Patrimoniala a Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Studiu de marketing în domeniul serviciilor bancare

CAP. I - Serviciile bancare și comportamentul bancar Un rol determinant în cadrul economiei îl are sistemul bancar, prin instituțiile sale, prin...

Analiza Riscului de Insolvență și Faliment

Capitolul 1 Consideraţii generale privind riscul de insolvenţă şi de faliment 1.1. Definirea conceptelor de insolvenţă şi faliment În literatura...

Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare

Capitolul I: Rolul băncilor centrale in asigurarea stabilitaţi sectorului banca 1.1Funcţii şi responsabilităţi ale băncilor centrale Funcţiile...

Metode de Evaluare a Riscului de Faliment

INTRODUCERE In conditiile economiei de piata, activitatea tuturor agentilor economici este expusa, intr-o masura mai mica sau mai mare, riscurilor...

Elaborarea bilanțului contabil și analiza acivității prin prisma unor indicatori economico-financiari

1. Introducere 1.1. Obligativitatea intocmirii bilantului contabil Bilantul contabil este un raport financiar-contabil de sinteza prin care se...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul global al S.C. Confex S.R.L.

In sens larg, analiza diagnostic este o metoda generala de cunoaştere, investigare si acţiune, având obiective precise, de la finalitatea de...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Studiu de evaluare la SC Electrica SRL

1.1 Obiectul, scopul, data evaluarii Obiectul lucrarii îl constituie evaluarea firmei ELECTRICA S.R.L., cu activitate în domeniul proiectarii...

Analiza situațiilor financiare în România

CAPITOL 1. SOCIETĂŢILE C0MERCIALE (AGENŢI ECONOMICI) DIN ROMÂNIA 1.1. PRINCIPALELE CATEGORII DE AGENŢI ECONOMICI CARE SE ORGANIZEAZĂ ŞI...

Analiza economico-financiară a unei Societăți Comerciale

1.Prezentarea aplicatiei cu obiective Generalităţi Prin definiţie, analiza economico-financiară este un proces complex de cunoaştere a stării...

Analiza fluxurilor financiare și elaborarea tabloului de finanțare la SC Hidroserv sebeș SA

INTRODUCERE În cadrul economic, politic, social şi juridic al oricărei ţări, un rol important revine mecanismului financiar prin intermediul...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Ai nevoie de altceva?