Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14062
Mărime: 547.90KB (arhivat)
Puncte necesare: 10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1 – Repere evolutive privind tehnologiile informaţionale 4
 3. 1.1 Concepte de bază privind tehnologiile informaţionale 5
 4. 1.2 Avantajele utilizării tehnologiilor informaţionale în activitatea întreprinderii 11
 5. 1.3 Informatizarea activităţii întreprinderii prin medii şi instrumente de dezvoltare 13
 6. 1.3.1 Sisteme de gestiune a bazelor de date 13
 7. 1.3.2 Programe de calcul tabelar 15
 8. 1.3.3 Limbaje de programare 16
 9. Capitolul 2 – Analiza economico-financiară în sprijinul managementului întreprinderii 18
 10. 2.1 Contabilitate – sursă principală de informare pentru analiza economico – financiară 19
 11. 2.1.1 Bilanţul 20
 12. 2.1.2 Anexe bilanţ 23
 13. 2.2 Sistemul de indicatori ai analizei aconomico-financiare 26
 14. 2.3 Sprijinul acordat de analiza economico-financiară activităţii de raportare financiară 30
 15. Capitolul 3 – Aspecte privind informatizarea analizei aconomico-financiare 30
 16. 3.1 Studiul soluţiilor software utilizate în analiza economico-financiară 31
 17. 3.2 Avantajele utilizării Microsoft Excel în automatizarea calculului indicatorilor bilanţieri specifici analizei financiare 34
 18. 3.3 Concluzii şi propuneri de îmbunătăţire 39
 19. Bibliografie 41

Extras din licență

Introducere

Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize economico-financiare în cadrul întreprinderilor, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic. Pot spune că analiza economico-financiară are un rol esenţial, deoarece oferă utilizatorilor externi (clienţi, furnizori) informaţii concrete cu privire la situaţia întreprinderilor. Aceasta se află în strânsă legătură atât cu contabilitatea, deoarece datele necesare se preiau din documentele contabile ale firmei, cât şi cu informatica, deoarece cu ajutorul limbajelor de programare se creează aplicaţii capabile să prelucreze şi să organizeze informaţiile.

Prin conţinul capitolului întâi doresc să aduc în prim plan noţiunile ce stau la baza tehnologiilor informaţionale concomitent cu evoluţia acestora. Accentul cade pe avantajele utilizării tehnologiilor moderne în desfăşurarea activităţii întreprinderii, mai concret, existenţa aplicaţiilor software specializare pentru stocarea şi prelucrarea datelor.

De asemenea, acest capitol va conţine descrierea principalelor sisteme de gestiune a bazelor de date, a limbajelor de programare specifice şi a programelor de calcul tabelar care ajută la organizarea şi exploatarea datelor cât mai uşor.

În capitolul al doilea obiectivul urmărit este prezentarea contabilităţii ca suport pentru analiza economico-financiară cu ajutorul documentelor contabile (bilanţ şi anexe la bilanţ) şi prezentara principalelor categorii de indicatori financiari. De esemenea, mă voi axa pe formele bilanţului, particularităţile apărute şi prezentarea pe scurt a situaţiilor anexate la bilanţ. Totodată voi prezenta aspecte ale analizei financiare în corelaţie cu activitatea de raportare financiară.

În ultimul capitol am ca obiectiv prezentarea unor serii de soluţii software utilizate cu precădere în analiza economico-financiară. Tot în cadrul acestui capitol voi utiliza programul Microsoft Office în calculul indicatorilor specifici analizei financiare pe baza unui bilanţ din cadrul unei întreprinderi ce are ca domeniul de activitate construcţiile industriale, civile şi transportul de bunuri şi persoane. Pentru interpretarea rezultatelor obţinute din calculul indicatorilor voi utiliza funcţia IF din Microsoft Excel.

Capitolul 1 – Repere evolutive privind tehnologiile informaţionale

Cu ani în urmă, puteam denumi tehnologia informaţiei făcând referire la activităţi precum colectarea, depozitare şi distribuire de informaţii. Mai târziu, această expresie a căpătat înţelesuri distincte.

Înainte de anii 1970, tehnologiile care prelucrau date cu ajutorul calculatorului şi tehnologiile care transmiteau si recepţionau informaţii, erau socotite ca fiind total diferite. Începând cu 1960 au luat naştere metodele de prelucrare online a datelor, utilizând calculatorul.

O dată cu trecerea timpului, între anii 1970 şi 1980 s-a observat o creştere a numărului documentelor ce pot fi accesate online cu ajutorul bazelor de date. Momentan, acest flux de informaţii nu a fost benefic întreprinderilor, deoarece o mare parte dintre acestea nu aveau acces la informaţii. Datorită acestui fapt, documentele au căpătat o formă electronică, iar cele pe suporturi clasice au devenit de domeniul trecutului.

Mai târziu, în anul 1989 a început să fie accesibilă publicului larg prima reţea de internet numită ARPANET, iar în anul 1992 a luat naştere World Wide Web , care ajută utilizatorii să vizualizeze documentele atât în format text sau chiar video.

În prioada 1993 şi 1995 se aduce în prim-plan o schimbare semnificativă. Apar documente în format electronic, se aduc îmbunătăţiri în ce priveşte memoria pentru stocarea şi arhivarea datelor, iar interfeţele utilizator capătă forme tot mai simplificate, prietenoase, astfel încât să uşureze munca. Totodată îşi fac apariţia serviciile multimedia ce includ sunete, imagini şi clipuri video. În această perioadă administrarea documentelor era destul de dificilă, având la bază arhivarea în format electronic.

După anul 1995, datorită extinderii reţelelor de calculatoare şi a internetului, activitatea zilnică se simplifică, întreprinderea intrând într-un amplu proces de cunoaştere şi învăţare, fiind interesată de tot ce este nou.

Astăzi, putem spune că totalitatea informaţiilor dintr-o întreprindere reprezintă un activ de bază al organizaţiei. Calculatoarele sunt tot mai răspândite, fiind utilizate intensiv în toate domeniile. Accesul la reţele şi la prelucrarea automată a datelor este la îndemâna tuturor. Dacă în trecut angajaţii unei întreprinderi lucrau săptămâni întregi, chiar luni pentru a elabora diverse situaţii, în prezent, datorită tehnologiilor moderne, totul se obţine mult mai rapid şi eficient.

Un alt avantaj l-ar putea constitui perfecţionarea controlului lucrului pe calculator prin anumite mecanisme specializate încorporate, depistând astfel erorile la timp.

Printre altele, am putea remarca faptul că există un dezavantaj în utilizarea tehnologiilor moderne care este reprezentat atât de costurile extrem de ridicate, dar şi de lipsa de specializare a personalului.

Bibliografie

1. Bordeianu, D., G., Analiza poziţiei financiare şi a performanţelor întreprinderii, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009

2. Chris, H., Pappas, William, H., Murray, C# pentru programarea Web, Editura BIC ALL, 2004

3. Dospinescu, O., Tehnologii informaţionale în sprijinul managementului organizaţiilor,

4. Dulu., A., Calcul tabelar – Excel, Editura Andreco Educațional, București, 2005

5. Fotache, D., Groupware. Metode, tehnici si tehnologii pentru grupuri de lucru, Editura Polirom, Iaşi, 2002

6. Ipate, E., F., Popescu, M., Dezvoltarea aplicaţiilor de baze în ORACLE 8 şi FORMS 6, Editura BIC ALL,Bucureşti, 2000

7. Militaru, Gh., Sisteme informatice pentru management, Editura BIC ALL, Bucureşti, 2004

8. Mironiuc, M., Analiză economico-financiară:performanţă – poziţie – risc, Editura Universităţii”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2009

9. Mironiuc, M. Fundamentele ştiinţifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Editura Universităţii”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2009

10. Oprea, D., Meşniţă, G., Dumitru, F., Analiza sistemelor informaţionale , Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005

11. Păvăloaia, D.,V., Integrarea tehnologiilor informaţionale în Analiza financiară, Editura „Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009

12. Petrescu, S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil, Ediţia a III-a revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010

13. Rizescu, M., G., Tehnologii informaţionale integrative şi colaborative în contabilitate, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2010

14. Toma, C., Managementul contabilităţii financiare, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012

15. Vâlceanu, G., Robu, V., Georgescu, N., Analiză economico-financiară, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura Economică, Bucureşti, 2005

Site-uri:

16. *** http://en.wikipedia.org/wiki/VisiCalc , accesat la 19.11.2013

17. ***http://office.microsoft.com/ro-ro/microsoft-excel-software-pentru-foi-de-calcul- FX010048762.aspx , accesat la 19.11.2013

18. *** http://en.wikipedia.org/wiki/Java , accesat la 21.11.2013

19. *** http://www.microsoft.com/ro-ro/dynamics/erp.aspx ,accesat la 22.11.2013

20. *** http://global.sap.com/romania/solutions/index.epx , accesat la 22.11.2013

21. *** http://www.nexusmedia.ro , accesat la 30.11.2013

22. *** http://www.microsoft.com/ro-ro/dynamics/erp.aspx , aceesat la 30.11.2013

23. *** http://theredpoint.ro/produse/sap , accesat la 30.11.2013

24. *** http://www.comunitateaerp.ro , accesat la 30.11.2013

25. *** http://www.vfa.ro , accesat la 30.11.2013

26. *** http://bizbench.com/bizbench-wp/ , accesat la 30.11.2013

27. *** http://www.competencesoftware.net/fc-trn.shtml , accesat la 02.12.2013

28. *** http://www.mbaware.com/fingenver5.html , accesat la 02.12.2013

29. *** http://www.dex.ro , accesat la 02.12.2013

30. *** http://www.contzilla.ro/ , accesat la 02.12.2013

31. *** http://www.biblioteca-digitala.ase.ro ,accesat la 02.12.2013

Legislaţie:

32. ***Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată şi actualizată, Capitolul IV – Situaţii financiare

Preview document

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Impactul Tehnologiilor Informationale Asupra Activitatii de Analiza Economico-financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Metode de Evidență Analitică a Cheltuielilor de Producție și Calculație a Costurilor Totale - Metoda Standard - Cost

INTRODUCERE Contabilitatea este o ştiinţă constituită, deoarece operează cu un vocabular specific, dispune de o metodă proprie, de principii şi...

Tendințe Actuale în Contabilitatea Costurilor de Producție

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1.1 VENITURI SALARIALE Conform Codului Muncii , salariul...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Impactul Mediului de Afaceri asupra Desfășurării Activității Hotelului Doina din Statiunea Neptun

Introducere Dacă analiza sectorului în care activează firma, se poate realiza folosind o serie de repere metodologice, recunoscute ca valoare...

Implicațiile Utilizării Tehnologiilor Informaționale asupra Contabilității

INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Managementul resurelor umane la SC Zahărul SA Buzău

CAPITOLUL I ROLUL FACTORULUI UMAN ÎN VALORIFICAREA RESURSELOR 1.1. ROLUL SI PARTICULARITATILE RESURSELOR UMANE LA S.C. ZAHARUL S.A. BUZAU Rolul...

Considerații cu privire la eficiența activităților comerciale la SC Balkanromotors SRL

INTRODUCERE Rezultatele analizei eficientei datelor asigura informatii utile în stabilirea obiectivelor cotelor de nivel pentru firma comerciala...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Capitalul Intelectual

Ce este capitalul intelectual? Multitudinea definiţiilor şi abordărilor conceptului de capital intelectual arată pe de o parte importanţa lor,...

Ai nevoie de altceva?