Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 18517
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Publicat de: Marusia Busuioc
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator Prof Dr Univ. Preda Mircea,Man Mariana, Isac Claudia
LUCRAREA DORESTE O ANALIZA ASUPRA METODEI CONTABILE FOLOSITE IN CADRUL E.M. PETRILA,PRECUM SI MODUL IN CARE ACEASTA A FOST INFORMATIZATA PENTRU O MAI BUNA FOLOSIRE. LUCRAREA A FOST PREZENTATA IN CADRUL SESIUNII DE LICENTA LA UNIV.PETROSANI, FACULTATEA DE STIINTE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 6
 2. 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 6
 3. 1.1 Obiectul de activitate 6
 4. 1.2 Structura organizatorică şi organizaţională 6
 5. 1.3 Organigrama minei E.M. Petrila 13
 6. 1.3.1 Clădirile din incinta E.M. Petrila 16
 7. 1.3.2 Funcţiile principale ale activităţii de producţie 17
 8. 1.3.3 Activitatea de gestiune 17
 9. 1.3.4 Activitatea de montaj, reparaţii şi întreţinere 18
 10. 1.3.5 Activitatea de transport 18
 11. 1.3.6 Dotarea informatică 18
 12. CAPITOLUL II 19
 13. 2 Concepte generale de contabilitate şi calculaţie a costurilor şi metode 19
 14. 2.1 Managementul costurilor 19
 15. 2.2 Obiectivele managementului costurilor de proiect 19
 16. 2.2.1 Aspecte legate de controlul costurilor 20
 17. 2.2.2 Lista factorilor determinanţi pentru managementul costurilor 20
 18. 2.2.3 Abordarea costului total in managementul de proiect 21
 19. 2.2.4 Bugetele 22
 20. 2.2.5 Programarea în timp a bugetelor 22
 21. 2.2.6 Defalcarea bugetului 22
 22. 2.2.7 Schimbările de buget 22
 23. 2.2.8 Provizioanele de riscuri şi cheltuieli 23
 24. 2.3 Contabilitatea costurilor de producţie 23
 25. 2.3.1 Continutul si clasificarea costurilor 23
 26. 2.4 Clasificarea purtătorilor de costuri 27
 27. 2.5 Procedee de calculaţie a costurilor 28
 28. 2.6 Metode de calculaţie a costurilor 29
 29. 2.6.1 Metoda globală 29
 30. 2.6.2 Metoda pe faze 30
 31. 2.6.3 Metoda pe comenzi 30
 32. 2.6.4 Metoda costurilor variabile (direct-costing) 31
 33. 2.6.5 Metoda costurilor standard sau normate 32
 34. 2.6.6 Metoda coeficienţilor de echivalenţă 32
 35. 2.7 Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea de gestiune 32
 36. 2.7.1 Contabilitatea decontărilor interne 33
 37. 2.7.2 Rolu şi funcţiile conturilor de calculaţie 35
 38. 2.7.3 Contabilitatea costului producţiei 37
 39. 2.22 Operaţii economice privind contabilitatea internă de producţie 38
 40. 2.8 Etapele privind calculaţia costurilor de producţie 41
 41. CAPITOLUL III 46
 42. 3 Elemente şi noţiuni privind sistemele informatice 46
 43. 3.1 Sisteme informaţionale 46
 44. 3.2 Informaţia 47
 45. Caracteristicile informaţiei 47
 46. 3.3 Clasificarea sistemelor informatice 48
 47. 3.4 Sisteme informatice de gestiune 49
 48. 3.4.1 Structura generală a unui sistem informatic de gestiune 50
 49. 3.4.2 Analiza sistemului (produsului) informatic 52
 50. 3.4.3 Proiectarea sistemului (produsului) informatic 52
 51. 3.4.4 Realizarea sistemului (produsului) informatic 52
 52. CAPITOLUL IV 53
 53. 4 Utilizarea MS Excel în calculaţia şi contabilitatea costurilor la EM Petrila 53
 54. 4.1 Excel - prezentarea interfaţei 54
 55. 4.2 Bara de titlu 54
 56. 4.3 Bara de meniuri 55
 57. 4.4 Bara de instrumente 55
 58. 4.5 Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel 56
 59. 4.6 Bara de formatare 57
 60. 4.7 Barele de defilare 58
 61. 4.7.1 Deplasarea în cadrul documentului 58
 62. 4.8 Crearea primului document Excel 59
 63. 4.8.1 Introducerea datelor 62
 64. 4.8.2 Modificarea sau ştergerea unei înregistrări 63
 65. 4.9 Salvarea unui document 63
 66. 4.9.1 Salvarea automată 65
 67. 4.10 Deschiderea documentelor 66
 68. 4.11 Formatarea unui document Excel 67
 69. 4.11.1 Înserarea foilor de lucru 67
 70. 4.11.2 Mutarea / Copierea foilor de lucru 68
 71. 4.11.3 Ştergerea foilor de lucru 69
 72. 4.11.4 Denumirea / Redenumirea foilor de lucru 70
 73. 4.11.5 Înserarea coloanelor sau a rândurilor 71
 74. 4.11.6 Ştergerea coloanelor sau a rândurilor 72
 75. 4.11.7 Modificarea latimii coloanelor 72
 76. 4.11.8 Modificarea înălţimii rândurilor 72
 77. 4.12 Formatarea unui document Excel 73
 78. 4.12.1 Formatarea textului 73
 79. 4.12.2 Formatarea numerelor 75
 80. 4.12.3 Formatarea datelor 76
 81. 4.13 Îmbinarea celulelor 76
 82. 4.14 Borduri şi culori 77
 83. 4.15 Studiu de caz privind contabilitatea costurilor la EM Petrila 79
 84. 4.15.1 Reflectarea costurilor de producţie în contabilitatea de gestiune 79
 85. 4.15.2 Interdependenţa dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 84
 86. 4.16 Contabilitatea fluxului producţiei obţinute 91
 87. CAPITOLUL V Concluzii şi propuneri 96
 88. BIBLIOGRAFIE 97

Extras din licență

CAPITOLUL I

1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila

1.1 Obiectul de activitate

Pe teritoriul oraşului Petrila, in cadrul economiei sale, işi desfăşoară activitatea Exploatarea Minieră Petrila, puternică şi importantă unitate carboniferă care se numără printre cele mai mari exploatări de profil din bazinul Văii Jiului, fiind in acelaşi timp una dintre marile producătoare de huilă din ţară. Totodată Mina Petrila, cu bogatele sale tradiţii în valorificarea principalei bogăţii, din subsolul acestor frumoase meleaguri, din perimetrul său au fost extrase, cu mai bine de 100 ani în urmă, primele tone de cărbune din Valea Jiului.

1.2 Structura organizatorică şi organizaţională

Prezentare generală a C.N.H. S.A. Petroşani:

Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr.806 /20.11.1998 ca Societate Comercială pe Acţiuni cu capital integral de Stat, cu sediul în municipiul Petroşani, str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, cod poştal 332015; cont bancar: 2511.1-2.1/ROL.

Exploatarea Minieră Petrila este sucursală a C.N.H. Petroşani, cu sediul social: Petrila, str. Minei, nr.2, activitatea principală: Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (pcs > 23865kj/kg).

Cod CAEN 1010, CUI: 16353378/22.04.2004, Nr. de ordine în registrul comerţului: J20/623/21.04.2004

Compania are ca obiect de activitate:

-explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea şi prelucrarea cărbunilor şi gazelor însoţitoare, slamului, în perimetrele în care s-a obţinut licenţa;

-efectuarea de acte de comerţ intern şi extern pentru activitatea proprie;

-activitate de proiectare, de construcţii-montaj, confecţionarea şi repararea pieselor de schimb, transport, informatică, protecţia mediului şi orice alte activităţi şi servicii necesare realizării obiectului său principal de activitate;

-asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariaţii proprii, a refacerii capacităţii în caz de accident de muncă sau în legătură cu munca, boala profesionala sau în legătură cu profesia;

-executarea de lucrări şi servicii sau efectuarea de acte de comerţ, necesare îndeplinirii obligaţiilor faţă de salariaţii proprii prevăzute în legislaţia în vigoare sau în contractul colectiv de muncă.

Compania Naţională a Huilei S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor constituită din reprezentanţii statului şi de către un Consiliu de Administraţie.

Conducerea executivă a Companiei Naţionale a Huilei S.A. este asigurată de un director general, care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie.

În relaţiile cu terţii, Compania este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.

Compania Naţională a Huilei S.A are în componenţă:

- 10 exploatări miniere

- 1 exploatare de preparare a cărbunelui

- 1 staţie centrală de salvare minieră

Compania Naţională a Huilei S.A are în proces de închidere:

- 1 exploatare minieră

- 3 uzine de preparare a cărbunelui

Nivelul tehnologic actual:

- 3 abataje frontale complex mecanizate care asigură 13 % din producţie;

- 5 abataje frontale cu front lung, cu susţinere individuală, care asigură 6,5 % din producţie;

- 3 abataje frontale cu front scurt, cu susţinere individuală, care asigură 3,7 % din producţie;

- 24 abataje cu banc de cărbune subminat care au o pondere de 71 % din producţia extrasă;

- diferenţa de producţie este obţinută din lucrările de pregătiri miniere

Preview document

Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 1
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 2
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 3
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 4
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 5
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 6
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 7
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 8
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 9
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 10
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 11
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 12
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 13
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 14
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 15
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 16
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 17
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 18
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 19
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 20
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 21
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 22
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 23
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 24
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 25
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 26
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 27
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 28
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 29
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 30
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 31
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 32
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 33
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 34
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 35
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 36
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 37
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 38
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 39
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 40
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 41
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 42
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 43
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 44
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 45
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 46
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 47
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 48
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 49
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 50
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 51
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 52
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 53
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 54
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 55
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 56
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 57
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 58
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 59
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 60
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 61
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 62
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 63
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 64
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 65
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 66
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 67
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 68
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 69
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 70
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 71
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 72
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 73
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 74
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 75
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 76
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 77
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 78
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 79
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 80
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 81
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 82
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 83
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 84
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 85
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 86
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 87
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 88
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 89
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 90
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 91
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 92
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 93
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 94
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 95
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 96
Informatizarea contabilității în cadrul exploatării miniere Petrila - Pagina 97

Conținut arhivă zip

 • Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui flux informațional financiar-contabil

Cap.1 Bazele teoretice şi metodologice ale sistemului contabil 1.1 Conceptia dualista a actualului sistem contabil Sistemul contabil poate fi...

Calculul și Contabilitatea Salariilor - Proiectarea unui Sistem Informatic

Cap I. STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII PRIVIND CALCULUL ŞI CONTABILITATEA SALARIILOR 1.1 VENITURI SALARIALE Conform Codului Muncii , salariul...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Calculația costurilor la SC Limer SA

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DUALISMUL CONTABIL 1.1. DEFINIREA CONTABILITĂŢII ÎN SISTEMUL CONTABIL DUALIST Contabilitatea este...

Metoda Globală de Calculație a Costurilor

Metoda de calculaţie este calea de urmat prin utilizarea unor procedee specifice de calculaţie în scopul realizării obiectivului primordial al...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Ai nevoie de altceva?