Contabilitatea ca Sistem Informațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 26665
Mărime: 970.78KB (arhivat)
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Patrut Vasile
UNIVERSITATEA BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. I. Delimitări conceptuale privind contabilitatea ca sistem informaţional
 2. 1.1 Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional economic pag. 7
 3. 1.1.1. Sistemul informaţional economic în managementul organizaţiei( sistemul operational, sistemul decizional şi sistemul informaţional economic). pag. 10
 4. 1.1.2. Componentele sistemului informaţional economic pag. 11
 5. 1.1.3. Dubla natură a contabilitaţii pag. 15
 6. 1.2 Sistemul informaţional contabil pag. 17
 7. 1.2.1 Funcţii pag. 17
 8. 1.2.2 Componentele sistemului informaţional contabil pag. 18
 9. 1.3 Entităţile patrimoniale ca entităţi contabile, producători de informaţii contabile pag. 29
 10. 1.4 Utilizatorii informaţiilor contabile pag. 33
 11. II. Analiza sistemului informaţional al întreprinderii S.C. „Telecomunicaţii CFR” S.A. Iaşi – studiu de caz pag 37
 12. 2. Identificarea proiectului pag 38
 13. 2.1. Definirea misiunii, obiectivelor şi strategiei organizaţionale la S.C. „Telecomunicaţii CFR” S.A. Iaşi pag 38
 14. 2.1.1. Misiunea pag 38
 15. 2.1.2. Obiective pag 38
 16. 2.1.3. Strategii pag 39
 17. 2.2. Descrierea organizării societăţii pag 41
 18. 2.2.1. Obiect de activitate, relaţii cu partenerii de afaceri pag 41
 19. 2.2.2. Istoricul societăţii pag 42
 20. 2.2.3. Funcţiile unităţii şi compartimentele care le realizează pag 42
 21. 2.2.4. Organizarea unităţii pag. 47
 22. 2.3. Prezentarea principalelor resurse informatice existente pag. 49
 23. 2.3.1. Resursele hardware pag. 49
 24. 2.3.2. Resursele software pag. 54
 25. 2.3.3. Resurse umane specializate pag. 54
 26. 2.4. Proiecte informatice pag. 55
 27. 2.5. Identificarea principalelor sisteme informaţionale financiar-contabile pag. 57
 28. 2.6. Definirea ariei de întindere a sistemului informaţional al evidenţei creanţelor pag. 64
 29. 2.6.1.Componentele organizatorice care au responsabilităţi în cadrul sistemului informaţional al evidenţei creanţelor pag. 64
 30. 2.6.2. Clasele de operaţii economice reflectate în sistemul creanţe pag. 65
 31. 2.7. Descrierea detaliată a sistemului informaţional existent pag. 66
 32. 2.8. Determinarea cerinţelor informaţionale pentru noul sistem pag. 77
 33. 2.8.1. Cerinţe funcţionale pag. 77
 34. 2.8.2. Cerinte nefunctionale pag. 78
 35. III. Proiectarea si implementarea unui nou sistem informaţional ca sistem informatic pag. 79
 36. 3.1 Locul şi rolul sistemului informaţional in cadrul întreprinderii pag. 78
 37. 3.2 Metodologiile de realizare a sistemelor informatice pag. 83
 38. 3.2.1 Modelul cascadă pag. 83
 39. 3.2.2 Modelul V pag. 84
 40. 3.2.3 Modelul incremental pag. 85
 41. 3.3 Etapele de realizare a sistemelor informatice pag. 86
 42. 3.4 Principii de bază în priectarea şi realizarea sistemului informatic pag. 86
 43. 3.5 Elaborarea şi selectarea variantelor de realizare a sistemelor informatice pag. 87
 44. 3.5.1 Modalitaţi de obţineretului pag. 87
 45. 3.5.2 Selectarea furnizorilor de hardware şi de software pag. 88
 46. 3.6 Prezentarea aplicaţiei de facturare pag. 89

Extras din proiect

Introducere

Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive). Progresul societăţii impune însă şi desfăşurarea unor activităţi social-culturale, educative, administrative (activităţi neproductive).

Procesul de conducere coordonează elementele constitutive ale procesului economic, integrându-le într-un efort comun şi unitar în vederea realizării obiectivelor organismului economic. Pentru dirijarea procesului economic sunt necesare informaţii care, folosind mijloace tehnice adecvate, trebuie culese, prelucrate şi transmise, ansamblu care alcătuieşte un sistem informaţional economic.

Pentru a asigura condiţii de viaţă din ce în ce mai bune, este necesară creşterea producţiei materiale, respectiv accesul la produse şi servicii diversificate şi de calitate, în volumul optim individului sau comunităţii. Creşterea producţiei se bazează în primul rând pe cercetarea ştiinţifică din domeniul tehnic respectiv prin apariţia de noi produse, metode, tehnologii. Un domeniu care contribuie substanţial la creşterea producţiei îl reprezintă organizarea şi conducerea ştiinţifică a producţiei.

Dacă procesul de execuţie, folosind tehnologii specifice obiectului de activitatea a unităţii economice, are drept scop fabricarea de bunuri, execuţia de lucrări sau prestarea de servicii, procesul de conducere are drept scop reglarea desfăşurării procesului economic, controlul comportării sistemului economic, ţinând seama de perturbaţiile care îl afectează, urmărindu-se menţinerea sau schimbarea unei anumite stări.

În contextul economiei de piaţă informaţiile în general, şi cele contabile în special, cunosc o schimbare continuă a sferei de interes. Elaborarea unor decizii corecte, care să fie în concordanţă cu realitatea şi să contribuie la soluţionarea problemelor apărute în activitatea economico-financiară a întreprinderii, este dependentă de calitatea şi cantitatea informaţiilor furnizate de sistemul informaţional economic. În cadrul acestuia, informaţia contabilă deţine rolul esenţial, iar în acest sens pot fi aduse o serie de argumente, precum: marea majoritate a informaţiilor vehiculate în cadrul unei economii sunt de natură contabilă; oferă posibilitatea unei reprezentări exacte a fenomenelor şi proceselor economice; au gradul cel mai ridicat de certitudine; caracterizează mărimea şi valoarea fluxurilor ce iau naştere în cadrul procesului reproducţiei sociale atât la nivel micro, cât şi macroeconomic.

Având în vedere cele de mai sus în lucrarea ce urmează am analizat sistemul informaţional contabil din punct de vedere istoric, economic, juridic şi financiar.

În primul capitol este evidenţiată importanţa sistemului informaţional economic în cadrul managementului organizaţiei, de asemenea sunt prezentate componentele acestuia, dubla natura a contabilităţii, funcţiile sistemului informaţional contabil, entităţile patrimoniale ca producători de informaţii contabile şi utilizatorii informaţiilor contabile.

Capitolul II cuprinde analiza sistemului informaţional al intreprinderii S.C. „Telecomunicaţii CFR” S.A. Iaşi.

În capitolul III este descris modul de proiectare şi implementare a unui nou sistem informaţional ca sistem informatic, metodele de realizare a sistemelor informatice, etapele de realizare a sistemelor informatice, principii de bază în priectarea şi realizarea sistemului informatic si elaborarea şi selectarea variantelor de realizare a sistemelor informatice.

Capitolul IV cuprinde descrierea programului de evidentă a încasarilor facturi clienţi, cu ajutorul căruia se ţine evidenţa sumelor încasate şi sumelor care s-au încasat şi celor ce urmează a fi incasate de la clienţi.

I Delimitări conceptuale privind contabilitatea ca sistem informaţional

1.1 Contabilitatea – componentă a sistemului informaţional economic

Contabilitatea este o ştiintă şi un important domeniu al politicii sociale. Ca stiintă, contabilitatea a evoluat şi s-a impus tot mai mult in practică prin functiile sale, inspirând încredere în acţiunile viitoare.

Două dintre procedeele de bază ale metodei contabilităţii, Bilanţul şi Contul, concepute pe suportul conceptelor teoretice; dubla reprezentare şi dubla înregistrare- constituie elemente centrale ale lucrării prin care se pot întelege logica şi mecanismul în care contabilitatea interpretează, reprezintă şi esenţializează în plan informatic obiectul său.

Bazele contabilităţii au fost puse în anul 1494 de către Luca Paciollo în lucrarea intitulată “Tratat de contabilitate în partidă dublă” care a pus bazele contabilităţii europene.

In România contabilitatea a fost introdusă prin lege în 1861 când a fost introdus sistemul contabilităţii publice fiind înfiintate şcoli profesionale şi comerciale de contabilitate. In 1913 a fost înfiinţată Acadamia de Inalte Studii Comerciale şi Industriale la Bucuresti iar după cativa ani o institutie similară la Cluj.

Cele mai vechi urme de măsurare apar cu peste douazeci de mii de ani în urma sub forma crestăturilor facute pe oase de animale sau al dungilor verticale săpate pe pereţii grotelor preistorice.

In antichitate, grecii, persii şi incaşii ţineau socotelile cu ajutorul unor sfori înnodate, de diferite culori, ansamblul acestor sfori constituind veritabile registre de evidentă.

In Mesopotamia se utilizau tăbliţele de argilă umedă pentru a consemna prin gravare operatiile care au avut loc. In Egipt scribii ţineau socotelile pe papirus, iar pastorii şi brutarii îsi ţineau evidenţele granvând linii verticale pe bucăţi de lemn.

Odată cu dezvoltarea raporturilor de piată aceste socoteli s-au constituit încetul cu încetul într-un sistem complex de coduri, norme şi regulamente şi au determinat formarea unor specialişti detaşati de activitatea productivă, având ca unică sarcină efectuarea acestui complex de operaţiuni în vederea urmăririi activităţilor desfăşurate şi prezentării rezultatelor.

Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat de informaţii economice complexe, care se obţin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse şi care sunt necesare pentru organizarea, conducerea şi desfăşurarea activităţii economice.

Un sistem este definit ca un ansamblu de oameni, maşini, programe şi procedee, al cărui tel este de a furniza informaţiile necesare funcţionării unei întreprinderi sau unui organism.

Contabilitatea-componentă a evidenţei economice - înregistrează, urmăreşte şi controlează numai acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului bănesc. Contabilitatea se deosebeşte de celelalte componente ale evidentei economice prin urmatoărele particularitaţi:

a) contabilitatea înregistreaza numai operaţii economice efectuate, spre deosebire de celelalte componente ale evidenţei economice care înregistrează şi operaţii prevăzute a se efectua în perioadele viitoare;

b) în contabilitate operaţiile economice se înregistrează numai pe bază de documente justificative, în timp ce alte forme ale evidenţei economice aceste operaţii se pot înregistra şi fără documente;

c) contabilitatea foloseste, în principal, etalonul bănesc şi numai ca o completare utilizează etaloanele cantitative;

d) contabilitatea are un obiect propriu de cercetare deosebit de obiectul celorlalte ştiinte;

e) contabilitatea foloseste o metodă proprie de cercetere a obiectului său.

Preview document

Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 1
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 2
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 3
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 4
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 5
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 6
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 7
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 8
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 9
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 10
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 11
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 12
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 13
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 14
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 15
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 16
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 17
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 18
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 19
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 20
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 21
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 22
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 23
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 24
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 25
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 26
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 27
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 28
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 29
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 30
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 31
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 32
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 33
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 34
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 35
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 36
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 37
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 38
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 39
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 40
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 41
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 42
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 43
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 44
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 45
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 46
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 47
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 48
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 49
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 50
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 51
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 52
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 53
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 54
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 55
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 56
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 57
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 58
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 59
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 60
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 61
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 62
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 63
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 64
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 65
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 66
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 67
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 68
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 69
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 70
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 71
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 72
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 73
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 74
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 75
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 76
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 77
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 78
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 79
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 80
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 81
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 82
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 83
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 84
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 85
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 86
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 87
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 88
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 89
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 90
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 91
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 92
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 93
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 94
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 95
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 96
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 97
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 98
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 99
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 100
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 101
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 102
Contabilitatea ca Sistem Informațional - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea ca Sistem Informational.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Studiu asupra normalizării contabilității la nivel european

1. Originile si începuturile IASB Raportarea financiara în lumea civilizata a evoluat pornind de la doua modele generale, ale caror obiective erau...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Proiecte economice - sistemul informațional al contabilității generale la firma Iasitex SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI 1.1 Prezentarea agentului economic S.C. "IASITEX" S.A. a. Denumire: IASITEX, societate pe...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Politici și opțiuni contabile privind sistemul informațional contabil în cadrul unei instituții financiare nebancare. studiu de caz - CAR Mușcelul

INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Managementul Sistemului Informațional în Activitatea Contabilă cu Aplicații la Regionala de Transport Feroviar CFR Călători SA București

INTRODUCERE În fiecare zi, aproximativ 120.000 de oameni călătoresc cu trenul peste tot în ţară. Zilnic, în jur de 200.000 de tone de mărfuri sunt...

Caracterizarea sistemului informațional contabil al SC Remar SA Pașcani

CAPITOLUL I 1.1. PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL AL “ S.C.REMAR S.A. PASCANI ” Scurt istoric S.C. REMAR S.A. Pascani a luat fiinta ca...

Ai nevoie de altceva?