Perspective ale contabilității digitale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 47107
Mărime: 2.45MB (arhivat)
Publicat de: Achim Ganea
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Tugui
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Elitec – Scoala Economica Postuniversitara Specializarea Contabilitate Si Audit

Cuprins

 1. 1. PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL AL S.C. MOLDOPLAST S.A. 5
 2. 1.1. ISTORIC SOCIETATE 5
 3. 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 5
 4. 1.3. CONDUCERE 6
 5. 1.4. ORGANIGRAMA 6
 6. 1.5. DESCRIEREA FINANCIARA PE ULTIMII 3 ANI 7
 7. 1.6. SISTEMUL LOGISTIC SI DE PRODUCTIE 10
 8. 1.7. SISTEMUL DE MARKETING –VANZARI 13
 9. 1.8. SISTEMUL FINANCIAR – CONTABIL 14
 10. 1.9. SISTEMUL DE RESURSE UMANE 18
 11. 1.10. RESURSE INFORMATICE 19
 12. 2. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 21
 13. 2.1. RELATIA SIC CU CELELALTE SUB-SISTEME INFORMATIONALE DIN INTREPRINDERE 21
 14. 2.2. STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 22
 15. 2.2.1. CADRUL CONCEPTUAL 22
 16. 2.2.2. CADRUL APLICATIV 23
 17. 2.3. ANALIZA PRINCIPALELOR CIRCUITE CONTABILE 24
 18. 2.3.1. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE EXPLOATARE 25
 19. 2.3.1.1. Circuitul Contabil al Stocurilor 25
 20. 2.3.1.2. Circuitul Contabil al Partenerilor 28
 21. 2.3.1.3. Circuitul Contabil al Personalului si Organismelor Sociale 29
 22. 2.3.1.4. Circuitul Contabil al Bugetului Statului 30
 23. 2.3.1.6. Circuitul Contabil al Veniturilor si Cheltuielilor 30
 24. 2.3.2. CIRCUITE CONTABILE SPECIFICE OPERATIILOR DE FINANTARE 32
 25. 2.3.3. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE TREZORERIE 33
 26. 2.4. INFORMATIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 34
 27. 2.5. UTILIZAREA DATELOR SI CUNOSTINTELOR CONTABILE 35
 28. 2.5.1. AUDIT 35
 29. 2.6. ASIMILAREA NOILOR FORME DE LUCRU SI ACTIVITATI 36
 30. 3. POSIBILITATI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL DIN CADRUL SC MOLDOPLAST SA 37
 31. 3.1. CRITICA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL AL SC MOLDOPLAST SA 37
 32. 3.2. CIRCUITUL CONTABIL DIGITIZAT AL SALARIZARII 38
 33. 3.3 MODERNIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 42
 34. BIBLIOGRAFIE 44
 35. ANEXE 45
 36. ANEXA NR. 1 45
 37. ANEXA NR. 2 45
 38. ANEXA NR. 2 46
 39. ANEXA NR. 3 47
 40. ANEXA NR. 4 – RAPORT DE ANALIZA FINANCIARA (REZUMAT) 48
 41. 1. ANALIZA STRUCTURALA A BILANTULUI 48
 42. 2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 50
 43. 3. DIAGNOSTIC FINANCIAR RAPID 51
 44. 4. INTERPRETAREA RATELOR ECONOMICE 51
 45. 5. MODELUL MEFAT 52
 46. ANEXA NR. 5 – RISC. EV 53
 47. 1.OPERATII JURNAL 53
 48. 2. PRAG DE SEMNIFICATIE 54
 49. 3. MODEL FARA RISC 55
 50. 4. MODEL CU RISC 56

Extras din proiect

Capitolul 1.

Prezentarea Sistemului Informational al

S.C. Moldoplast S.A.

1.1. Istoric Societate

S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de drept a fostei Intreprinderi de Prelucrarea Maselor Plastice Iasi, fiind infiintata conform Legii nr. 15/1990 prin transformarea si preluarea integrala a patrimoniului acesteia. Din data de 20.11.1990 denumirea societatii a devenit S.C. Moldoplast S.A.

Societatea s-a privatizat la finalul anului 2006, cand SC “International Import Export Company” SRL Iasi, apartinand omului de afaceri roman de origine siriana Michael Nseir, a preluat pachetul majoritar de actiuni detinut de stat.

In prezent societatea prezinta urmatoarele date generale:

- Sediul firmei: Iasi, Calea Chisinaului nr. 23

- Numar de inregistrare in Registrul Comertului al Judetului Iasi: J22/283/15.02.1991:

- Cod unic de inregistrare: 1966595, atribut fiscal RO;

- Forma juridica: societate pe actiuni;

- Forma capitalui: majoritar privat

- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa RASDAQ

- Capitalul social subscris si varsat : 28.135.170 RON, divizat in 11.254.068 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei

- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiunile nominative emise de societate sunt sub forma dematerializata

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta :

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic -Cod 2221

- Fabricarea ambalajelor din material plastic - Cod 2522

- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii - Cod 2523

- Fabricarea altor articole de material plastic - Cod 2524

- Comert cu amanuntul in magazine specializate - Cod 5248

1.3. Conducere

Managementul societatii este realizat de catre: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Directorul General, Conducerea Executiva. Activitatea firmei se desfasoara pe baza Actului consitutiv, Regulamentului intern al firmei si al fiselor de post.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Membrii AGA sunt:

- SC International Import Export Comp SRL Iasi - 10.844.516 actiuni (96,3608 %);

- AVAS : 112.541 actiuni (1 %) ;

- Persoane fizice - 272.920 actiuni (2,4251 %);

- Persoane juridice - 24.091 (0,2141 %);

Consiliul de administratie are ca presedinte pe Domnul Dan Silvestru. Domnul Dan Silvestru are 52 de ani, este de profesie inginer si este totodata si Directorul General al societatii. Prin aceasta functie el este mandatat de AGA sa ieie hotarari in numele societatii si sa urmarasca realizarea obiectivelor decise de aceasta si de Consiliul de Administratie.

Conducerea Executiva are in componenta sa pe:

- Popa Isabela, 25 de ani, economist, Director Economic;

- Cantauz Vasile, economist, 46 de ani, Director Productie;

- Sturzu Marcel, inginer,53 de ani, Sef Investitii +MEA.

Membrii conducerii executive sunt angajati ai societatii in baza unui contract individual de munca.

1.4. Organigrama

Dupa cum rezulta din organigrama , activitatea firmei este organizata in mod ierarhic. Astfel, pe nivelul doi de conducere, subordonate directorului general, se gasesc trei departamente principale conduse de de trei directori adjuncti: directorul de productie, directorul economic si inginerul sef investitii.

Directorul de productie are in subordine Sectia de productie ( cu atelierele:PE, PVC, Tapet, Belcesti) si Biroul lansare urmarire productie.

Directorul economic are in subordine compartimentele: Serviciu Financiar Contabil, Oficiul de calcul si Control financiar intern.

Inginerului sef investitii ii sunt subordonate Sectia MEA ( cu atelierele: mecanic, energetic si AMA) si Serviciul Achizitii Desfacere Transport – MARKETING

Birourile: Tehnic, Import-Export, Resurse Umane, CTC-AQ, Protectia Muncii si cabinet medical, Administrativ si Oficiul Juridic sunt direct in subordinae Directorului General.

Preview document

Perspective ale contabilității digitale - Pagina 1
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 2
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 3
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 4
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 5
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 6
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 7
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 8
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 9
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 10
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 11
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 12
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 13
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 14
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 15
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 16
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 17
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 18
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 19
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 20
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 21
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 22
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 23
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 24
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 25
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 26
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 27
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 28
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 29
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 30
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 31
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 32
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 33
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 34
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 35
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 36
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 37
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 38
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 39
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 40
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 41
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 42
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 43
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 44
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 45
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 46
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 47
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 48
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 49
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 50
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 51
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 52
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 53
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 54
Perspective ale contabilității digitale - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Perspective ale Contabilitatii Digitale la SC Moldoplast SA.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Tratamente contabile privite prin prisma standardelor internaționale de contabilitate ce vizează activele entității economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

Te-ar putea interesa și

Ocuparea Resurselor de Munca în România

uparea resurselor de muncă în economia României 3 INTRODUCERE Lucrarea de faţă, prin conţinutul său este dedicată analizei fenomenelor şi...

Ai nevoie de altceva?