Contabilitatea și tehnologiile informaționale

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10033
Mărime: 137.33KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fotache Marin
Prezentata in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor,Iasi,am prezentat legatura dintre contabilitatea si tehnologiile informationale pentru afaceri,incheind lucrarea cu un mic studiu de caz pe un esantion de 15 firme privind utilizarea produsului pentru contabilitate si gestiune WinMentor.

Cuprins

 1. 1. Sistemul informaţional contabil al întreprindeii moderne;
 2. 1.1 Întreprinderea moderna şi tehnologiile informaţionale;
 3. 1.1.1 Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii din întreprinderea moderna
 4. 1.1.2 Întrepreinderea virtuala şi viitorul ei;
 5. 1.2 Structura sistemului informaţional al unei întreprinderi;
 6. 1.2.1 Evoluţia sistemelor informatice din întreprinderi;
 7. 1.3 Sistemul informaţional parte componenta a sistemului informaţional al întreprinderii;
 8. 1.3.1 Structura sistemului informaţional în cadrul întreprinderii;
 9. 1.4 Caracteristicile viitoarei contabilitaţi;
 10. 1.5 Externalizarea serviciilor din domeniul financiar contabil;
 11. 2. Utilizarea produselor informatice în domeniul contabilitaţii;
 12. 2.1 Tipuri de aplicaţii in cadrul SIC;
 13. 2.1.1 Principalele cerinţe funcţionale pentru produsele informatice de contabilitate
 14. 2.2 Cerinţele funcţionale de tipuri de aplicaţii informatice în cadrul SIC
 15. 3.Studiu de caz privind evaluarea produsului informatic pentru contabilitate şi gestiune, WinMentor.

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL

AL ÎNTREPRINDERII MODERNE

Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie subiecte care sunt dezbătute deosebit de aprins în literatura de specialitate actuală, ca urmare a faptului că există două direcţii opuse de acţiune, şi anume: dorinţa întreprinderii de a se ralia curentului globalizării informaţionale pe de o parte, iar pe alta, cerinţele restrictive impuse de ştiinţa şi practica contabilă în domeniu.

Aparent, se poate crede că multe din sarcinile şi funcţiile contabilităţii clasice au fost transferate sistemului informatic, ajungându-se în final la un aşa-numit sistem informaţional contabil modern.

Totuşi, abia acum se poate face o deosebire clară între partea de tehnică contabilă şi cea de ştiinţă a contabilităţii, datorită întreprinderii sistemului informatic între acestea. De asemenea, acum se pot lăsa pe seama calculatorului toate aspectele ce fac din contabilitate o tehnicş, prin dezvoltarea unor programe informatice care să cuprindă toate regulile, procedurile, metodologiile şi tehnicile necesare obţinerii conturilor anuale şi a informaţiilor financiar-economice despre o entitate economică, pentru ca un grup restrâns de persoane să se poată ocupa de latura ştiinţifica a acesteia.

1.1. Întreprinderea moderna şi tehnologiile informaţionale

În contextul evoluţiilor tehnologice analizate anterior, întreprinderea, verigă de baza în lanţul valoric, trebuie să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să-şi atingă obiectivele şi să obţină şi profit sub diferite forme. O astfel de întreprindere nu poate fi decât modernă.

Caracteristicile întreprinderii moderne

În momentul de faţa exista o multitudine de factori importanţi pentru supravieţuirea economică. Între aceşti factori, cei mai importanţi sunt: tehnologiile informaţionale, schimbările politice, schimbările din mentalitatea clienţilor, interesele diferitelor organisme profesionale şi sindicale, terorismul internaţional etc.

Dacă întreprinderile existente trebuie să accepte să supravieţuiască în acest mediu global informaţional ele trebuie să satisfacă următorul set de caracteristici: flexibilitate, deschidere, receptivitate la integrare şi la globalizare şi inteligism.

Lansat la începutul anilor ’80, conceptul de flexibilitate organizaţională se întemeiază pe noţiunile de vulnerabilitate şi adaptabilitate a acesteia. Astfel, prin uşurarea accesului la noile tehnologii informaţionale se constată că întreprinderile devin mai puţin vulnerabile şi mai uşor adaptabile la schimbările mediului economic în care îşi desfăşoară activitatea.

Receptivitatea la integrare şi la globalizare trebuie să fie caracteristica unei întreprinderi ce doreşte să se impună prin produse şi prin rezultate. Tendinţa actuala o reprezintă integrarea întreprinderii în structuri de producere şi promovare de noi produse tot mai complexe. Globalizarea este tendinţa actualei societăţi ce se manifestă prin intermediul schimbului rapid de informaţii realizat prin tehnologii tot mai avansate, între care se numără Internetul, Intranetul şi Extranetul.

În aceste condiţii, consecinţa principală, din punctul de vedere al întreprinderii, constă în globalizarea pieţelor la care are aceasta acces. Prin urmare, singura soluţie care îi rămâne unei întreprinderi, pentru a putea crea valoare si profit, este adaptarea la globalizare.

Receptivitatea la globalizare impune întreprinderilor să-şi redefinească obiectivele şi sistemul de priorităţi prin prisma următoarelor aspecte:

 mărirea responsabilităţii întreprinderilor în privinţa problemelor de mediu, atât prin prisma indicatorilor de performanţă, cât şi prin cea a echilibrului ce trebuie păstrat;

 conducerea întreprinderilor moderne trebuie să se realizeze etic şi transparent, cu respectarea drepturilor umane, a libertăţilor politice şi economice, toate pe fondul asigurării conservării planetei;

 asigurarea unui echilibru între interesele pe termen lung şi cele pe termen scurt ale acţionarilor, ale întreprinderii şi ale partenerilor de afaceri;

 folosirea unui management profesional, a inovaţiei tehnologice în domeniu şi a competitivităţii;

 implicarea întreprinderilor în rezolvarea problemelor cheie ale societăţii prin cooperarea cu diferite organisme guvernamentale sau non-guvernamentale

Preview document

Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 1
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 2
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 3
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 4
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 5
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 6
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 7
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 8
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 9
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 10
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 11
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 12
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 13
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 14
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 15
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 16
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 17
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 18
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 19
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 20
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 21
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 22
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 23
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 24
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 25
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 26
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 27
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 28
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 29
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 30
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 31
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 32
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 33
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 34
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 35
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 36
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 37
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 38
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 39
Contabilitatea și tehnologiile informaționale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Tehnologiile Informationale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Implicațiile Utilizării Tehnologiilor Informaționale asupra Contabilității

INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni...

Proiecte economice - sistemul informațional al contabilității generale la firma Iasitex SA Iași

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A ORGANIZATIEI 1.1 Prezentarea agentului economic S.C. "IASITEX" S.A. a. Denumire: IASITEX, societate pe...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Proiectarea unui sistem informatic pentru un depozit de materiale de construcții

1. Situatia existenta privind managementul firmei Societatea comerciala S.C. Varga Construct S.R.L. are ca obiect principal de activitate comertul...

Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă

Cuvinte Cheie Tehnologii informationale, impact, financiar-contabil, firma, sisteme informatice integrate, implementare sisteme informatice, TI,...

Ai nevoie de altceva?