Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă

Referat
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5422
Mărime: 146.67KB (arhivat)
Publicat de: Patricia Cojocariu
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.univ. dr. Lupaşc Adrian
UNIVERSITATEA “DUNAREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERII, SPECIALIZAREA: SISTEME INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR

Cuprins

 1. Cuvinte Cheie 1
 2. Intorducere
 3. 1. Tehnologii pentru automatizarea ciclului de prelucrare a datelor în analiza finaciar contabilă 4
 4. 1.1. Schimbul electronic de date 5
 5. 1.2. Recunoaşterea optică a caracterelor 5
 6. 1.3. 1.3.1 Prezentarea unui sistem integrat de gestiune (ERP) 6
 7. 1.3.2 Viitorul ERP 8
 8. 1.4. Ulilizarea Standartului XBRL - o tehnologie cheie în raţionalizarea raportării financiar contabile 8
 9. 1.4.1 Viitorul XBRL 10
 10. Concluzii 11

Extras din referat

Cuvinte Cheie

Tehnologii informationale, impact, financiar-contabil, firma, sisteme informatice integrate, implementare sisteme informatice, TI, ICT, NTI, EDI, CRM , SCM , BI, ERP,XBRL.

Intorducere

Unul dintre factorii care influenţează evoluţia societăţii informaţionale este integrarea de tehnologiile informaţionale.

Prin fuziunea informaticii cu telecomunicaţiile, birotica, robotica s-a realizat un conglomerat de industrii şi servicii cunoscute sub numele de tehnologie informaţională-TI (Information Technology) sau după alţi autori tehnologie informaţională şi de comunicaţii (Information and Communication Technology - ICT) sau noile tehnologii informaţionale (New Information Technology - NTI).

Astăzi este recunoscută de toată lumea importanţa deosebită pe care o are informaţia în dezvoltarea economică şi socială. Pentru a deveni utilă în orice domeniu de activitate, informaţia trebuie colectată, stocată, prelucrată şi transmisă celor care au nevoie. Aici intervin tehnologiile informaţionale care au înregistrat în ultimele decenii progrese remarcabile, greu de controlat şi care au provocat profunde transformări la nivelul societăţii, al organizaţiilor şi al indivizilor. Utilizarea tehnologiei informaţionale ameliorează oportunităţile în valorificarea informaţiei şi determină apariţia a noi abordări cu privire la ce este o organizaţie şi cum se comportă aceasta.

Într-adevăr, tehnologia informaţională reprezintă cea mai importantă pârghie în realizarea schimbării în analiza financiar-contabila, ea însă este completată de factorii organizaţionali, cum ar fi cultura organizaţională (este necesară o cultură care să fie dinamică şi să încurajeze iniţiativa şi inovarea) şi structura organizatorică (structura trebuie să permită coordonarea şi colaborarea interfuncţională), precum şi de resursele umane (aceasta implică instruirea, motivarea, evaluarea şi compensarea personalului).

Tehnologiile informaţionale oferă noi soluţii în domeniul comunicaţiilor, hardware, software, precum şi în reproiectarea proceselor economice în întreprinderi.

Progresele înregistrate în domeniul TI, impactul pe care acestea îl au asupra diferitelor domenii de activitate, perioada lungă de timp scursă de la începuturile informatizării contabilităţii şi experienţa acumulată în domeniu ne determină să formulăm o întrebare: Este momentul să se încerce adaptarea contabilităţii la TI, şi la informatică în special- Această întrebare pare cu atât mai cu cât justificată, până în prezent, relaţia dintre contabilitate şi informatică a fost una de influenţare într-un singur sens: informatica s-a adaptat la contabilitate. Dezvoltarea sistemelor informatice contabile s-a limitat la informatizarea procedurilor contabile, fără să se producă vreo modificare a lor, sau oricum vreuna esenţială. S-au obţinut avantaje considerabile în ce priveşte viteza de prelucrare şi corectitudinea prelucrărilor, diminuarea costurilor şi prelucrea informaţiei necesare.

Informatica va determina o transformare totală a contabilităţii, nu doar pentru că procedura va fi modificată, ci pentru ca ea va înceta să mai fie o funcţie autonomă a întreprinderii, pentru a fi integrată într-un sistem general de prelucrare a informaţiilor. Demersul analizei impactului TI asupra domeniului contabilităţii trebuie să pornească de la rolul contabilităţii. Direcţiile de dezvoltare a contabilităţii derivă din studiul obiectivului contabilităţii şi presupune analiza principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor contabile ce duc la atingerea obiectivului propus.

Integrarea tehnologiilor financiar contabile urmareste de fat, în contextul evolutie sistemelor informaţionale şi studiul în contabiliate, urmăreste trei aspecte:

- contabilitatea ca instrument de descriere şi modelare a întreprinderii- identificarea direcţiilor de evoluţie ce se manifestă în cadrul întreprinderii moderne şi a lumii afacerilor în general.

- contabilitatea ca sistem de prelucrare a informaţiilor necesare modelării întreprinderii.

- contabilitatea ca practică socială într-o reţea de restricţii reglementate.

Tehnologiile informaţionale prezintă anumite particularităţi:

- Sunt tehnologii multiforme care se pot adapta majorităţii activităţilor umane. Tehnologia informatică s-a pulverizat într-o multitudine de activităţi, ramuri industriale şi servicii, mărindu-şi considerabil portofoliul de aplicaţii;

- Sunt tehnologii complexe în care serviciile ocupă o parte considerabilă. Prin utilizarea acestora în cadrul unei organizaţii, specialiştii interni sau externi recurg foarte des la serviciile de asistenţă. Acest lucru se întâmplă mai ales în faza de implementare, decât în faza operaţională. Nevoile întreprinderilor şi ale indivizilor se schimbă, tehnologia progresează şi câmpul de aplicare a tehnologiilor informaţionale se lărgeşte continuu. În cazul achiziţionării unui produs complex, orice cumpărător sau utilizator IT trebuie să se informeze pentru a înţelege tendinţele şi presiunile la care trebuie să facă faţă;

Preview document

Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 1
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 2
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 3
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 4
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 5
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 6
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 7
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 8
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 9
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 10
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 11
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 12
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 13
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 14
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 15
Integrarea Tehnologiilor în Analiza Financiar Contabilă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Integrarea Tehnologiilor in Analiza Financiar Contabila
  • Doc1Integrarea Tehnologiilor Informationale in Analiza Financiar Contabila.doc
  • Proiect Foaie TILU.doc

Alții au mai descărcat și

Forme și Metode de Control Financiar

CAPITOLUL 1 DEFINIREA, CLASIFICAREA, SFERA DE ACŢIUNE, OBIECTIVELE ŞI FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul financiar se defineşte ca fiind...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul informației contabile în managementul modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Introducere Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor...

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Noi tendințe în domeniul tehnologiei logistice - softuri ERP de logistică

INTRODUCERE In cursul ultimelor decenii, specialistii in domeniul marketingului au utilizat diversi termeni pentru a descrie fluxul fizic al...

Primăria Vânători-Neamț la standarde europene

I. CONCEPEREA PROIECTULUI În prezent, la nivelul primariei majoritatea activitatilor se desfasoara manual, pe suport de hârtie, necesitând un mare...

Modele autohtone de predicție a riscului de faliment - modelele Bailesteanu și Ivonciu, Anghel

Capitolul 1: Consideraţii generale privind riscul riscul de faliment 1.1 Definirea conceptului de risc Noţiunea de risc nu are semnificaţie...

Sisteme Informatice Integrate pentru Managementul Afacerilor

Integrarea aplicaţiilor informatice este o activitate ce reuneşte oameni, echipamente, programe, dar şi practici manageriale. Integrarea...

Ai nevoie de altceva?