Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 16107
Mărime: 661.44KB (arhivat)
Publicat de: Marius M.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAP. I: ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI DE GESTIUNE 4
 3. 1.1 CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTABILITATEA DE GESTIUNE 4
 4. 1.2 CONTABILITATEA FINANCIARĂ ÎN ROMÂNIA 10
 5. 1.2.1 Obiectul şi metoda contabilităţii 10
 6. 1.2.2 Organizarea şi conducerea contabilităţii în România 12
 7. 1.3 CONTABILITATEA DE GESTIUNE 15
 8. 1.3.1 Funcţiile contabilităţii de gestiune 17
 9. 1.3.2 Organizarea contabilităţii de gestiune 19
 10. 1.3.3 Sistemul de conturi a contabilităţii de gestiune 21
 11. CAP. II: PREZENTAREA S.C. OLIN FOODS S.R.L. 29
 12. 2.1 ORGANIGRAMA S.C. OLIN FOODS S.R.L 29
 13. 2.2 STRUCTURA FUNCŢIONALĂ 31
 14. 2.3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 31
 15. 2.4 PRODUCŢIA PREVIZIONATĂ LA S.C. OLIN FOODS S.R.L. 32
 16. CAP. III: STUDIUL DE CAZ ÎN CADRUL “S.C. OLIN FOODS S.R.L.’’ 34
 17. 3.1. PREZENTAREA PROCEDEULUI DE CATERING 34
 18. 3.2 CALCULUL COSTULUI UNITAR AL FIECĂRUI PREPARAT 38
 19. 3.3 MONOGRAFII CONTABILE LA S.C. OLIN FOODS S.R.L. 44
 20. CAP. IV: DESCRIERE PROGRAM CONTABIL WINMENTOR 53
 21. CONCLUZII SI PROPUNERI 66
 22. BIBLIOGRAFIE 68

Extras din licență

INTRODUCERE

Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia contabilă dintr-o intreprindere se poate clasifica în două mari categorii: informaţie contabilă financiară şi informaţie contabilă de gestiune.

Informaţia contabilă financiară este destinată utilizatorilor externi, cum sunt investitorii, salariaţii, creditorii, guvernul sau publicul larg şi este desemnată prin rapoartele financiare de sinteză sau, pe scurt, rapoartele financiare. Anual, administratorii întreprinderilor trebuie să întocmească un set de rapoarte financiare în formă standardizată, compus din: bilanţ, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul capitalului propriu, raportul privind fluxul mijloacelor băneşti, politica de contabilitate şi note explicative la acestea.

Informaţia contabilă de gestiune este destinată utilizatorilor interni, respectiv conducerii întreprinderii. Această informaţie este nestandardizată, adesea ne monetară, şi cuprinde informaţii privind costul unitar al produselor, comportamentul costurilor relativ la volumul activităţii sau profitabilitatea pe produs. Rapoartele sunt înaintate conducerii la intervale de timp scurte, lunar, săptămânal sau zilnic - şi se circumscriu unor subdiviziuni ale întreprinderii, numite centre de responsabilitate sau de profit.

Spre deosebire de contabilitatea financiară care se organizează pe baza actelor normative şi legislative în vigoare, contabilitatea de gestiune funcţionează pe baza unor reguli stabilite de întreprindere, conform propriilor nevoi. Faptul separării contabilităţii în financiară şi de gestiune nu denotă că la întreprindere există două contabilităţi şi diverse registre de evidenţă. La întreprindere funcţionează un singur sistem contabil, însă el este construit în aşa fel, încât prin regruparea datelor iniţiale tuturor utilizatorilor să le fie pusă la dispoziţie acea informaţie, care îi va ajuta să ia decizii corecte.

Lucrarea este structurată pe trei capitole cuprinzând aspecte teoretice şi practice legate de contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune.

În capitolul 1 intitulat ,,Aspecte teoretice privind contabilitatea financiară şi de gestiune” am prezentat succint aspecte teoretice privind obiectivele, funcţiile şi organizarea contabilităţii de gestiune.

Societatea utilizată ca şi exemplu în cadrul acestei lucrări este S.C. OLIN FOODS S.R.L. din Braşov, care are ca obiect principal de activitate activităţi specifice pentru restaurante şi alimentaţie publică. Mai multe detalii se găsesc în conţinutul capitolului 2, intitulat „Prezentarea S.C. OLIN FOODS S.R.L.

Cel de-al treilea capitol, „Studiul de caz în cadrul S.C. OLIN FOODS S.R.L.” reprezintă punctul culminant al lucrării, conţinutul acestuia fiind alcătuit din prezentarea procedeului de catering al societăţii, apoi implementarea acestuia în departamentul financiar.

Lipsa de timp din zilele noastre, conduce la alegerea de a simplifica şi diminua anumite etape din viaţa noastră, una dintre acestea fiind petrecerea timpului în bucătărie pentru a găti, fapt pentru care cel puţin 10 % din populaţia activă, preferă modalitatea de a comanda mâncarea, atât la servici cât şi seara acasă, pentru a se putea dedica altor activităţi. Acest lucru aduce beneficii de ambele părţi atât pentru populaţia activă deoarece economiseşte timp, cât şi pentru firmele de catering.

Am ales această temă deoarece în lucrarea de faţă ne propunem să relevăm modul concret în care o firmă prestatoare de servicii, din sectorul alimentaţiei publice, din restaurante, a patruns şi s-a menţinut în cadrul unei pieţe cu o concurenţă foarte puternică şi mai mult de atât, a găsit resursele necesare extinderii afacerii, dezvoltând ideea de servire prin catering, idee menită să atragă şi să satisfacă în condiţii superioare nevoile şi dorinţele clienţilor actuali şi viitori, prin preocuparea permanentă pentru creşterea, diversificarea şi îmbunatăţirea calităţii ofertei de produse şi servicii.

CAP. I: ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI DE GESTIUNE

Ca disciplină ştiinţifică cu statut propriu în familia ştiinţelor sociale, contabilitatea are un obiect propriu, o metodă proprie, descoperă legi şi stabileşte legităţi şi dispune de un vocabular ce îi aparţine. Pentru grupul de fapte şi de fenomene de care se ocupă şi pe care le interpretează ca ştiinţă, ea asigură o condensare de cunoştiinţe, o explicare cauzală a faptelor şi fenomenelor cercetate precum şi prevederea viitorului curs al acestora. Contabilitatea nu este un ,,scop în sine” ci atunci când demersul fixat de ştiinţa contabilităţii se circumscrie universului mişcărilor de valori exprimabile în bani şi a raporturilor economico-juridicecare generează decontări băneşti aparţinând unei entităţi economico-sociale date şi într-o anumită perioadă de timp ea reprezintă un sistem informaţional care cunatifică, prelucrează şi comunică ,,informaţii financiare” despre acea entitate economică .

În cadrul acestui sistem informaţional pot fi făcute distincţii între două sectoare. Unul este contabilitatea financiară iar cel de-al doilea contabilitatea de gestiune.

1.1 CONTABILITATEA FINANCIARĂ ŞI CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Contabilitatea este un limbaj specific de vehiculare a informaţiilor, limbaj care descrie evenimente cuantificate în unităţi monetare. Contabilitatea este un sistem de organizare, codificare şi transmitere a infomaţiilor descriptive. Limbajul contabil nu este exhaustive deoarece informaţiile pe care le formulează şi comunică sunt private cu prudenţă putând creea doar o imagine parţială asupra vieţii unei entităţi.

Preview document

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 1
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 2
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 3
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 4
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 5
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 6
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 7
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 8
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 9
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 10
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 11
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 12
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 13
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 14
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 15
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 16
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 17
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 18
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 19
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 20
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 21
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 22
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 23
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 24
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 25
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 26
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 27
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 28
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 29
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 30
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 31
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 32
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 33
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 34
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 35
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 36
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 37
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 38
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 39
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 40
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 41
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 42
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 43
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 44
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 45
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 46
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 47
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 48
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 49
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 50
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 51
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 52
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 53
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 54
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 55
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 56
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 57
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 58
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 59
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 60
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 61
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 62
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 63
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 64
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 65
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 66
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 67
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 68
Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Financiara si de Gestiune cu Aplicatie in Restaurante.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Gestiunea și contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Gestiunea Resurselor

CAP. 1 PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE Denumire unitate: SC REMRO DROBETA SRL Adresa: str. Calea Tîrgu Jiului, nr. Km5, localitatea...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

“Toată lumea socoteşte fie pentru a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de vacanţă...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Te-ar putea interesa și

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Argument Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem...

Implicațiile Utilizării Tehnologiilor Informaționale asupra Contabilității

INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Performanța ambientală în structurile de primire turistică. aplicație practică la Motelul Casa Arcașului, Târgu Neamț

Introducere “Turismul este un fenomen economico-social ce a înregistrat o dinamică deosebită în secolul al XX-lea, şi s-a transformat într-o...

Sisteme Informatice Financiar - Contabile Comparate. Prezentare Program - CIEL

Introducere: Un program de evidenta contabila de ultimă generatie este CIEL Contabilitate, atat prin flexibilitatea optiunilor sale cat si prin...

Contabilitatea în condițiile revoluției microinformației

CAPITOLUL I EVOLUŢIA SOCIETĂŢII OMENEŞTI ÎN DEBUT DE SECOL XXI O nouă societate s-a născut şi tinde să devină parte integrantă din viaţa noastră....

Sisteme informaționale integrate

ANALIZA COMPARATIVA A PRODUSELOR ERP EXPERT X5 SI KEY SOFT ERP 1. Descrierea generala a celor 2 produse EXPERT Software este un grup...

Ai nevoie de altceva?