Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16948
Mărime: 247.82KB (arhivat)
Publicat de: Petru S.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Capitolul I: Rolul băncilor centrale in asigurarea stabilitaţi sectorului banca 2
 2. 1.1Funcţii şi responsabilităţi ale băncilor centrale 2
 3. 1.2 Instrumente stabilizatoare ale Băncii Centrale 4
 4. 1.2.1 Operaţiunile de open-market 4
 5. 1.3 Forme de manifestare a supravegherii bancare 16
 6. 1.4 Necesitatea cooperării ȋn domeniul supravegherii financiar-bancare 21
 7. Capitolul II Ȋmbunătaţirea activitaţii de supraveghere bancara 23
 8. 2.1 Supravegherea consolidata versus supravegherea unificata 24
 9. 2.2 Conţinutul acordului Basel şi necesitatea revizuirii sale 25
 10. 2.3 Noul acord Basel III şi implicaţii asupra stabilitătţi financiare 32
 11. Capitolul III Analiza supravecherii bancare realizată de BNR 36
 12. 3. 1 Evoluţia activităţii de supraveghere bancară realizată de BNR 36
 13. 3.2 Analiza indicatorilor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar romȃnesc 41
 14. Concluzii 50
 15. Bibliografie 53

Extras din licență

Capitolul I: Rolul băncilor centrale in asigurarea stabilitaţi sectorului banca

1.1Funcţii şi responsabilităţi ale băncilor centrale

Funcţiile reprezentative ale băncilor centrale ȋn sens restrȃns prezinta diferenţe ca număr şi abordare atȃt in plan ştiinţific, de la un autor la altu cȃt şi ȋn practică de la o bancă centrală la alta. Funcţiile băncii centrale au fost abordate pe parcursul anilor, odată cu schimbările intervenite ȋn mediul economic, astfel banca centrală caştigȃnd un rol important in economie. Prin noţiunea de funcţie se percepe menirea socială a unei categorii, care semnifică mijlocirea unor procese care nu se pot realiza suficent in absenţa sa. In prealabil mai reiese un rol important al acestei categorii pentru a exprima efectele obtenabile si eforturile pe seama indeplinirii acestei funcţii. Din perspectiva obiectivă noţiunea de funcţie se efectueaza ȋn urma exercitării unei sarcini/atribuţii. Aceste din urmă sunt desemnate si stabilite prin anumite reglementari.In situatia băncii centrale acestea sunt prevăzute în statut sau în alte acte normative care se refera la activitatea sa.

Pe plan stiinţific dar și în cel practic se trece de la noţiunea de funcţie cu cea de atribuţie sau rol. Din pricina acestor suprapuneri ar trebui să se realizeze o delimitare ȋntre cele două noţiuni cea de funcţie şi de atribuţie. Aşadar ȋn cazul băncii centrale, funcţiile dominate de aceasta au caracter obiectiv deoarece existenţa lor este iminentă şi necesar pentru economie. În mediul economic manifestarea funcţilor atribuite băncii centrale sunt de o importanţă deosebita, căci fara acestea economia nu poate funcţiona.Un exemplu care să ȋntarească aceasta idee ar fi faptul ca existenţa banilor este o caracteristică esenţeală a societaţii economice actuale,ȋntrucȃt ȋntreaga economie nu ar funcţiona fără exprimarea funcţiei de creditare sau de emisiune.

"Funcţiile băncilor centrale s-a realizat de-a lungul istoriei şi ȋnaintea apariţilor primelor bănci centrale veritabile,fiind independente de alte instituţii care in acest fel jucau in mod parţeal o serie din rolurile actuale ale băncilor centrale fara a exista in mod obligatoriu cunostinţa unei bănci ". Ȋsusirea subiectivă a atribuţilor atribuite băncii centrale,sunt acele sarcini care i-au fost convertite. Eficenţa pentru a evidenţa funcţiile care sunt specifice băncii centrale,depinde in mare parte de de obiectivele stabilite, numarul acestora,si de felul in care banca centrala a actionat in plan operational.

Ȋn cele ce urmeaza, prezint opinii ale unor autori cu privire la funcţiile, rolu specific şi atribuţi atribuite băncilor centrale (tabelul nr1).

Tabelul nr 1: Abordari in literatura de specialitate privind funcţiile si atributoor băncile centrale

Turiluc şi Cocriş

(funcţii) • emisiunea de moneda necesara circulaţiei;

• realizeaza execuţia de casa a bugetului de stat şi este bancă a guvernelor;

Kiriţescu

(atribuţii) • influenţarea directa şi indirecta a volumului şi costului creditului ȋn ţara respectiva;

• emisiunea banilor de credit;

• acordarea de ȋmprumuturi statului şi pastrarea tezaurului de stat;

Dardac şi Barbu

(funcţii) • funcţia de emisiune;

• funcţia de bancă a băncilor;

• funcţia de centru valutar şi de gestionare a rezervelor valutare;

Funcţile de baza ale băncilor centrale sunt urmatoarele:

• "colaborează cu guvernul in elaborarea politicilor economice fiind responsabilă cu politica monetară;

• administrează cantitatea de numerar in economie-prin această funcţie banca centrală are menirea de a asigura cantitatea de bancnote si monede metalice necesare circulaţiei in economie;

• confiscă şi scoate din economie bancnotele si monedele contrafacute;

• defineşte unitatea monetara naţională,valoarea nominală a acesteia;

• conducerea politicii monetare-funcţia primordială a băncii centrale prin care acesta isi duce la ȋndeplinirea obiectivelor propuse;

• manevrează rata dobanzii de referinţa,precum şi alte taxe aplicate băncilor pentru diverse servicii;

• stabileşte restricţii cantitative pentru operaţiunile bancre" La rȃndul lor băncile centrale pe langă funcţile de bază prezentate mai ȋndeplinesc şi urmatoarele responsabilităţi:

• redactează şi aplică politicile monetare şi de curs de schimb;

• este responsabilă de autoritatea şi reglementarea supravegherii prudenţeale a instituţilor de credit;

• procură rezervele internaţionale ale ţării;

• elaborează bancnote şi monede ca mijloc de plată;

• este responsabilă de stabilirea sistemului valutar şi urmarirea respectarii acestuia;

1.2 Instrumente stabilizatoare ale Băncii Centrale

1.2.1 Operaţiunile de open-market

Operaţiunile de open-market sunt ȋn principal, operaţiunile de vȃnzare cumpărare de diferite feluri de creanţe.

Preview document

Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 1
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 2
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 3
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 4
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 5
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 6
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 7
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 8
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 9
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 10
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 11
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 12
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 13
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 14
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 15
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 16
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 17
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 18
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 19
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 20
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 21
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 22
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 23
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 24
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 25
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 26
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 27
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 28
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 29
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 30
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 31
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 32
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 33
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 34
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 35
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 36
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 37
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 38
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 39
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 40
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 41
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 42
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 43
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 44
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 45
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 46
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 47
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 48
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 49
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 50
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 51
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 52
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 53
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 54
Rolul băncilor și analiza supravegherii bancare - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Rolul Bancilor si Analiza Supravegherii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Studiu de marketing în domeniul serviciilor bancare

CAP. I - Serviciile bancare și comportamentul bancar Un rol determinant în cadrul economiei îl are sistemul bancar, prin instituțiile sale, prin...

Supravegherea Bancară - Obiectiv Important al Băncilor Centrale

Introducere Am ales această temă deoarece resursele bancare au reprezentat o curiozitate pentru mine dar și organizarea funcționalitatea băncilor...

Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Aspectul Stabilizării și Sporirii Siguranței Funcționării Sistemului Bancar al Republicii Moldova în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Stabilitatea şi siguranţa sistemului bancar reprezintă o importanţă majoră pentru protejarea...

Sistemul Uniform de Rating Bancar - CAAMPL

CAPITOLUL 1. PREZENTARE GENERALĂ Rolul major al autorităţii de supraveghere este acela de a preveni riscul sistemic prin promovarea unei...

Rating-ul Bancar și Supravegherea Prudentiala

Capitolul I - Rating-ul financiar 1.1. Concept – funcţii, caracteristici Ratingul este un cuvânt a cărui traducere literală semnifică...

Supravegherea bancară în UE

1.Supravegherea bancară în Uniunea Europeană 1.1 Supravegherea bancară: generalităţi, concept şi obiective Supravegherea prudenţială bancară...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană Cap.1 Concepte generale privind supravegherea bancara Situaţia economicâ a unei ţari, precum şi...

Ratingul - Instrument de Consolidare a Supravegherii Prudențiale

INTRODUCERE Pentru prevenirea declanşării şi manifestării crizelor bancare sau a altor evenimente neprevăzute în cadrul sistemului bancar, băncile...

Supravegherea Bancară în UE

Cap. 1 SUPREVEGHEREA BANCARA 1.1 Caracterizare generala Supravegherea bancara semnifica activitatea prin care se asigura controlul si urmarirea...

Supravegherea bancară și rolul său în asigurarea stabilității financiare

1.1. Funcții și responsabilități ale băncilor centrale Banca centrală este instituția responsabilă de conducerea politicii monetare a unei țări,...

Ai nevoie de altceva?