Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 19311
Mărime: 547.32KB (arhivat)
Publicat de: Mariana V.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doinița Ariton

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap.I - Abordări teoretice privind analiza situaţiei financiare la o societate comercială
 3. 1.1. Surse informaţionale folosite în analiza financiară
 4. 1.2. Studiul ratelor – elemente esenţiale pentru analiza situaţiei financiare
 5. 1.3. Ratele de structură a bilanţului contabil
 6. 1.3.1. Ratele privind structura activului
 7. 1.3.2. Ratele privind structura pasivului
 8. 1.4. Ratele de gestiune
 9. 1.5. Rate de echilibru financiar
 10. 1.5.1. Ratele de lichiditate sau de trezorerie
 11. 1.5.2. Ratele fondului de rulment. Indicatori
 12. 1.6. Ratele de rentabilitate
 13. Cap. II - Prezentarea rezultatelor analizei financiare efectuate la S.C. „AUTOSERV” SA ONEŞTI
 14. 2.1. Prezentarea generală a S. C. „AUTOSERV” S. A. Oneşti
 15. 2.2. Organizarea activităţii financiare şi principalele atribuţii ale
 16. compartimentului financiar
 17. Cap. III Analiza situaţiei financiare a societăţii comerciale„ AUTOSERV” S.A. Oneşti
 18. 3.1.Situaţiei financiare a societăţii comerciale„ AUTOSERV” S.A. Oneşti
 19. 3.1.1.Ratele de structură ale bilanţului
 20. 3.1.2.Ratele de structură ale pasivului
 21. 3.1.3.Ratele de gestiune
 22. 3.1.4.Ratele de echilibru financiar
 23. 3.1.5.Ratele de rentabilitate
 24. 3.2. Puncte tari şi puncte slabe rezultate din analiza financiară la S.C.
 25. ”AUTOSERV” S.A. Oneşti
 26. Concluzii şi propuneri
 27. Bibliografie

Extras din licență

INTRODUCERE

Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile economico-financiare ale întreprinderii. În acest sens sistemul informaţional, ca “ansamblu de metode, proceduri şi mijloace folosite pentru culegerea, transmiterea şi prelucrarea datelor, analiza, păstrarea, difuzarea şi valorificarea informaţiilor şi cunoştinţelor” are un rol de importanţă fundamentală.

În literatura economică românească definiţia unanim acceptată pentru sistemul informaţional este de ansamblu al metodelor, procedeelor şi mijloacelor utilizate în culegerea, stocarea, prelucrarea, analiza şi transmiterea datelor pentru fundamentarea deciziilor la toate nivelurile unei întreprinderi.

Orice activitate economică a firmei trebuie abordată şi din perspectiva implicaţiilor financiare, deoarece a prevedea şi proiecta mijloace financiare pentru activităţi sau operaţiuni care încă nu se cunosc cu certitudine de către decident, însă pentru care acesta se pregăteşte, devine o necesitate şi căutarea acestor mijloace o responsabilitate a managementului financiar. Rapida intervenţie a decidentului în domeniul financiar este posibilă numai dacă resursele necesare au fost definite, determinate şi degajate. Aceasta presupune analiza situaţiei financiare şi a indicatorilor de rentabilitate care susţin deciziile manageriale.

Lucrarea „Analiza situaţiei financiare a unei întreprinderi”. Studiu de caz la SC „AUTOSERV” SA Oneşti cuprinde două capitole care tratează problematica analiza situaţiei financiare din punct de vedere teoretic şi practic.

Capitolul I abordează din punct de vedere teoretic conţinutul şi indicatorii de apreciere a situaţiei unei societăţi comerciale pe baza datelor bilanţiere, urmărind modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare al întreprinderii şi pe baza lor luarea în perspectivă a unor decizii la nivelul unui management financiar-contabil performant.

În capitolul al II-lea este prezentată societatea comercială ,,Autoserv”S.A.

Capitolul al III-lea concretizează într-un studiu de caz analiza situaţiei financiare la SC „AUTOSERV” SA Oneşti prin care sunt scoase în evidenţă punctele tari şi punctele slabe ale activitităţii financiar-economice şi pe această bază fundamentarea unor propuneri de îmbunătăţire a activităţii societăţii comerciale pentru a face faţă pieţei concurenţiale.

Lucrarea, prin concluziile şi propunerile pertinente, scoate în evidenţă demersul ştiinţifico - teoretic şi practic al analizei financiar-economice la societatea comercială în cauză, determinând astfel managementul întreprinderii spre noi strategii şi noi decizii care să contribuie la creşterea competitivităţii societăţii comerciale.

CAPITOLUL I

ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ANALIZA SITUAŢIEI FINANCIARE

LA O SOCIETATE COMERCIALĂ

1.1.Surse informaţionale folosite în analiza financiară

În vederea formulării unor aprecieri pertinente referitoare la situaţia unui agent economic, la nivelul şi la calitatea performanţelor sale, la gradul de risc într-un mediu concurenţial extrem de dinamic este necesară utilizarea analizei economico - financiare; aceasta constă în folosirea unui ansamblu de concepte, tehnici, instrumente pentru a trata informaţiile financiare în vederea evaluării situaţiei financiare curente a întreprinderii.

Prin conţinutul său, analiza economico-financiară presupune cunoaşterea modului în care funcţionează întreprinderea ca sistem şi stabilirea direcţiilor de acţiune asupra acestuia pentru a-l regla în concordanţă cu obiectivele stabilite de principalii săi decidenţi. Pentru a realiza o astfel de cunoaştere, este necesar un sistem de informaţii care să reflecte complex stările funcţionării sistemului.

Instrumentele de bază pentru analiza situaţiei financiare a unei societăţi comerciale sunt datele rezultate din documentele contabile de sinteză (bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificării capitalului propriu, politicile şi notele explicative).

Analiza financiară ca atare nu se limitează, însă, la folosirea informaţiilor din documentele contabile în starea lor brută. Acestea sunt prelucrate, retratate şi transformate în vederea obţinerii unor informaţii pertinente, în măsură să satisfacă nevoile şi obiectivele analizei financiare.

Trecerea de la informaţia contabilă la cea utilizată de analiză este o etapă necesară impusă de vocaţia diferită a celor două activităţi. Astfel, vocaţia esenţială a contabilităţii este de a constata o stare de fapt, pe când cea a analizei financiare este de a formula o apreciere asupra performanţelor întreprinderii analizate.

Spre deosebire de contabilitate, care urmăreşte respectarea unor reguli şi principii stricte, preocuparea prioritară a analizei financiare este pertinenţa judecăţilor de valoare pe care le enunţă.

Preview document

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 1
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 2
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 3
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 4
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 5
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 6
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 7
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 8
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 9
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 10
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 11
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 12
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 13
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 14
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 15
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 16
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 17
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 18
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 19
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 20
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 21
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 22
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 23
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 24
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 25
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 26
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 27
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 28
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 29
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 30
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 31
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 32
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 33
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 34
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 35
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 36
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 37
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 38
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 39
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 40
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 41
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 42
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 43
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 44
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 45
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 46
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 47
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 48
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 49
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 50
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 51
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 52
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 53
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 54
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 55
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 56
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 57
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 58
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 59
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 60
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 61
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 62
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 63
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 64
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 65
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 66
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 67
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 68
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 69
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 70
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 71
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 72
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 73
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 74
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 75
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 76
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 77
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 78
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 79
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 80
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 81
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 82
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 83
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 84
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 85
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 86
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 87
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 88
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 89
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 90
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 91
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 92
Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Analiza Situatiei Financiare la o Societate Comerciala
  • CONTINUT.doc
  • ~$OPERTA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Poziției Financiare la SC OMV Petrom SA

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să evidenţieze modul în care informaţiile relevate de situaţiile financiare sunt prezentate şi...

Analiza și prognoza indicatoriilor economici - indicatorii de echilibru financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Prezentarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Red Systems S.A.

1.1.Obiectul de activitate În data de 28 august 2000, prin actul constitutiv al Soc. Com. RED SYSTEMS SA, cei 72 de acţionari prin încheierea de...

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

INTRODUCERE Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se...

Analiză economică și financiară la SC Fiabil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA A S.C. FIABIL S.A. 1.1. Scurt istoric Fabrica de anvelope din Bistrita are o vechime de 22 de ani fiind...

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Analiza functional-patrimonială a bilanțului contabil

ÎNTRODUCERE În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o serie de probleme care vizeaza...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Analiza Resurselor și Plasamentelor la Raiffeisen Bank SA

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Studiul cursului acțiunilor SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea la Bursa de Valori București

STUDIUL CURSULUI ACTIUNILOR S.C.OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI I. Prezentarea generala a Societatii Comerciale OLTCHIM S.A....

Plan de Afaceri - SC Karma SRL

Sumarul planului de afaceri SC KARMA SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, ce are ca obiect de activitate productia,...

Metode de îmbunătățire a activității societății comerciale Onix Service Auto SRL

Capitolul I Notiuni generale despre întreprinderile mici si mijlocii 1.1 Notiunea de întreprindere mica si mijlocie România, la ora actuala,...

Raport de Evaluare SC Contor Group SRL Arad

TITLUL I. SINTEZA EVALUARII 1. OBIECTUL EVALUARII – partile sociale ale SC Contor Group SRL Arad 2. SCOPUL EVALUARII - estimarea valorii de piata...

Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare...

Ai nevoie de altceva?