Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 224 în total
Cuvinte : 33860
Mărime: 139.03KB (arhivat)
Publicat de: Mihail Ciocan
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. I — Metodologiile si principiile de acordare a creditelor de trezorerie si previziunea de trezorerie.
 2. 1.1 Planificarea actiunilor pentru obtinerea creditului
 3. 1.2 Garantii la credit
 4. 1.3 Pasi in obtinerea creditelor
 5. 1.3.1 Selectarea creditului
 6. 1.3.2 Contactarea unui bancher
 7. 1.3.3 Solicitarea unui credit
 8. 1.3.4 Procesul de evoluare
 9. 1.3.5 Procesul de analiza
 10. 1.3.6 Decizia de creditare
 11. 1.3.7 Negocierea contractului de creditare
 12. 1.3.8 Refuzul bancii
 13. 1.4 Previziunea trezoreriei
 14. 1.4.1 Notiunea de trezorerie
 15. 1.4.2 Bugetul de trezorerie
 16. 1.4.3 Elaborarea bugetului de trezorerie
 17. 1.4.4 Functiile, organizarea si sarcinile trezoreriei
 18. 1.4.5 Dimensionarea trezoreriei
 19. Capitolul II — Categoriile de credite de trezorerie si metode de stabilire a soldului de trezorerie.
 20. 2.1 Creditele pe termen scurt — sursa de acoperire a activelor circulante
 21. 2.2 Categorii de credite pe termen scurt
 22. 2.2.1 Credite de trezorerie
 23. 2.2.2 Credite de mobilizare
 24. 2.2.3 Credite de prefinantare
 25. II
 26. 2.3 Metode de stabilire a soldului de trezorerie
 27. 2.3.1 Metoda “incasari - plati” si metoda “surse —necesar”
 28. 2.3.2 Alegerea si negocierea creditelor de trezorerie
 29. Capitolul III — Trezoreria neta. CASH-FLOW-UL actionarilor, costul creditelor de trezorerie.
 30. 3.1 Definirea trezoreriei nete
 31. 3.2 Fluxul de trezorerie in intreprindere
 32. 3.2.1 Analiza diagnostic a situatiei financiare a societatilor comerciale
 33. 3.2.2 Analiza diagnostic in intreprindere
 34. 3.3 Costul creditelor de trezorerie si modalitati de calcul ale acestora.
 35. 3.3.1 Elemente pentru fundamentarea costului creditelor si de clasificare a clientilor bancii
 36. 3.3.2 Rata de dobanda proportionala si rata de dobanda echivalenta
 37. 3.3.3 Costul creditului de trezorerie si de scont
 38. 3.3.4 Optimizarea costului creditelor pe termen scurt Capitolul IV — Bonitatea intreprinderii, capacitatea de plata, solvabilitatea
 39. si lichiditatea financiara.
 40. 4.1 Aprecierea bonitatii intreprinderii prin capacitatea de plata, lichiditate si solvabilitate.
 41. 4.2 Rate financiare de apreciere a bonitatii intreprinderii privind rentabilitatea si viteza de rotatie a capitolului utilizat.

Extras din proiect

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare ale firmei, astfel incepem definirea acestora, ca find ajutoarele pe termen scurt, cu caracter subiectiv, ce au ca object asigurarea echilibrului

INTRODUCERE

ROLLJL CREDITELOR DE TREZORERIE

IN ASIGLTRAREA SURSELOR DE FINANJARE A ACTIVELOR

CIRCULANTE

Avand in vedere denumirea lucrarii, se impune o prezentare a rolului si importantei creditelor de trezorerie, in asigurarea resurselor de finantare ale firmei, astfel incepem prin definirea acestora, ca find ajutoarele pe termen scurt, Cu caracter subiectiv, cc au ca object asigurarea echilibrului trezoreriei curente a intreprinderii ~i care nu poate fi obtinutä prin mobilizarea creantelor sale comerciale.

Nevoile ce urmeaza a fi acoperite prin creditele de trezorerie, sunt evidentiate prin decalajele existente intreplä~ile ~i incasàrile de exploatare.

Importanta br depinde direct de durata ciclului de fabricatie ~i stocare. Amplitudinea variatiei acestora, este determinata de natura ~i sezonalitatea activitätii, de ritmul mai mult sau mai putin regubat al intràrilor ~i ie~iri1or de fonduri zi de zi, precum ~i de alte fenomene accidentale.

Intreprinderea flu poate, decât in mod exceptional sà echilibreze valoric ~i in timp incasàrile ~i plä~ile sale, trezoreria inregistrând permanent cre~teri sau diminuäri. Analiza previzionalà a mi~càribor fluxuribor, este indispensabilà gestiunii financiare.In aceste situatii, s e impune recurgerea la creditul bancar. El constituie o finantare prioritarà a imobilizàrii conturilor de clienti, care sunt insuficiente pentru toatä scara decalajebor de trezorerie.

Creditul “prin casá” sau in numerar” asigurä realizarea unui avans curent, find foarte simplu de obtinut printr-o tehnicä bancarä operativà.

Creditub “prin casä” este o facilitate cc permite trezoreriei o elasticitate functionalä. El permite intreprinderii sä facä fata decalajebor, pe o duratà foarte scurtà, legate de piata fumizoribor, personaluiui sau regiernentarea impozitelor ~i taxebor.

In anumite situatii intreprinderea inregistreazä o insuficientä de fond de ailment ternporar ~i care este satisfacutä prin creditul bancar structurat pentru ecartul pasager. Este o intentie deliberatà a intreprinderii de a justifica descoperirea lichiditatii sale, frtcând apei la banca sa~

Creditul prin contul de disponibilitàti prezintà pentru intreprindere avantaje ca urrnare a supletei in utiiizare.

Din punct de vedere bancar, acest credit este un risc malt, deoarece este influentat de factori intemi ~i extemi ~s1 anume: cre~terea salariiior, cercetäri infructuoase, vânzári pasagere in pierdere, pierderi de màrfuri insoivabilitatea clientibor etc. Pe de aitä parte ci poate f u~or detumat de ia obiectul sàu.

Dc aceea, atat bancherui cat si banca, acordà o mare atentie utiiizärii creditului amintit.

Preview document

Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 1
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 2
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 3
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 4
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 5
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 6
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 7
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 8
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 9
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 10
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 11
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 12
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 13
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 14
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 15
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 16
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 17
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 18
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 19
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 20
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 21
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 22
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 23
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 24
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 25
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 26
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 27
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 28
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 29
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 30
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 31
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 32
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 33
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 34
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 35
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 36
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 37
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 38
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 39
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 40
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 41
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 42
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 43
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 44
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 45
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 46
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 47
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 48
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 49
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 50
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 51
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 52
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 53
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 54
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 55
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 56
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 57
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 58
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 59
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 60
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 61
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 62
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 63
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 64
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 65
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 66
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 67
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 68
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 69
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 70
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 71
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 72
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 73
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 74
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 75
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 76
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 77
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 78
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 79
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 80
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 81
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 82
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 83
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 84
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 85
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 86
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 87
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 88
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 89
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 90
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 91
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 92
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 93
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 94
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 95
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 96
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 97
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 98
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 99
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 100
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 101
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 102
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 103
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 104
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 105
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 106
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 107
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 108
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 109
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 110
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 111
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 112
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 113
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 114
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 115
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 116
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 117
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 118
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 119
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 120
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 121
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 122
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 123
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 124
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 125
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 126
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 127
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 128
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 129
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 130
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 131
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 132
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 133
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 134
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 135
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 136
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 137
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 138
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 139
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 140
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 141
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 142
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 143
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 144
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 145
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 146
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 147
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 148
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 149
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 150
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 151
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 152
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 153
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 154
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 155
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 156
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 157
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 158
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 159
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 160
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 161
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 162
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 163
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 164
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 165
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 166
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 167
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 168
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 169
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 170
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 171
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 172
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 173
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 174
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 175
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 176
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 177
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 178
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 179
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 180
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 181
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 182
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 183
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 184
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 185
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 186
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 187
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 188
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 189
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 190
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 191
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 192
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 193
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 194
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 195
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 196
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 197
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 198
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 199
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 200
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 201
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 202
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 203
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 204
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 205
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 206
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 207
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 208
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 209
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 210
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 211
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 212
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 213
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 214
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 215
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 216
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 217
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 218
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 219
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 220
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 221
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 222
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 223
Rolul creditelor de trezorerie în asigurarea resurselor de finanțare a activelor circulante - Pagina 224

Conținut arhivă zip

 • Rolul Creditelor de Trezorerie in Asigurarea - Resurselor de Finantare a Activelor Circulante
  • 1.doc
  • 2.doc
  • 3.doc
  • 4.doc

Alții au mai descărcat și

Impactul Politicii de Îndatorare asupra Valorii Întreprinderii

Noile oportunitati de cooperare si schimburi internationale, ultimele realizari ale stiintei si tehnologiei, paleta din ce în ce mai larga a...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Analiza financiară a unui proiect de investiții

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Politici Bugetare

1.Contextul macroeconomic Pentru a studia cresterea economica avem nevoie de o disciplina separata numita macroeconomie, deoarece exista forte...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

in orice firma, indiferent de activitatea pe care o desfasoara, managerul urmareste aspecte globale de conducere ale unitatii economice si are in...

Gestiunea financiar contabilă a întreprinderii

Gestiunea financiar-contabila cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele privind obttinerea si folosirea mijloacelor...

Previziune economică - SC Andychem SRL

I.Prezentare generala A.Date de identificare ale agentului economic Denumirea firmei: S.C. ANDYCHEM S.R.L. Sediul social : Turnu Magurele; str....

Analiză economică

Metodologia in analiza economico-financiara - metode statistice - modelarea - metoda ratelor - scoruri financiare - metoda grilelor de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Analiza financiară a unei societăți

Analiza lichiditate-exigibilitate, numita în practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, are meritul de a pune in evidenta riscul de...

Practică Bel-Transport SA

S.C. BEL-TRANSPORT S.A. ia fiinta in anul 1994, in urma divizarii S.C. TAR S.A. Constanta, avand initial denumirea de S.C. TAR 01 SUD S.A., iar din...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Situații financiare - surse informaționale în fundamentarea deciziilor

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII DISCOVERY SRL Societatea Comercială poartă denumirea ,, DISCOVERY S.R.L.,, şi...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Practică de specialitate - Silnef Impex Brașov SRL - filiala Sibiu

1. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETAŢII Societatea SILNEF IMPEX BRAŞOV SRL – FILIALA SIBIU se constituie la data de 10.05.2005 ca filialã a societãţii...

Proiect de practică - Stabilus România SRL

Capitolul I: Prezentarea entitatii 1.1. Infiintare, denumire, capital Societatea comercială Stabilus Romania S.R.L. a fost înregistrată în...

Ai nevoie de altceva?