Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 20344
Mărime: 202.38KB (arhivat)
Publicat de: Iurie Marginean
Puncte necesare: 10
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializare Finanțe Bănci Forma de învăţământ Zi

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. CAPITOLUL I.Gestiunea financiară și politica financiară a firmelor 4
 3. 1.1.Conținutul finanțelor publice și finanțelor private 4
 4. 1.1.1.Finanțe publice - definire si functii 4
 5. 1.1.2.Importanța finanțelor private în gestiunea financiară 6
 6. 1.1.3.Echilibrul financiar al firmei 6
 7. 1.2.Politica financiară a întreprinderii – decizii utilizate în activitatea firmelor 10
 8. 1.2.1.Decizia de investiții în activitatea firmelor 10
 9. 1.2.2.Decizia de finanțare utilizată în activitatea întreprinderilor 10
 10. 1.2.3.Decizia de autofinanțare 12
 11. 1.2.4.Politica dividendelor și aplicarea acesteia în activitatea firmelor private 12
 12. 1.3.Circuitul financiar 13
 13. 1.3.1.Circuitul financiar-concept si importanță 13
 14. 1.3.2.Rolul circuitelor financiare în activitatea de gestiune financiară 14
 15. 1.3.3.Circuite financiare primare 14
 16. 1.3.4.Circuite financiare secundare utilizate de firme 16
 17. CAPITOLUL II.Gestiunea financiară a întreprinderii-Obiective si diagnostic pe baza indicatorilorde lichiditate si îndatorare 18
 18. 2.1.Scopurile financiare și obiectivele firmelor 18
 19. 2.2.Gestiunea financiară și utilizarea previziunilor strategice și operaționale 18
 20. 2.3.Diagnosticul financiar – studiat cu ajutorul indicatorilor financiari 20
 21. 2.3.1.Utilizarea diagnosticului financiar în termeni de lichiditate 20
 22. 2.3.2.Aplicarea diagnosticului financiar în termeni de îndatorare 22
 23. 2.3.3.Folosirea diagnosticului financiar în termeni de lichiditate 23
 24. 2.3.4.Măsurarea rentabilității pe baza datelor contabile 24
 25. 2.3.5.Evaluarea rentabilității pe baza fuxurilor financiare 26
 26. 2.4.Creditul dintre întreprinderi și gestiunea acestuia 27
 27. 2.4.1.Gestiunea încasărilor şi plăţilor in activitatea firmelor 29
 28. 2.4.2.Fondul de rulment- Corelații si politici ale fondului de rulment 30
 29. 3.4.2.Politica de îndatorare şi riscul financiar 31
 30. 2.5.Creditul pe termen scurt si costul acestuia 32
 31. 2.5.1.Protecţie împotriva riscului ratei dobânzii- tehnici tradiționale 34
 32. 2.5.2.Metode noi de protecţie împotriva riscului ratei dobânzii 35
 33. CAPITOLUL III.STUDII DE CAZ PRIVIND GESTIUNEA FINANCIARĂ ŞI ASPECTELE PRACTICE ALE ACESTEIA 37
 34. 3.1.Echilibrul financiar al intreprinderii - metode de apreciere 37
 35. 3.1.2.Determinarea coeficientului capacităţii de plată şi coeficientului mediu al capacității de plată 38
 36. 3.1.3.Lichiditatea financiară a fitmei 41
 37. 3.2.Activele circulante si gestiunea acestora 42
 38. 3.2.1.Gestiunea stocurilor firmelor 42
 39. 3.3.Determinarea fondului de rulment al firmelor 45
 40. 3.3.1.Stabilirea fondului de rulment brut 45
 41. 3.3.2.Cuantificarea fondului de rulment net 46
 42. 3.3.3. Stabilirea fondului de rulment străin 46
 43. Concluzii 48
 44. BIBLIOGRAFIE 49

Extras din licență

Introducere

În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul sistemului de indicatori financiari utilizați în activitatea practică. În acest sens am elaborat trei capitole , două de teorie și un capitol cu studiu de caz în care am abordat următoarele aspecte:

Primul capitol al lucrării l-am intitulat gestiunea financiară și politica financiară a firmelor și am făcut referiri la următoarele aspecte :

Am arătat care este conținutul finanțelor publice și care este diferența între acestea și finanțele private . Am pus în evidență care sunt funcțiile finanțelor publice respectiv repartiție și control și am prezentat principalele concepții despre finanțe, scotând în evidență importanța finanțelor private pentru gestiunea financiară a firmelor private. Am abordat aspecte legate de echilibrul financiar scoțând în evidență rolul solvabilității, capacității de plată și lichidității ca forme de manifestare pentru echilibrul firmelor private , de asemenea am arătat care sunt căile de asigurare a echilibrului financiar la firmele private.

În continuarea primului capitol am făcut detalieri asupra politicilor financiare pe care o firmă le poate lua prin intermediul deciziilor și am prezentat importanța deciziilor de investiții , a deciziei de finanțare , a deciziei de autofinanțare și importanța politicii de dividende în cadrul firmelor private. Tot în primul capitol mi-am continuat analiza teoretică cu studiul circuitelor financiare prezentând rolul circuitelor pentru activitatea de gestiune financiară și care sunt circuitele primare și secundare utilizate de firmele pe parcursul finanțării acestora .

Al – II – lea capitol al lucrării l-am intitulat gestiunea financiară a întreprinderii - obiective si diagnostic pe baza indicatorilor de lichiditate si îndatorare si am arătat care sunt scopurile financiare pe care le propun firmele private , cum se utilizează previziunile strategice și operaționale, cum se stabilește un diagnostic strategic și cum se face evaluarea financiară a întreprinderii private.

Am arătat cum se face stabilirea diagnosticului financiar pe baza termenilor de lichiditate și a termenilor de îndatorare, pe baza rentabilității fluxurilor financiare și a indicatorilor de trezorerie .

În continuarea lucrării mele am realizat o analiză a gestiunii activelor circulante a stocurilor, a fondului de rulment, a creditului pe termen scurt și a costului acestuia .

În ultimul capitol al lucrării am prezentat o serie de studii de caz privind echilibrul financiar al firmei și am arătat cum se stabilește coeficientul de solvabilitate, coeficientul capacității de plată, lichiditatea financiară a firmei, cum se fundamentează dimensionarea stocurilor și cum se determină fondul de rulment al firmelor private.

CAPITOLUL I.Gestiunea financiară și politica financiară a firmelor

1.1.Conținutul finanțelor publice și finanțelor private

Cunoștem că în ţara noastră, ca şi în alte ţări cu economie de piaţă, finanţele se pot clasifica în două mari părţi: finanţe publice şi finanţe private.

Putem spune că finanţele publice sunt legate de existenţa statului cu instituţiile sale centrale şi unităţile administrativ-teritoriale, de existenţa instituţiilor de drept public, de procurarea resurselor şi cheltuielilor pe care le efectuează, în timp ce, finanţele private sunt determinate de existenţa şi funcţionarea diverselor firme (societăţi comerciale cu capital de stat, regii autonome, societăţi comerciale cu capital mixt, societăţi cu capital privat), de existenţa băncilor comerciale, a societăţilor de asigurare private, de resursele şi cheltuielile acestora, de creanţe şi obligaţii specifice etc.

1.1.1.Finanțe publice - definire si functii

Cunoaștem că finanţele publice sunt fluxuri băneşti organizate în scopul procurării resurselor statului şi instituţiilor publice şi ulterior, al satisfacerii unor nevoi generale ale societăţii, cum ar fi finanţarea învăţământului gratuit, a asistenţei medicale, asigurărilor sociale, a instituţiilor guvernamentale, de procuratură şi judecătoreşti, precum şi a instituţiilor de ordine publică şi de apărarea naţională.

Analiza gestiunii financiare a înteprinderii este supusă dreptului administrativ şi celui constituţional. Aceasta înseamnă că fluxurile financiare ce se îndreaptă către vistieria statului – sunt stabilite de autorităţile publice competente prin legi, decrete., căpătând prin aceasta un caracter obligatoriu, fără contraprestaţia directă şi imediată şi fără titlu rambursabil. Pe de altă parte , fluxurile financiare ce se îndreaptă de la fondurile bugetare către beneficiari – persoane juridice sau fizice , se realizează în scopuri, cuantumuri şi la termene determinate prin acte normative ale organelor legislative sau executive ale statului.

Analiza gestiunii financiare a înteprinderii reprezintă raporturile dintre unităţile publice şi dintre acestea şi cele private, atribuţiile şi răspunderile celor ce mânuiesc bani şi alte valori publice sunt reglementate de asemenea, prin acte normative ale autorităţii publice. În acest sens spunem ca aceasta capătă o reglementare juridică, fondurile constituite devin patrimoniu public, iar consumarea lor cade în răspunderea administraţiei centrale şi locale de stat.

Modul cum sunt organizate finanţele publice, folosirea instrumentelor financiare de către autorităţi pentru intervenţia în domeniile economic, social sau politic definesc, în ultimă instanţă, politica financiară a statului într-o anumită perioadă de timp.

Finanţele publice realizează două funcţii: funcţia de repartiţie şi funcţia de control.

1.1.1.1.Funcția de repartiție a finanțelor

Putem afirma că funcţia de repartiţie a finanţelor publice este particularizată prin promovarea unor fluxuri de fonduri de sens contrar. Are loc, mobilizarea fondurilor de către bugetul statului din partea regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat sau mixt, a societăţilor comerciale cu capital privat, a organizaţiilor cooperatiste, asociaţilor cu scop lucrativ, precum şi ale persoanelor fizice. Aceşti agenti economici participă în mod diferit la formarea resurselor financiare ale statului prin impozit pe profit, impozit pe cifra de afaceri sau taxa pe valoarea adăugată, contribuţii pentru asigurările sociale, impozit pe teren, pe clădiri, pe salarii, diverse taxe, amenzi, penalităţi. Se adaugă venituri din vanzarea unor bunuri aparţinând statului, din chirii şi concesiuni. Are loc o reîmparțire a fondurilor constituite. Procesul de folosire a fondurilor bugetare are loc după ce, mai intai, au fost inventariate şi cuantificate nevoile societăţii şi s-au stabilit priorităţi în funcţie de importanţa domeniului ce trebuie finanţat. Variaza priorităţile şi cuantumurile cheltuielilor bugetare de la o perioadă la alta, opţiunile având loc după criterii economice, sociale sau politice pentru destinaţii cum sunt : învăţământ, sănătate, cultură, pensii şi ajutoare sociale, protecţie socială, acţiuni economice, ordinea publică şi apărarea naţională.

Bibliografie

1 Adochiţei, M. Finanţele întreprinderii, Editura Economică Antoniu, N.

2 Adochiţei, M. Finanţele agenţilor economici, Editura pedagogică, Bistriceanu, G. Bucureşti, 1995 Negrea , N

3 Bărbulescu, C Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 1995

4 Bran, P Finanţele întreprinderii, Editura Economică

5 Constantinesc,D. Economia şi gestiunea firmei, Editura Man, M. Economică, Bucureşti, 2000 Dobrin, M.

6 Constantinescu,D Analiza managerială a firmei, Bucureşti, Colecţia Naţională, 1999

7 Cristea, H. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Ştefănescu, N. Milton, Timişoara, 1996

8 Dima, I.C. Managementul firmei, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1999

9 Drăcea, M. Echilibrul financiar în perioada de tranziţie, Editura Amicul Casei, Craiova, 1997

10 Giurgiu, A. Mecanismul financiar al întreprinzătorului, Editura Dacia, Cluj, 1995

11 Man, M. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, Editura Scrisul Românesc, Craiova,1997

12 Matei, G. Gestiunea financiară a întreprinderii, (suport curs)

13 Niculescu, O. Management şi eficienţă, Editura Nora, Bucureşti, Verboncu, I. 1994

14 Sichigea, N. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Dova, Drăcea, M. Craiova, 1996 Opriţescu, M.

15 Sichigea, N. Gestiunea financiară a întreprinderii. Aplicaţii şi Drăcea, M. Studii de caz, Editura Amicul Casei, Craiova 1997 Berceanu, D.

16 Sichigea, N. Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Dova, Drăcea, M. Craiova, 1996

17 Stancu, I. Gestiunea financiară a agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 1994

18 Toma, M. Finanţe şi gestiune financiară, Editura Economică Brezeanu, P.

19 Toma, M. Finanţe şi gestiune financiară, Editura Pedagogică, Bucureşti, 1994

20 Văcărel, I. Finanţe publice, Editura Pedagogică, Bucureşti, 1992

Preview document

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 1
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 2
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 3
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 4
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 5
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 6
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 7
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 8
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 9
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 10
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 11
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 12
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 13
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 14
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 15
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 16
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 17
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 18
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 19
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 20
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 21
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 22
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 23
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 24
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 25
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 26
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 27
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 28
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 29
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 30
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 31
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 32
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 33
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 34
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 35
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 36
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 37
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 38
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 39
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 40
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 41
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 42
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 43
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 44
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 45
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 46
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 47
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 48
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 49
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 50
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 51
Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Analiza gestiunii financiare a intreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Politica de Investiții

Introducere Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă privind politica de...

Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

INTRODUCERE Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu...

Controlul financiar de stat și combaterea evaziunii fiscale

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme de natură economică şi financiară, care mai de care mai serioase. Dintre...

Analiza financiară pe exemplul unei societăți comerciale

Introducere În prezenta lucrare, intitulată ”Analiza financiară pe exemplul unei societăţi comerciale”, am ales să realizez o analiză a...

Structura financiară a întreprinderii

Capitolul I. Definirea capitalului întreprinderii 4 1.1. Definirea noțiunii de capital-element esențial al afacerii 5 1.1.1.Surse de provenienta...

Analiza situației financiare a firmei

INTRODUCERE Lucarea de disertație are ca temă ”Analiza echilibrului financiar”, iar studiul de caz este realizat pentru societatea SC GABIANCA...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Te-ar putea interesa și

Analiza situației financiar-patrimonială a SC Nufărul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Analiză economico-financiară în Cadrul Societății cu Răspundere Limitată Miturix-Agro

Introducere În perioada pe care o parcurgem – de trecere de la o economie supercentralizată la economia de piaţă – sunt necesare eforturi...

Întreprinderea în mediu competitiv - studiu de caz realizat la SC Royaln SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1.1 SCURT ISTORIC S.C ROYALN S.R.L s-a infiintat la data de 30 aprilie 1993 ca societate cu raspundere...

Ai nevoie de altceva?