Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 18282
Mărime: 141.67KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Bunea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE. 5
 2. CAP.I BAZELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII LA S.C. CARVIL S.A.
 3. 1.1. Rolul contabilităţii în societatea comercială . 8
 4. 1.2. Principii şi reguli utilizate în organizarea contabilităţii . 9
 5. 1.3. Forma de contabilitate;registre contabile. 11
 6. 1.4. Documente contabile;gestiunea documentelor . 14
 7. 1.5. Structuri de conturi utilizate în contabilitatea financiară . 16
 8. CAP.II OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 9. 2.1. Calculaţia costurilor – obiect al contabilităţii de gestiune . 24
 10. 2.2. Funcţiile şi rolul contabilităţii de gestiune . 25
 11. 2.3. Clasificarea calculaţiilor privind costul de producţie . 26
 12. 2.4. Organizarea contabilităţii de gestiune şi al calculaţiei costurilor . 28
 13. 2.5. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune . 30
 14. 2.6. Clasificarea metodelor de calculaţie a costurilor . 31
 15. 2.6.1. Metoda de calculaţie a costurilor pe faze . 34
 16. 2.6.2. Organizarea contabilităţii costurilor în cadrul metodei pe faze. 38
 17. 2.7. Structuri de conturi utilizate in contabilitatea de gestiune . 38
 18. CAP. III STUDIU DE CAZ :CALCULAŢIA COSTULUI UNITAR PRIN METODA PE FAZE VARIANTA CU SEMIFABRICATE LA S.C. CARVIL S.R.L.
 19. 3.1 Prezentarea obiectului de activitate . 49
 20. 3.2 Desfăşurarea procesului de producţie . 50
 21. 3.3 Calculaţia costului unitar prin metoda pe faze
 22. 3.3.1. Date informative . 51
 23. 3.3.2. Etape de lucru . 56
 24. 3.3.3. Calculul costului unitar prin procedeul indicilor de echivalenţă . 75
 25. CAP.IV ANALIZA FINANCIARĂ A S.C. CARVIL S.R.L. . 78
 26. CAP. V CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 85
 27. BIBLIOGRAFIE . 88

Extras din proiect

INTRODUCERE

Dezvoltarea economico – sociala este condiţionată de existenţa permanenta a unui consum de bunuri materiale şi servicii care se realizează, în principal, prin intermediul unor unităţi organizate ca sisteme independente, cunoscute sub denumirea de întreprinderi, componente ale ansamblului economiei naţionale.

Este cunoscut faptul că întreprinderea ocupă o poziţie centrală în societăţiile contemporane. Ea este agentul care elaborează şi distribuie produsele materiale, efectuează prestaţii de servicii destinate să satisfacă nevoile economiei individuale sau colective. Rolul său în viaţa economică şi socială face ca, oricare ar fi natura sistemului în care - şi desfăşoară activitatea, şi cu atât mai mult în contextul unei economii de piaţă, ea trebuie să dea socoteală despre sine diferiţilor săi parteneri, utilizatori interni (managerii întreprinderii) sau externi (finanţatorii, investitorii, creditorii, furnizorii, salariaţii şi sindicatele) ai informaţiei contabile.

Producţia, în dubla ei ipostază de proces economic ce se desfăşoară într-un anumit cadru organizatoric şi de rezultat al procesului de muncă, generează pe de o parte cheltuieli de organizare, conducere şi control al procesului de muncă şi pe de altă parte, cheltuieli aferente produselor obţinute, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.

Prin particularităţile ce diferă de la o ramură la alta sau de la o firmă la alta, putem spune că producţia determină conţinutul, nivelul, structura şi dinamica costurilor.

O firmă, în condiţiile economiei de piaţă, poate supravieţui în cazul în care obţine venituri care să depăşească cheltuielile de producţie. De aceea o preocupare deosebită, pentru conducerea firmelor este reducerea costurilor de producţie.

Lucrarea de faţă este orientată către problematica contabilitate de gestiune.

Potrivit prevederilor Legii 82 / 1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.629 din 29 august 2002‚’’persoanele juridice prevăzute la art.1 alin.(1) din lege au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, inclusiv contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii’’.

Potrivit prevederilor art.11 alin.(1) din Legea 82 / 1991, republicată‚ ’’răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune adaptate la specificul activităţii revine administratorului sau altei persoane juridice care are obligaţia gestionării unităţii respective’’.

Potrivit aceleiaşi legi, ’’în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în principal, înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare a bunurilor intrate, obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor în curs etc., din unităţile de producţie, comerciale , prestatoare de servicii, financiare şi alte domenii de activitate’’1.

Lucrarea de faţă este orientată către problematica contabilitatii de gestiune.

Capitolul I trateaza aspecte teoretico- metodologice ale contabilitaţii de gestiune, având patru subcapitole .

Capitolul II se refera la obiectivele contabilitaţii de gestiune.

Contabilitatea de gestiune poate fi definita „ ca având drept obiectiv principal, reflectarea tuturor operatiilor de colectare şi repartizare a cheltuielilor pe destinaţii, respectiv pe produse , lucrari, servicii, comenzi, faze de fabricaţie, activitaţi, secţii, decontarea producţiei obţinute, precum şi calculul costului de producţie al produselor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, inclusiv a producţiei în curs de execuţie.”

Capitolul III reprezintă studiul de caz la SC CARVIL S.R.L. – calculaţia costului unitar prin metoda pe faze, varianta cu semifabricate.

În capitolul IV se analizează situaţia financiară a firmei, pe baza acestor date formulându-se concluzii referitoare la poziţia financiară a firmei în raport de situaţia generală a ramurii din care face parte şi a concurenţei.

Capitolul V reprezintă concluziile şi propunerile privind calculaţia costului prin metoda pe faze.Informaţiile oferite de contabilitatea financiară şi de gestiune sunt importante pentru analiza economică, deoarece diagnosticarea factorilor care influenţează acest important indicator economic, orientează decidentul în alegerea măsurilor ce trebuie luate în vederea creşterii eficienţei firmei.

Încadrarea costului de producţie printre cei mai semnificativi indicatori, cu ajutorul căruia se poate aprecia activitatea unei firme industriale, fac din calculul acestuia un instrument indispensabil pentru diagnostic, pentru stimularea efectelor probabile, luarea decizilor, controlul eficienţei realizărilor.

Strategiile şi politicile elaborate de către organismele manageriale deţin un rol esenţial în conceperea şi fundamentarea activităţii firmelor. Politica firmei cuprinde un set de obiective pe termen mediu şi lung care se referă fie la ansamblul activităţilor fie la componente majore ale acesteia, volumul şi structura resurselor disponibile, acţiunile principale de întreprins principalii responsabili şi executanţi, sursele de finanţare, termenele finale şi intermediare, indicatorii de eficienţă global şi parţial.

Un producător la preţ scăzut trebuie să identifice şi să exploateze toate sursele de avantaj în cost. Producătorii cu cel mai scăzut cost, vând un standard, un produs sau îşi bazează avantajele de cost pe recoltarea costurilor absolute din toate sursele posibile. În situaţia în care o îtreprindere reuşeşte să realizeze şi să susţină costul general de lider, ea v-a obţine performanţe peste media sa şi v-a putea impune preţurile la nivelul industriei. La preţuri echivalente sau mai mici în comparaţie cu ale concurenţei, poziţia de lider cu costuri minime se repercutează în profiturile mai mari.

CAP.I BAZELE ORGANIZARII CONTABILITATII LA

S.C CARVIL S.R.L.

1.1. ROLUL CONTABILITAŢII ÎN SOCIETATEA COMERCIALA CARVIL SRL

Societatea comercială Carvil SRL organizează şi conduce contabilitatea proprie,respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii în conformitate cu Legea nr.82/24.XII.1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Contabilitatea, aşa cu, este denumită prin lege, reprezintă un instrument de gestiune şi activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată.

Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie pentru cerinţele interne şi externe.

Contabilitatea având ca obiect gestiunea patrimoniului reflectă în expresie bănească următoarele elemente:

Preview document

Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 1
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 2
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 3
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 4
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 5
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 6
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 7
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 8
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 9
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 10
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 11
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 12
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 13
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 14
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 15
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 16
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 17
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 18
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 19
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 20
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 21
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 22
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 23
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 24
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 25
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 26
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 27
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 28
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 29
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 30
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 31
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 32
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 33
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 34
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 35
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 36
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 37
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 38
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 39
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 40
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 41
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 42
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 43
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 44
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 45
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 46
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 47
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 48
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 49
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 50
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 51
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 52
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 53
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 54
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 55
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 56
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 57
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 58
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 59
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 60
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 61
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 62
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 63
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 64
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 65
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 66
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 67
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 68
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 69
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 70
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 71
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 72
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 73
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 74
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 75
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 76
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 77
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 78
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 79
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 80
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 81
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 82
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 83
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 84
Calculația Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Calculatia Costului Unitar prin Metoda pe Faze Varianta cu Semifabricate.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situației Financiare la o Societate Comercială

INTRODUCERE Analiza situaţiei financiare şi a rentabilităţii utilizează toate sursele de informaţii de natură să reliefeze toate catacteristicile...

Costuri și beneficii ale aderării la Uniunea Europeană pentru țările candidate din Europa Centrală și de Est

Prabusirea cortinei de fier care a separat, timp de peste 40 de ani, tarile foste comuniste din Europa Centrala si de Est de tarile Europei...

Proiectarea unui Sistem Informatic

1.Prezentarea sistemului economic 1.1 Prezentare generala SC.ORIGAMI.SRL Denumire firma: SC.ORIGAMI.SRL Obiectul de activitate: Confectionarea...

Costuri și beneficii ale integrării româniei în UE

Calitatea de membru al UE va avea asupra României un impact major pe dimensiunile economică, politică şi socială. Cele mai importante vor fi...

Metoda de Calculație a Costurilor pe Faze în Varianta fără Semifabricate

INTRODUCERE. NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI CADRUL DE ABORDARE Dezvoltarea economiei de piaţă, a marketingului şi managmentului, calculatorul,...

Metode de calculație a costurilor

I. Caracteristici generale Doctrina și practica calculației costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Costuri și beneficii ale integrării României în UE

Cap. 1. Poziţia României în Uniunea Europeană înainte de integrare Noţiunea de integrare provine din latinescul integro, integrare respectiv...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional și utilizarea contabilității de gestiune la SC Modeon SRL Onești

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Contabilitate Managerială

Contabilitate managerială In primul rând aș dori sa subliniez diferența dintre “contabilitate financiară” şi “contabilitate de gestiune”.De multă...

Contabilitate de Gestiune

. Obiectul de activitate al burselor de marfuri si pietele pe care se pot dezvolta si contractele specifice acestor piete Bursele de marfuri...

Elemente Teoretice privind Costurile

1. Elemente teoretice privind costurile 1.1 Delimitări şi structuri privind cheltuielile de producţie Potrivit prevederilor Legii contabilităţii...

Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR Contabilitatea managerială şi calculaţia...

Contabilitate de gestiune II

I. Informaţii generale despre curs Datele de identificare a cursului Titlul cursului : Contabilitate de gestiune II Anul II, semestrul II...

Aplicații privind diferite metode din contabilitatea de gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Ai nevoie de altceva?