Elemente Teoretice privind Costurile

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 7656
Mărime: 4.17MB (arhivat)
Publicat de: Adam Dumitrescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Elemente teoretice privind costurile

1.1 Delimitări şi structuri privind cheltuielile de producţie

Potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, persoanele juridice prevăzute la art. 1

alin. (1) din lege au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, inclusiv

contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii.

În funcţie de specificul activităţii desfăşurate, contabilitatea de gestiune va asigura, în

principal, înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii,

respectiv pe activităţi, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit, după caz,

precum şi calculul costului de achiziţie, de producţie, de prelucrare al bunurilor intrate,

obţinute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, producţiei în curs de execuţie, imobilizărilor

în curs etc., din unităţile de producţie, comerciale, prestatoare de servicii, financiare şi alte

domenii de activitate.

Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obţine informaţii care să asigure

o gestionare eficientă a patrimoniului, respectiv:

- informaţii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru persoanele

juridice care desfăşoară activităţi de producţie, prestări de servicii, precum şi de

costul bunurilor vândute pentru persoanele juridice care desfăşoară activitate de

comerţ;

- informaţii care stau la baza bugetării şi controlului activităţii de exploatare;

- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor

manageriale privind conducerea activităţii interne;

- alte informaţii impuse de realizarea unui management performant.

Contabilitatea de gestiune se organizează de administratorul persoanei juridice fie

utilizând conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiară, fie cu

ajutorul evidenţei tehnico-operative proprii. Folosirea conturilor contabile, precum şi

simbolizarea acestora se efectuează astfel încât sistemul de stocare şi de accesare a

informaţiilor obţinute să fie flexibil şi să permită o gamă largă de opţiuni. Lista conturilor de

gestiune este adaptată în funcţie de scopurile urmărite, respectiv: evidenţierea fluxului

costurilor, determinarea costurilor aferente stocurilor, determinarea veniturilor şi a rezultatelor

în funcţie de activitatea care le generează, efectuarea de previziuni etc.

Contabilitatea de gestiune furnizează informaţii necesare elaborării de rapoarte şi

analize interne utilizate de managementul unităţii în luarea deciziilor. Cerinţele de prezentare

şi analiză a informaţiilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La

organizarea contabilităţii de gestiune se va urmări ca informaţiile obţinute să satisfacă atât

necesităţile de informare existente, cât şi pe cele în continuă schimbare.

1.2 Calculaţia costurilor

Calculaţia costurilor presupune ansamblul lucrărilor efectuate într-o formă

organizată cu scopul de a obţine informaţii privind costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor,

activităţilor sau altor obiecte de calculaţie.

Organizarea lucrărilor privind calculaţia costurilor depinde de o serie de factori, cum

ar fi: mărimea unităţii, structura organizatorică a acesteia, tipul şi modul de organizare a

producţiei, tehnologia de fabricaţie, gradul de integrare a producţiei, caracterul etc.

În scopul determinării costurilor unitare astfel încât bunurile, lucrările, serviciile să

poată fi evaluate şi recunoscute în contabilitatea financiară, iar preţurile de vânzare să poată fi

stabilite şi verificate, precum şi pentru analiza costurilor şi a eficienţei activităţii, în

contabilitatea de gestiune cheltuielile se clasifică în: costuri de achiziţie; costuri de producţie;

costuri de prelucrare; cheltuieli ale perioadei.

1.3 Principiile contabilităţii de gestiune

Pentru asigurarea unui conţinut real şi exact al structurii costurilor se vor avea în

vedere următoarele principii:

(1) Principiul separării cheltuielilor care privesc obţinerea bunurilor, lucrărilor,

serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achiziţia, producţia sau prelucrarea

etc. acestora. Acesta presupune ca la nivelul obiectelor de calculaţie stabilite de

fiecare persoană juridică să se separe cheltuielile atribuibile obiectelor respective de

cheltuielile ocazionate de restul activităţii. Cheltuielile care nu participă la obţinerea

obiectelor de calculaţie menţionate, cum ar fi: cheltuielile de administraţie,

cheltuielile de desfacere, regia fixă nealocată costului, cheltuielile financiare,

cheltuielile extraordinare etc., nu se includ în costul acestora.

Preview document

Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 1
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 2
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 3
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 4
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 5
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 6
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 7
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 8
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 9
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 10
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 11
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 12
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 13
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 14
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 15
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 16
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 17
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 18
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 19
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 20
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 21
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 22
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 23
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 24
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 25
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 26
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 27
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 28
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 29
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 30
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 31
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 32
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 33
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 34
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 35
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 36
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 37
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 38
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 39
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 40
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 41
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 42
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 43
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 44
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 45
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 46
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 47
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 48
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 49
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 50
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 51
Elemente Teoretice privind Costurile - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • 1.Elemente teoretice privind costurile.pdf
  • 2.Lucrare practica privind metoda de calculatie a costurilor pe faze.pdf
  • 3.Studiu de caz privind metoda de calculatie a costurilor pe comenzi la SC DELTA SA.pdf

Alții au mai descărcat și

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitatea de gestiune - 2020

1) CAPITOLUL I OBIECTUL ȘI OBIECTIVELE CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE 1.1. Conceptul contabilității de gestiune Un management eficient al oricărei...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Metode de contabilitate managerială și de calculație a costurilor

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR Contabilitatea managerială şi calculaţia...

Contabilitate Managerială

1. Rolul contabilitatii manageriale în realizarea functiilor manageriale Conturarea unei viziuni curente si de perspectiva asupra dimensiunilor...

Metode de Calculație a Costurilor

Caracteristici generale Doctrina şi practica calculaţiei costurilor remarcă faptul că alegerea metodelor posibile de utilizat în determinarea...

Contabilitatea financiară a cheltuielilor

Cheltuielile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza patrimoniul intreprinderii prin diminuarea activului, cum ar fi...

Te-ar putea interesa și

Analiza costurilor logistice - Studiu de caz Dacia Automobile S.A.

Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea celor mai importante aspecte teoretice şi practice cu privire la departamentul de logistică...

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Implementarea sistemului de management al calității al societății SC ICMA SA București

Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala ICMA S.A. din Bucuresti Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala...

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Managementul Finanțării Internaționale a Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Managementul firmelor cu activitate internaţională 1.1 Rolul firmelor internaţionale în economia contemporană În actualul context...

Perfecționarea managementului la SC Griro SA prin motivația personalului și în muncă

Introducere Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Ai nevoie de altceva?