Contabilitatea Capitalurilor

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 1695
Mărime: 13.25KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion-Traian Dan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Galiceanu Mihaela

Extras din curs

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune unitatea patrimoniala pe o perioada mai mare de 1 an.

Capitalurile se clasifica in urmatoarele grupe:

- capitaluri proprii

- capitaluri pentru riscuri si cheltuieli

- capitaluri imprumutate pe termen lung si mediu

Capitalurile proprii sunt denumite si pasivul intern al intreprinderii si reprezinta drepturile actionarilor asupra activelor unei persoane fizice sau juridice, dupa deduucera tuturor datoriilor.

Capitalul proprii se constituie din aportul actionarilor, prin autofinantare si pe seama altor resurse financiare. In contabilitate capitalurile proprii se oglindesc cu ajutorul conturilor din primele 3 grupe (10, 11, 12) ale clasei 1 „Conturi de capitaluri”

Elementele struturale privind capitalurile sunt :

a) Capitalul social care reprezinta aportul in numerar si/ sau in natura subscris de catre actionari sau asociati atat la constituirea unitatii patrimoniale cat si pe parcursul activitatii cu prilejul majorarii acestei categorii de capitaluri proprii.

La infiintarea societatii comerciale marimea capitalului social este stabilita prin act normativ

avandu-se in vedere ca pentru societatile pe actiuni limita minima este de 25.000.000 lei iar la societatile cu raspundere limitatata minim 2.000.000 lei.

Majorarea sau diminuarea capitalului social se realizeaza pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor/ Asociatilor a unitatii patrimoniale.

b) Primele de capital se refera la excedentul din valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale.

c) Rezerve din reevaluarea care sunt reprezentate de sumele care se satabilesc ca diferenta in plus sau in minus in valoarea actuala si valoarea inregistrata in contabilitate pentru imobilizari.

d) Rezerve de care poate dispune unitatea patrimoniala. Se constituie din profitul net sau brut si din alte sume prevazute de lege.

e) Rezultatul reportat se refera la profitul sau pierderea din exercituiul anterior a carui repartizare sau acoperire pe baza Adunarii Generale a Actionarilor/ Asociatilor a fost amanata.

f) Rezultatul exercitiului sau rezultatul anului financiar este reprezentat de profitul realizat sau pierderea inregistrata si care contribuie la majorarea/ diminuarea capitalurilor.

g) Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli reprezinta fonduri care se constituie la inchiderea exercitiului financiar prin majorarea cheltuielilor pe exploatare.

h) Capitaluri imprumutate pe termen lung si mediu sunt denumite si datorii pe o perioada mai mare de 1 an. Ele cuprind:

– Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

– Credite bancare pe termen lung si mediu

– Alte imprumuturi si datorii asimilate

– Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitate aprofundată

Lichidarea reprezinta ansamblul de operatii economice si financiare determinate de dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societati comerciale....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor

INTRODUCERE Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Ai nevoie de altceva?