Contabilitatea Capitalurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24216
Mărime: 177.11KB (arhivat)
Publicat de: Condulimazi P.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CAPITALUL.pag.6
 3. 1.1.Delimitări privind capitalul.pag.6
 4. 1.1.1.Conceptul de capital.pag.6
 5. 1.1.2 Conceptele de menţinere a nivelului capitalului şi de determinare a profitului.pag.9
 6. 1.2.Sfera de cuprindere a capitalurilor.pag.10
 7. 1.2.1.Structura capitalurilor proprii.pag.11
 8. 1.2.2.Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.pag.22
 9. 1.2.3.Structura capitalurilor împrumutate.pag.25
 10. 1.3.Evaluarea capitalurilor.pag.30
 11. 1.4.Prezentarea capitalurilor în situaţiile financiare.pag.35
 12. CAPITOLUL II: INFLUENŢA STRUCTURII CAPITALULUI ASUPRA
 13. VALORII ÎNTREPRINDERII.pag.38
 14. 2.1 Evoluţia valorii întreprinderii îndatorate şi condiţii de fiscalitate.pag.38
 15. 2.2 Evoluţia costului capitalului propriu şi a costului mediu ponderat.pag.46
 16. 2.2.1 Efectul de levier în valori de piaţă ale capitalurilor.pag.47
 17. 2.2.2 Efectul de levier în valori de contabilitate ale capitalurilor.pag.48
 18. 2.2.3 Evoluţia costului mediu ponderat al capitalului.pag.50
 19. CAPITOLUL III ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE ŞI A COSTULUI CAPITALURILOR LA S.C. ''ECOSYSTEM''S.R.L. .pag.51
 20. 3.1.Prezentarea firmei.pag.51
 21. 3.1.1. Istoricul firmei.pag.51
 22. 3.1.2.Scopul şi obiectul de activităţi.pag.52
 23. 3.1.3. Personalul şi structura organizatorică.pag.52
 24. 3.1.4.Principalii clienţi, concurenţi şi furnizori.pag.53
 25. 3.1.5.Cauzele interne şi externe care au determinat o eficienţă scăzută a activităţii societăţii în perioada 2011-2013.pag.53
 26. 3.1.6. Analiză S.W.O.T.pag.57
 27. 3.2. Studiu de caz – ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE ŞI A COSTULUI CAPITALURILOR LA S.C. ''ECOSYSTEM'' S.R.L.pag.58
 28. 3.2.1. Analiza structurii financiare.pag.58
 29. 3.2.2.Analiza rentabilităţii.pag.63
 30. 3.2.3.Analiza riscurilor.pag.64
 31. 3.2.4.Analiza costului capitalului.pag.68
 32. CONCLUZII.pag.72
 33. BIBLIOGRAFIE.pag.75
 34. ANEXE.pag.77

Extras din licență

INTRODUCERE

Scopul lucrării este de a aduce la cunoştinţă ce importanţă are capitalul la înfiinţarea unei societăţi cât şi de a face o prezentare cât mai amânunţită a capitalului social, a primelor de capital, a rezervelor, a rezultatului reportat, a rezultatului exerciţiului, a provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli cât şi a împrumuturilor şi datoriilor asimilate şi de a trasa, cât se poate de elocvent, rolul pe care acestea îl au în cadrul unei întreprinderi.

Obiectivele principale ale acestei lucrări constau în :

-definirea termenului de capital cât şi a celorlalte elemente care fac parte din capital: capitalul permanent (propriu şi împrumutat) şi capitalul temporar (datorii pe termen scurt);

-abordările internaţionale privind noţiunea şi categoriile de capitaluri şi implicaţiile pe care acestea le au la înfiinţarea unei societăţii;

-evidenţierea operaţiunilor contabile legate de mişcările pe care capitalurile le fac în cadrul întreprinderii;

-prezentarea evidenţei contabile a capitalurilor în cadrul firmei S.C. ECOYSTEM S.R.L. ;

-prezentarea teoretică şi practică a principalilor indicatori economico-financiari şi analiza acestora cu date reale din situatiile financiare ale întreprinderii.

CAPITOLUL I

1.FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CAPITALUL

1.1. DELIMITĂRI PRIVIND CAPITALUL

1.1.1. Conceptul de capital

Orice activitate economică dusă în scopul obţinerii de profit este de neconceput în lipsa capitalului. Ca unul din cei patru factori de producţie, capitalul este reprezentat de active care sunt capabile să genereze venituri şi care au fost ele însă produse (fabricate).

Termenul de “capital“ provine din limba franceză ce înseamnă în sens economic “avere”. Este o categorie economică proprie economiei de piaţă, respectiv întreprinderilor sau societăţilor comerciale. În general capitalul pentru întreprindere este reprezentat de totalitatea surselor de finanţare stabile aflate la dispoziţia acesteia.

În teoria economică se vorbeşte de capital fizic (aici sunt incluse maşinile,utilajele şi clădirile fără a fi incluse materiile prime) şi de capital financiar (banii). În unele lucrări se face precizia că în calitate de factor de producţie, capitalul este reprezentat de capital real care se grupează în capital fix (construcţii, echpamente de producţie) şi capital circulant (care se consumă în întregime în decursul unui singur ciclu de producţie şi trebuie înlocuit cu fiecare nou ciclu).

În practica economică există şi alte accepţiuni ale capitalului. Astfel, o primă accepţiune este aceea care consideră capitalul ca fiind valoarea totală a activelor unei persoane minus o obligaţie (datorie) o a doua accepţiune se referă la contribuţia bănească a prioritarilor la o organizaţie pentru a permite acesteia să funcţioneze, astfel, capitalul social este suma furnizată pe calea emisiunii de acţiuni de către o societate pe acţiuni, iar capitalul de împrumut este suma obţinută pe calea apelării de credite.

Dacă ţinem seama că proprietarii (acţionarii) unei societăţi pe acţiuni sunt proprietari nu numai ai capitalului social, ci şi ai rezerverlor constituite de societate, precum si a profitului reţinut, atunci trebuie să vorbim de capitalul propriu.

Din cele expuse pâna acum se pot sublinia următoarele momente în care apare nevoia de capital în interiorul firmei:

1. la înfiinţare (la începerea unei afaceri);

2. la derularea normală a activităţii operaţionale (de exploatare);

3. la realizarea unor investiţii ;

4. la susţinerea unor activităţi speculative.

Bibliografie

Băluţa Aurelian-Virgil, - Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Coman Florin, Contabilitatea financiară a societăţilor comerciale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008.

IASB, Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, traducere din limba engleză, Editura CECCAR, Bucureşti, 2007.

Ilincuta Lucian-Dorel, Chivu Ramona-Maria, Gadau Liana, Contabilitatea financiară. Aplicaţii practice şi teste grila pentru autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008.

Ionescu Cicilia - Contabilitate - baze şi proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

Ristea Mihai şi colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I şi II, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 sau ediţiile anterioare.

Reglementări contabile şi fiscale

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012.

Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, M. Of. nr. 1080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, M. Of. nr. 704 din 20 octombrie 2009.

Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3512/2008, privind documentele

financiar-contabile, M. Of. nr. 870, din 23 decembrie 2008.

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art.1 din Legea contabilităţii nr.82/1991, M. Of. nr. 1056 din 30 decembrie 2006.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 54
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 55
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 56
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 57
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 58
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 59
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 60
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 61
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 62
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 63
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 64
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 65
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 66
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 67
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 68
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 69
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 70
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 71
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 72
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 73
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 74
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 75
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 76
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 77
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 78
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 79
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 80
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 81
Contabilitatea Capitalurilor - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Sisteme Expert Financiar-Bancare

Capitolul 1. Clasificarea sistemelor informatice Clasificarea sistemelor informatice se face în funcţie de anumite criterii, şi anume: [Lungu &...

Laborator Sisteme Expert

Din punctul de vedere al TI (formulat înainte de anii 1990), un SE este un program care permite “separarea cunostintelor declarative, exprimate în...

Analiză economico financiară 2

Capacitatea de autofinantare reflecta potentialul financiar de crestere economica a întreprinderii, respectiv sursa interna de finantare generala...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor la o Societate Comercială

INTRODUCERE 1.Scopul si obiectivele lucrarii Scopul lucrarii este de a aduce la cunostinta ce importanta are capitalul la înfiintarea unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Ai nevoie de altceva?