Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15694
Mărime: 180.56KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantin Toma
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL 1 - BAZELE ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII CONTABILITĂȚII LA S.C. OFFICE CLEANING S.R.L. 2
 3. 1.1 Descrierea activității economico-productive a firmei 2
 4. 1.2 Structura organizatorică a firmei 3
 5. 1.3 Studiul evoluției principalilor indicatori economico-financiari ai firmei 5
 6. 1.4 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 9
 7. CAPITOLUL 2 - ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂȚII CAPITALURILOR PROPRII 15
 8. 2.1 Conceptul de capital și formele de manifestare ale acestuia 15
 9. 2.2 Particularitațile evaluării capitalurilor proprii și ale aporturilor la capital 19
 10. 2.3 Calculul și înregistrarea în contabilitate a operațiilor privind capitalurile proprii 23
 11. 2.3.1 Contabilitatea capitalului social 23
 12. 2.3.2 Contabilitatea rezervelor din reevaluare 27
 13. 2.3.3 Contabilitatea rezervelor 29
 14. 2.3.4 Contabilitatea rezultatelor curente și reportate 30
 15. 2.4 Prezentarea informațiilor privind capitalurile proprii în situațiile financiare anuale 31
 16. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 35
 17. BIBLIOGRAFIE 37

Extras din licență

Introducere

Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era bazată pe nevoile națiunii și servea mai ales la agregarea datelor satistice naționale, de acum contabilitatea este din ce în ce mai mult adaptată serviciilor acționariatului și a investitorilor. Cuvântul "capital", care derivă din latinescul caput, având semnificația de cap sau element principal, a fost folosit cu precădere în Italia secolului al XII-lea pentru a indica un stoc de mărfuri sau o cantitate de bani aducătoare de dobândă . Cateva secole mai târziu, economistul Francois Quesnay îi atribuie sensul de "instrument de producție", gând împărtășit și de Karl Marx, care considera capitalul ca fiind un mijloc de producție, rezultat în urma unei munci anterioare. In opinia sa, capitalul reprezenta, practic, o “muncă acumulată”, care oferea posibilitatea de a crea venituri ca urmare a folosirii în cadrul procesului productiv.

Odată cu progresul tehnologic care a caracterizat lumea secolului XX, s-a dezvoltat și noțiunea de capital, căpătând, astfel, un nou semnificat, mai apropiat de cel curent, respectiv acea sumă de bani aflată la dispoziția unei persoane fizice sau juridice. În țara noastră, schimbările majore au intervenit după anul 1990, atunci când procesul de reformare al întregii economii a cuprins, inevitabil, și domeniul contabilității. Legea contabilității promulgată în anul 1991 a fost prima mare realizare a politicii de reformă, care a vizat tranziția de la o economie centralizată la una de piață, ceea ce a schimbat din temelii obiectivele și modul de organizare al contabilității. Dacă până în 1989 politica contabilă exersată era adaptată economiei centralizate și planificate, completată printr-un control permanent al statului în viața întreprinderilor, după revoluție s-au schimbat aceste aspecte, astfel că, multe din informațiile financiare atribuibile unei societăți au devenit mai transparente, o mare parte dintre acestea privind relațiile întreprinderilor cu terții. În prezent, globalizarea economiilor dar și dezvoltarea de noi produse financiare au reprezentat procese de mare interes pentru contabilitate, astfel că aceasta a fost nevoită să fie receptivă la modificarea mediului economic, politic și social. Considerat primul pas pentru constituirea unei societăți, formarea capitalului social pune bazele economice dar și juridice pentru existența acesteia și se concretizează într-un transfer legal din patrimoniul proprietarului în cel al entității nou constituite. Acesta este, de altfel, și obiectivul prezentei lucrări, respectiv analiza din punct de vedere teoretic și practic al celui dintâi element din avuția unei societăți - capitalul.

Am ales această temă pentru a putea înțelege mai bine structura capitalurilor proprii unei firme, cum se constituie capitalul, rezervele, primele de capital dar și celelalte elemente de capital propriu precum și pentru a-mi forma o imagine clară în ceea ce privește reflectarea în contabilitate a operațiunilor ce au loc la înființarea unei societăți comerciale.

CAPITOLUL 1 - BAZELE ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII CONTABILITĂȚII LA S.C. OFFICE CLEANING S.R.L.

Derularea activităților de zi cu zi ale societății presupune angrenarea acesteia în mediul economic în care ea activează, lucru care conduce la numeroase interacțiuni între aceasta și un amalgam de persoane fizice și juridice, fie colaboratori, fie angajați, conducând, astfel, la conturarea unei identități proprii.

1.1 Descrierea activității economico-productive a firmei

Forma juridică de organizare a societății analizate, denumită Office Cleaning, este cu răspundere limitată și asociat unic și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile aplicabile pe teritoriul României și respectând actul constitutiv. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1622/2008, având cod unic de înregistrare RO 19224551 și durată de funcționare nelimitată. Sediul societății este în municipiul Iași, pe strada Rozelor, nr. 25 iar prin voința asociatului unic, sediul acesteia poate fi schimbat în orice loc din România, cu efectuarea formalităților prevăzute de legea Registrului Comerțului.

Obiectul principal de activitate al societății conform clasificării activităților din economia națională constă în activități generale de curățenie a clădirilor.

Capitalul social total subscris este în valoare de 200 lei, vărsat integral și se împarte în 20 de părți sociale, fiecare cu valoare nominală de 10 lei. Asociatul unic deține în totalitate cele 20 de părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social. Prin voința asociatului unic, capitalul social poate fi modificat, cu respectarea normelor legale. Conducerea și administrarea societății se realizează prin asociatul unic, care are drepturi depline în ceea ce privește gestionarea activității societății. Potrivit actului constitutiv, deciziile acestuia se consemnează într-un proces verbal în registrul societății care va fi numerotat, sigilat și parafat.

Societatea analizată fost înființată în anul 2008 dar până în 2010 a funcționat cu alți asociați. Începând cu 2013, din dorința de a profita de iminenta expansiune a sectorului din domeniul imobilelor cu destinația de birouri, societatea Office Cleaning a decis să-și intensifice activitatea pe piață, lucru care s-a resimțit considerabil începând cu 2014. În acest scop, în anul respectiv, asociatul unic a depus documentația necesară pentru a accesa programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară nr. 4 “sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, titlul proiectului “achiziționarea de echipamente de specialitate necesare prestării serviciilor de curățenie profesională destinată interiorului”. După acceptarea proiectului, valoarea obținută cu 49.477,03 lei.

Expansiunea a continuat și în 2016, atunci când societatea a decis deschiderea unui nou punct de lucru în orașul Cluj, lucru acceptat prin rezoluția cu nr. 55100 din 25.09.2016 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj privind înregistrarea unor modificări aduse actului constitutiv. La momentul actual, gama de servicii oferită de firmă s-a diversificat iar, pe lângă obiectivul general de curățare și igienizare, societatea a adăugat de-a lungul timpului și servicii de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, servicii de îngrijire plante, servicii de protocol sau relocări interioare. Aprovizionările constau în cea mai mare parte în materiale de curățenie (soluții diverse, mopuri, lavete, mături, bureți, etc.) și se fac de la furnizori de pe piața locală, cei mai importanți fiind Bunzl Distribuție și Milene Verte. Profesionalismul angajaților dar și utilajele aflate la dispoziția acestora, permit societății să acceseze lucrări în cele mai importante clădiri de birouri din Iași, deoarece acest segment de piață nu a fost fructificat foarte bine de concurență.

Principalii concurenți pe plan local care activează pe același segment de piată cu cel al firmei Office Cleaning SRL sunt: Ariel Cleaning Services SRL, City Cleaning SRL precum și Clean Mc Serv SRL.

Bibliografie

1. Balteș, N., Contabilitate financiară, ediția a III-a, Editura Universității „Lucian Blaga”, Sibiu, 2003;

2. Bradudel, F., Jocurile schimbului, Ed. Meridiane, București, 1985;

3. Dragotă, V., Dragotă, M., Obreja, L., Țâțu, L., Ciobanu, A., Racșa, A., Abordări practice în finanțele firmei, Editura IRECSON, București, 2005;

4. Dumitrean, E., Contabilitate financiară, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008;

5. Georgescu, I., Macovei, I.C., Berheci, M., Contabilitatea firmei, Ed. Junimea, Iași, 2003;

6. Horomnea, E., Tabără, N., Budugan, D., Georgescu, I., Bețianu, L., Bazele contabilității, Editura Sedcom Libris, Iași, 2008;

7. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili, Ed. Evrika Publishing, Iași, 2016;

8. Istrate, C., Introducere în contabilitate, Ed. Polirom, Iași, 2002;

9. Ișfănescu, A., Robu, V., Anghel, I., Tutu, A., Evaluarea întreprinderii, Editura Tribuna Economică, București, 1998;

10. Malciu, L., Cererea și oferta de informații contabile, Editura București, 1998;

11. Mironiuc, M., Fundamentele științifice ale gestiunii financiar-contabile a întreprinderii, Ed. UAIC, 2009, Iași;

12. Neagu, C., Managementul firmei, Editura Tritonic, București, 2004;

13. Nicolaescu, C., Tăgăduan, D., Aspecte teoretice și practice privind capitalul social și contabilizarea acestuia, revista CECCAR, ianuarie 2017;

14. Pântea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară, Ed. Intelcredo, Deva, 2011;

15. Ristea, M., Dumitru, C., Irimescu, A., Contabilitatea societăților comerciale, Ed. Universitară, București, 2009;

16. Ristea, M., Contabilitate financiară, Ed. Universitară, București, 2005;

17. Tabără, N., Horomnea, E., Toma, C., Analiză contabil-financiară, Editura Tipo Moldova, Iași, 2001;

18. Toma, C., Dumitrean, E., Berheci, I., Haliga, I., Contabilitate financiară, Editura UAIC, Iași, 2007;

19. Toma, C., Contabilitate financiară, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2011;

20. Toma, C., Conturile anuale și imaginea fidelă în contabilitatea românească, Ed. Junimea, Iași, 2001;

21. Toma, C., Contabilitate financiară, ediția a II-a, editura Tipo Moldova, 2016, pag. 423;

22. *** Legea 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată prin legea nr. 152/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 519;

23. *** Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată prin OUG nr. 9 din 27.01.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 79 din 30.01.2017;

24. *** Legea contabilității nr. 82/1991, modificată prin OUG nr. 57/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923, Partea I din 11/12/2015;

25. *** Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat prin ordinul nr. 1198/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 759 din 12.10.2015;

26. *** Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 293/03.05.2007;

27. *** Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3512/23.12.2008 privind documentele financiar-contabile, modificat prin Ordin nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.139 din 24.02.2015;

28. *** Ordin nr. 166/2017 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 86 din 31 ianuarie 2017;

29. *** Actul constitutiv al S.C. Office Cleaning S.R.L. Iași;

30. https://www.juridice.ro/284480/doua-lucruri-gresit-intelese-despre-capitalul-social.html, accesat la data de 20.05.2017.

Preview document

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 1
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 2
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 3
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 4
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 5
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 6
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 7
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 8
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 9
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 10
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 11
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 12
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 13
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 14
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 15
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 16
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 17
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 18
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 19
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 20
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 21
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 22
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 23
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 24
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 25
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 26
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 27
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 28
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 29
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 30
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 31
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 32
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 33
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 34
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 35
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 36
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 37
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 38
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 39
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 40
Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iasi.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Lucrări practice bazele contabilității

Lucrarea practica numarul 1 BILANT INITIAL Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in...

Ai nevoie de altceva?