Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 10215
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Publicat de: Diana C.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Stiinte Economice, Juridice si Administrative
Universitatea "Petru Maior", Targu Mures

Cuprins

 1. Introducere .. 4
 2. Capitolul 1. Noțiuni generale despre decontările cu personalul .. 6
 3. 1.1 Noțiunea de salariu 6
 4. 1.2 Contractul de muncă .. 6
 5. 1.3 Forme de salarizare 7
 6. 1.4 Sporuri salariale și alte avantaje salariale .. 7
 7. Capitolul 2. Tratamentul fiscal al decontărilor cu personalul ... 11
 8. 2.1 Noțiuni introductive . 11
 9. 2.2 Impozitul pe veniturile salariale .. 12
 10. 2.3 Contribu????ii sociale obligatorii .. 14
 11. 2.4 Declara????ia privind obliga????iile de plată a contribu????iilor sociale, impozitului pe venit ????i
 12. eviden????a nominală a persoanelor asigurate 16
 13. 2.5 Stabilirea ????i plata impozitului, contribu????iilor de asigurări sociale și asigurărilor sociale de
 14. sănătate .. 17
 15. Capitolul 3. Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul la societatea Plastic
 16. Engineering SRL ... 18
 17. 3.1 Prezentarea societății Plastic Engineering SRL ... 18
 18. Sursa: documentare la nivelul societății 19
 19. 3.2 Monografie contabilă salarii noiembrie 2017 .. 20
 20. 3.3 Monografie contabilă salarii martie 2018 26
 21. 3.4 Compara????ie monografii salarii 2017 vs 2018 .. 30
 22. 3.5 Compara????ie salarii individuale 2017 vs 2018 .. 31
 23. 3.6 Comparație concediul medical 2017 vs 2018 .. 35
 24. 3.7 Măsurile luate la nivelul societății Plastic Engineering SRL ca urmare a modificării
 25. salariului minim pe economie 37
 26. 3.8 Registrul de evidență generală a Salariaților ... 38
 27. Concluzii ... 40
 28. Referințe bibliografice ... 41
 29. Anexe .. 4

Extras din licență

Introducere

Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o

puternică influență în economie și fiecare parte implicată are interesale sale în ceea ce privește

mărimea acestora, deseori aceste interese fiind în contradicție.

Pentru angajați salariul reprezintă un venit, prin urmare aceștia sunt motivați și tind spre

un nivel al salariului cât mai ridicat. Totodată, regăsim statul implicat care prin politicile fiscale

aplicate dorește să atragă cât mai mult venit bugetului de stat, materializat prin impozitele și

contribuțiile reținute de la angajați și angajatori. Astfel, în general, un salariu mai mare înseamnă

bază mai mare de calcul, satisfăcând nevoile statului. De cealaltă parte, regăsim angajatorul

pentru care salariul reprezintă cheltuială și care dorește ca printr-un minim de efort să obțină un

maxim de efect. În acest mod, acesta aspiră să obțină o productivitate a muncii cât mai ridicată,

în condițiile în care speră cavaloarea cheltuielilor salariale să rămână la un nivel cât mai scăzut.

Cu scopul ușurării calculelor salariale, a monografiilor contabile, și, în principal, cu

scopul de a responsabiliza angajatorul în privința plăților datoriilor aferente salariilor către

bugetul de stat, legiuitorul a emis modificări legislative în ceea ce privește sistemul salarizării cu

începere de la 01 ianuarie 2018, printre care, cele mai importante: majorarea salariului minim pe

economie de la 1.450 RON la 1.900 RON și transferul contribuțiilor de asigurări sociale din

sarcina angajatorului în sarcina angajatului și diminuarea cotei impozitului pe venit de la 16%, la

10%.

Luând în vedere aspectele menționate, motivația mea în alegerea temei a fost faptul că

subiectul este unul de actualitate, care mi-a trezit interesul în a urmări cum se aplică aceste

modificări în cadrul unei societăți și ce efecte produc. Astfel, obiectivele urmărite pe parcursul

efectuării lucrării sunt:

- Documentarea realizată pe baza legislației, studiind date din Codul Muncii, Codul Fiscal,

Ordinul 1802/2014. Am consultat atât date conform legislației anului 2017, cât și

conform legislației din 2018, pentru a urmări modificările apărute;

- Calculul salarial și monografiile contabile utilizate pentru înregistrarea acestuia atât

înainte, cât și după implementarea modificărilor legislative în cadrul societății Plastic

Engineering SRL;

- Analiza efectelor modificărilor legislative privind salariile asupra salariulului net ce îi

revine angajatului, totalul taxelor încasate de către stat și costul salarial total al

angajatorului.

Analiza salarială la nivel de întreprindere am efectuat-o pornind de la statele de plată,

întocmite în programul Ciel Salarii. Pentru comparație am ales doua perioade, și anume luna

noiembrie 2017 și luna martie 2018. Pentru fiecare dintre cele două perioade de comparație am

arătat modul de calcul și de înregistrare a fiecărei sume regăsite la secțiunea „Total”, reieșind în

urma comparației o diminuare a complexității de calcul în cea de a doua perioadă.

La nivel de salariu individual, am utilizat ca document „Fișa individuală”, pentru a analiza

efectele schimbărilor legislative în cele două perioade de comparație atât pentru un salariu minim

pe economie cât și pentru un salariu brut de 3.800 RON în 2018, unde am observat o majorare în

cazul salariului net.

De asemenea, un punct de mare interes în cadrul lucrării este recalculul fiecărui salariu brut

din cadrul societății, fapt pe care l-am realizat cu ajutorul unei platforme on-line și a listei

contractelor individuale de muncă extrase din ReviSal. Astfel, în urma preluării fiecărui salariu

brut de pe lista contractelor existente în decembrie 2017, am calculat echivalentul acestora

confom legistației din 2018.

Prin urmare, lucrarea urmărește pas cu pas modul în care au fost implementate modificările

legislative intrate în viguare începând cu 1 ianuarie 2018 în cadrul societății Plastic Engineering

SRL, de la calcularea noilor salarii de încadrare ale angajaților și întocmirea actelor adiționale,

până la analizarea efectelor produse asupra cheltuielilor salariale totale ale entității.

Asadar, având în vedere cele men????ionate mai sus, anticipez o majorare a cheltuielilor cu

personalul, premiză pe care doresc să o conform în cadrul acestei lucrări.

Bibliografie

1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

3. Ordinul MFP nr. 1802/2014 - aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile

financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

4. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile

5. ORDONAN????A DE URGEN???????? Nr. 3/2017 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

6. HG nr. 225/2013 pentru modificarea ????i completarea Normelor metodologice de calcul al

contribu????iei de asigurare pentru accidente de muncă ????i boli profesionale

7. ORDIN Nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de

aplicare a prevederilor Ordonan????ei de urgen????ă a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile ????i indemniza????iile de asigurări sociale de sănătate.

8. Hotărârirea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe ????ară

garantat în plată începând cu 01 ianuarie 2018

9. ORDONAN???????? DE URGEN???????? Nr. 8/2018 din 22 februarie 2018 privind reglementarea

unor măsuri în domeniul sănătă????ii

10. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de eviden????ă a salaria????ilor

11. Note de curs Contabilitate Financiară II, 2017, autor Ramona Neag, Universitatea Petru

Maior

Preview document

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 1
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 2
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 3
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 4
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 5
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 6
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 7
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 8
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 9
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 10
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 11
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 12
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 13
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 14
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 15
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 16
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 17
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 18
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 19
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 20
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 21
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 22
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 23
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 24
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 25
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 26
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 27
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 28
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 29
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 30
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 31
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 32
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 33
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 34
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 35
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 36
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 37
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 38
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 39
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 40
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 41
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 42
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 43
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 44
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 45
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 46
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 47
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 48
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 49
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 50
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 51
Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si fiscalitatea decontarilor cu personalul.pdf

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Studiu privind beneficiile angajaților la SC Alabastru Serv SRL Ploiești

INTRODUCERE Originea contabilităţii trebuie căutată în trecutul îndepărtat al omenirii, cele mai vechi însemnări contabile fiind descoperite la...

Contabilitatea decontărilor cu personalul. studiu de caz la Spitalul Județean de Urgență Ploiești

INTRODUCERE Oricât de „instituţionalizate” par diversele verigi ale administraţiei publice, deciziile ce asigură realizarea obiectivului lor...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea relațiilor cu bugetul statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul

INTRODUCERE Studiul disciplinei ,,Bazele contabilităţii” îşi propune introducerea elementelor de bază ale contabilităţii la nivelul firmei....

Organizarea evidenței operative și conducerea contabilității relațiilor cu clienții și debitorii diverși

CAPITOLUL I CONTABILITATEA RELAȚIILOR CU TERȚII 1.1. CONȚINUTUL,CLASIFICARE,OBIECTIVELE ȘI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII CU TERȚII...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Analiză a Contabilității Retribuirii Muncii la Întreprinderile de pe Teritoriul Republicii Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Sistemul informațional privind contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul și asigurările sociale

Capitolul I. .STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU 1.1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie Pentru realizarea...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Practică de specialitate - instituția medico-sanitară publică Spitalul Clinic Republican

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Republican, abreviat I.M.S.P. Spitalul Clinic Republican, este o instituţie care îşi desfăşoară...

Ai nevoie de altceva?