Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 17296
Mărime: 152.79KB (arhivat)
Publicat de: Roxana S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S.l. univ.dr. Sorin Adrian Ciupitu
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Studiu de caz pe exemplul „ S.C. Confecții Textile SRL”

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Activele circulante. Noțiuni introductive 4
 3. 1.1 Clasificarea activelor circulante din punct de vedere al gestionarii 4
 4. 1.1.1 Stocurile propriu-zise și producție în curs de fabricație 5
 5. 1.1.2 Active circulante din punct de vedere al apartenenței la patrimoniu 8
 6. 1.1.3 Active circulante din punct de vedere al provenienței lor 8
 7. 1.1.4 Active circulante din punct de vedere al fazelor ciclului de exploatare în care se regăsesc 8
 8. 1.1.5 Active circulante din punct de vedere al formei în care se află 8
 9. 1.1.6 Active circulante din punct de vedere al surselor financiare de finanțare 8
 10. Capitolul 2. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție 11
 11. 2.1 Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și obiecte de inventar la intrarea în patrimoniu 14
 12. 2.2 Evaluarea stocurilor de materii prime ,materiale consumabile si obiecte de inventar la inventariere 15
 13. 2.3 Evaluarea stocurilor la închiderea exercițiului prin bilanț contabil 16
 14. 2.4 Evaluarea în contabilitate a stocurilor la ieșirea din patrimoniu 17
 15. Capitolul 3. Studiu de caz. La S.C. Confecții Textile SRL 20
 16. 3.1. Scurt istoric 20
 17. 3.2. Obiectul de activitate al S.C. Confecții Textile SRL 20
 18. 3.3. Statutul juridic 21
 19. 3.4. Caracterizare privind situația economico - financiară a S.C Confecții Textile SRL 24
 20. 3.5. Organizarea compartimentului financiar - contabil 33
 21. 3.6. Organizarea contabilității stocurilor 38
 22. Bibliografie 67

Extras din licență

Introducere

De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a faptelor și fenomenelor economice dintr-un perimetru dat. Prin îndeplinirea acestor sarcini, contabilitatea oferă celor interesați informații exprimate în unitatea monetară din momentul derulării operațiunilor economice, adică în valoare nominală (costuri istorice). Cu alte cuvinte, se poate spune că contabilitatea prezintă o “istorie monetară” a faptelor și a fenomenelor economico-juridice dintr-un perimetru contabil bine delimitat.

În economia de piață putem afirma cu certitudine că “contabilitatea este o necesitate și nu o dorință. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent știința contabilității oferă soluții pentru dezvoltare și reflectarea activității oricărui agent economic”.

În România, țară aflată în plină tranziție spre o economie de piață, preocupările privind modernizarea contabilității agenților economici nu s-au concretizat explicit în realizarea unui plan contabil general, ci în emiterea unor acte normative care formează un tot unitar, cunoscut sub denumirea de “Sistem contabil al agenților economici din România”. Acesta cuprinde: Legea contabilității 82/ ’91, Regulamentul de aplicare a Legii contabilității, Planul de Conturi și normele de utilizare ale acestuia.

Actualmente, putem afirma că, cea mai clară tendință de integrare a contabilității românești în normalizarea internațională se observă odată cu adoptarea “Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene (CEE) și a standardelor de contabilitate internaționale” de către Ministerul Finanțelor la finele anului 1999.

Concluzionând, este de precizat faptul că tranziția în România la economia de piață a impus, și impune încă, o multitudine de măsuri și acțiuni reformatoare în plan economico-financiar, între care se numără și acelea vizând adoptarea și implementarea unui nou sistem de contabilitate.

Capitolul 1. Activele circulante. Noțiuni introductive

1.1 Clasificarea activelor circulante din punct de vedere al gestionarii

Activele circulante sunt o parte a activului economic care se caracterizează prin transformarea permanentă a formelor funcționale, prin consumarea lor, de regulă, într-un singur ciclu de exploatare și transmiterea valorii integrale asupra producției în care se încorporează. Din activele circulante fac parte elemente ca: materii prime și materiale, combustibili producție neterminată, semifabricate, produse finite, clienți, mijloace bănești etc. Se includ în categoria activelor circulante și următoarele elemente: obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă durată, echipamentul, îmbrăcămintea și materialele de protecție, care prezintă unele deosebiri din punct de vedere al duratei și modului de transmitere a valorii față de celelalte active circulante. Acestea se aseamănă mai mult cu activele fixe întrucât participă la mai multe cicluri de exploatare și își transmit valoarea asupra noului produs, fie dintr-o dată, fie eșalonat. Includerea acestora în categoria activelor circulante s-a efectuat deoarece nu întrunesc cumulativ cele două condiții (valoare și durată) precum și pentru simplificarea evidenței tehnico-operative a activelor fixe și a finanțării acestora.

Activele circulante se regăsesc sub formă de stocuri în diverse faze ale ciclului de exploatare, iar necesarul de stocuri depinde, în principal, de durata ciclului ce exploatare, valoarea producției, ritmicitatea aprovizionării și desfacerii.

Stocul trebuie să aibă un nivel optim, întrucât un stoc peste cel obiectiv necesar imobilizează inutil capitalul, iar un stoc insuficient poate provoca întreruperea ciclului de exploatare.

Structura concretă a activelor circulante variază de la o întreprindere la alta în funcție de specificul și obiectul procesului de producție și de nomenclatorul produselor finite.

Ponderea elementelor de active circulante în totalul lor, diferă de la o întreprindere la alta și mai ales de la o ramură la alta, în funcție de specificul procesului de producție, de condițiile de aprovizionare și desfacere. Spre exemplu, materia primă în unele ramuri ocupă locul cel mai important în volumul activelor circulante (industria morăritului și panificației), pe când în alte ramuri au o pondere redusă sau nu există (industria extractivă).

Activele circulante sunt rapid lichidabile, transformabile în disponibilități bănești, care, la rândul lor, pot fi folosite pentru onorarea datoriilor scadente, pentru efectuarea de plasamente în stocuri materiale sau chiar în active imobilizate.

Bibliografie

1. Chirața Caraiani,

Mihaela Dumitrana Bazele contabilitații Ed. InfoMega, București, 2015

2. A.Duțescu Ghid pentru înțelegerea și aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate, Ed Ceccar

3. O.Calin, M.Ristea Bazele contabilității, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2013

4. M.Ristea, C.Dumitru Contabilitatea întreprinderii, Ed.Margăritar, Bucureșri, 2011

5. O.Calin, M.Ristea Bazele contabilității, Ed.Național, București, 2010

6. M.Ristea Opțiuni și metode contabile de întreprindere, Ed Tribuna Economică, București, 2011

7. N.Feleaga,

L.Malciu Politici și opțiuni contabile, Ed.Economică, București, 2012

8. M.Ristea Bază și alternativ în contabilitatea întreprinderii, Ed.Tribuna economică, București, 2003

9. N.Feleaga, I.Ionașcu Tratat de contabilitate financiară, Ed.Economică, București, 1998

10. Gheorghe V.Lepădatu Gestiunea Datoriei Publice, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2017

11. Gheorghe V.Lepădatu Contabilitate Financiară, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2018

12. Gheorghe V.Lepădatu Standarde, Teorii și Sisteme de Conducere a Contabilității pe Plan Mondial, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2018

13. Gheorghe V.Lepădatu Contabilitate de Gestiune, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2019

14. Gheorghe V.Lepădatu Contabilitatea Activității de Comerț Exterior, Editura

ProUniversitaria, Bucuresti, 2016

15. Gheorghe V.Lepădatu Audit (intern și statutar), Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2017

- ** Standarde Internaționale de Raportare Financiară (IFRSSTM) incluzând Standardele Internaționale de Contabilitate (IASSTM) și interpretările lor la 01.I.2007, Ed. CECCAR, București, 2007;

- ** Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1066/17.XI.2004, modificată prin Legea nr. 302/24.X.2005 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 953/27.X.2005;

- ** Legea contabilității nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 48/04.01.2005;

- ** O.M.F. Publice nr. 907/27 iunie 2005, privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu Directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 597/11.VII.2005;

- ** O.M.F. Publice nr. 1802/2014 pentru aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;

Preview document

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 1
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 2
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 3
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 4
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 5
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 6
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 7
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 8
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 9
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 10
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 11
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 12
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 13
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 14
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 15
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 16
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 17
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 18
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 19
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 20
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 21
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 22
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 23
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 24
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 25
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 26
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 27
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 28
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 29
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 30
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 31
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 32
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 33
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 34
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 35
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 36
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 37
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 38
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 39
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 40
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 41
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 42
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 43
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 44
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 45
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 46
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 47
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 48
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 49
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 50
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 51
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 52
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 53
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 54
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 55
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 56
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 57
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 58
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 59
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 60
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 61
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 62
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 63
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 64
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 65
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 66
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 67
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 68
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale si productie in curs de executie.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Organizarea evidenței operative și conducerea contabilității relațiilor cu clienții și debitorii diverși

CAPITOLUL I CONTABILITATEA RELAȚIILOR CU TERȚII 1.1. CONȚINUTUL,CLASIFICARE,OBIECTIVELE ȘI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII CU TERȚII...

Organizarea contabilității produselor la SC Mondial SRL

Introducere Această lucrare are la bază documentarea atât la nivel teoretic cât si la nivel practic, la societatea comercială cu activitate de...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Ai nevoie de altceva?