Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

Proiect
8.5/10 (16 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 15011
Mărime: 142.71KB (arhivat)
Publicat de: Sabin Avram
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Constantin
A fost prezentat in sesiunea din iunie 2006 la Universitatea ARTIFEX - Facultatea Finante-Contabilitate si sustinut cu comisie mixta - adica cu profesori din ASE. Nota lucrarii a fost 9,20.

Cuprins

 1. CAP. 1 Considerente generale privind contabilitatea stocurilor la o societate comerciala .. 1
 2. 1.1. Contabilitatea stocurilor în Romania .. 1
 3. 1.2. Prezentarea generala a S.C. TELEMACH S.R.L. .. 6
 4. CAP. 2 Organizarea contabilitatii stocurilor .. 9
 5. 2.1. Metode de organizare a stocurilor .. 9
 6. 2.1.1. Metoda inventarului permanent .. 11
 7. 2.1.2. Metoda inventarului intermitent .. 12
 8. 2.2. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale consumabile .. 13
 9. 2.2.1. Operatiuni privind intrarile si iesirile de materiale consumabile în cazul utilizarii inventarului permanent .. 13
 10. 2.2.2. Operatiuni privind intrarile si iesirile de materiale consumabile în cazul utilizarii inventarului intermitent .. 15
 11. 2.3. Contabilitatea productiei în curs de executie .. 18
 12. 2.4. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei în curs de executie .. 19
 13. 2.5. Contabilitatea de gestiune a productiei fabricate .. 21
 14. CAP. 3 Controlul stocurilor .. 25
 15. 3.1. Tipuri de control al stocurilor .. 25
 16. 3.2. Controlul de gestiune si auditul intern .. 26
 17. CAP. 4 Studiu aplicativ .. 29
 18. 4.1. Organizarea contabilitatii de materii prime si materiale consumabile .. 29
 19. 4.2. Indicatori de analiza a stocurilor la SC TELEMACH SRL .. 42
 20. 4.3. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale .. 50
 21. 4.3.1. Proiectarea bazei informationale .. 50
 22. Concluzii si propuneri .. 53
 23. Anexe
 24. Bibliografie

Extras din proiect

1.1. Contabilitatea stocurilor în România

In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor. Valorile ce figureaza în bilant sunt rezultatul unei duble operatii: numarare/cântarirea cantitatilor existente în stoc (inventarul fizic) si o evaluare a cantitatilor.

Contabilitatea stocurilor nu se ocupa decât cu aceasta a doua etapa. Astfel spus, ea „îsi doreste” sa precizeze care sunt cheltuielile luate în cont pentru calculul stocurilor si sa fixe¬ze regulile de evaluare, la încheierea exercitiului.

Regulile de întocmire a inventarului fizic deriva din principiile de contabilizare a ve¬niturilor si cheltuielilor.

Câmpul de aplicare

In câmpul de aplicare al normei sunt cuprinse alte stocuri decât:

a) lucrarile în curs generate de contractele de constructii, inclusiv contractele direct conexe de furnizare de servicii;

b) instrumentele financiare;

c) stocurile de produse agricole si forestiere si de minereuri, la producatori, în masura în care, conform practicilor bine precizate în anumite sectoare, ele sunt evaluate la valoarea neta de realizare.

In anumite stadii ale productiei, stocurile vizate mai sus sunt evaluate la valoarea neta de realizat.

Valoarea neta de realizare este pretul de vânzare estimat în cursul normal al activitatii, din care sunt deduse costurile estimate pentru terminarea bunului în cauza si costu¬rile estimate necesare pentru a realiza vânzarea .

Regula privind evaluarea stocurilor este urmatoarea: stocurile trebuie sa fie evaluate ia cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta de realizare,

Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile de achizitie, costurile de transfor¬mare si alte costuri angajate pentru a aduce în locul si în starea în care ele se gasesc.

a) Costurile de achizitie

Costul de cumparare cuprinde:

- pretul de cumparare;

- taxele vamale si alte taxe (altele decât taxele recuperabile ulterior de întreprin¬dere de la administratia fiscala);

- cheltuieli de transport, de manipulare si alte costuri direct imputabile achizitiei de marfuri, materiale si servicii (transport).

Cum TVA este în mod normal recuperabila, cea mai parte dintre stocuri sunt evaluate „în afara taxelor”. Stocurile întreprinderii pentru care TVA nu este deductibila sunt evaluate incluzând în cost TVA.

b) Costurile de transformare

Costurile de transformare cuprind:

- cheltuielile legate direct de unitatile produse, precum manopera directa;

- o cota-parte din cheltuielile indirecte de productie, fixe si variabile, ocazionate de transformarea materiilor prime în produse finite.

IASC insista asupra distinctiei între cheltuielile fixe si cete variabile. Pri¬mele ramân relativ constante, indiferent care este volumul productiei; este vorba, în mod esential, de amortizari si de cheltuieli de mentinere (întretinere) a cladirilor si instalatiilor de productie. Celelalte variaza în functie de volumul productiei, ca de exemplu consumurile di¬recte de materiale si de manopera.

Obligatia de a include o cota-parte din cheltuielile indirecte de productie interzice, în principiu, limitarea valorii stocurilor numai la costurile directe sau variabile. Ca atare, între¬prinderile a caror contabilitate de gestiune se bazeaza pe calculul costurilor partiale, nu pot, în mod normal, sa utilizeze aceste costuri pentru evaluarea stocurilor în bilant.

c) Alte costuri

Celelalte costuri nu trebuie incluse în costul stocurilor decât în masura în care ele sunt angajate pentru a aduce stocurile la locul si în starea în care ele se gasesc. De exemplu, poate sa fie adecvat sa se includa în costul stocurilor alte cheltuieli generale decât cele de productie sau costurile de conceptie aferente unor produse destinate unor clienti speciali.

In „Stocuri” se regasesc exemple de costuri excluse din costul stocurilor si contabili¬zate la cheltuielile exercitiului în cursul caruia acestea sunt angajate:

- marimile anormale de deseuri de fabricatie, de manopera sau de alte costuri de productie;

- costurile de stocaj, exceptând situatia când aceste costuri sunt necesare procesului de productie, în mod prealabil, la o noua etapa de productie;

- cheltuielile generale administrative care nu contribuie la aducerea stocurilor în locul si în starea în care ele se gasesc;

- cheltuielile de comercializare.

In circumstante limitate, costurile împrumuturilor sunt incluse în costurile stocurilor. Aceste circumstante sunt identificate în cealalta metoda autorizata a IAS 23 „Costurile îndatorarii”.

Preview document

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 1
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 2
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 3
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 4
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 5
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 6
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 7
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 8
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 9
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 10
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 11
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 12
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 13
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 14
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 15
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 16
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 17
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 18
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 19
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 20
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 21
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 22
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 23
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 24
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 25
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 26
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 27
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 28
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 29
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 30
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 31
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 32
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 33
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 34
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 35
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 36
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 37
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 38
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 39
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 40
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 41
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 42
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 43
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 44
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 45
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 46
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 47
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 48
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 49
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 50
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 51
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 52
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 53
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 54
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 55
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 56
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 57
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 58
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 59
Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Metode si Tehmici.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Te-ar putea interesa și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Tratamente Alternative Privind Stocurile

Capitolul I: Delimitări şi structuri privind stocurile I.1. Noţiuni privind stocurile Orice întreprindere, pentru a-şi atinge obiectivul propus,...

Reforma contabilă în România - studiu și perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Metode de Evaluare

Capitolul 1. EVALUAREA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII 1.1. Definirea, importanta si principiile evaluarii Evaluarea este procedeul...

Metode, Tehnici și Probe de Audit Financiar Contabil

INTRODUCERE În present prin audit se inţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi...

Stocuri

Capitolul I. GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA OPERATIVĂ A STOCURILOR 1.1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE Stocurile...

Ai nevoie de altceva?