Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14048
Mărime: 164.07KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Simion
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. dr. Emilian Dumitrean
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
pe exemplul S.C. Trandafirul Roșu S.R.L. Bogdănești

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1-Studiul cadrului juridic, organizatoric și functional al societății comerciale 5
 3. 1.1.Scurt istoric 5
 4. 1.2. Structura organizatorică și funcțională 5
 5. 1.3.Prezentarea compartimentului financiar-contabil 7
 6. 1.4.Prezentarea dinamicii principalilor indicatori economico-financiari ai societății 7
 7. Capitolul 2-Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile 11
 8. 2.1.Conceptul de active circulante 11
 9. 2.2. Delimitări și structuri privind stocurile de materii prime și materiale 12
 10. 2.3. Recunoașterea și evaluarea elementelor de stocuri de materii prime și materiale consumabile 13
 11. 2.3.1. Recunoașterea elementelor de stocuri de materii prime și materiale consumabile 13
 12. 2.3.2. Evaluarea stocurilor de materii prime și materiale consumabile 14
 13. 2.4. Contabilitatea stocurilor de materii prime și a materialelor consumabile 18
 14. 2.4.1.Contabilitatea stocurilor de materii prime 18
 15. 2.4.2.Contabilitatea stocurilor de materiale consumabile 20
 16. 2.5.Contabilitatea diferențelor de preț aferente materiilor prime și materialelor consumabile 22
 17. 2.6.Contabilitatea stocurilor materii prime și materiale consumabile în curs de aprovizionare și cele aflate la terți 24
 18. 2.6.1.Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile în curs de aprovizionare 24
 19. 2.6.2. Contabilitatea stocurilor de materii prime și materiale consumabile aflate la terți 26
 20. 2.7.Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea de materii prime 27
 21. Capitolul 3 - Contabilitatea obiectelor de inventar 29
 22. 3.1.Definirea și evaluarea stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar 29
 23. 3.2. Organizarea și conducerea contabilității sintetice și analitice a stocurilor de materiale 30
 24. 3.3. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 32
 25. 3.3.1.Contabilitatea echipamentelor de lucru 32
 26. 3.3.2.Contabilitatea echipamentelor de protecție 34
 27. 3.4. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventor 35
 28. Concluzii 37
 29. Bibliografie 39

Extras din licență

Introducere

Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei, nu avem decât o singură soluție, să valorificăm unica resursă inepuizabilă, de care dispunem fiecare și anume inteligența.

Din aceleași rațiuni, de a gestiona cât mai bine resursele unei entități economice dar totodată și pentru a avea o evidență a acestora, s-a născut și contabilitatea, aceasta fiind definită ca un ansamblu de operații de înregistrare, măsurare, prelucrare și comunicare a tuturor informațiilor ce se referă la starea prezentă a averii unei entități economice precum și modficările ei.

Contabilitatea se prezintă ca un ansamblu de informații agregate și sintetizate, ce respectă anumite concepte, principii și norme specifice contabilității. Ea gestionează averea unei entități.

Entitățile economice își pot organiza și conduce contabilitatea după unul din cele două sisteme contabile, sistemul de contabilitate cu un singur circuit sau monist și sistemul de contailitate cu două circuite sau dualist, ce privește o abordare dualistă a conturilor.

Primul sistem, cel monist, se caracterizează printr-o organizare unitară a informațiilor ce privesc situația și gestiunea unei entități. Aceasta este specifică fazei de implementare și dezvoltare a contabilității. Un astfel de sistem contabil prezintă aceleași informații financiar-contabile atât utilizatorilor externi cât și conducerii interne a entității. În România acest sistem a funcționat până la 01.01.1994.

Sistemul de contabilitate dualist presupune o abordare dualistă a conturilor. Acesta a fost dezvoltat în secolul XX și are două componente, contabilitatea financiară sau generală și contabilitatea de gestiune sau managerială. Contabilitatea generală este destinată furnizării informațiilor cu un caracter public destinate utilizatorilor externi, clienți, asociați, furnizori, creditori etc, aceste informații fiind prezentate de cele mai multe ori în situațiile financiare anuale ale entității.

Contabilitatea de gestiune sau managerială furnizează informații considerate confidențiale prezente în documente și analize ce sunt destinate conducerii unei entități, folosite pentru fundamentarea diverselor decizii de gestiune.

Indiferent de sistemul de contabilitate ales, interesul fiecărui antreprenor este de a crea sau produce valoare, prin utilizarea într-un mod cât mai eficace și eficient a resurselor, prin tehnici și procedee care să poată permite analiza indicatorilor de valoare pentru client, acționar și toți cei care utilizează aceste informații financiar-contabile.

Capitolul 1-Studiul cadrului juridic, organizatoric și functional al societății comerciale

În acest capitol, voi aborda în discuție atât despre obiectul de activitate al enității comerciale prezentate cât și despre structura juridică și funcțională a acesteia. Pentru a scoate în evidență randamentele ridicate ale entității, voi efectua o analiza economică-financiară a principalilor indicatori economico-financiari din Nota 9.

1.1.Scurt istoric

Societatea comercială Trandafirul Roșu SRL a fost înființată în anul 1992. Sediul societății comerciale fiind stabilit în localitatea Fălticeni, str. Nicolae Bălcescu, bl. 2C, sc A, et 2, ap. 11, din județul Suceava, conform certificatului de înregistrare ce deține următoarele date de înmatriculare în Registrul Comerțului: J40/9219/1993 și Codul de identificare fiscală: RO3900317.

Obiectul principal de activitate al societății comerciale este realizat de fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie conform codificării CAEN 1072. Ca formă juridică, reprezintă o Societate cu Răspundere Limitată ce deține un capital subscris și vărsat în întregime de către unicul asociat Aioanei Floarea, în valoare de 200.00 RON, care se împarte în 20 părți sociale a câte 10.00 RON fiecare. Societatea înființată este o persoană juridică română, în conformitate cu legislația română în materie. Durata acestei societăți este pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Potrivit codului CAEN 1072, pe lângă obiectul de activitate pe care-l deține, entitatea economică mai are în subordine 4 magazine, întrebuințate ca punct de desfacere al produselor în curs de producție ce aparține întreprinderii, precum și pentru comercializarea cu amănuntul al altor mărfuri. Obiectivul principal pe care îl urmărește firma este de a-și produce bunurile și de a le comercializa atât pe piața internă cât și cel de a-și livra produsele pe piața externă.

Societatea Trandafirul Roșu SRL deține relații contractuale cu diferiți clienți în jur de 50, printre care cei mai importanți se numără : “SC Arinul SRL”, “SC Magap SRL”, “SC Botușanu SRL” ,“SC Panifcom SA”, “SC Mopan SA”, “SC Amalia SA”, “SC Larisa SA” etc.

Principalii funizori ai acestei societăți care contribuie la procesul de producție sunt: “SC Universal DP SRL”; “SC Distrigaz SA”;” SC RTC Holding SRL”; “SC Apa Nova SRL”; “SC Electrica SA”; “SC Danone SRL”; “SC ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL”; “SC Radet SRL”; “SC Brenac Parametru SA” etc.

Estimarea și alegerea furnizorilor de materii prime și servicii se realizează potrivit criteriului ce ține de activitățile de selecție și evaluare a furnizorilor, principalul criteriu fiind capacitatea de a realiza cerințele contractuale, cuprinzând și condițiile de exigență a siguranței alimentului.

1.2. Structura organizatorică și funcțională

Structura organizatorică a unei întreprinderi economice sau “scheletul osos” al unei firme este constituită din totalitatea persoanelor, departamentelor și subdiviziunilor organizatorice, precum și a relațiilor stabilite între ele, ce duc la îndeplinirea principalilor obiective al entității economice.

Structura de conducere a Societății Comerciale Trandafirul Roșu SRL este una de tip ierahic funcțională întrebuințată de entitățile economice mici și mijlocii în care activitățile sunt bine organizate și desfășurate în condiții normale, așa cum este reprezentată prin organigrama de mai jos:

Bibliografie

Cărți și volume:

1. Berheci, M., Valorificarea situațiilor financiare, Editura CECCAR, București, 2010

2. Budugan, D., Contabilitate de gestiune, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2012

3. Capotă, V., Dăncescu, A., Dinescu, M., Contabilitate.Monografii contabile, Editura Niculescu, București, 2008

4. Căruntu, A., Management Financiar, Editura Tribuna Economică, București, 2011

5. Colasse, B., Fundamentele contabilității, Editura TipoMoldova, Iași, 2009

6. Collase, B., (traducere) Tabără, N., Introducere în contabilitate, Editura TipoMoldova, Iași, 2011

7. Comsulea, E., Șerban, V., Dictionarul explicativ al limbii romane, Editura Litera, București, 2011

8. Cristea, H.(coordonator), Caciuc, L., Bunget, O., Farcane, N., Mateș, D. Ghid practic pentru înțelegerea și aplicarea IAS-urilor. IAS2. Stocuri, Editura CECCAR, București, 2004

9. Dumitrana, M., Jalbă, L., Contabilitatea în comerț și turism, Editura Universitară, București, 2008

10. Dumitrean,E., Contabilitate Financiară , Editura Sedcom Libris, Iași, 2008

11. Feleaga, N., Malciu L., Recunoaștere, evaluare și estimare în contabilitatea internațională, Editura CECCAR, București, 2007

12. Horomnea, E. Fundamentele științifice ale contabilității. Doctrină. Concepte. Lexicon, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012

13. Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Betianu, L., Dicu, R. Istrate, C., Introducere în contabilitate. Concepte și aplicații, Editura Tipo Moldova, Iași, 2012

14. Iamandi, L., Peteu, P.-M., Bazele Contabilității, Editura Național, București, 2009

15. Matiș, D., Pop, A., Contabilitate financiară, ediția aII-a, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008

16. Moroșan, I., Contabilitate financiară și de gestiune, Editura CECCAR, București, 2010

17. Nica, P., Iftimescu, A., Management. Concepte și aplicații, Editura Sedcom Libris, Iași, 2009

18. Paraschivescu, D., Radu, F., Managementul contabilității financiare, Editura Tehnopress, Iași, 2008

19. Păvăloaia, D., Paraschivescu, W., Radu, F., Olaru, G.-D., Contabilitate financiară.Aplicații și studii de caz, Editura Tehnopres, Iași, 2008

20. Pântea, I.P., Bodea Gh., Contabilitate românească, Editura Intelcredo, Deva,2009

21. Petrescu, S., Evaluarea economică și financiară a întreprinderii, Editura Tehnopress, Iași, 2012 Mironiuc. M Analiză economică financiară. Performanță. Poziție financiară. Risc , Editura Universități „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009

22. Rada, D., Frumușanu, L., Contabilitate financiară. Aplicații practice, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2009

23. Ristea, M., Dumitru C., Ioanăș C., Irimescu A., Contabilitatea societăților comerciale, Editura Universitară, București, 2009

24. Sticknay, W., Financial accounting. An introduction to concepts, methods and uses, Editura Harcourt, London, 2005

25. Tabără, N., Briciu, S., Actualități și perspective în contabilitate și control de gestiune, Editura TipoMoldova, Iași, 2012

26. Tabără, N., Contabilitate națională, Editura TipoMoldova, Iași, 2008

27. Toma, C., Contabilitae financiară, Editura TipoMoldova, Iași, 2011

28. Toma, C., Managementul contabilității financiare, Editura TipoMoldova, Iași, 2012

29. ***Clasificarea Ocupațiilor din România, Editura Luminalex, București, 2008

30. ***Contabilitatea Societăților Comerciale, Editura Meteorpress, București, 2010

31. ***Documente Financiar-Contabile Actualizate, Editura Intelcredo, Deva, 2009

32. ***Ghidul expertului contabil, Editura CECCAR, Bucurști, 2010

Articole:

1. Răchită, U., Mongrafie Contabilă privind activitatea de aprovizionare cu materii prime și mărfuri la o pizzerie, în revista Contabilitatea, expertiza și auditul financiar, nr.11, noiembrie 2012, pp. 20-24

2. Cocoară, M., Aspecte privind controlul inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în revista Controlul economic financiar, nr. 8, August 2012, pp. 32-33

3. Medeșan, I., Noi prevederi privind reglementările contabie conforme cu Directivele Europene, în revista Tribuna Economică, nr. 49, 2012, pp. 25-26

Legislație:

1. ***Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18.06.2008, actualizată prin O.U.G. nr. 37 din 13 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 22.04.2011

2. ***OMEF nr. 3512/ 2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 870 bis din 23.12.2008, modificat și actualizat la 01.01.2011 prin OMFP 2869/2010

3 *** OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 bis din 10.11.2009, modificată și completată prin OMFP 1690/2012

4 *** OMFP nr. 2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 20.10.2009

5 ***Standardele Internaționale de Raportare Financiară, norme oficiale emise la 01.01.2011, Editura CECCAR, București, 2011

6 Legea 571/2003 coroborată cu H.G 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare, conform cu Legea nr. 168 din 29 mai 2013.

Site-uri:

1. http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF, accesat la data de 17.02.2015, ora 20:31

2. http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buletin, accesat la data de 26.03.2015, ora 21:05

3. http://contabilul.manager.ro/a/5819/studiu-de-caz:-monografie-contabila-aferenta-costului-standard.html , accesat la data de 19.03.2015, ora 15:35

4. http://www.contzilla.ro/category/legislatie/, accesat la data de 23.03.2015, ora 17:30

Preview document

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 1
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 2
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 3
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 4
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 5
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 6
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 7
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 8
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 9
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 10
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 11
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 12
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 13
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 14
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 15
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 16
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 17
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 18
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 19
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 20
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 21
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 22
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 23
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 24
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 25
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 26
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 27
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 28
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 29
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 30
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 31
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 32
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 33
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 34
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 35
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 36
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 37
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 38
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 39
Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si a materialelor de natura obiectelor de inventar.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Organizarea evidenței operative și conducerea contabilității relațiilor cu clienții și debitorii diverși

CAPITOLUL I CONTABILITATEA RELAȚIILOR CU TERȚII 1.1. CONȚINUTUL,CLASIFICARE,OBIECTIVELE ȘI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂȚII CU TERȚII...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Studiu de caz- SC Tricotaje Someșul SA

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Ai nevoie de altceva?