Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 16097
Mărime: 83.67KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII STOCURILOR 4
 3. 1.1. Delimitări și structuri privind stocurile 4
 4. 1.2. Analiza și funcționarea conturilor 6
 5. 1.3. Evaluarea stocurilor potrivit actualele prevederi ale legii contabilității 8
 6. 1.3.1. Noțiuni și principii ale evaluării 8
 7. 1.3.2. Formele evaluării 10
 8. 1.3.3. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și obiecte de inventar 12
 9. 1.4. Metode utilizate în contabilitatea stocurilor 18
 10. CAPITOLUL II STANDARDUL INTERNAȚIONAL DE CONTABILITATE IAS 2 : 21
 11. „CONTABILITATEA STOCURILOR” 21
 12. 2.1. Evaluarea stocurilor 22
 13. 2.1.1. Costul stocurilor 22
 14. 2.1.2. Procedee de determinare a costului 25
 15. 2.1.3. Valoarea realizabilă netă 26
 16. 2.2. Prezentarea informațiilor 28
 17. CAPITOLUL III CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI PRIVIND STOCURILE 30
 18. 3.1. Contabilitatea operațiilor privind stocurile cumpărate - metoda inventarului permanent 30
 19. 3.1.1. Operații privind intrarea stocurilor 30
 20. 3.1.2. Operații privind ieșirea stocurilor 31
 21. 3.2. Contabilitatea operațiilor privind stocurile cumpărate - metoda inventarului intermitent 32
 22. 3.3. Contabilitatea operațiilor privind stocurile fabricate 32
 23. 3.4. Cazuri particulare 34
 24. 3.4.1. Contabilitatea stocurilor cumpărate fără facturi sosite 34
 25. 3.4.2. Contabilitatea stocurilor cu reduceri comerciale și financiare 34
 26. CAPITOLUL VI STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII STOCURILOR PE EXEMPLUL S.C. APOLLO S.R.L. 37
 27. 4.1. Scurtă descriere a activității curente 37
 28. 4.2. Contabilitatea operațiilor de intrare a stocurilor de materii prime și materiale consumabile 38
 29. 4.3. Contabilitatea operațiilor de ieșire a stocurilor de materii prime și materiale consumabile 42
 30. 4.4. Contabilitatea diferențelor la inventar și regularizarea acestora 47
 31. 4.5. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor 51
 32. 4.4.1. Provizioane contabile și provizioane fiscale 51
 33. 4.4.2. Metode de înregistrare a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor. 52
 34. 4.6. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 56
 35. 4.6.1. Analiza corelațiilor fond de rulment necesar fond de rulment trezoreria netă 57
 36. CONCLUZII ȘI PROPUNERI 61
 37. BIBLIOGRAFIE 66

Extras din licență

INTRODUCERE

Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite agenților economici să utilizeze un sistem contabil și de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piață. S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaționale, în măsura în care calculele sunt compatibile cu reglementările europene.

Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la ieșirea din patrimoniu: metoda costului ponderat, metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. și că fiecare agent economic poate alege între aceste metode în funcție de specificul bunurilor respective. De asemenea, noul sistem contabil permite întreprinderilor să aleagă între sistemul de înregistrare cunoscut sub numele de metoda inventarului permanent și cel cunoscut sub numele de metoda inventarului intermitent.

Lucrarea de diplomă intitulată „Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior” ține seama în principal de reglementările din sistemul contabil fixat prin Legea Contabilității nr.82/1991 actualizată în conformitate cu directivele europene și regulamentului de aplicare a acestei legi.

Studiul de caz a fost efectuat în cadrul S.C. „APOLLO” S.R.L. Harghita, având ca obiectiv următoarele:

- cunoașterea modalității de calcul, contabilizarea și analiza stocurilor;

- identificarea și definirea unor soluții și căi de perfecționare privind contabilitatea și analiza stocurilor;

- folosirea constatărilor, soluțiilor propuse în lucrare de către conducerea unității S.C. „APOLLO” S.R.L. în vederea îmbunătățirii activității sale în comerțul exterior.

Alegerea societății S.C. „APOLLO” S.R.L. Harghita, ca suport informațional se datorează faptului că mi-a facilitat accesul la date, mi-a furnizat toate informațiile teoretice cu privire la constituirea societății și modul de organizare al acesteia, precum și interesului acordat atât de conducerea unității, cât și de personalul angajat, în vederea realizării unei lucrări cât mai complexe.

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND

ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII STOCURILOR

1.1. Delimitări și structuri privind stocurile

Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilității definește stocurile ca fiind „ansamblul de bunuri și servicii care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeași stare sau la terminarea procesului de producție, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări”.

În principiu, stocurile sunt clasificate în bilanț conform naturii și destinației lor sau a ordinii cronologice în care apar, în cadrul ciclului de exploatare. O bună gestiune a stocurilor solicită ca: natura bunurilor să fie indicată cu precizie; intrarea în stoc să fie înregistrată în momentul transferului de proprietate; evaluarea intrărilor și ieșirilor de bunuri în și din stoc să fie definită cu exactitate și să rămână invariabilă.

În modelul bilanțier din țara noastră, stocurile sunt clasificate și delimitate în funcție de patru criterii: fizic, destinația, faza ciclului de exploatare și locul de creare a gestiunilor.

Corespunzător acestor criterii sunt individualizate următoarele structuri:

a) materiile prime care participă direct la fabricarea produselor, regăsindu-se în componența lor integral sau parțial, în starea inițială sau transformată.

b) materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piesele de schimb, semințele și materialele de plantat, furajele și alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută activitatea de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat.

c) produsele sub forma semifabricatelor (produse în curs de fabricație), produselor finite (produse care au parcurs întregul proces de fabricație) și produsele reziduale (rebuturi, materiale recuperabile, deșeuri).

d) animalele care au îndeplinit condițiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de îngrășat, păsările și coloniile de albine.

e) producția în curs de execuție reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate fazele de fabricație, produsele nesupuse probelor și recepției tehnice sau necompletate în întregime, precum și lucrările și serviciile în curs de execuție sau neterminate.

f) mărfurile, respectiv bunurile pe care întreprinderea le cumpără în vederea vânzării.

g) ambalajele (cu excepția ambalajelor de natura obiectelor de inventar și mijloacelor fixe) de transport refolosibile care însoțesc bunurile în procesul circulației lor (recuperabile, facturate, consemnate distinct care circulă prin restituire sau incluse în prețul mărfii și care pot fi valorificate sau nu după utilizare).

Bibliografie

1) Bojian Octavian, „Bazele contabilității”, Ed. Eficient, București, 1997;

2) Bojian Octavian, „Contabilitatea întreprinderilor”, Ed. Eficient, București, 1996;

3) Cucui I., „Contabilitatea și analiza stocurilor”, Ed. Stolnicul Cantacuzino, Târgoviște, 1998;

4) Feleagă Niculae, „Controverse contabile”, Ed. Economică, București, 1996;

5) Feleagă Niculae, „Dincolo de frontierele vagabondajului contabil”, Ed. Economică, București, 1998;

6) Feleagă Niculae, Ion Ionașcu, „Tratat de contabilitate financiară”, vol. I, Ed. Economică, București, 1998;

7) Feleagă Niculae, Ion Ionașcu, „Tratat de contabilitate financiară”, vol. II, Ed. Economică, București, 1998;

8) Feleagă Niculae, Liliana Malciu, „Politici și opțiuni contabile”, Ed. Economică, București, 2001;

9) Lepădatu Gheorghe, „Standarde, teorii și sisteme de conducere a contabilității”, Ed. Pro Universitaria, București, 2009;

10) Lepădatu Gheorghe, Margina Oleg, Tilea Doina Maria, Contabilitate generală, Editura Pro Universitaria, 2009;

11) Mărgulescu D., „Analiza economico-financiară”, Ed. Tribuna Economică, București, 1994;

12) Negescu I., „Logica înregistrărilor contabile”, Ed. Economică, București, 1997;

13) Negescu I., „Contabilitatea întreprinderii”, Ed. Tribuna Economică, București, 1999;

14) Oprea Cătălin, „Contabilitate de gestiune”, Ed. Tribuna Economică, București, 2001;

15) Oprea Cătălin, C.Caraiani S, „Elemente de contabilitate, de gestiune și de calculație a costurilor”, Ed. Omnia, Brașov, 1999;

16) Oprea Călin, Mihai Ristea, „Bazele contabilității”, Ed. Economică, București, 200;

17) Ristea Mihai, „Metode și politici contabile ale întreprinderii”, Ed. Tribuna Economică, București, 2000;

18) Ristea Mihai, Olimid L., și colectivul, „Contabilitatea societăților comerciale”, Ed. CECCAR, București, 1996;

19) Ristea M., Stoian Ana, „Contabilitatea întreprinderii”, vol. I, Ed. Mărgăritar, București, 1997;

20) Stănescu C., Isfănescu A, „Analiza economico-financiară”, Ed. Economică, București, 1998;

21) Stoian Ana, „Contabilitatea și fiscalitatea societăților comerciale”, Ed. Infomedica, București, 1997;

22) Tilea Doina Maria, Contabilitate, Fundamentele contabilității, Editura Pro Universitaria, 2011;

23) Vintilă G, „Gestiunea financiară a întreprinderii”, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 2000;

- ** Standarde internaționale de contabilitate”, Ed. Economică, București, 2000;

- ** „Ghidul de aplicare a standardelor”, Ed. Economică, București, 2001.

Preview document

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 1
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 2
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 3
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 4
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 5
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 6
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 7
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 8
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 9
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 10
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 11
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 12
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 13
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 14
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 15
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 16
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 17
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 18
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 19
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 20
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 21
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 22
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 23
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 24
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 25
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 26
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 27
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 28
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 29
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 30
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 31
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 32
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 33
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 34
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 35
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 36
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 37
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 38
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 39
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 40
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 41
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 42
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 43
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 44
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 45
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 46
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 47
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 48
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 49
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 50
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 51
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 52
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 53
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 54
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 55
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 56
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 57
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 58
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 59
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 60
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 61
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 62
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 63
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 64
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 65
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 66
Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Organizarea contabilitatii si analiza stocurilor la o entitate de comert exterior.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea și Gestiunea Mărfurilor unei Intreprinderi

ARGUMENT În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea operațiunilor de import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Ai nevoie de altceva?