Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

Proiect
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 18844
Mărime: 178.75KB (arhivat)
Publicat de: Marius Savin
Puncte necesare: 14
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

 1. 1 INTRODUCERE 2
 2. 2 CAPITOLUL I
 3. SISTEMUL INFORMATIONAL AL FIRMEI 4
 4. 1.1 Componentele sistemului informational 4
 5. 1.2 Contabilitatea si sistemul informational al întreprinderii 6
 6. 1.2.1 Introducere în problematica contabilitatii 6
 7. 1.2.2 Contabilitatea financiara în România 7
 8. 1.3 Organizarea sistemului informational – contabil al stocurilor si productiei în curs de executie 10
 9. 1.3.1 Documentele primare utilizate 10
 10. 1.3.2 Evidenta operativa a stocurilor 11
 11. 1.3.3 Contabilitatea analitica a stocurilor 11
 12. 1.3.4 Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor si productiei în curs de executie 13
 13. 3 CAPITOLUL II
 14. CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE 15
 15. 2.1 Structura stocurilor 15
 16. 2.2 Evaluarea stocurilor si a productiei în curs de executie 16
 17. 2.3 Contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime si a materialelor consumabile 20
 18. 2.4 Contabilitatea productiei 26
 19. CAPITOLUL III
 20. PREZENTAREA SOCIETATII 33
 21. 3.1 Scurt istoric al agentului economic 33
 22. 3.2 Obiectul de activitate 34
 23. 3.3 Capitalul social si actiunile 34
 24. 3.4 Conducerea si gestiunea societatii 34
 25. 3.5 Structura fortei de munca 35
 26. 3.6 Studiu de caz privind stocurile la S.C. “SOLVLAC” S.R.L 39
 27. 3.7 Calculul costurilor de productie si reflectarea acestora în contabilitatea financiara 43
 28. 3.8 Aprecieri privind evolutia stocurilor la S.C. “SOLVLAC” S.R.L în perioada 2004-2006 52
 29. 5 CONCLUZII SI PROPUNERI 62
 30. 6 BIBLIOGRAFIE 64

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale

spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui

sa o foloseasca în gospodaria sa.”

GOETHE

În zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata economica si chiar (sau mai ales) sociala a unei societati. În tara noastra contabilitatea reprezinta o provocare datorita deselor schimbari si ambiguitati prezente în mediul legislativ, precum si a tendintei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie sa se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, sa raspunda unor provocari din ce în ce mai incitante cum ar fi: pietele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, miscarea rapida a capitalurilor etc.

Înca de la aparitia ei ca stiinta, contabilitatea a fost legata de constituirea, gestionarea si utilizarea eficienta a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispozitia conducerii firmei atât date cât si informatii operative privind starea si gestionarea patrimoniului.

În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societati un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul carora fac parte si stocurile, adica acele materiale detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, în curs de productie în vederea vânzarii în aceleasi conditii ca mai sus sau sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. Aceasta importanta este data de faptul ca o unitate de productie nu poate functiona fara existenta stocurilor.

O firma care are ca obiect principal de activitate productia trebuie sa detina suficiente stocuri (materii prime, materiale, etc.) astfel încât procesul de productie sa aiba continuitate. În acelasi timp, structura si marimea stocurilor trebuie stabilita judicios, astfel încât sa nu existe lipsuri dintr-o anumita materie prima sau din contra, sa existe supra stocuri din alte materii prime. Lipsa stocurilor de materii prime poate duce la întreruperea activitatii de productie si automat sunt influentate negativ veniturile firmei cu repercusiuni directe asupra profitului. În acelasi timp, o aprovizionare în exces cu materii prime si alte materiale poate duce la un blocaj financiar ca urmare a obligativitatii achitarii catre furnizori a valorilor imobilizate în stocurile procurate si care nu sunt folosite imediat în procesul de productie. Pe de alta parte, aceste stocuri aprovizionate în exces se pot degrada sau altera ca urmare a depozitarii necorespunzatoare sau ca urmare a influentelor factorilor de mediu, mai ales în industria alimentara.

De asemenea, stocurile de produse finite obtinute joaca un rol important în activitatea unei firme. În procesul de fabricatie al produselor finite firma trebuie sa tina cont de cererea si oferta de pe piata. Daca firma produce mai mult decât se cere pe piata, acest fapt are o influenta negativa deoarece, pentru a obtine o anumita cantitate de produse, indiferent daca se vând sau nu, se consuma materii prime, forta de munca, utilitati, etc., consumuri care genereaza costuri. Daca marfurile obtinute nu se vând, costurile de productie nu sunt acoperite si se obtine pierdere.

În concluzie, gestionarea stocurilor reprezinta o latura importanta în buna desfasurare a activitatii unei firme si acesta este motivul pentru care am ales aceasta tema.Totodata am preferat ca subiect al acestei lucrari societatea SC SOLVLAC SRL deoarece aceasta este una din principalele furnizoare de elemente stratificate si furnire estetice pe piata interna si în special pe cea externa.

Lucrarea intitulata “Stocurile si rolul acestora în activitatea unitatilor de productie” este structurata pe cinci capitole mari, împartite la rândul lor în subcapitole,astfel încât sa se asigure o tratare judicioasa a tuturor aspectelor legate de contabilitatea stocurilor. Aceste capitole sunt:

Cap.I – Sistemul informational al firmei ce face referire la componenetele sistemului informational,contabilitatea si sistemul informational al societatii,organizarea sistemului informational – contabil al stocurilor si productiei în curs de executie;

Cap.II – Contabilitatea stocurilor si productiei în curs de executie cu referire la structura stocurilor, evaluarea stocurilor si productiei în curs de executie, contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime, materialelor, produselor, marfurilor si a altor materiale consumabile;

Cap.III– Prezentarea societatii comerciale SC ,,SOLVLAC’’ SRL ce trateaza subiecte ca: istoricul firmei, obiectul de activitate, capitalul social si actiunile, conducerea si gestiunea societatii, structura fortei de munca; Studiu de caz privind stocurile la SC ,,SOLVLAC’’ SRL - subcapitol care cuprinde calculul costurilor de productie si reflectarea acestora în contabilitatea financiara si de gestiune a firmei,precum si aprecieri privind evolutia stocurilor societatii în perioada 2004-2006.

CAPITOLUL I

SISTEMUL INFORMATIONAL AL FIRMEI

1.1 Componentele sistemului informational:

Orice societate, fie ca este vorba de societate la nivel micro sau macroeconomic, fie ca este la nivelul întregii lumi, nu poate exista fara informatii si fara comunicarea lor. Obtinerea si transmiterea informatiei presupun existenta unui sistem care sa asigure atât culegerea si prelucrarea datelor, cât si diseminarea lor. Sistemul este (sau ar trebui sa fie) grefat pe structura organizationala a societatii în care functioneaza, presupunând un ansamblu organizat de resurse necesare atingerii obiectivelor pentru care a fost creat. El este cel care preia datele din mediul intern si extern al organizatiei în care functioneaza, le prelucreaza si le distribuie celor care au nevoie de informatiile obtinute, sub diferite forme.

Are loc, astfel, un ciclu, care poate fi comparat cu ciclul economic " Bani - Marfa - Bani " , în care elementele componente sunt :

Preview document

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 1
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 2
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 3
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 4
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 5
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 6
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 7
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 8
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 9
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 10
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 11
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 12
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 13
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 14
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 15
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 16
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 17
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 18
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 19
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 20
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 21
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 22
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 23
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 24
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 25
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 26
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 27
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 28
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 29
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 30
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 31
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 32
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 33
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 34
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 35
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 36
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 37
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 38
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 39
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 40
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 41
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 42
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 43
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 44
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 45
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 46
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 47
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 48
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 49
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 50
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 51
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 52
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 53
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 54
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 55
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 56
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 57
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 58
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 59
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 60
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 61
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 62
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 63
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 64
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 65
Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Stocurile si Rolul Acestora in Activitatea Unitatilor de Productie.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Sistemul informațional privind contabilitatea stocurilor - Agrostart SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AGROSTART S.R.L. Societatea comerciala AGROSTART S.R.L. este situata in judetul Giurgiu, comuna...

Contabilitatea Materiilor Prime

CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME, MATERIALE ŞI OBIECTE DE INVENTAR 1. Conţinutul şi structura stocurilor 1.1 Stocurile Stocurile...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Monografie JEAN S.R.L.

Societatea comerciala pe actiuni JEAN S.R.L. prezinta pe 31 august 2006 in bilanul contabil urmatoarea situatie a patrimoniului: ACTIV PASIV...

Te-ar putea interesa și

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Contabilitatea stocurilor - practică de specialitate în domeniul contabilității

1. SCURT ISTORIC 1.1. Prezentarea generala a societatii comerciale Modul de constituire Societatea comerciala “ SAS BERTON ” este o societate...

Gestiunea Stocurilor în Cadrul Întreprinderii

Introducere În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer...

Modernizarea gestionării stocurilor - SC Sbains SRL

Introducere Provocarile impuse de globalizare, de o piata tot mai dinamica, de o cerere tot mai calificata, mai pretentioasa, de o oferta...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

1.1 STRUCTURA STOCURILOR Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind...

Stocuri de materii prime și materiale

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Management financiar contabil - SC Bacem Construct SRL

Capitolul 1 - PREZENTAREA FIRMEI ȘI PERFORMANȚA ECONOMICĂ 1.1. Date informative ale SC BACEM CONSTRUCT SRL S.C. BACEM CONSTRUCT S.R.L s-a...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Ai nevoie de altceva?