Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 17777
Mărime: 170.19KB (arhivat)
Publicat de: Ioan Spiridon
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. dr. Sîrbu Constantin Florin
Universitatea „Alexandru Ion Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL 1
 3. PROCESUL DE TRECERE LA MONEDA EURO.5
 4. 1.1 Criterii de convergenţă.5
 5. 1.2 Scenariul trecerii la moneda euro.5
 6. 1.3 Procesul trecerii la moneda euro.8
 7. 1.4 Strategii de schimbare ale sistemelor informaţionale.14
 8. 1.5 Efectele monedei euro asupra soluţiilor software folosite de agenţii economici.20
 9. CAPITOLUL 2
 10. SISTEMUL INFORMAŢIONAL AL SC FRANCE CONSTRUCTION SRL.25
 11. 2.1 Scurta prezentare s SC FRANCE CONSTRUCTION SRL.25
 12. 2.1.1 Obiectul de activitate.25
 13. 2.1.2 Date de identificare şi scurt istoric.25
 14. 2.1.3 Parteneri, concurenţă, cifră de afaceri.26
 15. 2.2 Funcţiile întreprinderii şi activităţile pe care le desfăşoară.26
 16. 2.2.1 Funcţia de cercetare-dezvoltare.27
 17. 2.2.2 Funcţa comerrcială .27
 18. 2.2.3 Funcţia de producţie .28
 19. 2.2.4 Funcţia financiar-contabilă.28
 20. 2.2.5 Funcţia de personal.30
 21. 2.3 Structura organizatorică a firmei .30
 22. 2.4 Prezentarea principalelor resurse informaţionale existente .30
 23. 2.4.1 Resursele hardware .34
 24. 2.4.2 Resursele software .35
 25. 2.5 Identificarea principalelor sisteme informaţonale financiar contabile din organizaţie .36
 26. 2.5.1 Sistemul informaţional de evidenţă a mijloacelor fixe .36
 27. 2.5.2 Sistemul informaţional al materialelor auxiliare .37
 28. 2.5.3 Sistemul informaţional al clienţilor .38
 29. 2.5.4 Sistemul informaţional al furnizorilor .38
 30. 2.5.5 Sistemul informaţional al trezoreriei .39
 31. 2.5.6 Sistemul informaţional al contabilităţii generale .39
 32. 2.5.7 Sistemul informaţional personal salarizare .40
 33. CAPITOLUL 3
 34. EFECTELE MONEDEI EURO ASUPRA CONTABILITĂŢII .41
 35. 3.1 Înregistrarea în contabilitate a diferenţlor de rotunjire .43
 36. 3.2 Exemple de documente justificative afectate de trecerea la euro .44
 37. 3.3 Exemple de rapoarte afectate de trecerea la euro .55
 38. CONCLUZII.75
 39. BIBLIOGRAFIE .76

Extras din licență

INTRODUCERE

În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele, dezavantajele, cât şi modificările apărute în timpul procesului de adoptare a monedei unice europene.

În primul capitol vă voi prezenta ce criterii de convergenţă va trebui să îndeplinească o ţară, cele trei etape pentru a adopta moneda euro, ce sisteme informaţionale vor fi afectate şi ce strategii de schimbare a acestora pot fi adoptate.

În al doilea capitol vor fi prezentate principalele resurse informaţionale existente în cadrul S.C FRANCE CONSTRUCTION SRL.

În al treilea capitol sunt prezentate problemele apărute din cauza diferenţelor de rotunjire şi cum sunt ele înregistrate în contabilitate. Tot în acest capitol sunt exemplificate documente justificative şi rapoarte cu modificările apărute în timpul procesului de adoptare a monedei euro.

CAPITOLUL 1

PROCESUL DE TRECERE LA MONEDA EURO

Moneda euro este folosită astăzi ca unitate de plată în 17 state membre şi peste 331 milioane de cetăţeni.

Aceste state membre constituie Zona Euro şi anume: Austria, Belgia, Cipru, Germania, Finlanda, Irlanda, Grecia, Italia, Franta, Luxemburg, Olanda, Malta, Slovenia, Slovacia, Portugalia şi mai nou Estonia, adoptând moneda unică în anul 2011.

Adoptarea monedei euro ca monedă unică a avut un impact profund asupra cetăţenilor, agenţilor economici, instituţiilor publice ai zonei euro şi a fost descris ca un eveniment unic în istorie.

Fiecare stat membru s-a pregătit pentru introducerea monedei euro şi şi-a planificat o strategie atentă, fără a fi simţite efectele negative ale întregului proces.

Pentru a adopta moneda unică europeană, statele membre ai zonei euro au avut de îndeplinit 5 criterii de convergenţă, numite şi criteriile de la Maastricht.

1.1 Criterii de convergenţă

Criteriile de convergenţă sunt de fapt reguli asupra cărora s-a căzut de accord prin Tratatul de la Maastricht în anul 1992.

Scopul lor este de a proteja stabilitatea monedei euro permiţând ţărilor să o adopte doar când economiilelor sunt pregătite.

În vederea asigurării unei convergenţe sustenabile, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabileşte criteriile care trebuie respectate de fiecare stat membru al UE înainte de participarea la cea de-a treia etapă a Uniunii Economice şi Monetare (UEM) :

- Statul membru nu trebuie să facă obiectul unei decizii a Consiliului privind existenţa unui deficit bugetar excesiv;

- Trebuie să existe o stabilitate durabilă a preţurilor şi o rată medie a inflaţiei care, în anul anterior examinării nu poate depăşi cu mai mult de 1,5% rata inflaţiei a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate în domeniul stabilităţii preţurilor;

- Rata nominală a dobânzii pe termen lung nu trebuie să o depăşească cu mai mult de 2% pe aceea a cel mult trei state membre care au înregistrat cele mai bune rezultate;

- Marjele nominale de fluctuaţie prevăzute de mecanismul cursului de schimb trebuie respectate, fără ca aceasta din urmă să cunoască tensiuni grave cel puţin pe parcursul ultimilor doi ani dinaintea examinării;

- Fiecare stat membru trebuie să se asigure că legislaţia naţională, inclusiv statutul propriei bănci centrale naţionale (BCN), este compatibilă atât cu articolele 130 şi 131 din tratat, cât şi cu Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (Statutul SEBC).

Bibliografie

1. Bologa Gabriela, Matent Petrişor Oana, ,,Monedă şi credit”, Ed. Universităţii Agora, 2008

2. Burnete Sorin ,,Relaţiile monetar-financiare internaţionale”, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002

3. Comisia Europeană “Euro, gata să intre în afaceri Cum să vă pregătiţi întreprinderea pentru a lucra cu euro” Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2008

4. Constantin Florin Sîrbu, ,,Implicaţiile trecerii la moneda unică europeană asupra sistemelor informatice economice”, Analele Ştiinţfice ale Universităţii ,,AL.I.Cuza”, Iaşi, 2005/2006

5. Dekker, P.,” Preparing Financial Information Systems for the euro, European Commission,” Directorate General XV, Internal Market and Financial Services, Brussels, 1997

6. Dumitru Oprea, Gabriela Mesniţă, Florin Dumitru, “Analiza sistemelor informţionale”, Ed. Univestităţii Al.I.Cuza, Iaşi, 2005

7. Emil Hornea, Neculai Tabără, Dorina Budugan, Iulia Georgescu, ,, Bazele contabilităţii”, Ed. Universităţii AL. I. CUZA, Iaşi, 2004

8. Euro London Interbank Offered Rate (EUROLIBOR)-dobandă de referinţă pentru piaţa interbancară europeană

9. European Commission “Accounting for the introduction of the euro”, Directorate General XV, Internal Market and Financial Services, Brussels, 1997

10. McLeon Jr.,R., Jordan, E.”System Development. A Project Management Approach”, John Wiley&Sons, Inc., New York, 2002

11. Programul de convergenţă 2011-2014- Guvernul României

12. Sandu Carmen “Implicaţiile posibile de adoptarea monedei unice europene pentru economia romaneasca”, Analele Ştiinţfice ale Universităţii ,,AL.I.Cuza”, Iaşi

13. http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/why/index_ro.htm

14. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_005.ro.html

15. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_007.ro.html

16. http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euint/html/ei_008.ro.html

17. ***, Legea Contabilităţii nr.82/1991, art.25, alin.1

Preview document

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 1
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 2
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 3
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 4
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 5
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 6
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 7
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 8
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 9
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 10
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 11
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 12
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 13
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 14
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 15
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 16
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 17
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 18
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 19
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 20
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 21
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 22
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 23
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 24
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 25
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 26
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 27
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 28
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 29
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 30
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 31
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 32
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 33
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 34
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 35
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 36
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 37
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 38
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 39
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 40
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 41
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 42
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 43
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 44
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 45
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 46
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 47
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 48
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 49
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 50
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 51
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 52
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 53
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 54
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 55
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 56
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 57
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 58
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 59
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 60
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 61
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 62
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 63
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 64
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 65
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 66
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 67
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 68
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 69
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 70
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 71
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 72
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 73
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 74
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 75
Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Implicatiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Posibilități de utilizare a contabilității de gestiune la SC Carxyn SRL Suceava

INTRODUCERE Componentă de bază a sistemului informaţional economic, contabilitatea are rolul de a furniza informaţii în vederea luării deciziilor...

Modelarea deciziilor contabile pe baza calculației costurilor de producție studiu de caz la SA Grasica Gradiștea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Introducere Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se...

Ai nevoie de altceva?